Tez Savunması Gün ve Saatleri (Mart 2022)

 

 

Tez Yazarı
:
Şeyma Nur ŞAHİN
Tez Danışmanı
:
Doç. Dr. Zekiye Müge TAVİL
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu                                            
:
The Effect of Flipped Classroom Model on the Vocabulary Learning and Retention of Young EFL Learners
Tez Savunma Tarihi 
:
02.03.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Çınla Erçoklu
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Muhammet Koçak
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı
: Alman Dili Eğitimi
Tezin Konusu                                                                            
: Eine Untersuchung der Übereinstimmung der Lehrwerke "Wie bitte? A1.1",  "Deutsch A1.1" und "Plus Deutsch A1.1" nach den Kriterien der MEB Lehrwerkerstellung
Tez Savunma Tarihi 
:
03.03.2022
Tez Savunma Saati 
:
09.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok 101 nolu Toplantı Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Emre GÜVENİR
Tez Danışmanı
:
Doç. Dr. Ezgi Güven YILDIRIM
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu                                                                        
:

Eğitsel Film Destekli Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Güneş Sistemi Ve Tutulmalar Ünitesinde Akademik Başarı ve Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyona Etkisi

Tez Savunma Tarihi 
:
10.03.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Seminer Salonu 2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ayşen BAŞAR SAĞLAM
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Mustafa Yıldız
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu                                    
: Salgın (covid-19) Döneminde İlk Okuma Yazma Öğretimi: Bir Köy Okulunda Durum Çalışması
Tez Savunma Tarihi 
:
08.03.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 303 numaralı oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ayten CANASLAN
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı
: Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Tezin Konusu                                     
: Ortaöğretim Kurumlarında Örgüt Kültürü ile Öğretmenlerin Öğrenme Çevikliği Arasındaki İlişki
Tez Savunma Tarihi 
:
02.03.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası, 1. Kat, Toplantı Salonu 2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
 İbrahim ASLAN
Tez Danışmanı
:
 Prof. Dr. Melike ÖZER KESKİN
Program Türü   
:
 Yüksek lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu                                                          
:

Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Performanslarının Motivasyonel Ve  Öz-Düzenleme Öğrenme Bileşenleri Açısından İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi 
:
03.03.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Biyoloji Lab-6
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Abdulkadir Öztürk 
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Ekrem Levent İlhan
Program Türü   
:
Yüksek lisans
Anabilim Dalı  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı
: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu                         
: Geleneksel Sporcular ve E-Spor Oyuncularının Zihinsel Antrenman Profilleri
Tez Savunma Tarihi 
:
09.03.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
İsrafil YAŞIN
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Filiz Fatma ÇOLAKOĞLU
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı
: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu                                           
: Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişilerarası Öz-Yeterlik Düzeyleri İle Liderlik Yönelimlerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
22.03.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Elif Öznur Tokgöz
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Alev DOĞAN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu                                                          
: Ortaokul Öğrencilerinin Fen Akademik Başarılarına Diğer Disiplinlerin ve Duyuşsal Değişkenlerin Yordama Etkisinin Araştırılması
Tez Savunma Tarihi 
:
11.03.2022
Tez Savunma Saati 
:
15.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Dekanlık Katı 2 nolu derslik
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Merve ŞEPİTCİ SARIBAŞ
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı
: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                                                                                       
: Çocuk Evleri Sitesinde Kalan 4-6 Yaş Çocuklarına Verilen Duygu Düzenleme Eğitim Programı'nın Çocukların Duygu Düzenleme Becerilerine-Kaygı Düzeylerine ve Akran İlişkilerine Etkisi 
Tez Savunma Tarihi 
:
24.03.2022
Tez Savunma Saati 
:
09.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası, 6. kat, Seminer Salonu-2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ufuk Seyar
Tez Danışmanı
:
Doç. Dr. Togay Seçkin Birbudak
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı
: Tarih Eğitimi
Tezin Konusu                                        
: Türkçülük Fikir Akımının Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarına Etkisi (1923-1950)
Tez Savunma Tarihi 
:
18.03.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi GUZEM Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Najat Ayoob Shukur SHUKUR
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Muammer NURLU
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı
: Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi
Tezin Konusu
: Irak’ta İki Dilli Türk Soyluların Türkçe Öğrenimi
Tez Savunma Tarihi 
:
17.03.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Büşra Sultan Atakul
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Havva Yamak
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu                                                                          
: Fen Bilimleri Eğitiminde Eğitsel Oyunların 6. sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları ve Fen Bilimleri Dersine Karşı Motivasyonları Üzerine Etkileri 
Tez Savunma Tarihi 
:
29.03.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 217 nolu Oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Tamay Yılmaz
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Bena Gül Peker 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu                                                                                                      
: UNRAVELING THE IMPACT OF DRAMA ON THE USE OF SOCIAL LEARNING STRATEGIES AND WILLINGNESS TO COMMUNICATE IN AN ELT CONTEXT: A SOCIO- CONSTRUCTIVIST VIEW
Tez Savunma Tarihi 
:
25.03.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok Toplantı Salonu 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Nuray Doğankollu
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Meryem Selvi
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu                                 
: Küresel Isınmaya Yönelik Araştırmaların İncelenmesi: Bir Meta-Sentez Çalışması
Tez Savunma Tarihi 
:
23.03.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Lab 6 Tematik Sınıf
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Hatice Öney
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Mustafa Yel
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu                                          
: Çevre Okuryazarlığı Çalışmalarının Sistematik Sentezi İle Nitel Araştırmaların Birleştirilmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
25.03.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3.Kat Lab-6 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

background image