EK DERS PUANTAJ Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

GENEL BİLGİLER

Ek ders puantaj sistemine bilgilerinizi girerken ders ve tez aşamasındaki öğrenciler için dikkat edilmesi gerekli bazı hususlar aşağıda sıralanmıştır.

Birim Adı

Dersin Kodu

Dersin Adı

*Öğretim Türü

*Teorik / Uygulama

*Ders Türü

* Haftalar

(T veya S)

Ders Günü

Başlama Saati

Ders *Saati,   Süresi

Öğrenci Sayısı

Ara Sınav Sayısı

 

1-Birim adının hatalı yazılması ek ders ücretinin farklı birimde tahakkuk etmesine sebep olmaktadır.

2- “Dersin Kodu”, “Dersin Adı” haneleri yazılarak diğer haneler seçilerek giriş yapılmaktadır.

3-(*) haneleri tahakkuku doğrudan etkilemektedir. Bu haneler doğru seçilmelidir. Aksi halde ücret eksik ya da fazla olacaktır. Dolayısıyla tüm birimlerdeki ücretler de hatalı olacaktır (Çok Önemli).

4- Ek ders ücreti hangi haftalarda tahakkuk edecek ise bu derslere ait haftaların seçilmesi gerekmektedir. Haftalar hanesi seçilmediğinde, tüm  (T)  ve hafta seçildiğinde ise seçili (S) olmaktadır.   

5-Tüm birimlerde tahakkuk edecek haftalık toplam uygulamalı ders saati, ikinci öğretim dahil, 10 saattir. Örnek: Normal öğretimden 8 saat ve ikinci öğretimden ise 4 saat uygulama dersleri bulunan öğretim üyemiz, puantaja uygulama derslerinin tamamını yazması durumunda, ikinci öğretimden sadece 2 saat ücret tahakkuk edecektir. Uuygulama saatini normal öğretimden 6 saat olarak yazması halinde ikinci öğretimden 4 saat ücret tahakkuku gerçekleşecektir. Ayrıca, normal öğretimde akşam saati dersleri bulunanlar için de uygulama saatlerinin tamamının yazılıp yazılmaması akşam derslerinin ücret tahakkukuna dahil edilip edilmeyeceğini etkilemektedir.

6-Maaş karşılığınız sırası ile önce normal öğretim gündüz-akşam ve kalan var ise ikinci öğretimden mahsup edilmektedir. Mahsup edildikten sonra kalan ek ders saatleri de aynı sırayı takip ederek tahakkuka alınmaktadır. ÖRNEK: Kadrosunun bulunduğu birimde sadece ikinci öğretimden 10 saat dersi ve enstitümüzde de normal öğretimden 3 saat dersi bulunan ve 5 saatte maaş karşılığı olduğu düşünülen öğretim üyesine ek ders tahakkuku şu şekilde olacaktır. Maaş karşılığı önce enstitümüz normal öğretim dersinden 3 saat ve kalan maaş karşılığı da kendi birimi ikinci öğretimden 2 saat mahsup edilerek tarafına sadece kendi birimindeki ikinci öğretimden 8 saat ek ders ücreti ödenecektir. Görüleceği gibi 5 saat maaş karşılığının tamamı kendi birimindeki ikinci öğretimde bulunan 10 saatlik derslerinden düşmemiştir. Sadece 2 saat düşmüştür.

 

DÖNEM DERSLERİ

Örnek olarak Enstitümüzde, Yönetim Bilimi (Tezsiz), Çağdaş Türk Eğitiminin Gelişimi, Türk Eğitiminin Sosyal Problemleri ve Seminer derslerini veren öğretim üyesi derslerini puantaja aşağıdaki şekilde girecektir.

ersin Kodu

Dersin Adı

Öğretim Türü

Teorik / Uygulama

Ders Türü

H

Haftalar

Ders Günü

Başlama Saati

Ders Saati,   Süresi

Öğrenci Sayısı

Ara sınav

 Sayısı

Dersin Kodu

Türk Eğt. Sos. Problemleri (Z)  

Normal

Teorik 

Ders 

S

1,2,3,4

Çarşamba

08:00-

3

50

9

1

Dersin Kodu

Seminer (Z)  

