Tez Savunma Gün ve Saatleri (Aralık 2021)

 

Tez Yazarı
:
Ayşe Asena Demirağ
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Kemal Sinan Özmen
Program Türü
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı    
:
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu                                                          
:
YÜKSEKÖĞRETİM İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMLARINDAKİ YETİŞKİN ÖĞRENCİLERİN WEB 2.0 PLATFORMLARI KULLANIMLARINA DAİR TUTUMLARI VE ALGILARI
Tez Savunma Tarihi 
:
01.12.2021
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok 1. Kat Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Murat Kılıç
Tez Danışmanı
:
Dr. Öğr. Üyesi Nevriye Yazçayır
Program Türü
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı    
:
Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu                                                 
:
Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Hava Aracı Bakım Alanı Eğitim Programları Geliştirme Süreçleri ve Programların Karşılaştırılması
Tez Savunma Tarihi 
:
17.12.2021
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 3 nolu Seminer Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Gürkan Okuyucu
Tez Danışmanı
:
Doç. Dr. Günay Akgün
Program Türü
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı 
:
Müzik Eğitimi
Tezin Konusu                       
:
Müzik Öğretmeni Adaylarının Müziksel İfade Terimlerini Tanıyabilme Durumlarının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
06.12.2021
Tez Savunma Saati 
:
16.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bilim Dalı Seminer Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Meryem Ertürk 
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. İbrahim Kısaç
Program Türü
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı                                                          
:
Felsefe Grubu Eğitimi   
Tezin Konusu                       
:
Pandemi Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Erteleme Davranışlarının Yaşam Stilleri, İçsel Güdülenme Düzeyleri ve Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
06.12.2021
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 544 nolu Oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Mertcan Ünal
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Tolga GÜYER
Program Türü
:
Doktora
Anabilim Dalı
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı                                     
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu                       
:
Öğrenme Analitiği Göstergelerini Raporlayan Açık Erişimli Çevrimiçi Bir Öğrenme Platformunun Geliştirilmesi 
Tez Savunma Tarihi 
:
10.12.2021
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Emre Furkan Özdemir
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Muammer Nurlu
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı                             
:
Yabancı Dil Olarak Türkçenin  Eğitimi
Tezin Konusu   
:

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Film Kullanımının Yabancı Öğrencilerin Konuşma Becerisine Etkisi

Tez Savunma Tarihi 
:
15.12.2021
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 523 nolu Oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Neslihan KÖSE
Tez Danışmanı
:
Doç. Dr. Halük Ünsal
Program Türü
:
Doktora
Anabilim Dalı
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                             
:
Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu   
:
Türkiye ile Farklı Ülkelerdeki Yabancı Dil Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı İncelemesi
Tez Savunma Tarihi 
:
13.12.2021
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 1. Kat Seminer Salonu-3
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Yunus Emre ÇEKİCİ
Tez Danışmanı
:
Doç. Dr. Kemalettin DENİZ
Program Türü
:
Doktora
Anabilim Dalı
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı 
:
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi
Tezin Konusu 
:
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Açısından Dil İşlevleri
Tez Savunma Tarihi 
:
13.12.2021
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi  Seminer Salonu-1
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Tuğçe GÜLEŞİR
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Ali GÜL
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 
Bilim Dalı                                         
Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu 
:
Fen Bilgisi ve Biyoloji Öğretmen Adaylarına Yönelik Mikroplastik Kirliliği Farkındalık Ölçeği Geliştirilmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
20.12.2021
Tez Savunma Saati 
:
12.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3.Kat Biyoloji Eğitimi Bölümü Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Aybüke DUYGULU
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Mehmet YILMAZ
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 
Bilim Dalı                                      
Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu 
:
Türkiye’de 2000’li Yıllarda Biyoloji Öğretim Programlarının Çevre Konuları Bağlamında İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
20.12.2021
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Biyoloji Lab-6 (Tematik Sınıf)
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Onur AKTAŞ
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Yusuf BUDAK
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı                                        
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı          
Eğitim Teknolojisi
Tezin Konusu 
:
Oyunlaştırma Uygulaması Classcraft İle Desteklenen İngilizce Dersindeki Sınıf Yönetimine İlişkin Öğrenci Görüşleri
Tez Savunma Tarihi 
:
23.12.2021
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Entitüsü
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Esra Oyar
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Hakan Yavuz Atar
Program Türü
:
Doktora
Anabilim Dalı                                            
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı          
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu 
:
Farklı Koşullar Altında Karma Madde Türlerinde Uyum İndekslerinin Karşılaştırılması Ve Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
23.12.2021
Tez Savunma Saati 
:
13:30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. Kat Seminer 2 Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Semih Kaynak
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Adnan Kan
Program Türü
:
Doktora
Anabilim Dalı                            
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı 
:
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu 
:

Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyum Sürecinin Örtük Büyüme Modeli İle İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi 
:
20.12.2021
Tez Savunma Saati 
:
13:00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. Kat 3 Nolu Seminer Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Mehmet Aydoğmuş
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Cengiz Çinar
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı                 
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı 
:
İlköğretim Matematik Eğitimi
Tezin Konusu 
:
Ortaokul Matematik Ders Kitaplarında Şekil ve Kavram Bilgisi Kullanımı
Tez Savunma Tarihi 
:
17.12.2021
Tez Savunma Saati 
:
13:30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi F Blok Zemin Kat 2 nolu sınıf
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ezgi Culuk
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Aytekin Albuz
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı                 
:
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı                                                     
:
Müzik Eğitimi
Tezin Konusu 
:
Halk Eğitimi Merkezleri'nde Uygulanan Piyano Eğitimi Kurs Programlarının İçerik ve Kazanım Boyutlarına İlişkin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
23.12.2021
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Binası Seminer Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Yasemin Boyacı Altınay
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Hayati Akyol
Program Türü
:
Doktora
Anabilim Dalı                 
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                              
:
Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu 
:
Dördüncü Sınıf Türkçe Dersinin Söz Varlığı Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
30.12.2021
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 335 nolu Oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Harun Bahadır
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Aslıhan Tüfekci
Program Türü
:
Doktora
Anabilim Dalı                                          
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı                                                 
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu 
:
Disiplinlerarası Dijital Hikâye Anlatımı Uygulamasının Öğrencilerin Başarı, Motivasyon ve 21. Yüzyıl Becerilerine Etkileri
Tez Savunma Tarihi 
:
28.12.2021
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Kevser AFACAN
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Melek ÇAKMAK
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı                          
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı             
:
Eğitim Teknolojileri
Tezin Konusu 
:

Eğitim fakültesi öğretim Üyelerinin teknoloji yeterliliklerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi

Tez Savunma Tarihi 
:
22.12.2021
Tez Savunma Saati 
:
16.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 1.kat 102 nolu oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Esra İpek
Tez Danışmanı
:
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Bayrak Cömert
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı                      
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı                                
:
Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu 
:

Sosyal Medya Araçlarından Instagramın Türkçe Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

Tez Savunma Tarihi 
:
28.12.2021
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu-2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Büşra Erul
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Mehmet Günay
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı            
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı                           
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu 
:
Cimnastik kavramına yönelik sporcu, antrenör ve velilerin metaforik algıları
Tez Savunma Tarihi 
:
28.12.2021
Tez Savunma Saati 
:
16.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Fatma Nur Yılmaz
Tez Danışmanı
:
Doç. Dr. Ülker Şen
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı      
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı                             
:
Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu 
:
İbrahim Necmi Dilmen ve Türkçe Öğretimine İlişkin Çalışmaları
Tez Savunma Tarihi 
:
28.12.2021
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 2 numaralı Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Hatice Öney
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Mustafa Yel
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı                              
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                             
:
Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu 
:
Çevre Okuryazarlığı Çalışmalarının Sistematik Sentezi İle Nitel Araştırmaların Birleştirilmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
27.12.2021
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2. Kat 272 nolu oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Nilay YILDIRIM
Tez Danışmanı
:
Dr. Öğr. Üyesi Nevriye YAZÇAYIR
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı                              
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                                                          
:
Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu 
:
Yeni Öğretmenlik Meslek Bilgisi Öğretim Programlarına İlişkin Öğretim Elemanı Görüşleri (Gazi, Hacettepe ve Ankara Üniversitesi Örneği)
Tez Savunma Tarihi 
:
31.12.2021
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 3 nolu Seminer Salonu
 
 
 

 

 

 

 

 

 

background image