Tez Savunması Gün ve Saatleri (Şubat 2022)

 

 

Tez Yazarı
:
Sinem Yalçın 
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Atilla PULUR 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu                                                  
:
Hokey sporcularının beslenmeye yönelik tutumları ile sosyal görünüş kaygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi 
Tez Savunma Tarihi 
:
11.02.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Binası 1. kat Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Derya Merve KILIÇ
Tez Danışmanı
:
Dr. Öğr. Üyesi Zehni KOÇ                                                     
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  
:
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu                                    
:
Ergenlerde Bağlanma Stilleri ve Sosyal Medya Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
01.02.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu Salon
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ersin PALABIYIK
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Neşe Işık TERTEMİZ                                               
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı  
:
Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu                                                           
:
Okul Öncesi ve İlkokul Öğrencilerinin Sayı Hissi Gelişimlerinin ve Sınıf Düzeylerinin Birbirini Yordama Gücünün İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
15.02.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ebru Kızılarslan
Tez Danışmanı
:
Doç. Dr. Cemal Çakır                                          
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı  
:
İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu                                                                                                                                                                        
:
Perspectives of University EFL Instructors and Students Towards Online Tools Used to Teach English During Covid 19 Pandemic /Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretiminde Üniversite Öğretim Görevlileri Ve Öğrencilerinin Covid 19 Salgın Döneminde İngilizce Öğretmek İçin Kullanılan Çevrimiçi Araçlara Bakış Açıları konulu
Tez Savunma Tarihi 
:
04.02.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok 101 nolu oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Melike Erdil
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Fatma Açık                                    
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı  
:
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi 
Tezin Konusu                      
:
Kavram Haritası Tekniği İle C1 Düzeyinde Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi
Tez Savunma Tarihi 
:
07.02.2022
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Fatma Zeynep Akçay 
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Hacer Elif Dağlıoğlu                                 
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı  
:
Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                                                           
:
Öğretmen ve Ailelerin Oyuncağa İlişkin Metoforları ile Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oyuncak ile ilgili Algılarının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
08.02.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu toplantı salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Rukiye Yükselay
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Gülgün Alpan                       
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  
:
Eğitim Teknolojisi
Tezin Konusu                                                 
:
Internet Videolarının Konuşma Becerisi Üzerine Etkisi: Öğretmenler, Ögrenciler ve Diğer Paydaşların Görüşleri 
Tez Savunma Tarihi 
:
03.02.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu toplantı salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Tuğba DÖNMEZ
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Selma YEL                  
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı  
:
Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu                          
:
Sosyal Bilgiler Dersinde Güncel Olay Kullanımının Çocuk Haklarına Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
07.02.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu toplantı salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Türkan Yıldırım
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Muammer Nurlu                
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı  
:
Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu                    
:
Göçmenlere Yönelik Dil Politikası
Tez Savunma Tarihi 
:
08.02.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu 3
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Esra VARÇIN
Tez Danışmanı
:
Doç. Dr. Aslıhan KOCAMAN KAROĞLU      
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu                                               
:
6. Sınıf Öğrencilerinin Programlamaya Yönelik Tutumlarının Ve Üst Bilişsel Farkındalıklarının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
21.02.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Katı Toplantı Salonu-2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Yusuf Yalanız
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Beyhan Zabun
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı  
:

Felsefe Grubu Eğitimi

Tezin Konusu                                
:
Siyasal Uzlaşı Kültürü ve Toplumsallaşma Diyalektiği: Milli Görüş Partileri Örneği
Tez Savunma Tarihi 
:
16.02.2022
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Fatih Erarslan
Tez Danışmanı
:
Prof.Dr. Mehmet Şahingöz
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı
: Tarih Eğitimi
Tezin Konusu                                               
:

Tarih Öğretmenlerinin Türk Dünyası Ortak Tarihi Ders Kitabı Projesine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi 
:
25.02.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 1 Nolu Seminer Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Merve ÇAKIR KAYTANCI 
Tez Danışmanı
:
Prof.Dr. Mehmet Ali DOMBAYCI
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı
: Felsefe Grubu Eğitimi
Tezin Konusu                         
:
Felsefi Bir Öğrenme Ortamı Olarak Sorgulama Topluluğu
Tez Savunma Tarihi 
:
18.02.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu-2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Eylem Atay
Tez Danışmanı
:
Doç. Dr. Semra Saraçoğlu
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu                                                                        
:
A Discourse Analysis of Story-based Lessons with Young Learners in an EFL context from the Perspective of Classroom Interactional Competence
Tez Savunma Tarihi 
:
14.02.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok Konferans Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Taha Yasin Bacakoğlu
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Neşe IŞIK TERTEMİZ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı
: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu                                                                  
:

Türkiye Ve Singapur İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programlarının Ve Ders Kitaplarının Problem Çözme Bağlamında Karşılaştırılması

Tez Savunma Tarihi 
:
15.02.2022
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu-3
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Abdolnasser Dordipoor
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu                                   
:
Exploring Factors Affecting Technology Integration of EFL Teachers in Turkey and Iran
Tez Savunma Tarihi 
:
22.02.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C blok 101 nolu oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Fikriye Şahin
Tez Danışmanı
:
Prof.Dr.Tahir Atıcı
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı
: Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu                                                          
:
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Eğitim-Öğretim Memnuniyetleri ile Akademik Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
15.02.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Elif Kasım Alver
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Mehmet Fatih Taşar
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı
: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu                                                               
:

Pandemi Sürecinde Fen Eğitiminde Çevrimiçi-Ağ Tabanlı Uzaktan Eğitim Yönetiminin Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi

Tez Savunma Tarihi 
:
23.02.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu - 2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Tuğçe Karaşahinoğlu 
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. İbrahim Yıldıran
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı
: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu                              
:
Olimpik Eğitim Programları ve Mülteciler İçin Sosyal Uyum ve Sosyal Sermaye İnşası
Tez Savunma Tarihi 
:
24.02.2022
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Nilüfer ALTUN
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Necdet KARASU
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Özel Eğitim
Bilim Dalı
: Zihin Engellilerin Eğitimi
Tezin Konusu                                                                  
:
Risk grubu öğrencilerin gönderme sürecinde veriye dayalı karar verme temelli öğretmen eğitiminin gönderme öncesi sürece etkisinin incelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
25.02.2022
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Toplantı Salonu-2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Gamze DENİZ HEIDARI
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Mehmet Ali DOMBAYCI
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı
: Felsefe Grubu Eğitimi
Tezin Konusu                     
: Nel Noddings'in Özel Etiği ve Eğitime Yansımaları
Tez Savunma Tarihi 
:
18.02.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. Kat Seminer-2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Fatıma Nur FİŞNE
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Kemal Sinan Özmen
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı
: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu                                                                                    
: HOW WASHBACK OPERATES IN MACRO- AND MICRO-LEVEL DYNAMICS OF EFL TEACHING IN TURKEY: INSIGHTS FROM EFL TEACHERS’ TESTING BELIEFS, LITERACY AND PRACTICES
Tez Savunma Tarihi 
:
25.02.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü C-101
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Yusuf Aydın
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Yusuf Doğan
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı
: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu                                                            
: Doğrudan Öğretim Yöntemiyle Verilen Özetleme Stratejisi Eğitiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Özetleme Stratejisini Kullanma Başarısına Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
28.02.2022
Tez Savunma Saati 
:
15.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 1. Kat 3 Nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

background image