Tezsiz Yüksek Lisans-Dönem Projesi

Tezsiz Yüksek Lisans yapan öğrencilerin dönem projelerini sunmadan önce proje raporlarının biçimsel kontrolden ve intihal taramasından geçmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda Tezsiz Yüksek Lisans yapan öğrencilerin takip etmeleri gereken süreç aşağıdaki gibidir.

  • Danışmanınızla birlikte Turnitin intihal tespit programını kullanarak proje raporunuzun incelemeden geçirilmesini sağlayınız. Enstitü web sayfasında yer alan Ö-21 Lisansüstü Tez Benzerlik Formu’nu danışmanınızla birlikte doldurup imzalayınız.
  • Ö-21 Lisansüstü Tez Benzerlik Formu, benzerlik oranı raporunun benzerlik oranını gösteren ilk sayfası, Dönem Projenizin danışmanınız tarafından “Uygundur” ibaresi yazılarak imzalanmış spiral ciltli bir kopyası ve elektronik ortamdaki PDF sürümüne ulaşılabilecek bir CD ile birlikte enstitüye müracaat ediniz.
  • Müracaatınız sonrasında proje raporunuz hem “Turnitin” programı sorumluları tarafından intihal taramasından geçirilecek hem de “Tez İnceleme Komisyonu” tarafından biçimsel olarak incelenecektir. Bu incelemelerin sonuçları enstitü web sayfasındaki “Tez/Tez Önerisi Takip Sistemi”nde ilan edilecektir.
  • İncelemeler sonucunda Dönem Projenizin savunma için uygun olması durumunda, enstitümüzden gerekli evrakları alarak sunum için Dönem Projenizi danışmanınıza teslim edebilirsiniz.
  • Dönem projesi sunum tutanağı imza altına alınarak Ana Bilim dalı Başkanının onayı ile sunumu takip eden 3 gün içerisinde Enstitüye teslim edilir.
  • Sunum sonrası öğrencinin dönem projesinin ciltlenmiş halini ve ilişik kesme belgelerini (Ö-29 Tezsiz Yüksek Lisans İlişik Kesme Belgesi ) Enstitüye 3 gün içerisinde teslim etmesi gerekmektedir.
background image