İç Kontrol Program Çalışma Grubu

BÖLÜM / ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN ALT ÇALIŞMA GRUBU
Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim CİCİOĞLU
Üye Doç. Dr. İmdat YARIM
Üye Dr. Öğretim Üyesi Seyfi SAVAŞ
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK
Üye Prof.Dr. Serçin KARATAŞ
Üye Doç.Dr. Sami ŞAHİN
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Abide GÜNGÖR AYTAR
Üye Prof.Dr. Ayşe Belgin AKSOY
Üye Prof.Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK
Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mehtap ÇAKAN
Üye Prof.Dr. Bayram ÇETİN
Üye Doç.Dr. Dilara BAKAN KALAYCIOĞLU
Eğitim Programları Ve Öğretim Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Gülgün ALPAN
Üye Prof.Dr. Gürcü ERDAMAR
Üye Doç.Dr. Pınar BİLASA
Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN
Üye Prof.Dr. Sabri ÇELİK
Üye Doç.Dr. Vicdan ALTINOK
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Galip YÜKSEL
Üye Prof.Dr. Feride BACANLI
Üye Prof.Dr. Şerife IŞIK
Müzik Eğitimi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Aytekin ALBUZ
Üye Doç.Dr. Mehmet AKPINAR
Üye Dr. Öğretim Üyesi Selçuk BİLGİN
Resim İş Eğitimi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Meliha YILMAZ
Üye Doç.Dr. Osman ÇAYDERE
Üye Dr. Öğretim Üyesi Reyhan GEMALMAYAN
Biyoloji Eğitimi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mustafa YEL
Üye Prof.Dr. Tahir ATICI
Üye Doç.Dr. Meryem SELVİ
Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Havva YAMAK
Üye Doç.Dr.Ayşe SERT ÇIBIK
Üye Arş.Gör.Dr. Elvan İNCE AKA
Fizik Eğitimi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Musa SARI
Üye Doç.Dr.Uygar KANLI
Üye Doç.Dr. Mustafa Güray BUDAK
Kimya Eğitimi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Yüksel TUFAN
Üye Doç.Dr. Hakkı KADAYIFÇI
Üye Doç.Dr. Ayşe YALÇIN ÇELİK
Matematik Eğitimi Bilim Dalı Prof.Dr. Prof.Dr. Cengiz ÇINAR
Üye Prof.Dr. Ziya ARGÜN
Üye Prof. Dr. Hüseyin UĞURLU
Zihin Engelliler Eğitimi Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Necdet KARASU
Üye Doç.Dr. Çığıl AYKUT
Üye Arş.Gör. Dr. Betül YILMAZ
Görme Engellilerin Eğitimi Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Pınar ŞAFAK
Üye Doç.Dr. Salih ÇAKMAK
Üye Arş.Gör. Dr. Işık AKIN BÜLBÜL
Coğrafya Eğitimi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ülkü ESER ÜNALDI
Üye Doç.Dr. Özlem YAĞBASAN
Üye Doç.Dr. Salih ŞAHİN
Felsefe Grubu Eğitimi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ayten KOÇ AYDIN
Üye Prof.Dr. Beyhan ZABUN
Üye Doç.Dr. Mehmet Ali DOMBAYCI
Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK
Üye Doç.Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA
Üye Doç.Dr. Ercenk HAMARAT
Tarih Eğitimi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Necdet HAYTA
Üye Doç.Dr. Gülin KARABAĞ
Üye Doç.Dr. Togay Seçkin BİRBUDAK
Türk Dili Ve Edebiyati Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. İsmet ÇETİN
Üye Prof.Dr. Halil ÇELTİK
Üye Doç.Dr. Gülcan ÇOLAK
Türkçe Eğitimi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. İhsan KALENDEROĞLU
Üye Doç.Dr. Kemalettin DENİZ
Üye Doç.Dr. Yusuf UYAR
Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Hatice BEKİR
Üye Prof.Dr. Hacer Elif DAĞLIOĞLU
Üye Prof.Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR
Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Rabia SARIKAYA
Üye Prof.Dr. Neşe TERTEMİZ
Üye Doç.Dr. Seyit ATEŞ
Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Muhammet KOÇAK
Üye Doç.Dr. Hasan Kazım KALKAN
Üye Doç.Dr. Aylin SEYMEN
Arap Dili Eğitimi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN
Üye Doç.Dr. Erdinç DOĞRU
Üye Doç.Dr. İbrahim ÖZAY
Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Perihan YALÇIN
Üye Prof.Dr. Nurten ÖZÇELİK
Üye Doç.Dr. Melek ALPAR
İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Paşa Tevfik CEPHE
Üye Prof.Dr. Cem BALÇIKANLI
Üye Prof.Dr. Gonca EKŞİ
background image