Tez Savunması Gün ve Saatleri (Ağustos 2021)

 

Tez Yazarı : Ferda Kara
Tez Danışmanı  : Dr. Öğr. Üyesi Beran Firidin
Program Türü :

Yüksek Lisans 

Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı  : Fen Bilgisi Eğitimi 
Tezin Konusu  :

STEM Yaklaşımına Dayalı Öğrenme Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencileri Üzerindeki Etkinliklerinin İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi  : 05.08.2021
Tez Savunma Saati  : 10.30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Dekanlık Toplantı Salonu-2
     

 

Tez Yazarı : Ömer Kızıltan
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Mehmet Ali Dombaycı
Program Türü :

Doktora

Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı  : Felsefe Grubu Eğitimi
Tezin Konusu  :

Dört Katlı Düşünme Modelinin Etkinlik Temelli Değerlendirilmesi

Tez Savunma Tarihi  : 04.08.2021
Tez Savunma Saati  : 13.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 1 nolu Seminer Salonu
     

 

Tez Yazarı : Harun Günel
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Şaban Çetin
Program Türü :

Yüksek Lisans

Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  : Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri
Tezin Konusu  :

Sınıf Öğretmenlerinin Millî Değer Öğretimine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Tez Savunma Tarihi  : 02.08.2021
Tez Savunma Saati  : 11.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
     

 

Tez Yazarı : Başak Özen Serter
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Şaban Çetin
Program Türü :

Yüksek Lisans

Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  : Eğitim Teknolojisi
Tezin Konusu  :

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgi Güvenliği Farkındalık Düzeyinin Belirlenmesi

Tez Savunma Tarihi  : 02.08.2021
Tez Savunma Saati  : 10.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
     

 

Tez Yazarı : Şehide Arslanhan
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Mehmet Akif Sözer
Program Türü :

Doktora

Anabilim Dalı : Temel Eğitim
Bilim Dalı  : Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu  :

Kültüre Duyarlı Farklılaştırılmış Öğretimin Öğrencilerin Empati Becerisinin Geliştirilmesine Etkisi

Tez Savunma Tarihi  : 03.08.2021
Tez Savunma Saati  : 14.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü
     

 

Tez Yazarı : Günbey Eroğlu
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Ergin Hamzaoğlu
Program Türü :

Doktora

Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı  : Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu  :

Robotik Kodlama Yazılımına Göre Hazırlanmış Öğretim Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Ünitesi Başarıları ve Bilimsel Yaratıcılıklarına Etkisi

Tez Savunma Tarihi  : 02.08.2021
Tez Savunma Saati  : 10.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Toplantı Salonu-2
     

 

Tez Yazarı : Elif Büşra Yazıcı
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Mehmet Arif Özerbaş
Program Türü :

Yüksek Lisans

Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı  : Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu  :

İlkokul Matematik Dersinde Dijital Eğitim Platformlarının Sınıf Öğretmenleri Görüşlerine Göre İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi  : 03.08.2021
Tez Savunma Saati  : 16.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Seminer 3 Odası
     

 

Tez Yazarı : Cengizhan Vural
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. İlyas Okan
Program Türü :

Yüksek Lisans

Anabilim Dalı : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı  : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu  :

Bireysel ve Takım Sporcularının Zihinsel Antrenman Bileşenlerinin İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi  : 17.08.2021
Tez Savunma Saati  : 14.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
     

 

Tez Yazarı : Manal Omar Hasan Hamed
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Pınar Bilasa
Program Türü :

Yüksek Lisans

Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  : Eğitim Programları ve Öğretimi
Tezin Konusu  :

Türkiye ve Ürdün'deki İlköğretim Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Bazı Boyutlara Göre Karşılaştırması

Tez Savunma Tarihi  : 20.08.2021
Tez Savunma Saati  : 12.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6. Kat Seminer Salonu
     

 

Tez Yazarı : Ola Mohamed Abdel-Halim Mansour
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Mehmet Kara
Program Türü :

Doktora

Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğtiimi
Bilim Dalı  : Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi
Tezin Konusu  :

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Televizyon Kullanımı (Mısır Örneği)

Tez Savunma Tarihi  : 16.08.2021
Tez Savunma Saati  : 09.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu- 1
     

 

Tez Yazarı : Filiz Arzu Yalın
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Cemil Cahit Yeşilbursa
Program Türü :

Doktora

Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 
Bilim Dalı  : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Konusu  :

Sosyal Bilgiler Dersinde Karar verme Becerisinin Geliştirilmesi

Tez Savunma Tarihi  : 18.08.2021
Tez Savunma Saati  : 13.30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon-2
     

 

Tez Yazarı : Zahide Tetik
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Musa Sarı
Program Türü :

Yüksek Lisans

Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 
Bilim Dalı  : Fizik Eğitimi
Tezin Konusu  :

Türkiye'de Stem Eğitimi İle İlgili Yapılan Çalışmaların Meta-Analizi

Tez Savunma Tarihi  : 24.08.2021
Tez Savunma Saati  : 10.30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
     

 

Tez Yazarı
:
Serpil Kutlay
Tez Danışmanı 
:
Doç. Dr. Mehmet Ali Dombaycı
Program Türü
:
Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı
:
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı 
:
Felsefe Grubu Eğitimi
Tezin Konusu 
:
Duygu Teorilerinin Felsefi Temelleri ve Eğitime Yansımaları
Tez Savunma Tarihi 
:
31.08.2021
Tez Savunma Saati 
:
13.30
Tez Savunma Yeri 
:
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 nolu Seminer Salonu
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image