DEĞERLENDİRME

 

2020-2021 güz dönemi başvurularına mahsus olmak üzere; öğretim dili Türkçe ve yabancı dil olan lisansüstü programlara başvurularda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03.09.2020 tarih ve 25722 sayılı “Lisansüstü Programlara Başvurularda YDS Sonuç Belgesi İbrazı” konulu yazısı ve Üniversitemiz Senatosunun 08.09.2020 tarih ve 15 nolu toplantısında alınan karar uyarınca,  Enstitüler tarafından yapılacak değerlendirmelerde ALES puanının %60'ı, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)'nın %40'ı esas alınarak hesaplamaların yapılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda lisansüstü programlara yerleştirmeye esas puanlar olarak sadece ALES (%60) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO, %40) dâhil edilecektir. Ancak, lisansüstü programlarda belirtilen yabancı dil taban puan şartı geçerli olup başvurularında Yabancı Dil Belgesini ibraz eden adaylar dışındaki adaylar, ilgili programlarda belirtilen yabancı dil puanını sağladığını belirten belgeyi 27 Eylül 2020 tarihinde yapılacak YDS sınav sonuçlarının açıklandığı gün itibariyle 5 gün içinde ilgili Enstitüye ibraz etmek zorundadır. Belirtilen süre içinde belgesini ibraz etmeyen adayların kayıt işlemleri iptal edilecektir.

background image