Tez Savunması Gün ve Saatleri (Eylül 2021)

 
 
Tez Yazarı
:
Eyüp Akbulut
Tez Danışmanı 
:
Doç. Dr. Nursel Yalçın
Program Türü
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı 
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu 
:
Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yılsonu İzleme ve Değerlendirme Verilerinin Veri Madenciliği Teknikleri ile Çeşitli Yönlerden İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
01.09.2021
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu Toplantı Salonu
 
 
 
 
 
Tez Yazarı
:
Mustafa Çağrı Bağçecik
Tez Danışmanı 
:
Dr. Öğr. Üyesi Yücel Kayabaşı
Program Türü
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı 
:
Eğitim Teknolojisi
Tezin Konusu 
:
Uzaktan Eğitim Sürecinde (Covıd-19) Lise Öğrencilerinin Çevrimiçi Teknolojilere Yönelik Öz Yeterlik Algıları Ve Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Akademik Başarılarıyla İlişkisinin  İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
01.09.2021
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 2 nolu Toplantı Salonu
 
 
 
 
 
Tez Yazarı
:
Hazel Polat
Tez Danışmanı 
:
Doç. Dr. Ebru Ersay
Program Türü
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı
:
Temel Eğitim
Bilim Dalı 
:
Okul Öncesi
Tezin Konusu 
:
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Duygu Bilgileri ile Erken Okuryazarlık Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
03.09.2021
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu Toplantı Salonu
 
 
 
 
 
Tez Yazarı
:
Elif Ünal
Tez Danışmanı 
:
Prof. Dr. E.Levent İlhan
Program Türü
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı 
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu 
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz Yeterliklerinin Belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
01.09.2021
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi 
 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Kadir Gündüz
Tez Danışmanı 
:
Prof. Dr. İbrahim Kısaç
Program Türü
:
Doktora
Anabilim Dalı
:
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı 
:
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu 
:
Çocuk ve Aile Hizmetleri Çerçevesinde "Aile Planı" Uygulaması, Planın "Aile Grup Toplantısı" Modeli: Kültürlerarası Bir Karşılaştırma
Tez Savunma Tarihi 
:
06.09.2021
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek 2 nolu Toplantı Salonu
 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Cemal Hakan Dikmen
Tez Danışmanı 
:
Prof. Dr. Mehmet Akif Ocak
Program Türü
:
Doktora
Anabilim Dalı
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı 
:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu 
:
Programlama Eğitimine Katılan Öğretmenlerin Harmanlanmış Öğrenme Ortamındaki Sosyal, Bilişsel ve Öğretimsel Bulunuşluklarının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi 
:
09.09.2021
Tez Savunma Saati 
:
14.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. Kat Seminer Salonu
 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:

Sevinç Demir Kaya

Tez Danışmanı 
:

Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu

Program Türü
:
Doktora
Anabilim Dalı
:

Temel Eğitim

Bilim Dalı 
:

Okul Öncesi Eğitimi

Tezin Konusu 
:

Koçluk Desteğinin Okul Öncesi Öğretmeninin Okuma Yazmaya Hazırlık Uygulamaları İle Çocukların Okuma Yazmaya Hazırlık Becerilerine Etkisi

Tez Savunma Tarihi 
:
17.09.2021
Tez Savunma Saati 
:
13.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:

Ceyhun Sarı

Tez Danışmanı 
:

Prof. Dr. Gülay Ekici

Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:

Eğitim Bilimleri

Bilim Dalı 
:

Eğitim Programları ve Öğretimi

Tezin Konusu 
:

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Trafik Güvenliği Konusuna İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi 
:
22.09.2021
Tez Savunma Saati 
:
12.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 2 nolu Toplantı Salonu
 
 
 
 
 
Tez Yazarı
:

Özge Erdoğan

Tez Danışmanı 
:

Prof. Dr. Hakan Yavuz Atar

Program Türü
:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
:

Eğitim Bilimleri

Bilim Dalı 
:

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Tezin Konusu 
:

PISA 2018 Okuma Becerileri Alt Testinin Değişen Madde Fonksiyonu Açısından Farklı Yöntemlerle İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi 
:
27.09.2021
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Seminer Salonu-1
 
 
 
 

 

Tez Yazarı
:
Gönül Tekkurşun Demir
Tez Danışmanı 
:

Prof. Dr. Halil İbrahim Cicioğlu

Program Türü
:
Doktora
Anabilim Dalı
:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bilim Dalı 
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu 
:
Spora Yönelik Tutum, Dijital Oyun Bağımlılığı Farkındalık ve Eğilimler; x,y ve z kuşağının karşılaştırılması
Tez Savunma Tarihi 
:
29.09.2021
Tez Savunma Saati 
:
16.00
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

background image