Tez Savunması Gün ve Saatleri Ocak 2020

Tez Yazarı : Rabia Asal
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Rabia Sarıkaya
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Temel Eğitim 
Bilim Dalı  : Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu  : Mühendislik Tasarım Temelli Fen Öğretiminin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Yaratıcılık Ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 31.01.2020
Tez Savunma Saati  : Eki.30
Tez Savunma Yeri  : Bosna Binası Seminer Salonu 3

 

Tez Yazarı : Sema İNCE
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Ebru ERSAY 
Program Türü : Tezli yüksek lisans 
Anabilim Dalı : Temel Eğitim Anabilim Dalı 
Bilim Dalı  : Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı 
Tezin Konusu  : "Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Duygu Düzenleme Becerileri ile Anne, Baba ve Öğretmenlerinin Duygu Sosyalleştirme Davranışlarının İncelenmesi"
Tez Savunma Tarihi  : 30.Oca.20
Tez Savunma Saati  : 11:00
Tez Savunma Yeri  : Bosna binası 426 no'lu ofis
     
Tez Yazarı : Emine Alkan 
Tez Danışmanı  : Doç.Dr. Ebru Ersay
Program Türü : Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı : Temel Eğitim Ana Bilim Dalı 
Bilim Dalı  : Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı 
Tezin Konusu  : 60- 78 Aylık Çocukların Duygu Düzenleme Becerileri ile İlköğretime Hazır Bulunuşlukları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
Tez Savunma Tarihi  : 30 Ocak 2020 
Tez Savunma Saati  : 14.00  
Tez Savunma Yeri  : Bosna Binası 426 Nolu Ofis 
     
Tez Yazarı : Şeyma Balcı 
Tez Danışmanı  : Dr. Öğretim Üyesi Beran FİRİDİN 
Program Türü : Yüksek lisans
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı  : Fen bilimleri Öğretmenliği
Tezin Konusu  : Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin (TPAB) Ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Düzeylerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi 
Tez Savunma Tarihi  : 30.01.2020 
Tez Savunma Saati  : 13:00
Tez Savunma Yeri  : Fen Lab. 7 Hersek binası 
     
Tez Yazarı : Merve DAĞ
Tez Danışmanı  : Öğr. Üyesi Cengiz SAVAŞ
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Resim- İş Öğretmenliği Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Görsel Sanatlar Dersinde Atık Nesnelerle İşlevselliği Olan Tasarım Çalışmaları Uygulama Örneği
Tez Savunma Tarihi  : 29.Oca.20
Tez Savunma Saati  : 16.00
Tez Savunma Yeri  : Resim- İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Binası 229 nolu sınıf
     
Tez Yazarı : Yaprak YEŞİL
Tez Danışmanı  : Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Önder ŞENSOY
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Astronomi Konularında uygulanan kavramsal değişim metinlerinin fen bilimleri öğretmen adaylarının astronomiye yönelik başarı, tutum ve ilgi düzeylerine etkisini inceleyen bir çalışmadır.
Tez Savunma Tarihi  : 29.01.2020
Tez Savunma Saati  : 14.00
Tez Savunma Yeri  : Hersek 240 
     
Tez Yazarı : Şeyma BALCI
Tez Danışmanı  :  Dr. Öğretim Üyesi Beran FİRİDİN  
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin (TPAB) Ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Düzeylerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi   
Tez Savunma Tarihi  : 30.01.2020  
Tez Savunma Saati  : 13:00
Tez Savunma Yeri  : Hersek Binası Fen Lab. 7

 

Tez Yazarı : Nihal YAYLA
Tez Danışmanı  : Doç.Dr. Türker KURT
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı 
Bilim Dalı  : Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı 
Tezin Konusu  : Anne-babaların Çocuklarını Okul Öncesi Eğitime Göndermeme Nedenleri
Tez Savunma Tarihi  : 15.01.2020
Tez Savunma Saati  : 13:30
Tez Savunma Yeri  : Bosna 116

 

Tez Yazarı : Fırat Karataş
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Rabia Sarıkaya
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Temel Eğitim Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Sınıf Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu  : İlkokul 3. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Dijital Hikaye Kullanımının Akademik Başarı Ve Kalıcılığa Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 30 Ocak 2020 Perşembe
Tez Savunma Saati  : 10:30
Tez Savunma Yeri  : Bosna Binası 3 Nolu Seminer Salonu
     
