Tez Savunma Gün ve Saatleri (Kasım 2021)

 

  

Tez Yazarı
:
Neşe Çetin
Tez Danışmanı 
:
Doç. Dr. Pınar Bilasa
Program Türü
:
Doktora
Anabilim Dalı
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı 
:
Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri
Tezin Konusu 
:
2018 Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programına İlişkin İş Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri
Tez Savunma Tarihi 
:
05.11.2021
Tez Savunma Saati 
:
11.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. Kat Seminer Salonu-3
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Birsel Selçuk
Tez Danışmanı 
:
Prof. Dr. Alev Doğan
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı 
:
Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu 
:
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının İlk Yardım Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
15.11.2021
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Erkan Eren
Tez Danışmanı                         
:
Doç. Dr. Salih Çakmak
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:
Özel Eğitim
Bilim Dalı 
:
Görme Engellilerin Eğitimi
Tezin Konusu 
:
Kaynaştırma Eğitimi Verilen Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Öz-Yeterlilik İnançları Ve Kaynaştırma Eğitimi Yeterliliklerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
03.11.2021
Tez Savunma Saati 
:
13:30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Z/15 nolu oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Huriye Aksu
Tez Danışmanı 
:
Doç.Dr. Yusuf Uyar
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı 
:
Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu 
:
Ortaokul Türkçe Derslerindeki Konuşma Eğitiminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
05.11.2021
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Bülent Kandemir
Tez Danışmanı 
:
Prof. Dr. Ebru Kılıç Çakmak
Program Türü
:
Doktora
Anabilim Dalı
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı 
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu   
:
Farklı Etkileşimsel Uzaklık Düzeylerinin Öğrencilerin Sosyal, Bilişsel ve Öğretimsel Bulunuşluk Algıları ile Akademik Başarılarına Etkisi
Tez Savunma Tarihi            
:
08.11.2021
Tez Savunma Saati 
:
13:00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Kadir Can Erbudak
Tez Danışmanı 
:
Prof. Dr. Cemil Cahit Yeşilbursa
Program Türü
:
Doktora
Anabilim Dalı
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı 
:
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Konusu 
:
Sosyal Bilimleri Okumak: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilimsel Okuryazarlık Düzeyleri
Tez Savunma Tarihi
:
04.11.2021
Tez Savunma Saati 
:
15:00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Mehlika KÖYCEĞİZ GÖZELER
Tez Danışmanı 
:
Prof. Dr. Saide ÖZBEY
Program Türü
:
Doktora
Anabilim Dalı                  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                                   
:
Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu 
:
İçsel Motivasyonu Destekleyici Eğitim Programının 48-72 Aylık Çocukların Motivasyon Düzeyleri ve Öz Düzenleme Becerileri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi
:
03.11.2021
Tez Savunma Saati 
:
14:00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
 Abdulkadir KALAYLI
Tez Danışmanı 
:
Prof. Dr. Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı       
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                              
:
Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu 
:
Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumları İle Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi
:
11.11.2021
Tez Savunma Saati 
:
11:00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 4. Kat 404 nolu Oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
 Ayşe Duran YILMAZ
Tez Danışmanı 
:
Prof. Dr. Esra Ömeroğlu
Program Türü
:
Doktora
Anabilim Dalı                  
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                                          
:
Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu 
:
Kimlikli Bebekler Yaklaşımı İle Desteklenen Değerler Eğitimi Programının Suriyeli Mülteci Çocukların Yer Aldığı Okul Öncesi Eğitim Ortamında Sosyal Değerler Kazanımına Etkisi 
Tez Savunma Tarihi
:
26.11.2021
Tez Savunma Saati 
:
14:00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu-3
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ömer Kavak
Tez Danışmanı 
:
Doç. Dr. Türker Kurt
Program Türü
:
Doktora
Anabilim Dalı
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı 
:
Eğitimin Yönetimi
Tezin Konusu 
:
Öğretmenlerde Mesleki Haz Duygusunun İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
12.11.2021
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Nisa Altunay
Tez Danışmanı 
:
Prof. Dr. Mehmet Korkmaz
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı                  
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                  
:
Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Tezin Konusu 
:
Halk Eğitim Merkezi Müdürlerinin Liderlik Davranışları ile Öğrenen Örgüt özellikleri Arasındaki İlişki
Tez Savunma Tarihi
:
12.11.2021
Tez Savunma Saati 
:
14:00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu-3
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Hanife Atlı
Tez Danışmanı 
:
Prof. Dr. Semra Benzer
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı            
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                 
:
Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu                        
:
Fen Bilgisi Eğitiminde Etkinlik Temelli ve Sorgulamaya Dayalı Eğitimin 5. sınıf Öğrencilerinin Tutum, Motivasyon ve Kaygıları Üzerine Etkileri
Tez Savunma Tarihi
:
15.11.2021
Tez Savunma Saati 
:
11:00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 
 