Normal

Uygulama 

Ders 

S

1,2,3,4

Çarşamba

11:00-

2

50

4

0

Dersin Kodu

Çağdaş Türk Eğt Gelişimi 

Normal

Teorik 

Ders 

S

1,2,3,4

Cuma

08:00-

3

50

5

1

Dersin Kodu

Yönetim Bilimi (Z)  

İkili (Tezsiz)

Teorik 

Ders 

S

1,2,3,4

Çarşamba

17:30-

3

50

18

1

 1. Yeni açılan ve dönem sonuna kadar devam eden derslerin türü ‘’Ders’’ olarak seçilmelidir.
 2. Ders türü ‘’Ders’’ olarak seçilenler dönem sonunda sistem tarafından sonlandırılmaktadır.
 3. Doğru seçenek seçilmediğinde, yaz dönemi tahakkukunun fazla (hatalı) olmasına neden olacaktır. 
 4. Fakültelerdeki derslerin tamamının ders türü ‘’Ders’’ seçilmelidir.
 5. Seminer derslerinde ara sınav sayısı sıfır (0) olmalıdır.

 

TEZ HAZIRLIK- TEZ ÇALIŞMASI- (Tez Dan-Tez Haz)  

Tez Hazırlık veya Tez Çalışması dersi 3 saat teorik ve 1 saat uygulamadan oluşmaktadır. Teorik ve uygulama kısmı puantaj bilgi sisteminde ayrı ayrı gösterilmelidir. Her bir öğrenci için “uygulama” yazılabilirken, sadece 3 öğrenci için “teorik” ders yazılmalıdır.  Tez Hazırlık ve Tez Çalışması dersleri puantaj bilgi sistemine işlenirken “Dersin Adı” kısmına “Öğrenci Adı-Öğrenci Numarası” bilgisinin girilmesine gerek yoktur. Adı geçen öğrenci, dönem içinde mezun olursa ve puantaj bilgi sisteminde gerekli değişiklikler yapılmazsa yapılan ödemelerden kaynaklı yasal sorumluluklar gündeme gelmektedir. Bu sebeple bu derslerin sadece adlarının yazılması yeterlidir. Sistemde çıkan “öğrenci numarası giriniz” uyarısı dikkate alınmamalıdır.

Örnek olarak enstitümüzde; 7 yüksek lisans,  3 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 10 tez öğrencisi bulunan öğretim üyesi tez çalışması-tez hazırlık puantaja aşağıdaki şekilde girecektir. Yüksek Lisans Tez Hazırlık, Yüksek Lisans Tez çalışması ve Doktora Tez Hazırlık, Doktora Tez Çalışması Ders Kodundan herhangi biri yazılabilir.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Öğretim Türü

Teorik / Uygulama

Ders Türü

H

Haftalar

Ders Günü

Başlama Saati

Ders Saati,   Süresi

Öğrenci Sayısı

Ara sınav

 Sayısı

Tez Haz veya Tez Çalışması

Tez Hazırlık veya Tez Çalışması

Normal

UygLab

TezHaz / TezCls

T

1,2,3,4

Perşembe

08:00-

10

50

10

0

 

UYGULAMALI KISMIN YAZILMASI

 1. Dersin Kodu “Yukarıda Belirtilen Kodlar” dır. Bu kod, her bir öğrenci için teker teker kullanılabildiği gibi tamamı için de tek seferde kullanılabilir.
 2. Ders Türü hanesi ‘TezHaz veya TezCls’’ ve Teorik/Uygulama hanesi ise ‘’UygLab’’ olarak seçilmelidir. Bu çok önemlidir. Her iki haneden biri veya ikisinin hatalı seçilmesi durumunda, çok yönlü-farklı hatalı ücretlerin çıkmasına sebebiyet verecektir (tez hazırlık ve tez çalışmasından tahakkuka alınmaması gereken akşam saatlerinin hatalı tahakkuka alınması, 10 saat üzeri uygulama saatlerin hatalı tahakkuka alınması gibi). Tüm birimlerdeki ek ders ücretlerini de’’haftalık ödenecek ders saatini ve ders yükünü ’’  hatalı olarak etkileyecektir. Mutemet kontrollünde ise hatanın farkına varılamaması da söz konusudur.
 3. Haftalık ders yükü fazlasıyla ‘’maaş karşılığı olmayanlar için 20 saatten fazlası, maaş karşılığı beş olanlar için 25 saatten fazlası ve maaş karşılığı on olanlar için ise 30 saatten fazla-üzerinde yükü bulunanlar’’ veya başkaca bir nedenle tez hazırlık – tez çalışması Derslerini puantaja dahil etme gereği görmeyenler ise yaz döneminde tahakkukun eksik kalmaması için enstitümüz önlem almakla birlikte tez öğrenci sayılarından ve Tez Çalışması – Tez Hazırlık Derslerinden enstitü mutemetliğine ayrıca bilgi verilmesi gerekmektedir.
 4. Tez Hazırlık veya Tez Çalışması Derslerinde ara sınav sayısı sıfır (0) olmalıdır.

