"Doktora Tez Çalışması” Dersi

Derslerini ve yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci "Doktora Tez Çalışması” dersine kayıt yaptırmak ve onay vermekle yükümlüdür. Doktora Tez Çalışması yarıyıl ve yaz ayları da dahil olmak üzere öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder (usul ve esaslar-dersler, ders kredileri ve ders alma madde 13).

background image