Kontenjan ve Başvuru Özel Şartları

ÖNEMLİ: 

Yabancı Uyruklu Adaylarımızın başvurularında ALES ve Yabancı Dil Şartı istenmeyecek olup; Yüksek Lisans Programlarımız için Lisans AGNO puanı 2.3, Doktora Programlarımız için Yüksek Lisans AGNO puanı 2.5 olarak belirlenmiştir. Yerleştirme Başarı Puanı sadece AGNO puanına göre hesaplanacaktır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında ALES ve Yabancı Dil Puan Şartı aranmayacak olup, AGNO en az 2.30 olarak kabul edilmiştir. 

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2020/2021 BAHAR DÖNEMİ KONTENJAN VE ÖZEL ŞARTLAR

 

ANABİLİM DALI 

ÖZEL ŞARTLAR için ilgili ABD üzerine tıklayınızno

Sıra no BİLİM DALI Türk Vatandaşı Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjan
Yüksek Lisans Doktora  Tezsiz Yüksek Lisans  Yüksek Lisans Doktora  Tezsiz Yüksek Lisans 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği   1 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 15 12   2 2  
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi  2 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri  10 5   1 1  
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 3 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi  6 5   1 1  
Eğitim Bilimleri  4 Eğitim Programları ve Öğretim 10 5   5 5  
5 Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri 10 -   5    
6 Eğitim Teknolojileri  0 0   5 5  
7 Eğitim Yönetimi  25 15 75 2 2 0
8 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 10     2    
9 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  0 0   4 2  
Güzel Sanatlar Eğitimi 10 Resim - İş Eğitimi 10 5   3 2  
11 Müzik Eğitimi 20 15   5 5  
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  12 Fen Bilgisi Eğitimi 20 10   5 5  
13 Biyoloji Eğitimi 12 4   5 3  
14 Fizik Eğitimi 20 0   5 0  
15 Kimya Eğitimi 10 3   2 2  
16 İlköğretim Matematik  10 0   2 0  
Özel Eğitim   17 Özel Eğitim 10 10   3 2  
18 Görme Engelliler Eğitimi 8 -   3 -  
Temel Eğitim  19 Sınıf Eğitimi  20 10 20 5 5 5
20 Okul Öncesi Eğitimi  20 10   3 2  
Türkçe ve  Sosyal Bilimler Eğitimi  21 Coğrafya Eğitimi 15 5   5 5  
22 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi 15 5   5 2  
23 Tarih Eğitimi  20 10   10 10  
24 Felsefe Grubu Eğitimi  10 10   5 5  
25 Türkçe Eğitimi  6 5   6 5  
26 Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi 6 5   6 5  
27 Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçenin Öğretimi 6 -   6 -  
28 Sosyal Bilgiler Eğitimi  20 10   3 5  
Yabancı Diller Eğitimi  29 Arap Dili Eğitimi  0 0   5 5  
30 Fransız Dili Eğitimi 10 5   10 5  
31 Alman Dili Eğitimi 0 5   10 10  
background image