 

TEORİK KISMIN YAZILMASI

Yukarıda örneği verilen 10 tez öğrencisinden, 3 öğrencisi için Tez hazırlık-tez çalışması dersi açmak istemesi halinde,

Öğretim üyesi Tez Hazırlık veya Tez Çalışması Derslerini puantaja aşağıdaki şekilde girecektir. Yüksek Lisans Tez Hazırlık, Yüksek Lisans Tez çalışması ve Doktora Tez Hazırlık, Doktora Tez Çalışması Ders Kodundan herhangi biri yazılabilir.

Dersin Kodu

Dersin Adı

 

Öğretim Türü

Teorik / Uygulama

Ders Türü

H

Haftalar

Ders Günü

Başlama Saati

Ders Saati,   Süresi

Öğrenci Sayısı

Ara sınav

 Sayısı

Tez Haz veya Tez Çalışması

Tez Hazırlık veya Tez Çalışması

Normal

Teorik 

TezHaz / TezCls

T

1,2,3,4

Cuma

08:00-

3

50

1

0

Tez Haz veya Tez Çalışması

Tez Hazırlık veya Tez Çalışması

Normal

Teorik 

TezHaz / TezCls

T

1,2,3,4

Cuma

11:00-

3

 

50

1

0

Tez Haz veya Tez Çalışması

Tez Hazırlık veya Tez Çalışması

Normal

Teorik 

TezHaz / TezCls

T

1,2,3,4

Cuma

14:00-

3

 

50

1

0

 

 1. “Dersin Adı” hanesine Tez Çalışması veya Tez Hazırlık yazılmalı, öğrenci sayısı bir (1) olmalıdır.
 2. “Ders Türü” hanesinden ''TezHaz veya TezCls'' ve Teorik/Uygulama hanesinden ise ''Teorik'' olarak seçilmelidir. Bu çok önemlidir. Her iki haneden biri veya ikisinin hatalı seçilmesi durumunda, çok yönlü-farklı hatalı ücretlerin çıkmasına sebebiyet verecektir. Aynı zamanda tüm birimlerdeki ek ders ücretlerini de’’haftalık ödenecek ders saatini ve ders yükünü ’’  hatalı olmasına sebebiyet verecektir. Mutemet kontrollünde ise bu hatanın farkına varılamaması da söz konusudur.
 3. Tüm bölümlerde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine Tez hazırlık-Tez çalışması alan dersi açılır. Ancak, toplam 3 öğrenciden fazla Tez hazırlık-Tez çalışması ders ücreti ödenmez. En fazla 3X3= 9 saat teorik yazılmalıdır. 
 4. Açılacak Tez Hazırlık ve Tez Çalışması dersinin uygulamalı ve teorik kısımları birlikte  4 saat yazıldığında tahakkuk hatalı olmaktadır.
 5. Tez hazırlık-Tez çalışması dersleri her eğitim-öğretim döneminin başında açılmakta ve tatil döneminde de devam etmektedir.
 6. Puantaj sisteminin öğretim üyelerine kapatılmasından sonra, dönem başında açılan Tez hazırlık-Tez çalışması  dersleri kontrol edilmekte ve üçten fazlası ve uygun bulunmayan silinmektedir.
 7. Tez hazırlık-Tez çalışması Alan Derslerinde ara sınav sayısı sıfır (0) olmalıdır.

NOT: Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İç Denetim Birim Başkanlığı ve T.C. Sayıştay Başkanlığının görüşleri üzerine cumartesi ve pazar günlerine Tez Hazırlık, Tez Çalışması, yüksek lisans, doktora ve lisans dersleri yazılmaması gerekmektedir.


► ÖRNEK PUANTAJ için tıklayınız.. 

background image