Yabancı Uyruklu Öğrenciler (Ek İlan)

 

 

 

 

 

ANABİLİM DALI

 

 

 

 

 

BİLİM DALI

 

 

ALES

Puan

Türü

 

 

Yab.Uy.

Kontenjan

 

Tezli Yüksek Lisans

 

Tezsiz Yüksek Lisans

 

Doktora

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

 

           Sayısal

            Sözel

       Eşit Ağırlık

                    2 -                  1

 

Eğitim Bilimleri

 

Eğitim Programları ve Öğretim

 

 

Sözel

3

    -

3

Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri

 

 

       Sözel             3     -            -

Eğitim Teknolojisi

 

 

Eşit Ağırlık

3

-

3

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

 

Eşit Ağırlık

2

-

-

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

 

 

Müzik Eğitimi

 

Eşit Ağırlık Sözel Sayısal

3

 

-

2

 

Temel Eğitim

 

 

Sınıf Eğitimi

 

Eşit Ağırlık

3

2

3

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

 

Fen Bilgisi Eğitimi

 

 

Sayısal

2

-

2

Kimya Eğitimi

 

Sayısal

3

-

3

Fizik Eğitimi

 

Sayısal

2

-

-

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

 

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi

 

 

Sözel

2

-

2

Türkçe Eğitimi

 

 

Sözel

2

-

2

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Eğitimi

 

 

Sözel

2

-

-

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

 

 

Sözel

4

-

3

Tarih Eğitimi

 

 

Sözel

2

-

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

 

        Sözel             3      -            3

Coğrafya Eğitimi

 

 

   Eşit Ağırlık             3     -            2

 

Yabancı Diller Eğitimi

 

İngiliz Dili Eğitimi

 

Sözel Sayısal Eşit Ağırlık

-

-

2

Fransız Dili Eğitimi

 

Sözel

2

-

3

Alman Dili Eğitimi

 

Sözel

1

-

3

Arap Dili Eğitimi

 

 

         Sözel              1       -           1

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

 

 

Eşit Ağırlık

1

-

1


* Lisansüstü programlara kabul edilen, ancak lisans ya da yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı programlarda almış olanlara “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanır. Bu programın süresi en çok bir yıldır. 

background image