Genel Başvuru Şartları (Bahar Dönemi)

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 

Gazi Üniversitesi Enstitü/Ana Bilim Dalı ve Programlar itibariyle asgari başvuru koşullarının üzerinde kriterler ve özel şartlar belirleyebildiğinden başvuru yapılmadan önce ilgili Enstitünün program şartlarının ve diğer duyurularının incelenmesi önem arz etmektedir. 

Lisansüstü Programlara öğrenci kabul sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi ve muhtemel değişiklikler Enstitülerin ağ adresinde duyurulacağından ilgililerin bu sayfaları düzenli olarak takip etmesi gerekmektedir. Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kayıt alınmış olsa bile adayın kaydı iptal edilecektir.

  1. Yüksek Lisans programlarına, lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik/okul tanıma belgesine sahip olan ve kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek adaylar başvurabilir.
  2. Doktora programlarına yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim kurulunca verilmiş yüksek lisans denklik / okul tanıma belgesine sahip olan adaylar başvurabilir.
  3. 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olmuş veya bu tarihten önce tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırarak mezun olmuş öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
  4. Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların ağırlıklı genel not ortalaması ve gerekli diğer bilgileri YÖKSİS üzerinden alınır (Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da mezun olacaklar için). Başvuruları şartlı kabul edilen mezun olabilecek öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması olarak adayın başvuru tarihindeki YÖKSİS veri tabanında yer alan not ortalaması esas alınır. Bu adayların başvuru tarihinden sonra YÖKSİS veri tabanında genel not ortalamalarında oluşabilecek değişiklikler dikkate alınmaz. Başvuruları şartlı kabul edilen adaylar mezuniyet not ortalamaları başvuru kriterlerini sağlamaları durumunda kayıt hakkı kazanırlar. YÖKSİS kaydı olmayan adayların başvuru esnasında mezun/mezun olacakları yükseköğretim kurumlarından gerekli olan YÖKSİS kayıt ve güncelleme işlemlerini yaptırmaları gerekir. Not: Yüksek Lisans Programlarına başvuracak olan mezuniyet aşamasına gelmiş fakat henüz mezun olmamış Lisans Öğrencileri Başvuru Sisteminde Belgeler başlığı altında Diploma Belgesi yerine Şartlı Kayıt Dilekçesini doldurarak yüklemeleri gerekmektedir. Şartlı Kayıt Dilekçesi (Mezun Olabilecekler İçin) tıklayınız.. 
  1. Mezuniyet notu veya ağırlıklı genel not ortalaması hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun 4’lük ve 100’lük sistem çevrim tablosu esas alınır. 100’lük not sistemiyle mezun olan/olacak adayların mezuniyet notları 4’lük sisteme çevrilir, ancak değerlendirme sürecinde 100’lük sistemdeki puan değeri kullanılır.
  2. Lisans/Tezli Yüksek Lisans programını yurtdışında tamamlamış adayların, diplomalarına ait Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik/okul tanıma belgesine sahip olması gerekir.
  3. Yukarıda belirtilmeyen hususlarda, Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları, Doktora Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları, Senato kararları ve Enstitü tarafından ilan edilen şartlar dikkate alınır.
  4. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında ALES ve Yabancı Dil Puan Şartı aranmayacak olup, AGNO en az 2.30 olarak kabul edilmiştir. 
  5. Eksik ya da hatalı başvurduğu tespit edilen adayların başvuru kabul edilse bile başvuruları iptal edilir.
  6. Lisansüstü başvurularda kullanılan tablolar:

 

 

background image