Tez Savunması Gün ve Saatleri (Haziran 2021)

Tez Yazarı : Seda Yurtseven
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Emel Koç
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı  : Felsefe Grubu Eğitimi
Tezin Konusu  : Jose Ortega y Gasset'nin İnsan ve Tarih Anlayışı
Tez Savunma Tarihi  : 21.06.2021
Tez Savunma Saati  : 14.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 nolu Seminer Salonu
     

 

Tez Yazarı : Esra Demirbilek
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Salih Ateş
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı  : Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu  : Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Katı ve Sıvı Basıncı Konusundaki Kavram Yanılgılarının Bilişsel Stillere Göre Değişiminin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 22.06.2021
Tez Savunma Saati  : 14.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 nolu  Toplantı Salonu
     

 

Tez Yazarı : Cem Aşır
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Figen Ereş
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri 
Bilim Dalı  : Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu  : Ortaokul Öğretmenlerinin İş-Yaşam Dengesine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 15.06.2021
Tez Savunma Saati  : 13.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu  Toplantı Salonu
     

 

Tez Yazarı : Kevser Peker Kırtız
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Paşa Tevfik Cephe
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı  : İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu  : The impact of computerized dynamic assessment on students' achievement in reading comprehension
Tez Savunma Tarihi  : 22.06.2021
Tez Savunma Saati  : 14.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi 
     

 

Tez Yazarı : Hale Albayrak
Tez Danışmanı  : Prof. Dr.  İskender Hakkı Sarıgöz
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı  : İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu  : An Investigation of the Question Types Posed by the English Instructors and Their Impact on Student Participation: A Case Study
Tez Savunma Tarihi  : 23.06.2021
Tez Savunma Saati  : 14.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok Toplantı Salonu
     

 

Tez Yazarı : Arş. Gör Zafer Ertürk
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Şeref Tan
Program Türü : Doktora Tezi
Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu  : Verilerin Kümelenmesinde Tepki Stili Etkisi : PISA 2015 Örneği
Tez Savunma Tarihi  : 17.06.2021
Tez Savunma Saati  : 11.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 2 nolu  Seminer Salonu
     

 

Tez Yazarı : Vildan Özdemir
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Şeref Tan
Program Türü : Doktora Tezi
Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu  : Faktör Analizlerinin Meta-analizinde Çok Değişkenli Yaklaşımların Karşılaştırılması
Tez Savunma Tarihi  : 17.06.2021
Tez Savunma Saati  : 14.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 2 nolu  Seminer Salonu
     

 

Tez Yazarı : Tuba Gündüz
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Mehtap Çakan
Program Türü : Doktora Tezi
Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu  : Bilişsel Tanı Modellerinde Q-Matrisin Farklı Belirlenmesinin Değişen Koşullar Altında İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 21.06.2021
Tez Savunma Saati  : 16.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 2 nolu  Seminer Salonu
     

 

Tez Yazarı : Serpil Çelikten Demirel
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Mehtap Çakan
Program Türü : Doktora Tezi
Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu  : Bayesian ve Nonbayesian Yöntemlere Dayalı Olarak Sınıflama Doğruluğu ve Sınıflama Tutarlılığı İndekslerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 21.06.2021
Tez Savunma Saati  : 14.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 2 nolu  Seminer Salonu
     

 

Tez Yazarı : Ayşenur Erdemir
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Hakan Yavuz Atar
Program Türü : Doktora Tezi
Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu  : Alt Puan ve Toplam Puan Kestirim Yöntemlerinin Güvenirlik, Sınıflama Doğruluğu ve Sınıflama Tutarlılığına Göre Karşılaştırılması
Tez Savunma Tarihi  : 22.06.2021
Tez Savunma Saati  : 15.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 2 nolu  Seminer Salonu
     

 

Tez Yazarı : Sabriye Ömeroğlu
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Özden Demirkan
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  : Eğitim Teknolojisi
Tezin Konusu  : Edmodo’nun Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve İletişim Becerilerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 18.06.2021
Tez Savunma Saati  : 10.30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 1 nolu Toplantı Salonu
     

 

