Tez Savunması Gün ve Saatleri Geçmiş Yıllar

 

Tez Yazarı : Gülden GÜNEŞ BAĞCI
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Olcay BORATAV
Program Türü : Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı : Uygulamalı Sanatlar
Bilim Dalı  : Seramik Eğitimi 
Tezin Konusu  : Seramik Takılarda Yaratıcı İmgelem
Tez Savunma Tarihi  : 27.12.2019
Tez Savunma Saati  : 10:30
Tez Savunma Yeri  : Sanat ve Tasarım Fakültesi- Seramik Bölüm Başkanlığı Gölbaşı

 

Tez Yazarı : Zehra Er
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. E. Rüya ÖZMEN
Program Türü : Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı : Özel Eğitim 
Bilim Dalı  : Zihinsel Engellilerin Eğitim 
Tezin Konusu  : Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Bir Öğrenciye İşlevsel Okuma Becerilerinin Kazandırılmasında Edmark Okuma Programı İşlevsel Kelimeler Serisi Programının Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 30.12.2019
Tez Savunma Saati  : 10:30
Tez Savunma Yeri  : Bosna Binası Z-12

 

 

Tez Yazarı : Nilay Kurt
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Aykut Ekiyor
Program Türü : Yüksek lisans
Anabilim Dalı : Dış Ticaret Eğitimi
Bilim Dalı  : Dış Ticaret Eğitimi
Tezin Konusu  : Uluslarası pazarlara açılma sürecinde ürün yerleştirme stratejileri ile marka farkındalığı ve marka bilinci yaratılması
Tez Savunma Tarihi  : 26.12.2019
Tez Savunma Saati  : 14:00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü

 

 

Tez Yazarı : Sıdıka Akyüz Aru
Tez Danışmanı  : Doc.Dr. Mustafa Kale
Program Türü : Doktora programı 
Anabilim Dalı : Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı 
Bilim Dalı  : Sınıf Öğretmeliği Bilim Dalı 
Tezin Konusu  : 4.Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Matematik Başarısına Etki Eden Değişkenlerin İncelenmesi "TIMSS 2015 Durum Analizi"
Tez Savunma Tarihi  :  8 Ocak 2020 
Tez Savunma Saati  : 10.00 
Tez Savunma Yeri  : Bosna binası 3 nolu seminer salonu

 

Tez Yazarı : Cennet UZUNOĞLU
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Hamiye DURAN 
Program Türü : Yüksek lisans 
Anabilim Dalı :  Türkçe ve  Sosyal Bilimler  Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı  :  Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu  : Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Halk Şiiri Tür ve Şekil Konusundaki Yeterliklerin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 3.01.2020
Tez Savunma Saati  : 10:30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası

 

Tez Yazarı : Burcu AKBULUT BİLİCİ 
Tez Danışmanı  : Prof. Sadık ÖZÇELİK
Program Türü : Doktora
Anabilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi A.B.D.
Bilim Dalı  : Müzik Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Flüt Eğitiminde Aşamalı Kas Gevşeme Egzersizlerinin Öğrencilerin Sınav Kaygıları ve Performans Başarılarına Etkisi.
Tez Savunma Tarihi  : 30.12.2019 Pazartesi Günü.
Tez Savunma Saati  : 11.00
Tez Savunma Yeri  : Müzik Eğitimi A.B.D. Seminer Salonu

 

Tez Yazarı : DUNYAA MAHER JUMAA
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. MEHMET TAŞPINAR
Program Türü : Tezli Yüksek Lisans
Anabilim Dalı  : Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Eğitim Programları ve Öğretimi 
Tezin Konusu  : Türkiye ve Irak 6. sınıf fen bilimleri dersi programının karşılaştırılmalı incelenmesi (İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi ile Irak Kerkük il merkezi örneği)
Tez Savunma Tarihi  :  30.12.2019
Tez Savunma Saati  :  10:30
Tez Savunma Yeri  :  Danışman Öğretim Üyesi Odası 

 

Tez Yazarı : Betül YILMAZ
Tez Danışmanı  : Doç.Dr. Necdet KARASU
Program Türü   Doktora
Anabilim Dalı : Özel Eğitim
Bilim Dalı   

