Genel Başvuru Şartları (2021-2022 Bahar)

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 

Gazi Üniversitesi Enstitü/Ana Bilim Dalı ve Programlar itibariyle asgari başvuru koşullarının üzerinde kriterler ve özel şartlar belirleyebildiğinden başvuru yapılmadan önce ilgili program şartlarının ve diğer duyurularının incelenmesi önem arz etmektedir. 

 1. Lisansüstü Programlara öğrenci kabul sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi ve muhtemel değişiklikler Enstitülerin ağ adresinde duyurulacağından ilgililerin bu sayfaları düzenli olarak takip etmesi gerekmektedir. 
 2. Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Genel şartlar veya programların özel şartlarına uymadığı tespit edilen adayların, Başvuru Sistemi üzerinden başvuru veya kesin kayıt yapabilmiş olsa bile; Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Kayıt İşlemlerine ilişkin maddesi gereği sözkonusu adayların kaydı iptal edilecektir.
 3. Yüksek Lisans programlarına, lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik/okul tanıma belgesine sahip olan ve kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek adaylar başvurabilir.
 4. Doktora programlarına yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim kurulunca verilmiş yüksek lisans denklik / okul tanıma belgesine sahip olan adaylar başvurabilir.
 5. 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olmuş veya bu tarihten önce tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırarak mezun olmuş öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
 6. Mezuniyet notu veya ağırlıklı genel not ortalaması hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun 4’lük ve 100’lük sistem çevrim tablosu esas alınır.
 7. Adayların ağırlıklı genel not ortalaması, mezun olduğu program ve gerekli diğer bilgileri YÖKSİS üzerinden alınır (Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için). Bu adayların başvuru tarihinden sonra YÖKSİS veri tabanında genel not ortalamalarında ve diğer bilgilerinde oluşabilecek değişiklikler dikkate alınmaz. YÖKSİS kaydı olmayan adayların başvuru esnasında mezun/mezun olacakları yükseköğretim kurumlarından gerekli olan YÖKSİS kayıt ve güncelleme işlemlerini yaptırmaları gerekir. 
 8. Yüksek Lisans programlarına Başvuruları şartlı kabul edilen mezun olabilecek öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması olarak adayın başvuru tarihindeki YÖKSİS veri tabanında yer alan not ortalaması esas alınır. Bu adayların başvuru tarihinden sonra YÖKSİS veri tabanında genel not ortalamalarında oluşabilecek değişiklikler dikkate alınmaz. Başvuruları şartlı kabul edilen adaylar mezuniyet not ortalamaları başvuru kriterlerini sağlamaları durumunda kayıt hakkı kazanırlar. YÖKSİS kaydı olmayan adayların başvuru esnasında mezun/mezun olacakları yükseköğretim kurumlarından gerekli olan YÖKSİS kayıt ve güncelleme işlemlerini yaptırmaları gerekir. Not: Yüksek Lisans Programlarına başvuracak olan mezuniyet aşamasına gelmiş fakat henüz mezun olmamış Lisans Öğrencileri Başvuru Sisteminde Belgeler başlığı altında Diploma Belgesi yerine Şartlı Kayıt Dilekçesini doldurarak yüklemeleri gerekmektedir. Şartlı Kayıt Dilekçesi (Mezun Olabilecekler İçin) tıklayınız.. 
 9. Lisans/Tezli Yüksek Lisans programını yurtdışında tamamlamış adayların, diplomalarına ait Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik/okul tanıma belgesine sahip olması gerekir.
 10. Doktora, Tıpta Uzmanlık (TUS) Diş Hekimliğinde Uzmanlık (DUS),  Eczacılıkta Uzmanlık (EUS) mezunlarının yüksek lisans ve/veya doktora  programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve ilgili programlara başvurularında hesaplamalara dahil edilecek ALES puanı Gazi Üniversitesi Senatosu kararı ile 70 olarak belirlenmiştir. Programın diğer Özel Şartlarını sağlayan adaylar başvuru yapabileceklerdir.
 11. Enstitümüzde (tezsiz yüksek lisans programları hariç) aynı anda birden fazla başvuru yapılamaz. Adayın başvurduğu her Programın değerlendirilmesi birbirinden bağımsız olarak hesaplanmaktadır.
 12. Adayların lisansüstü başvurularında Gazi Üniversitesinin tüm Enstitülerine toplamda  (tezsiz yüksek lisans programları hariç) iki tercih hakkı bulunmaktadır.
 13. Yukarıda belirtilmeyen hususlarda, Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Uygulama EsaslarıDoktora Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları, Gazi Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi, Senato kararları ve Enstitü tarafından ilan edilen şartlar dikkate alınır.
 14. Lisansüstü başvurularda kullanılan tablolar:

 

Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Kayıt işlemleri

MADDE 7 – (1) Kesin kayıt işlemleri, ilgili enstitü tarafından ağ sayfasında ilan edilen süre içerisinde ve ilan edilen esaslara uygun olarak yapılır.

(2) Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. Bu adayların yerine yedek listedeki adaylar, sırasıyla ilan edilerek kabul edilir. Yapılan ilanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

 (3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Madde 39-(3)’te yer alan, “Öğrenci e-posta adresine gönderilen iletileri takip etmekle yükümlüdür.” hükmüne göre öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde yer alan e-posta adresine gönderilerek yapılacaktır. 


 

 

background image