Tez Savunma Gün ve Saatleri (Ekim 2021)

 

 

Tez Yazarı
:
Elvan Yıldız Akyol 
Tez Danışmanı 
:
Prof. Dr. Kemal Öztemel 
Program Türü
:
Doktora 
Anabilim Dalı
:

Eğitim Bilimleri

Bilim Dalı 
:
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  
Tezin Konusu 
:

PISA 2018 Okuma Becerileri Alt Testinin Değişen Madde Fonksiyonu Açısından Farklı Yöntemlerle İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi 
:
08.10.2021
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu Salon
 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Sadık Ahmet ÇETİN
Tez Danışmanı 
:
Prof. Dr. Necati DEMİR
Program Türü
:
Doktora 
Anabilim Dalı
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı 
:
Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu 
:
Dijital Ortamlarda Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
06.10.2021
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Gamze Topbaş
Tez Danışmanı 
:
Prof. Dr. Hatice Bekir
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı 
:
Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu 
:
 Çevreye Yönelik Materyalist Eğilimler Ölçeğinin Okul Öncesi Öğretmenleri Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Tez Savunma Tarihi 
:
15.10.2021
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. Kat Seminer Odası
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Oğuzhan Özata
Tez Danışmanı 
:
Prof. Dr. Necati Demir
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı 
:
Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi
Tezin Konusu 
:
Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Oyun ve Etkinliklerle Türkçe Öğretimi
Tez Savunma Tarihi 
:
06.10.2021
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Ramazan Kaya
Tez Danışmanı 
:
Doç. Dr. Vicdan Altınok
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı 
:
Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu 
:
Meslekleşme Koşulları Açısından Türkiye’de İlköğretim Okul Müdürlüğünün Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
08.10.2021
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Tuğba Öçalan
Tez Danışmanı 
:
Doç. Dr. Sevil Filiz
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı 
:
Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri 
Tezin Konusu 
:
Ortaöğretim Öğrencilerinin 21.yy Becerilerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
15.10.2021
Tez Savunma Saati 
:
10.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Olcay Bayraktar
Tez Danışmanı 
:
Doç. Dr. Mehmet Ali Dombaycı
Program Türü
:
Doktora
Anabilim Dalı
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı 
:
Felsefe Grubu Eğitimi
Tezin Konusu 
:
Ontoloji ve Epistemoloji Arasında Eğitim Sorunu
Tez Savunma Tarihi 
:
25.10.2021
Tez Savunma Saati 
:
11.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Dekanlık 2 nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Zeynep Özkan
Tez Danışmanı 
:
Prof. Dr. Demet Çetin
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı 
:
Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu 
:
Madde Döngüleri Ve Çevre Sorunları Konusunun React Stratejisi İle Öğretiminin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Araştırma-Sorgulamaya Dönük Tutumlarına, Fen Bilgisi Dersine Yönelik İlgilerine Ve Akademik Başarılarına Etkisi
Tez Savunma Tarihi 
:
22.10.2021
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık 2 nolu Salon
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Sümeyye Nur Aslan
Tez Danışmanı 
:
Prof. Dr. Sönmez Girgin
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı 
:
Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu 
:
İlköğretim 8.sınıf fen bilgisi ders kitabı etkinliklerinin çoklu zekâ kuramına göre incelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
22.10.2021
Tez Savunma Saati 
:
15.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık 2 nolu Toplantı Salonu
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Burak Kurt
Tez Danışmanı 
:
Prof. Dr. Refik TURAN
Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı 
:
Tarih Eğitimi
Tezin Konusu 
:
II. Meşrutiyet Yıllarından Günümüze Tarih Ders Kitaplarında Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti Konularının Öğretimi (1910-2020)
Tez Savunma Tarihi 
:
27.10.2021
Tez Savunma Saati 
:
16.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 nolu Seminer Odası
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image