Doktora Özel Şartları (Yabancı Uyruklu)

ANABİLİM DALI

BİLİM DALI

ÖZEL ŞARTLAR

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

-Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olmak.

- Herhangi bir ALES puan türünden en az 70 almak.

-Yabancı Dil puanının en az 55 olması.

-Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3 olması.

 

Eğitim Bilimleri

 

 

 

 

Eğitim Programları ve Öğretim

 

-Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Teknolojisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri alanlarından birinden Yüksek Lisans mezunu olmak.

- ALES Sözel puan türünden en az 75 almak.

-Yabancı Dil puanının en az 55 olması.

-Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3 olması.

 

Eğitim Teknolojisi

 

- Eğitim Teknolojisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim İletişimi, Eğitimnin Sosyal ve Tarihi Temelleri alanlarından birinden Yüksek Lisans mezunu olmak.

- ALES Eşit Ağırlık puan türünden en az 75 almak.

-Yabancı Dil puanının en az 55 olması.

-Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3 olması.

 

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

 

Müzik Eğitimi

 

- Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

-Güzel Sanatlar Eğitimi (Müzik Eğitimi), Müzik Bölümü, Sahne Sanatları (Müzik) Bölümü, Geleneksel Türk Müziği Bölümü, Müzikoloji Bölümü, Çalgı Bölümü, Kompozisyon Bölümü, Müzik Teorisi Bölümü, Müzik Teknolojileri Bölümü, Türk Sanat Müziği Bölümü, Türk Halk Müziği Bölümü, Türk Müziği Bölümü, Müzik Bilimleri Bölümü alanlarından birinden Yüksek Lisans mezunu olmak.

- Herhangi bir ALES puan türünden en az 70 almak.

-Yabancı Dil puanının en az 65 olması.

-Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3,2 olması.

 

 

Temel Eğitim

 

 

Sınıf Eğitimi

 

- Sınıf Öğretmenliği lisans programından mezun olmak. 

- Herhangi bir yüksek lisans programından mezun olmak. 

- ALES Eşit Ağırlık puan türünün en az 65 olması.

-Yabancı Dil puanının en az 65 olması.

-Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının(Yüksek Lisans) en az 3,5 olması.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Fen Bilgisi Eğitimi

 

- Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği; Fen ve Fen Edebiyat Fakültesi  Fizik, Kimya, Biyoloji lisans programından mezun olmak. 

- Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği;Fen ve Fen Edebiyat Fakültesi  Fizik, Kimya, Biyoloji yüksek lisans mezunu olmak.

-Yabancı Dil puanının en az 55 olması.

Kimya Eğitimi

-Kimya Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Kimya, Kimya Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 

- Kimya Öğretmenliği yüksek lisans mezunu olmak.

- ALES Sayısal puan türünün en az 55 olması.

-Yabancı Dil puanının en az 55 olması.

-Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının(Yüksek Lisans) en az 2,5 olması.

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi

-Türkçe Eğitimi/Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi/Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Halk Bilimi, Dilbilim, Yabancı Diller Eğitimi, Türkoloji Bölümlerinden birinden lisans mezun olmak.

-Türkçe Eğitimi, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi, Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türkoloji Eğitimi Yüksek Lisans bölümlerinden birinden yüksek lisans mezunu olmak.

-ALES Sözel puan türünden en az 65 almak.

-Yabancı dil puanının en az 55 olması.

-Not Ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması

Türkçe Eğitimi

-Türkçe Eğitimi/Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi/Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkoloji Bölümlerinden birinden lisans mezun olmak.

-Türkçe Eğitimi, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi, Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bölümlerinden birinden yüksek lisans mezunu olmak.

-ALES Sözel puan türünden en az 65 almak.

-Yabancı dil puanının en az 55 olması.

-Not Ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

-Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkoloji Bölümlerinden birinden lisans mezun olmak.

-Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı (Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Türk Dili) Türkçe Öğretmenliği (Bilimsel Hazırlığa tabi), Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları(Bilimsel Hazırlığa tabi), Türkoloji(Bilimsel Hazırlığa tabi) , Türk lehçeleri ile ilgili bir bölüm, kürsü veya Ana Bilim dallarından birinden yüksek lisans mezunu olmak.

-Yabancı dil puanının en az 55 olması.

-Not Ortalamasının 4 üzerinden en az 2,75 olması

Tarih Eğitimi

-Tarih Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih bölümlerinden birinden lisans mezun olmak.

-Tarih Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih bölümlerinden birinden yüksek lisans mezunu olmak.

-ALES Sözel puan türünde en az 65 almak.

-Yabancı dil puanının en az 55 olması.

-Not Ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olması

Sosyal Bilgiler Eğitimi

-Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih Eğitimi,  Coğrafya Eğitimi bölümlerinden birinden lisans mezun olmak.

-Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih Eğitimi,  Coğrafya Eğitimi bölümlerinden birinden yüksek lisans mezunu olmak.

-ALES Sözel puan türünde en az 70 almak.

-Yabancı dil puanının en az 55 olması.

-Not Ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması

Coğrafya Eğitimi

-Coğrafya Eğitimi, Coğrafya bölümlerinden birinden lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.

-ALES Sözel puan türünde en az 55 almak.

-Yabancı dil puanının en az 55 olması.

-Not Ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olması

 

 

 

 

 

 

Yabancı Diller Eğitimi

 

İngiliz Dili Eğitimi

-İngiliz Dili Eğitimi/İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden birinden lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.

-Herhangi bir ALES puan türünde en az 55 almak.

-Yabancı dil puanının(İngilizce) en az 90 olması.

-Not Ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması

Fransız Dili Eğitimi

-Fransızca Öğretmenliği, Fransız Dili ve Edebiyatı, İFransızca Mütercim Tercümanlık bölümlerinden birinden yüksek lisans mezunu olmak.

-YDS ve YÖKDİL (Fransızca) sınavlarından birinden en az 75 almak veya DELF(B2) ya da DELF, DALF sınavlarını yapabilme yeterlik belgesine sahip olmak.

-Not Ortalamasının 4 üzerinden en az 2,75 olması

Alman Dili Eğitimi

-Alman Dili Eğitimi, Almanca Öğretmenliği, Alman Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık(Almanca) lisans mezunu olmak.

-Alman Dili Eğitimi, Almanca Öğretmenliği, Alman Dili ve Edebiyatı bölümlerinden birinden yüksek lisans mezunu olmak.

-Yabancı Dil Sınavlarından (Almanca) en az 90 almak.

-Not Ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olması

Arap Dili Eğitimi

-Arapça Öğretmenliği, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Mütercim Tercümanlık yüksek lisans mezunu olmak.

-Not Ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

 

-Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi lisans mezunu olmak.

-Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Özel Eğitim, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri, Eğitim Teknolojileri, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden birinden yüksek lisans mezunu olmak.

- ALES EA puan türünden en az 65 almak.

- Yabancı Dil puanının en az 55 olması

- Not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması.

background image