GENEL BAŞVURU ŞARTLARI (2021-2022 Güz Dönemi Yabancı Uyruklu Kontenjanı Ek ilanı)

 

Lisansüstü Programlarımıza öğrenci kabul sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi ve muhtemel değişiklikler Enstitülerin ağ adresinde duyurulacağından ilgililerin bu sayfaları düzenli olarak takip etmesi gerekmektedir. 

Gazi Üniversitesi Enstitü/Ana Bilim Dalı ve Programlar itibariyle farklı mezuniyet alanı ve özel şartlar belirleyebildiğinden başvuru yapılmadan önce ilgili program şartlarının ve diğer duyurularının incelenmesi önem arz etmektedir. 

 1. İlan edilen Yabancı Uyruklu Kontenjanı; kendi imkanlarıyla okuyan yabancı uyruklu kontenjanıdır
 2. Başvurularda ALES ve Yabancı Dil Şartı istenmeyecektir
 3. YÖK Not Dönüşüm Tablosuna göre: Yüksek Lisans Programlarımız için Lisans AGNO puanı 2.3, Doktora Proramlarımız için Yüksek Lisans AGNO puanı 2.5 olarak belirlenmiştir. Yerleştirme Başarı Puanı sadece AGNO puanına göre hesaplanacaktır. 
 4. Yüksek Lisans programlarına, lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik/okul tanıma belgesine sahip olan ve kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek adaylar başvurabilir.
 5. Doktora programlarına yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim kurulunca verilmiş yüksek lisans denklik / okul tanıma belgesine sahip olan adaylar başvurabilir.
 6. 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olmuş veya bu tarihten önce tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırarak mezun olmuş öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
 7. Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların ağırlıklı genel not ortalaması ve gerekli diğer bilgileri YÖKSİS üzerinden alınır (Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da mezun olacaklar için). Başvuruları şartlı kabul edilen mezun olabilecek öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması olarak adayın başvuru tarihindeki not ortalaması esas alınır. Bu adayların başvuru tarihinden sonra genel not ortalamalarında oluşabilecek değişiklikler dikkate alınmaz. Başvuruları şartlı kabul edilen adaylar mezuniyet not ortalamaları başvuru kriterlerini sağlamaları durumunda kayıt hakkı kazanırlar.
 8. Mezuniyet notu veya ağırlıklı genel not ortalaması hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun 4’lük ve 100’lük sistem çevrim tablosu esas alınır. YÖK 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları için tıklayınız..
 9. Lisans/Tezli Yüksek Lisans programını yurtdışında tamamlamış adayların, diplomalarına ait Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik/okul tanıma belgesine sahip olması gerekir.
 10. Lisansüstü programa başvuran adayın ön kayıttan önce Gazi Üniversitesi TÖMER Müdürlüğünce belirlenen esaslar çerçevesinde yapılan Türkçe yeterlilik sınavında en az B2 düzeyinde Türkçe yeterliliğine sahip olduğunu belgelemesi gerekir. En az B2 düzeyinde Türkçe yeterlilik belgesine sahip olmayan adayın ilgili lisansüstü programa kaydı yapılır. Türkçe düzeyi yeterli olmayan öğrenciler için bir yıl Gazi Üniversitesi TÖMER'de Türkçe hazırlık kursu için süre tanınır ve bu süre ilgili programın azami süresine dahil edilmez. Belirtilen süre içinde Gazi Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesinde yer alan mazeretler dışında herhangi bir nedenle belgesini teslim etmeyen adayın kaydı silinir.
 11. Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Genel şartlar veya programların özel şartlarına uymadığı tespit edilen adayların, Başvuru Sistemi üzerinden başvuru veya kesin kayıt yapabilmiş olsa bile;  Gazi Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesini ve Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Kayıt İşlemlerine ilişkin maddesi gereği sözkonusu adayların kaydı iptal edilecektir.
 12. Yukarıda belirtilmeyen hususlarda, Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Uygulama EsaslarıDoktora Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları, Gazi Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi, Senato kararları ve Enstitü tarafından ilan edilen şartlar dikkate alınır.

►Üniversitemiz Senatosu’nun 16/04/2021 tarih ve 08 sayılı toplantısında almış olduğu 2021/112 sayılı kararı ile 2021-2022 Güz dönemi Lisansüstü Eğitim Başvurularında;

 1. Tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarında mülakat ve/veya yazılı sınav yapılmayacaktır.
 2. Adaylar Gazi Üniversitesi bünyesindeki lisansüstü programlardan en fazla iki tercih yapma hakkına sahiptir.

Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği-

Kayıt işlemleri

MADDE 7 – (1) Kesin kayıt işlemleri, ilgili enstitü tarafından ağ sayfasında ilan edilen süre içerisinde ve ilan edilen esaslara uygun olarak yapılır.

(2) Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. Bu adayların yerine yedek listedeki adaylar, sırasıyla ilan edilerek kabul edilir. Yapılan ilanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

 (3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Madde 39-(3)’te yer alan, “Öğrenci e-posta adresine gönderilen iletileri takip etmekle yükümlüdür.” hükmüne göre öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde yer alan e-posta adresine gönderilerek yapılacaktır. 


background image