 

  

Tez Yazarı
:
İsmail Aktaş
Tez Danışmanı 
:
Prof. Dr. Gülfem Sezen Balçıkanlı
Program Türü
:
Doktora
Anabilim Dalı
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı 
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu                  
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Fair Play Öğretim Öz-Yeterliklerinin Bazı Özellikler Kapsamında İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
23.11.2021
Tez Savunma Saati 
:
16.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 4. Kat Seminer Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Yusuf Yalanız
Tez Danışmanı 
:
Prof. Dr. Beyhan Zabun
Program Türü
:
Doktora
Anabilim Dalı
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı
:
Felsefe Grubu Eğitimi
Tezin Konusu
:
Siyasal Uzlaşı Kültürü ve Toplumsallaşma Diyalektiği:  Milli Görüş Partileri Örneği
Tez Savunma Tarihi 
:
26.11.2021
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Halil Kokkokoğlu
Tez Danışmanı 
:
Prof. Dr. Yusuf Doğan
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı
:
Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu
:
Türkçe Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Yazma Eğitimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi    
:
18.11.2021
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna-Hersek Binası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Necibe Tayfun
Tez Danışmanı 
:
Prof. Dr. Yasemin Aydoğan
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:
Temel Eğitim 
Bilim Dalı                       
:
Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu
:
Montessori eğitimi alan ve almayan 48-72 aylık çocukların matematik becerilerinin karşılaştırılması
Tez Savunma Tarihi 
:
25.11.2021
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası / Toplantı Salonu 2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Uğur Ferhat Ermiş
Tez Danışmanı 
:
Prof. Dr. Demet H. Somuncuoğlu Özerbaş
Program Türü
:
Doktora
Anabilim Dalı
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı                       
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu
:
Öğretenlerin Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı Öz Yeterliklerinin Belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
26.11.2021
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Hatice Şen
Tez Danışmanı 
:
Prof. Dr. Havva Yamak
Program Türü
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı                       
:
Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu                               
:
Ortaokul 5,6,7 ve 8.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
29.11.2021
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Merve Ereli
Tez Danışmanı 
:
Prof. Dr. Ülkü Eser Ünaldı
Program Türü
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı                   
:
Coğrafya Eğitimi
Tezin Konusu 
:
Jeosit alanlarının coğrafya eğitiminde kullanılması ( Gazi üniversitesi örneği)
Tez Savunma Tarihi 
:
22.11.2021
Tez Savunma Saati 
:
10.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 nolu oda
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Rümeysa Uzun
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Adnan Kan
Program Türü
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı    
:
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu 
:
Video Oyun İzleyicilerinde Saldırganlık Davranışının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
22.11.2021
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 nolu salon
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Havva Nisa ÖZ
Tez Danışmanı
:
Prof. Dr. Ümit Deniz
Program Türü
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı                                  
:
Okul Öncesi
Tezin Konusu 
:
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocuklar Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
29.11.2021
Tez Savunma Saati 
:
14.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 1 nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Önder Yağmuroğlu
Tez Danışmanı
:
Doç. Dr. Yusuf Uyar
Program Türü
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı                             
:
Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu 
:
Irak’ta Görev Yapan Türkçe Öğretmenlerinin Öğretmen Yeterlilikleri Üzerine Bir İnceleme
Tez Savunma Tarihi 
:
30.11.2021
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Hakan Metin
Tez Danışmanı
:
Doç. Dr. Banu Altunay
Program Türü
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı                                                                                                    
:
Özel Eğitim
Bilim Dalı                             
:
Özel Eğitim
Tezin Konusu      
:

İlkokul 4. sınıfta kaynaştırmaya devam eden öğrenme güçlüğü olan öğrencilere ve olağan gelişim gösteren öğrencilere, fen bilimleri dersinde 'maddenin özellikleri' ünitesinin doğrudan öğretim modeline göre öğretilmesi ve bu modelin öğrencilerin öğrenmeleri üzerindeki etkisi

Tez Savunma Tarihi 
:
29.11.2021
Tez Savunma Saati 
:
13.00-16.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon-3
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Betül Sağlam
Tez Danışmanı
:
Dr. Öğr. Üyesi Halime Şenay Şen
Program Türü
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı                                    
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı                             
:
Eğitimde Program Geliştirme
Tezin Konusu  
:

Matematik Eğitimi Alanında Yayınlanan Makalelerin Farklı Değişkenler Açısından Analizi (2010-2019 Yılları Arasında) 

Tez Savunma Tarihi 
:
29.11.2021
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu
 
 
 

 

 

 

 

 

 

background image