Zihin Engellilerin Eğitimi

Tezin Konusu  : Okul Öncesi Öğretmenlerine Uygulama Temelli Koçluk İle Sunulan Mesleki Gelişim Programının Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarının Kalitesine Etkisinin İncelenmesi 
Tez Savunma Tarihi  : 03.01.2020 
Tez Savunma Saati  : 13:30 
Tez Savunma Yeri  : Hersek Binası, Dekanlık 3 Nolu Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı : Muhammet Savaş YILMAZ
Tez Danışmanı  :  Togay Seçkin Birbudak
Program Türü :  Yüksek Lisans
Anabilim Dalı :  Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi
Bilim Dalı  :  Tarih Eğitimi
Tezin Konusu  :  Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı Tarihi Konularının Öğretimi
Tez Savunma Tarihi  :  23.12.2019
Tez Savunma Saati  :  15:00
Tez Savunma Yeri  :  Bosna binası 507 nolu öğretim üyesi

 

Tez Yazarı :  Büşra TAMER
Tez Danışmanı  :  Doç. Dr. Vicdan ALTINOK
Program Türü :  Tezli Yüksek Lisans
Anabilim Dalı :  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Bilim Dalı  :  Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Tezin Konusu  :  Okul Yöneticilerinin Eğitim Liderliği Standartlarına İlişkin Öz Değerlendirmeleri 
Tez Savunma Tarihi  :  27.12.2019
Tez Savunma Saati  :  13.30
Tez Savunma Yeri  :  Danışman Öğretim Üyesi Odası 

 

Tez Yazarı : Ayşe Kazancı Tınmaz
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Ferudun SEZGİN
Program Türü : Doktora 
Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 
Bilim Dalı  : Eğitim Yönetimi Bilim Dalında 
Tezin Konusu  : 24 Aralık 2019  
Tez Savunma Tarihi  : 14.00
Tez Savunma Saati  : Eğitim Yönetiminde Kuram, Araştırma ve Uygulama Bütünlüğünün İncelenmesi
Tez Savunma Yeri  : Eğitim Bilimleri Enstitüsü Toplantı Odası   

 

 

Tez Yazarı : Muhammet Şen
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Mehmet Kara
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi
Bilim Dalı  : Türkçe Öğretmenliği
Tezin Konusu  : Türkiye'de Ortaokul Düzeyinde Öğrenim Gören Suriyeli Arap Öğrencilerin Türkçe Sesli Okuma ve Dikte Becerisinin Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi  : 19.12.2019
Tez Savunma Saati  : 10.00-12.30
Tez Savunma Yeri  : Bosna Binası-Seminer 1

 

Tez Yazarı : Dicle Seher AKAY ÇELİK 
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Figen ERKOÇ
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Ana Bilim Dalı 
Bilim Dalı  : Biyoloji Eğitimi Bilim Dalı 
Tezin Konusu  : Yaşam Bilimleri Profesyonellerinin İklim Değişikliğinin Sağlık Etkileri Konusunda Eğitim İhtiyaçlarının Tespiti
Tez Savunma Tarihi  : 2.01.2020
Tez Savunma Saati  : 14.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası 3 nolu Seminer Salonu 

 

Tez Yazarı : Sabahat YILDIRIM
Tez Danışmanı  : Öğretim Üyesi Cihaner AKÇAY
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı 
Bilim Dalı  : Arap Dili Eğitimi
Tezin Konusu  : Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde Görsel Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 27.12.2019
Tez Savunma Saati  : 14.30 
Tez Savunma Yeri  : C blok tez savunma odası (sekreterlik yanı)

 

Tez Yazarı : Mehmet RAZGATLIOĞLU
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Mustafa ULUSOY 
Program Türü : Doktora
Anabilim Dalı : Temel Eğitim
Bilim Dalı  : Sınıf Eğitimi 
Tezin Konusu  : Şiirlere Dayalı Etkinliklerin İlkokul 3.Sınıf Öğrencilerinin Akıcı Okuma, Anlama, Yaratıcı Yazma ve Tutumlarına Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 27.12.2019
Tez Savunma Saati  : 14.00
Tez Savunma Yeri  : Bosna Binası 305 Numaralı Oda

