Tez Savunma Gün ve Saatleri (Ocak 2022)

 

Tez Yazarı
:
Elif Esra ÇEVİK
Tez Danışmanı
:
Doç.Dr. Ebru ERSAY
Program Türü
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı 
:
Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu              
:
Okul Öncesi Dönem Çocuklarda Duygu Düzenleme Becerisi ve Yılmazlık
Tez Savunma Tarihi 
:
07.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 3 nolu Seminer Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Elif GÖKDEMİR
Tez Danışmanı
:
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TATCI
Program Türü
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı 
:
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu              
:
Leyla İpekçi'nin Eserlerinde Estetik Sanat ve Edebiyat Eğitimi
Tez Savunma Tarihi 
:
05.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
15.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 2 nolu Seminer Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Mehmet Nezir ÇEVİK
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN
Program Türü
:
Doktora
Anabilim Dalı
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                           
:
Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu              
:
Okulların Örgüt Yapısıyla Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Okul İkliminin Aracı Rolü
Tez Savunma Tarihi 
:
06.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Semanur CÖMERT
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Saide ÖZBEY
Program Türü
:
Doktora
Anabilim Dalı
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı        
:
Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                                                           
:
Okul Öncesi Dönemde Türk Müziği Destekli Psikolojik Sağlamlık Programının 48-72 Aylık Çocukların Psikolojik Sağlamlık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
12.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Mihriban Yılmaz
Tez Danışmanı
:
Doç. Dr. İhsan Seyit Ertem 
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı    
:
Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu                           
:
Çocuk Kitapları Seçiminin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Motivasyonu Üzerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
21.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
16.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Melike Atalay
Tez Danışmanı
:
Doç. Dr. İhsan Seyit Ertem 
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı                                   
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı    
:
Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu                           
:
Çocuk Hikayeleriyle Problem Öğretiminin 3. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
21.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Onur Gökçe
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Türker Eroğlu
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı                                                 
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı    
:
Müzik Eğitimi
Tezin Konusu                           
:
Müzik Alanında Uzaktan Eğitim Teknolojilerinin Benimsenmesinin ‘Birleştirilmiş Kabul ve Kullanım Modeli-2 (Utaut-2)’ İle Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
05.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bilim Dalı Seminer Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Kübra Nur Yaşa
Tez Danışmanı
:
Doç. Dr. Mustafa Kale
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı                                                 
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı    
:
Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu                           
:
Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamlarında Yapılan Matematik Derslerinin, İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
20.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 nolu Seminer Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Esra Kaya
Tez Danışmanı
:
Doç. Dr. Hakkı Kadayıfçı
Program Türü                                  
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı                                                 
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı    
:
Kimya Eğitimi
Tezin Konusu                                                             
:
Farklı Kademelerdeki Lise Öğrencilerinin Mol ve Kimyasal Hesaplamalar Konuları İle İlgili Problem Çözme Güçlüklerinin Zihinsel İşlemler Yönünden İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
07.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği bölümü Kimya Laboratuvarı-2 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Zekeriya Merdin
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. İsmet Çetin
Program Türü                
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı     
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı 
:
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu    
:
Muharrem Zeki Korgunal Üzerine Monografik Bir Çalışma
Tez Savunma Tarihi 
:
07.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 nolu Seminer Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Zeynep Gölcür
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. İsmail Karakaya
Program Türü                
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı     
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı 
:
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu                                               
:
Çok Yüzeyli Rasch Modeli Puanlama Desenlerine Göre Açık  Uçlu Maddelerin Puanlayıcılar Arası Güvenirliklerinin Karşılaştırılması
Tez Savunma Tarihi 
:
07.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Latife Hanım Erdem
Tez Danışmanı
:
Doç. Dr. Ebru Ersay
Program Türü                
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı     
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı 
:
Okul Öncesi
Tezin Konusu                                                 
:
Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Duygu Bilgisi, Öz Düzenleme ve Öğrenme Davranışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
26.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 2 nolu Seminer Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ahmet Özdemir
Tez Danışmanı
:
Doç. Dr. Filiz Çetin
Program Türü       
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı                    
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı
:
Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu                   
:
Ortaöğretim İngilizce Ders Kitaplarının Kök Değerler Bağlamında İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
07.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Semiha Dizkırıcı
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Ülkü Eser Ünaldı
Program Türü                             
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı    
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı         
:
Coğrafya Eğitimi
Tezin Konusu                            
:
Coğrafya Eğitiminin Ekolojik Ayak İzinin azaltılmasına etkisinin İncelenmesi : Amasya İli Örneği
Tez Savunma Tarihi 
:
18.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 nolu Seminer Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Hatice Turgut
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Mustafa Ulusoy
Program Türü       
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı    
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı         
:
Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu                                               
:
Resimli Çocuk Kitaplarının Çevreye Yönelik Farkındalığa ve Sözlü Anlatım Becerilerine Etkisi: Biçimlendirici Deneme Araştırması
Tez Savunma Tarihi 
:
21.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Berk Tunga Taş
Tez Danışmanı
:
Doç. Dr. Ömer Türkmenoğlu
Program Türü       
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı    
:
Güzel Sanatlar
Bilim Dalı         
:
Müzik Eğitimi
Tezin Konusu                                        
:

Türk Müziği Konservatuvarlarında Bireysel Ses Eğitimi Derslerinde Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri

Tez Savunma Tarihi 
:
17.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Seminer Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Mehmet Gölcür
Tez Danışmanı
:
Doç. Dr. Fatih Şahin
Program Türü       
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı    
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı         
:
Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu                  
:
Ortaokullardaki Örgütsel Etik İklim ile Algılanan Örgütsel Adalet İlişkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
12.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Odası- 1
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Azime Bozkurt
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Esra Ömeroğlu
Program Türü       
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı    
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı         
:
Okul Öncesi
Tezin Konusu                                                                      
:
60-72 Aylık Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Çocuklara Uygulanan Prososyallik Eğitim Programının Çocukların Prososyal Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
19.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu Toplantı Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Gülbin Kıyıcı
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Havva Yamak
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı  
:
Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu                                 
:
Fen Eğitiminde Hesaplamalı Düşünme Araştırmalarının İncelenmesi: Bir Mera-Analiz Çalışması
Tez Savunma Tarihi 
:
13.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Fatma Özmüftüoğlu
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Adalet Kandır
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı  
:
Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                  
:
Erken Duygusal Okuryazarlık Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması
Tez Savunma Tarihi 
:
27.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
09.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 438 nolu Oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Hazal Karabatak
Tez Danışmanı
:

Prof. Dr. Adalet Kandır

İkinci Danışman: Doç. Dr. Aybige DEMİRCİ ŞENKAL

Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı  
:
Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                                                  
:
Beery Görsel Motor Entegrasyon Basamak Taşları Anne Baba Kontrol Listesinin 48-78 Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması
Tez Savunma Tarihi 
:
27.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 438 nolu Oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Esra Çınar
Tez Danışmanı
:

Prof. Dr. Esra Ömeroğlu

Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                                           
:
Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                                                                                         
:
Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 48-72 Aylık Çocukların Anne-Baba-Çocuk İletişimi Becerileri İle Sosyal Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 
Tez Savunma Tarihi 
:
28.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Toplantı Salonu-2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Bahar Tipi
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Feyzi Uluğ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  
:
Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu                                            
:
Öğretmenlerde İş Stresinin İş Doyumu ve İşe Yabancılaşma Üzerine Etkisi: Ankara Yenimahalle İlçesi Örneği
Tez Savunma Tarihi 
:
25.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Gözde Korkmaz
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Adalet Kandır
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı  
:
Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                            
:
Okul Öncesi Çocuklar İçin Sosyal Yetkinlik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması
Tez Savunma Tarihi 
:
27.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 438 nolu Oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Tülay Gül
Tez Danışmanı
:
Doç. Dr. Nazife Burcu Takıl
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı  
:
Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi
Tezin Konusu                                   
:
Türkçe ve Türk Kültürü Hazırlık 1 Dersi Kitabı Etkinlik Yönergelerinin İncelenmesi- A1 Düzeyi
Tez Savunma Tarihi 
:
17.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 524 nolu Oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Merve Erin
Tez Danışmanı
:
Doç. Dr. Özden Demirkan
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  
:
Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu                                   
:
Covid-19 Döneminde Çevrimiçi İngilizce Derslerine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
17.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu-2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Zeynep Özkan
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Demet Çetin
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı  
:
Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu                                                                                                       
:
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları Konusunun React Stratejisi İle Öğretiminin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Araştırma-Sorgulamaya Dönük Tutumlarına, Fen Bilgisi Dersine Yönelik İlgilerine ve Akademik Başarılarına Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
20.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2. Kat  218 nolu oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Nimet Özgül Ünsal
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Mehmet Akif Ocak
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı  
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu                                                                                           
:
Harmanlanmış Öğrenme Ortamı İle Verilen Siber Güvenlik Farkındalık Eğitiminin Kamu Çalışanlarının Motivasyonuna ve Algısına Olan Etkisinin ve Ortamın Kullanılabilirliğinin ve Etkililiğinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
17.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
17.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 430 nolu oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Akile Demirel
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Mehmet Taşpınar
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  
:
Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu                                         
:
Lise Matematik Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Öz Yeterlilik Algılarının Belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
28.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu -2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Hilal Gülben GEREK
Tez Danışmanı
:
Doç. Dr. Zeki GÜREL
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı  
:
Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu                                             
:
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılmasının Öğrencilerin Tutum ve Başarısına Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
26.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
16.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu -2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
İlksen Üstündağ Yıldırım
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Beyhan Zabun
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı  
:
Felsefe Grubu Eğitimi
Tezin Konusu                                      
:
Toplumsal Cinsiyet Eğitiminin Düzey ve İçeriğinin Tartışmalı Yönlerine İlişkin Bir İhtiyaç Analizi
Tez Savunma Tarihi 
:
28.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 619 nolu Oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Yasemin Saydam
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Esra Ömeroğlu
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı  
:
Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                                                     
:
Eğitici Dijital Oyunlar ile Desteklenmiş Görsel Algı Eğitiminin Çocukların Görsel Algısı Üzerindeki Etkinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
28.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Meryem Nur Çoban
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. İlkay ULUTAŞ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı  
:
Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                                                      
:
Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin duygusal zekaları sınıf yönetimi becerileri ve arasındaki ilişkinin incelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
25.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 436 Nolu Öğretim Elemanı odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Demet Gültekin
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. İlkay ULUTAŞ
Program Türü   
:
Doktora
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı  
:
Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                                          
:
Okul Öncesi Mizah Odaklı Eğitim Programının Çocukların Mizah ve Yılmazlık Becerilerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
27.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Odası 1
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Özge Pelin Nazlı
Tez Danışmanı
:
Doç. Dr. Asuman Aşık
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı  
:
İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu                                                            
:
Telecollaborative Digital Storytelling: A Task for Enhancing Young EFL Learners' Intercultural Communicative Competence
Tez Savunma Tarihi 
:
28.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü C Blok
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Mehtap Meralı Cansız
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. İlkay ULUTAŞ
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı  
:
Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu                                                       
:
Okul öncesi dönem çocuklarının duygusal zekâları, rekabet becerileri ve oyun oynama eğilimlerinin incelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
31.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 436 Nolu Oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Rabia YILMAZ
Tez Danışmanı
:
Doç. Dr. Semra SARAÇOĞLU
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı  
:
İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu                                        
:
Teaching Reading Strategies to Secondary School Learners: A Flipped Learning Perspective
Tez Savunma Tarihi 
:
28.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü C Blok Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Duygu Doğan
Tez Danışmanı
:
Doç. Dr. Özden Demirkan
Program Türü   
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  
:
Eğitim Teknolojisi
Tezin Konusu                                        
:
Üniversite Öğrencilerinin ve Akademisyenlerin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
31.01.2022
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image