Tez Savunması Gün ve Saatleri (Temmuz 2021)

     
Tez Yazarı : Erkan Dündar
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Ülkü Eser Ünaldı
Program Türü : Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı  : Coğrafya Eğitimi
Tezin Konusu  : Teknopedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Hizmet İçi Eğitiminin Coğrafya Öğretmenlerine Etkisi ve Öğrenci Başarısına Yansımaları
Tez Savunma Tarihi  : 6.07.2021
Tez Savunma Saati  : 14.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 nolu Seminer Salonu
     

 

Tez Yazarı : Şükriye Gürbüz
Tez Danışmanı  : Dr. Öğr.Üyesi Halime Şenay Şen
Program Türü : Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  : Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu  : Öğretmenlerin Öğretim Programı Okuryazarlık Düzeyleri ve Öğretim Programına Bağlılık Durumları
Tez Savunma Tarihi  : 2.07.2021
Tez Savunma Saati  : 11.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu Toplantı Salonu
     

 

Tez Yazarı : Şüheda Babaoğlan
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Banu Altunay
Program Türü : Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı : Özel Eğitim
Bilim Dalı  : Görme Engellilerin Eğitimi
Tezin Konusu  :

Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Öğrencilere Kavram Öğretiminde Doğrudan Öğretim Modeli’nin Etkililiği

Tez Savunma Tarihi  : 01.07.2021
Tez Savunma Saati  : 12.00-13.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası 2 nolu Toplantı Salonu
     

 

Tez Yazarı : Ayşe Arslan Daban
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Banu Altunay
Program Türü : Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı : Özel Eğitim
Bilim Dalı  : Görme Engellilerin Eğitimi
Tezin Konusu  :

Az Gören Öğrencilere Geometrik Cisimlerin Öğretilmesinde Doğrudan Öğretim Modelinin Etkililiği

Tez Savunma Tarihi  : 01.07.2021
Tez Savunma Saati  : 10.00-11.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası 2 nolu Toplantı Salonu
     

 

Tez Yazarı : Barış Küçüksu
Tez Danışmanı  : Dr. Öğr.Üyesi Mustafa Karaağaçlı
Program Türü : Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  : Eğitim Teknolojisi
Tezin Konusu  : Web Ortamlı Bir Öğretim Tasarımının Seçilmiş Bir Öğrenme Alanında Eklektik Yaklaşımla Modellenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 01.07.2021
Tez Savunma Saati  : 10.30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 nolu Toplantı Salonu
     

 

Tez Yazarı : Gülsüm Bilgin
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Mustafa Yel
Program Türü : Doktora
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı  : Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu  : Ortaokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin, Fen Bilimleri Dersinde Eğitsel Bilgisayar Oyunu Kullanımına İlişkin Görüşlerinin, Yapılandırmacı Gömülü (Grounded) Teoriye Göre Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi  : 05.07.2021
Tez Savunma Saati  : 10.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Biyoloji Lab-6 (Tematik Sınıf)
     

 

Tez Yazarı : İlkay Kutlu
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Halil İbrahim Yıldırım
Program Türü : Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı  : Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu  : Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme Tekniklerinin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum, Motivasyon ve Başarılarına Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 05.07.2021
Tez Savunma Saati  : 10.30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Dekanlık Toplantı Salonu - 2
     

 

Tez Yazarı : Hasan Toyran
Tez Danışmanı  : Prof. Nezihe Şentürk
Program Türü : Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı  : Müzik Eğitimi
Tezin Konusu  : Mesleki Müzik Eğitimi Alan Görme Engelli Öğrencilerin Materyal Sorunları ve "Lavignac 2C" Solfej Kitabının Braille Alfabesiyle Yazımı
Tez Savunma Tarihi  : 02.07.2021
Tez Savunma Saati  : 13.30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Binası Toplantı Salonu
     

 

Tez Yazarı : Aynur Elif Bulut
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Mehmet Yılmaz
Program Türü : Doktora
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı  : Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu  : Ekosistem Ekolojisi Bağlamında Temel Kavram ve Sorunların Hesaplamalı Düşünme Yöntemiyle Ele Alınması
Tez Savunma Tarihi  : 08.07.2021
Tez Savunma Saati  : 12.00-15.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 1. Kat Toplantı Salonu - 2
     