 

Tez Yazarı :  Bahar GEZEN
Tez Danışmanı  :  Prof. Dr. Ali YAKICI
Program Türü :  Yüksek Lisans
Anabilim Dalı :  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı  :  Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu  :  Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ın Eserlerinin Değerler Eğitimi Bakımından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  :  24.12.2019
Tez Savunma Saati  :  15:30-17:00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 6. Kat, 1 numaralı seminer salonu

 

Tez Yazarı : Ömer Faruk AKCA
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Uygar KANLI
Program Türü :  
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Fizik Eğitimi Bilim Dalı  
Tezin Konusu  : Bilim Merkezlerinde STEM Yaklaşımına Göre Geliştirilen Robotik Etkinliklerin Öğrencilerin Kavramsal Anlayışları, Bilimsel Süreç Becerileri ve Mantıksal Düşünmelerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 19.12.2019
Tez Savunma Saati  : 13.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Fizik Laboratuvarı 4 

 

Tez Yazarı : Mahmut Sami KOYUNCU
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Şeref TAN
Program Türü :  
Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu  : Bilişsel Tanı Modellerinde Yapısal Eşitlik Modeli İle Q-Matris Doğruluğunun Belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 25.12.2019 (Çarşamba)
Tez Savunma Saati  : 10:30
Tez Savunma Yeri  : Bosna Binası Seminer 2 (6.Kat)

 

Tez Yazarı : Tuba DEMİR GENÇER 
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Bena Gül PEKER
Program Türü : Yabancı Diller Eğitimi
Anabilim Dalı : İngiliz Dili Eğitimi
Bilim Dalı  : Tezli Yüksek Lisans
Tezin Konusu  : An Investigation of NLP-based Activities and Their Effects on Language Learners' Speaking Anxiety: A Case Study
Tez Savunma Tarihi  : 24 Aralık 2019 Salı
Tez Savunma Saati  : 09:15
Tez Savunma Yeri  : Eğitim Fakültesi C Blok 101 nolu toplantı salonu

 

Tez Yazarı : Fatma Gökçen AYVA YÖRÜ
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Hakan Yavuz ATAR
Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 
Tezin Konusu  :  Değişen Madde Fonksiyonu Belirleme Yöntemlerinin Madde ve Yetenek Parametre Kestirimine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 19.12.2019  (Perşembe)
Tez Savunma Saati  : 09:30
Tez Savunma Yeri  : Hersek Binası Toplantı Salonu No:2 (1.kat/dekanlık katı)

 

Tez Yazarı : Cevat YILMAZ
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Mustafa YILDIZ
Anabilim Dalı : Temel Eğitim
Bilim Dalı  : Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu  : Sınıf Öğretmenlerinin Sesli Okumaya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 20.12.2019
Tez Savunma Saati  : 15.00
Tez Savunma Yeri  : Bosna 303

 

Tez Yazarı :  Pınar Pınarbaşı
Tez Danışmanı  :  Doç. Dr. Yusuf Kenan Öncü
Program Türü :  Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı :  Alman Dili eğitimi
Bilim Dalı  :  Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Tezin Konusu  :  Şeyh Galib ve Jophann Wolfgang v.Goethe
Tez Savunma Tarihi  :  23.12.2019
Tez Savunma Saati  :  13:30
Tez Savunma Yeri  :  Almanca Eğitim, Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı :  Rahim BARAK
Tez Danışmanı  :  Prof. Dr. Sıdıka BULDUK   
Bilim Dalı  :  Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi 
Tezin Konusu  :  Afyonkarahisar'daki Belediyede Çalışan Personelin Öğle Yemeğinden Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi  :  20.12.2019
Tez Savunma Saati  :  14.00
Tez Savunma Yeri  :  Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi B Blok Toplantı Salonu 

 