Tez Yazarı : Derviş Burak BARUT
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Ayşe SERT ÇIBIK
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Kavram Ağlarıyla Desteklenmiş TGA Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuar Tutumlarına, Kaygılarına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 15.01.2020
Tez Savunma Saati  : 10:00
Tez Savunma Yeri  : Hersek Binası 2.kat/ 261 No'lu Oda

 

Tez Yazarı : Mehmet ÖZPINAR
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Sönmez GİRGİN
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Resfebe Hücre Başarı Testinin Geliştirilmesi ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Test Hakkındaki Görüşleri
Tez Savunma Tarihi  : 17.01.2020
Tez Savunma Saati  : 11.00
Tez Savunma Yeri  : Hersek Binası 231 No'lu Ofis

 

Tez Yazarı : Hatice TOĞRU
Tez Danışmanı  : Prof.Dr.Nusret KAVAK
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı  : Kimya Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu  : 8. Sınıf Öğrencilerinin Periyodik Sistem Konusundaki Akademik Başarılarına Eğitsel Oyunların Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 15.01.2020 Çarşamba
Tez Savunma Saati  : 10:30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Kimya Laboratuvarı 2

 

Tez Yazarı : Sultan Bektaş Çakmakcı
Tez Danışmanı  : Prof.Dr.Hamiye Duran
Program Türü :
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı :
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı  :
Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Tezin Konusu  :
9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programlarındaki Masal Metinlerinin Hedef Kitleye Kazandırmak İstediği Bilgi ve Değerler Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  :
14.01.2020 Salı
Tez Savunma Saati  :
14.00
Tez Savunma Yeri  :
Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6.kat Seminer Salonu 1 

 

 

Tez Yazarı : Volkan Hasan KAYA
Tez Danışmanı  : Prof.Dr.Alev DOĞAN
Program Türü : Doktora 
Anabilim Dalı : İlköğretim Anabilim Dalı 
Bilim Dalı  : Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı
Tezin Konusu  : PISA Verilerine göre Türkiye’deki Öğrencilerin Fen Okuryazarlığını Etkileyen Bazı Faktörlerin Analizi
Tez Savunma Tarihi  : 20 Ocak 2020 Pazartesi 
Tez Savunma Saati  : 10:00
Tez Savunma Yeri  : Eğitim Fakültesi Dekanlığı Salon 2 
     
Tez Yazarı : Ebru Çetinkaya  
Tez Danışmanı  : Prof.Dr. Mehmet Ali Çakmak
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı  : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Konusu  : Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Osmanlı Tarihi Konularının Yer Alma Durumu
Tez Savunma Tarihi  : 13.01.2020
Tez Savunma Saati  : 13.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Eğitim Fakültesi,Öğretim Üyesi Odası
     
Tez Yazarı : Fatma Nur AKTAŞ 
Tez Danışmanı  : Prof Dr Ziya ARGÜN
Program Türü : Doktora Tezi
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 
Bilim Dalı  : Matematik Eğitimi 
Tezin Konusu  : Görme Engelli Öğrencilerin Cebirsel Düşünme Süreçlerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 16 Ocak 2020 
Tez Savunma Saati  : 13:30
Tez Savunma Yeri  : Hersek Binası Toplantı Salonu 3
     
Tez Yazarı : Hacer KADI
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Nejla GÜNAY
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Türkçe ve  Sosyal Bilimler  Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Tarih Eğitimi
Tezin Konusu  : Halifeliğin Kaldırılmasının Tarih Ders Kitaplarında Dönemsel Olarak Farklılıklarının Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi  : 13.01.2020
Tez Savunma Saati  : 10.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Oda: 504
     
Tez Yazarı : Ayşe Gözübüyük
Tez Danışmanı  : Saide Özbey
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Temel Eğitim
Bilim Dalı  : Okul Öncesi Eğitim
Tezin Konusu  : Okul öncesi dönem çocuklarının motivasyon düzeyleri ile baba-çocuk ilişkisi ve bağlanma biçimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 17.01.2020
Tez Savunma Saati  : 10:30
Tez Savunma Yeri  : Çocuk Gelişimi Uygulama Araştırma Merkezi
     
Tez Yazarı : Ertuğrul SAĞLAM
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. İbrahim KISAÇ
Program Türü : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Anabilim Dalı : Felsefe Grubu Eğitimi
Bilim Dalı  : Yüksek Lisans
Tezin Konusu  : Üniversite Öğrencilerinde Empati Ve Affedicilik Düzeylerinin Öfke Tarzları ve Öfke Düzeyleri İle İlişkisi
Tez Savunma Tarihi  : 16.01.2020
Tez Savunma Saati  : 10:00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi, Bosna Binası, 6. Kat, Seminer 1.
     