 

Tez Yazarı : Esma Aksakal
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Melike Özer Keskin
Program Türü : Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı  : Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu  : Biyoloji Eğitiminde Toplumbilimsel Konuların Öğretiminde Eğitim Aracı Olarak Gazetelerin Kullanımı
Tez Savunma Tarihi  : 06.07.2021
Tez Savunma Saati  : 13.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Biyoloji Lab-6
     

 

Tez Yazarı : Hatice Ünlü Alkaya
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Ülker Şen
Program Türü :

Yüksek Lisans

Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı  : Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu  :

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sağlık Türkçesinin Durumuna Yönelik Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri

Tez Savunma Tarihi  : 06.07.2021
Tez Savunma Saati  : 11.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 nolu Seminer Salonu
     

 

Tez Yazarı : Saule Yussupova
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Beyhan Zabun
Program Türü :

Yüksek Lisans 

Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı  : Felsefe Grubu Eğitimi
Tezin Konusu  : Modernist Islam Ekollerinde Kadın -Erkek Eşitliği Tartışmalarının Temelleri
Tez Savunma Tarihi  : 07.07.2021
Tez Savunma Saati  : 13.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Hersek Binası 6.Kat 1 nolu Seminer Salonu
     

 

Tez Yazarı : Işık Tümay Alper
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. İlkay Ulutaş
Program Türü :

Doktora 

Anabilim Dalı : Temel Eğitim
Bilim Dalı  : Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu  :

Yaratıcı Hareket Eğitiminin 5-6 Yaş  Çocuklarının Yaratıcılıklarına ve Kendini Gerçekleştirme Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi  : 09.07.2021
Tez Savunma Saati  : 13.30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu Toplantı Salonu
     

 

Tez Yazarı : Vildan Torlak
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Bülent Aksoy
Program Türü :

Yüksek Lisans

Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı  : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Konusu  :

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Doğal Afetlere Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi  : 08.07.2021
Tez Savunma Saati  : 13.30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 316 nolu Oda
     

 

Tez Yazarı : Mehmet Akif İnci
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Adalet Kandır
Program Türü :

Doktora 

Anabilim Dalı : Temel Eğitim
Bilim Dalı  : Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu  :

Çocukların Görsel Algı Becerilerine Görsel-Motor Entegrasyon Eğitim Programının Etkisi

Tez Savunma Tarihi  : 13.07.2021
Tez Savunma Saati  : 10.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 438 nolu Oda
     

 

Tez Yazarı : Umut Erdoğan
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Ali Yakıcı
Program Türü :

Yüksek Lisans 

Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı  : Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu  :

Edebiyat Ders Kitaplarında Yer Alan Türkü Metinlerinin Biçim-İçerik Açısından İncelenmesi ve Tematik Tasnifi (1923-1960)

Tez Savunma Tarihi  : 13.07.2021
Tez Savunma Saati  : 11.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 nolu Seminer Salonu
     

 

Tez Yazarı : Ülkü Ülker
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül
Program Türü :

Doktora 

Anabilim Dalı : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Dalı  : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Tezin Konusu  :

E-Öğrenme Ortamlarında Etkileşimli Değerlendirme Araçları ile Değerlendirmenin Başarı Kaygısına, Motivasyona ve Başarıya Etkisi

Tez Savunma Tarihi  : 13.07.2021
Tez Savunma Saati  : 15.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası Salon -2
     

 

Tez Yazarı : Vildan Torlak
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Bülent Aksoy
Program Türü :

Yüksek Lisans 

Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı  : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Konusu  :

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Doğal Afetlere Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi  : 08.07.2021
Tez Savunma Saati  : 13.30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası No:316
     

 

Tez Yazarı : Seda Can
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Cemal Çakır
Program Türü :

Yüksek Lisans 

Anabilim Dalı : Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı  : İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu  :

Oral Corrective Feedback on Grammatical Errors: An Analysis of Learner Beliefs, Teacher Beliefs, and Classroom Practices 

Tez Savunma Tarihi  : 08.07.2021
Tez Savunma Saati  : 10.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok - C216
     

 