Tez Yazarı : Sakine Ceylan Phiri
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Nurten Özçelik
Program Türü : Doktora Tezi
Anabilim Dalı : Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı  : Fransız Dili Eğitimi
Tezin Konusu  : Utılısatıon De La Technologıe Web 2.0 Dans L'enseıgnement /Apprentıssage Du Fle (Exemple Des Unıversıtés De Gazi Et De Kırıkkale 
Tez Savunma Tarihi  : 21.06.2021
Tez Savunma Saati  : 10.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 nolu Toplantı Salonu
     

 

Tez Yazarı : Kürşat İlgün
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Muammer Nurlu
Program Türü : Doktora Tezi
Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı  : Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi
Tezin Konusu  : Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşım Modeliyle Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi
Tez Savunma Tarihi  : 17.06.2021
Tez Savunma Saati  : 10.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu Toplantı Salonu
     

 

Tez Yazarı : Özge Kaygısızcan At
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Semra Mirici
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı  : Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu  : İnsan Endokrin Sisteminin Öğretimi Konusunda Çevrim İçi Materyal Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi  : 30.06.2021
Tez Savunma Saati  : 13.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 nolu Toplantı Salonu
     

 

Tez Yazarı : Alev Özdemir
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Semra Mirici
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı  : Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu  :  Proje Danışmanlığı Eğitiminin Biyoloji Öğretmenlerinin Bilimsel Araştırmanın Doğası Görüşlerine Etkisi 
Tez Savunma Tarihi  : 30.06.2021
Tez Savunma Saati  : 15.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Kat 2 Biyoloji Seminer Odası
     

 

Tez Yazarı : Veli Yalçın
Tez Danışmanı  : Doç.Dr. Ayşe Nesibe Önder
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı  : Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu  : Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının, Teknoloji Entegrasyon Öz Yeterliklerinin ve Web Teknolojik İçerik Bilgilerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 22.06.2021
Tez Savunma Saati  : 14.30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Fen Bilgisi Lab.-1
     

 

Tez Yazarı : Doğuş Murat Kardaş
Tez Danışmanı  : Dr. Öğr. Üyesi Özlem Bayrak Cömert
Program Türü : Doktora
Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı  : Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi
Tezin Konusu  : Yabancı Dil OLarak Türkçenin Öğretiminde Dört Temel Dil Becerisinin Kazandırılmasına Geribildirimin Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 24.06.2021
Tez Savunma Saati  : 09.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 nolu Toplantı Salonu
     

 

Tez Yazarı : Hazel Polat
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Ebru Ersay
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Temel Eğitim bölümü
Bilim Dalı  : Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu  : Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Duygu Bilgisi ile Erken Okuryazarlık Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 24.06.2021
Tez Savunma Saati  : 13.30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 nolu Toplantı Salonu
     

 

Tez Yazarı : Recep Polat
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Ufuk Karakuş
Program Türü : Doktora Tezi
Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı  : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Konusu  : Sosyal Bilgiler Dersinde Proje Temelli Öğretimin Öğrencilerin Çevresel Duyarlılıklarına Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 28.06.2021
Tez Savunma Saati  : 11.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Hersek Binası Seminer Salonu -1
     

 

Tez Yazarı : Çiğdem Güven
Tez Danışmanı  : Prof.Dr. Murat Gürkan Gülcan
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  : Eğitim Yönetimi
Tezin Konusu  : Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Tükenmişlikleri ile Örgütsel Sessizlikleri Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 24.06.2021
Tez Savunma Saati  : 15.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Hersek Binası Prof.Dr. Murat Gürkan Gülcan'ın odası
     

 

Tez Yazarı :  Nurcan Deniz KINACI
Tez Danışmanı  :  Prof. Dr. Ufuk KARAKUŞ
Program Türü :  Tezli Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı  :  Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Konusu  : Sosyal Bilgiler Öğretmen Yetiştirme Programları ve İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının İçerik Bakımından Karşılaştırılması
Tez Savunma Tarihi  :  24/06/2021 
Tez Savunma Saati  : 15.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 nolu Seminer Odası
     

 

Tez Yazarı : Hatice Yiğit
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Ufuk Karakuş
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı  : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Konusu  : 1998-2019 Yılları Arasındaki Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının Kullanımının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 24.06.2021
Tez Savunma Saati  : 13.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 nolu Seminer Odası
     

