Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanmasına İlişkin Yönerge

background image