Çevrimiçi yapılacak lisansüstü sınavlar ve tez tez izleme komiteleri toplantıları ile ilgili uygulama esasları

background image