 

Tez Yazarı : Şeyma Şahingöz
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Halil İbrahim Yıldırım
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı  : Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu  : Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
Tez Savunma Tarihi  : 30.06.2021
Tez Savunma Saati  : 10.30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 Numaralı Toplantı Salonu
     

 

Tez Yazarı : Haşim Türkoğlu
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Selami Ercan
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı  : Matematik Eğitimi
Tezin Konusu  : Ortaöğretim 10. Sınıf Matematik Eğitiminde Ters Yüz Sınıf Modelinin Akademik Başarıya Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 29.06.2021
Tez Savunma Saati  : 13.30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Dekanlık Toplantı Salonu - 2 
     

 

Tez Yazarı : Durhanım Şule Ünal
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Selami Ercan
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı  : Matematik Eğitimi
Tezin Konusu  : Mühendis Adayı Öğrencilerinin İntegral Problem Çözüm Süreçlerinin Bloom Taksonomisi İle Kavramsal ve İşlemsel Bilgi Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 29.06.2021
Tez Savunma Saati  : 15.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Dekanlık Toplantı Salonu - 2 
     

 

Tez Yazarı : Muhsin Nas
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Şaban Çetin
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  : Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu  : Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencileri Eleştirel Düşünmeye Yönlendirme Eğilimlerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 25.06.2021
Tez Savunma Saati  : 11.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Eğitim  Bilimleri Enstitüsü
     

 

Tez Yazarı : Yıldız Yıldırım Görgülü
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Şeref Tan
Program Türü : Doktora Tezi
Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu  : Farklı Heterojenlik, Yayın Yanlılığı ve Ağırlıklandırma Yöntemleri ile Meta Analiz
Tez Savunma Tarihi  : 25.06.2021
Tez Savunma Saati  : 10.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 2 nolu Seminer Salonu
     

 

Tez Yazarı : Emine Hilal İnan
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. İlkay Ulutaş
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Temel Eğitim
Bilim Dalı  : Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu  : Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çoklu Zeka Alanları, Çocuk Sevme Düzeyleri ve Öz Yeterlik İnançlarının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 29.06.2021
Tez Savunma Saati  : 12.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 nolu Seminer Salonu
     

 

Tez Yazarı : Esma Akçil
Tez Danışmanı  : Dr. Öğr. Üyesi Serap Demiriz
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Temel Eğitim
Bilim Dalı  : Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu  : Okul Öncesi Öğretmenlerinin Duygusal Zekâları ile Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 29.06.2021
Tez Savunma Saati  : 10.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3 nolu Seminer Salonu
     

 

 

Tez Yazarı : Fatma Polat
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Banu Altunay
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Özel Eğitim
Bilim Dalı  : Görme Engellilerin Eğitimi
Tezin Konusu  :

3-6 Yaş Görme Engelli Çocuklara Online Anne Öğretimi Aracılığı İle Sunulan Eş Zamanlı İpucuyla Öğretimin Çocukların Bağımsız Hareket Becerilerini Kazanma Düzeylerine Etkisi

Tez Savunma Tarihi  : 30.06.2021
Tez Savunma Saati  : 13.30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası 2 nolu Toplantı Salonu
     

 

Tez Yazarı : Elif Durmuş
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Banu Altunay
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Özel Eğitim
Bilim Dalı  : Görme Engellilerin Eğitimi
Tezin Konusu  :

Doğrudan Öğretim Modeliyle Gerçekleştirilen Bilgisayar Destekli Kavram Öğretiminin, Az Gören Öğrencilerin Üç Boyutlu Geometrik Şekilleri Kazanmalarında Etkililiği

Tez Savunma Tarihi  : 30.06.2021
Tez Savunma Saati  : 09.00-10.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası 3 nolu Toplantı Salonu
     

 

Tez Yazarı : Rabia Şeyma Gün
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Gülümser Gültekin Akduman
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Temel Eğitim
Bilim Dalı  : Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu  :

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri ile Akran Zorbalığı İlişkisinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi  : 30.06.2021
Tez Savunma Saati  : 10.30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 4. Kat 404 nolu Oda
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image