Tez Yazarı : Yaprak YİLDİZ KIRHAN
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Bahri ATA
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı  : Tarih Eğitimi
Tezin Konusu  : T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Çanakkale Savaşları Konusunun Öğretiminde Görsel Materyale Felton ve Allen Modeline Göre Soru Sorma ile Nichol Modeline Göre Soru Sormanın Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 14.01.2020
Tez Savunma Saati  : 11:00
Tez Savunma Yeri  : Bosna Binası 320 numaralı oda

 

 

Tez Yazarı : Leili Esmaeili
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Emin Kuru
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı  : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu  : Spor Müsabakalarında Yaralanan Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı Üzerinde Bir Araştırma
Tez Savunma Tarihi  : 8.01.2020
Tez Savunma Saati  : 14:00
Tez Savunma Yeri  : Spor Bilimleri Fakultesi , Tez savunma salonu

 

Tez Yazarı : Müştak Alperen İNALÖZ
Tez Danışmanı  : Prof. Sadık ÖZÇELİK
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı  : Müzik Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Erzincan Türkülerinin Makam, Usul, Tür, Biçim Yönünden  Analizi, Gitar Düzenlemelerinin Yapılması Ve Gitar Eğitiminde Kullanılabilirliği
Tez Savunma Tarihi  : 09.01.2020 Perşembe
Tez Savunma Saati  : 11:00
Tez Savunma Yeri  : Müzik Eğitimi A.B.D. Binası Seminer Salonu

 

Tez Yazarı : Elif ÇAKIROĞLU
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Güzin ALTAN AYRANCIOĞLU
Program Türü : Doktora programı
Anabilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Temel Tasarım Derslerinde Kavram Temelli Uygulamalara İlişkin Bir Eylem Araştırması
Tez Savunma Tarihi  : 8 Ocak 2020
Tez Savunma Saati  : 13.00
Tez Savunma Yeri  : Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Binası 111 no'lu atölye 

 

Tez Yazarı : Hacer MOHAN KÖMÜRCÜ
Tez Danışmanı  : Prof. Selmin TUFAN
Program Türü : Doktora
Anabilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı  : Müzik Eğitimi
Tezin Konusu  : Bilgisayar Destekli Piyano Eşlikleme Yönteminin Şan ve Korrepetisyon Eğitimi Alanındaki Etkililiği
Tez Savunma Tarihi  : 30.12.2019 Pazartesi
Tez Savunma Saati  : 13.30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Binası Seminer Odası
     
Tez Yazarı : Sabahat YILDIRIM
Tez Danışmanı  : Dr. Öğretim Üyesi Cihaner AKÇAY
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, 
Bilim Dalı  : Arap Dili Eğitimi
Tezin Konusu  : Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde Görsel Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 02.01.2020 Perşembe, 
Tez Savunma Saati  : 14.00 
Tez Savunma Yeri  : Gazi Eğitim Fakültesi C blok tez savunma odası (sekreterlik yanı)
     
Tez Yazarı : Bekir Erhan Orhan
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Ekrem Levent İLHAN
Program Türü : Doktora
Anabilim Dalı : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilim Dalı  : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu  : Uyarlanmış Fiziksel Aktivitelere Katılan Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bir Bireyin Davranış Problemlerindeki Değişimlerin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 8.01.2020
Tez Savunma Saati  : 14:00
Tez Savunma Yeri  : Spor Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
     
Tez Yazarı : Cem ASLAN
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Salih ÇAKMAK
Program Türü : Doktora 
Anabilim Dalı : Özel Eğitim Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Özel Eğitim Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Görme Engelli, Az Gören ve Normal Gören Öğrencilerin Yazılı İfade Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 1.10.2020
Tez Savunma Saati  : 10:30
Tez Savunma Yeri  : Hersek Binası, 3 Nolu Dekanlık Toplantı Salonu
     
Tez Yazarı : Sıdıka Akyüz Aru
Tez Danışmanı  : Doc.Dr. Mustafa Kale
Program Türü : Doktora
Anabilim Dalı : Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı 
Bilim Dalı  : Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı 
Tezin Konusu  : 4.Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Matematik Başarısına Etki Eden Değişkenlerin Incelenmesi "TIMSS 2015 Durum Analizi"
Tez Savunma Tarihi  : 8 Ocak 2020 
Tez Savunma Saati  : 10.00 
Tez Savunma Yeri  : Bosna binası 3 no'lu seminer salonu
background image