Tez Yazarı : Zehra Yeler
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Galip Yüksel
Program Türü :

Yüksek Lisans

Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu  :

Çeyrek Yaşam Krizinde Büyüme Korkusu ve Psikolojik Esnekliğin Rolü

Tez Savunma Tarihi  : 08.07.2021
Tez Savunma Saati  : 13.30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 3 nolu Salon
     

 

Tez Yazarı : Begüm Sivri Özkaradiğin
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Aytekin Albuz
Program Türü :

Yüksek Lisans 

Anabilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı  : Müzik Eğitimi
Tezin Konusu  :

Ayfer Tanrıverdi’ye Ait I Numaralı Viyola Metodunda Yer Alan Etütlerin Bilişsel ve Devinişsel Hedef Davranışlar Yönünden İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi  : 09.07.2021
Tez Savunma Saati  : 09.30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Seminer Salonu
     

 

Tez Yazarı : Hazel Ercan
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Şebnem Yıldırım Orhan
Program Türü :

Doktora 

Anabilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı  : Müzik Eğitimi
Tezin Konusu  :

Birlikte Seslendirme ve Sergileme Etkinliklerinin Müzik Öğretmeni Adaylarının Umut ve Mutluluk Düzeylerine Etkisi

Tez Savunma Tarihi  : 09.07.2021
Tez Savunma Saati  : 13.30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Seminer Odası
     

 

Tez Yazarı : Ebru Çisem Karıncalı
Tez Danışmanı  : Dr. Öğr. Üyesi Başak Beydoğan Tangör
Program Türü :

Yüksek Lisans 

Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu  :

Psikolojik Danışmanların Etkili Psikolojik Danışman Niteliklerinin Yordayıcıları Olarak Duygu Düzenleme ve Öz Duyarlık

Tez Savunma Tarihi  : 12.07.2021
Tez Savunma Saati  : 13.30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası 3 nolu Toplantı Salonu
     

 

Tez Yazarı : Tuba Şevgin
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Meliha Yılmaz
Program Türü :

Yüksek Lisans 

Anabilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı  : Resim-İş Eğitimi
Tezin Konusu  :

Arkeolojik Buluntulardaki Figüratif Tasvirlerin Lisans Öğrencilerinin Resimlerine Yansıması (Urartu Medeniyeti Örneği)

Tez Savunma Tarihi  : 14.07.2021
Tez Savunma Saati  : 10.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü
     

 

Tez Yazarı : Serhat Çelikci
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Safiye Sarıcı Bulut
Program Türü :

Yüksek Lisans

Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu  :

Ergenlerde Eylemlilik ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi 

Tez Savunma Tarihi  : 12.07.2021
Tez Savunma Saati  : 10.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası 2 nolu Toplantı Salonu
     

 

Tez Yazarı : Hafize Sağır
Tez Danışmanı  : Dr. Öğr. Üyesi Murat Karabulut
Program Türü :

Yüksek Lisans 

Anabilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı  : Müzik Eğitimi
Tezin Konusu  :

Yıldıray Çınar Tarafından İcra Edilen Halk Türküleri ve Bu Türkülerin Güncellenen Müzik Eğitimi Ders Programlarında Kullanılabilirliği Üzerine İnceleme

Tez Savunma Tarihi  : 12.07.2021
Tez Savunma Saati  : 12.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Seminer Salonu
     

 

Tez Yazarı : Elif Akçay
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Barış Karaelma
Program Türü :

Yüksek Lisans 

Anabilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı  : Müzik Eğitimi
Tezin Konusu  :

Kabak Kemane ve Kamança Metotlarının Müzik Eğitimi Açısından Karşılaştırılmalı Analizi

Tez Savunma Tarihi  : 12.07.2021
Tez Savunma Saati  : 11.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Seminer Salonu
     

 

Tez Yazarı : Kübra Kelleci
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Pervin Ünlü Yavaş
Program Türü :

Yüksek Lisans 

Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı  : Fizik Eğitimi
Tezin Konusu  :

Fizik Öğretmen Adaylarının Elektrik Alan Çizgileri Hakkındaki Bilgilerin Çizim Yöntemiyle Araştırılması

