Risk Alt Çalışma Grubu

BÖLÜM / ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN ALT ÇALIŞMA GRUBU
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Risk Grup Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim CİCİOĞLU
Bölüm Öğretim Üyesi Doç.Dr. İmdat YARIM
Bölüm Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Seyfi SAVAŞ
Bigisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Risk Grup Başkanı Prof.Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK
Bölüm Öğretim Üyesi Doç.Dr. Selami ERYILMAZ
Bölüm Öğretim Üyesi Doç.Dr. Demet ÖZERBAŞ SOMUNCUOĞLU
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı Risk Grup Başkanı Prof.Dr. Abide GÜNGÖR AYTAR
Bölüm Öğretim Üyesi Prof.Dr. Neslihan AVCI
Bölüm Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ayşe Belgin AKSOY
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Risk Grup Başkanı Prof.Dr.Yücel GELİŞLİ
Bölüm Öğretim Üyesi Doç.Dr. Şaban ÇETİN
Bölüm Öğretim Üyesi Doç.Dr. Serkan KOŞAR
Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Risk Grup Başkanı Prof.Dr.İsmet DOĞAN
Bölüm Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Murat KARABULUT
Bölüm Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Gonca YAYAN
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı Risk Grup Başkanı Prof. Dr. Musa SARI
Bölüm Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yasin ÜNSAL
Bölüm Öğretim Üyesi Doç.Dr. Halil TÜMAY
Özel  Eğitim Ana Bilim Dalı Risk Grup Başkanı Prof.Dr. Emine Rüya ÖZMEN
Bölüm Öğretim Üyesi Doç.Dr. Pınar ŞAFAK
Bölüm Öğretim Üyesi Doç.Dr. Necdet KARASU
Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Risk Grup Başkanı Prof.Dr. Hayati AKYOL
Bölüm Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mustafa YILDIZ
Bölüm Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hatice BEKİR
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı Risk Grup Başkanı Prof.Dr. İbrahim KISAÇ
Bölüm Öğretim Üyesi Doç.Dr. Nazife Burcu TAKIL
Bölüm Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Osman SABANCI
Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı Risk Grup Başkanı Prof.Dr. ABDÜLVAHİT ÇAKIR
Bölüm Öğretim Üyesi Doç.Dr. Kadriye BACANAK
Bölüm Öğretim Üyesi Doç.Dr. Zekiye Müge TAVİL
background image