Tez Savunma Tarihi  : 13.07.2021
Tez Savunma Saati  : 10.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu 2
     

 

Tez Yazarı : Honar M. Ameen
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Aliye Uslu Üstten
Program Türü :

Yüksek Lisans 

Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı  : Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi
Tezin Konusu  :

Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitimde Konuşma Becerisinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma: Gazi TÖMER Örneği

Tez Savunma Tarihi  : 13.07.2021
Tez Savunma Saati  : 11.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 nolu Seminer Salonu
     

 

Tez Yazarı : Elif Büşra Yazıcı
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Mehmet Arif Özerbaş
Program Türü :

Yüksek Lisans 

Anabilim Dalı : Temel Eğitim
Bilim Dalı  : Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu  :

İlkokul Matematik Dersinde Dijital Eğitim Platformlarının Sınıf Öğretmenleri Görüşlerine Göre İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi  : 16.07.2021
Tez Savunma Saati  : 13.30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Arif Özerbaş'ın Odası
     

 

Tez Yazarı : Nael Shıhab Ahmed Ahmed
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Ebru Çetin
Program Türü :

Yüksek Lisans 

Anabilim Dalı : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı  : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu  :

Türkmen Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Benlik Saygılarının Değerlendirilmesi

Tez Savunma Tarihi  : 13.07.2021
Tez Savunma Saati  : 13.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
     

 

Tez Yazarı : Beyzanur Canol
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Esra Ömeroğlu
Program Türü :

Yüksek Lisans 

Anabilim Dalı : Temel Eğitim
Bilim Dalı  : Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu  :

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 60-72 Aylık Çocuklara Yönelik Hazırlanan Öz Düzenleme Eğitim Programının Çocukların Öz Düzenleme ve Sosyal Becerileri Üzerine Etkisi

Tez Savunma Tarihi  : 27.07.2021
Tez Savunma Saati  : 14.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Katı - Salon 2
     

 

Tez Yazarı : Murat Aydın
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Fatma Açık
Program Türü :

Doktora

Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı  : Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi
Tezin Konusu  :

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Öğrenme Stratejileri 

Tez Savunma Tarihi  : 26.07.2021
Tez Savunma Saati  : 11.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 nolu Seminer Salonu
     

 

Tez Yazarı : Tuğba Deniz
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Fatma Açık
Program Türü :

Yüksek Lisans 

Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı  : Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi
Tezin Konusu  :

Türkçe ve Türk Kültürü Ders Programı Kazanımları İle Felemenkçe Ders Programı Kazanımlarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması

Tez Savunma Tarihi  : 16.07.2021
Tez Savunma Saati  : 14.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Hersek Binası 1 nolu Seminer Salonu
     

 

Tez Yazarı : Ayşegül Uçar
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Gamze Elif Tanınmış
Program Türü :

Yüksek Lisans 

Anabilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı  : Müzik Eğitimi
Tezin Konusu  :

Müzik Öğretmenliği Lisans Programında Bireysel Çalgı (Keman) Ders İçeriğinde Yeralan Dizi Çalışmalarının Öğrencinin Gelişimine Katkısı Üzerine Eğitimci Görüşleri 

Tez Savunma Tarihi  : 27.07.2021
Tez Savunma Saati  : 11.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Binası
     

 

Tez Yazarı : Elif Doruk
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Melek Çakmak
Program Türü :

Yüksek Lisans 

Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  : Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri
Tezin Konusu  :

Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler (2002-2019) Üzerinde Bir İçerik Analizi Çalışması

Tez Savunma Tarihi  : 26.07.2021
Tez Savunma Saati  : 13.30-15.30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu Toplantı Salonu
     

 

Tez Yazarı : Seda Altundal
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Hamiye Duran
Program Türü :

Yüksek Lisans 

Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı  : Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu  :

Ortaöğretim 2. Kademe Türk Dili Ve Edebiyatı Ders Kitaplarındaki Kadın İmajının - 100 Temel Eser Serisi Kapsamında- Türk Romanları Açısından Değerlendirilmesi

Tez Savunma Tarihi  : 26.07.2021
Tez Savunma Saati  : 11.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 6. Kat Seminer Salonu
     

 

 

 

 

background image