Tez Yazarı : Ömer Faruk Akca
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Uygar Kanlı
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Fizik Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu  : Bilim Merkezlerinde Stem Yaklaşımına Göre Geliştirilen Robotik Etkinliklerin Öğrencilerin Kavramsal Anlayışları, Bilimsel Süreç Becerileri Ve Mantıksal Düşünmelerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 19.12.2019
Tez Savunma Saati  : 13:00
Tez Savunma Yeri  : Hersek Binası Fizik Laboratuvarı 4

 

Tez Yazarı : Ayca Aymila ATAK
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Salih ATEŞ 
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı :  
Bilim Dalı  : Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu  : Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Okuryazarlıkları İle Bazı Bireysel Farklılıklar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Harran Örneği
Tez Savunma Tarihi  : 20.Ara.19
Tez Savunma Saati  : 10:00 
Tez Savunma Yeri  : Hersek 264 nolu oda

 

Tez Yazarı : Neşe Kurt Demirbaş
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Kemal Öztemel 
Program Türü : Doktora 
Anabilim Dalı : Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  : Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık 
Tezin Konusu  : Psiko-Eğitim Programının Zorbalığa Seyirci Olan Ortaokul Öğrencilerinin Müdahale Becerilerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 26.12.2019
Tez Savunma Saati  : 10.00 - 13.30 
Tez Savunma Yeri  : Gef Hersek Binası 3 Nolu Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı : Selda KABLAN
Tez Danışmanı  : Doç.Dr. Melike ÖZER KESKİN
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Biyoloji Öğretmenliği
Tezin Konusu  : Ortaöğretim öğrencilerinin çevre okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 20.12.2019
Tez Savunma Saati  : 13.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası

 

Tez Yazarı : Binnur ANRAS
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Seyit ATEŞ
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı :  
Bilim Dalı  : Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu  : Mesleğe Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenleri İle Tecrübeli Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunların Karşılaştırılması (Mardin İli Örneği)
Tez Savunma Tarihi  : 20.12.2019
Tez Savunma Saati  : 14.00
Tez Savunma Yeri  : Dekanlık 3 Nolu Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı : Eda ÖZ
Tez Danışmanı  : Dr. Öğr. Üyesi H. Şenay ŞEN
Program Türü : Doktora
Anabilim Dalı :  
Bilim Dalı  : Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu  : Öz Düzenlemeli Öğrenmenin Yaşam Boyu Öğrenme ve Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 23.12.2019
Tez Savunma Saati  : 15.30
Tez Savunma Yeri  : Dekanlık 2 Nolu Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı : Gonca AL
Tez Danışmanı  : Dr. Öğrt. Üyesi Hüseyin ÖZBAY
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
Bilim Dalı  : Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu  : 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ders Kitabındaki Metinlerin Kelime Evreninin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 18.12.2019
Tez Savunma Saati  : 11.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 5. Kat, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı : Büşra AKGÜN
Tez Danışmanı  : Prof. Dr.Fahri TEMİZYÜREK
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi 
Bilim Dalı  : Türkçe Öğretmenliği
Tezin Konusu  : Türkçe Ders Kitabındaki Etkinliklerin Düşünme Becerileri Bakımından Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi  : 16.12.2019
Tez Savunma Saati  :  
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Bosna Binası Türkçe Eğitimi Ana bilim dalı 6.kat Öğretim üyesi odası

 

Tez Yazarı : Gülşah BAHRAN
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Adalet KANDIR
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Temel Eğitim
Bilim Dalı  : Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu  : Okul Öncesi Çocuklar İçin Kişisel Yetkinlik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması
Tez Savunma Tarihi  : 20.12.2019
Tez Savunma Saati  : 10:00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, İlgili Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı : Ercan KAN
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Ateş BAYAZIT HAYTA   
Bilim Dalı  : Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi 
Tezin Konusu  : Tüketicilerin Besin Etiketi Okuma Alışkanlıklarının ve Etiket Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi: Erzincan  İli Örneği
Tez Savunma Tarihi  : 19.12.2019
Tez Savunma Saati  : 11.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Saglik Bilimleri Fakultesi B Blok Toplanti Salonu 

 

Tez Yazarı : Sefer KILIÇARSŞAN
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Sıdıka BULDUK
Program Türü : Yüksek Lisans
Bilim Dalı : Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi
Tezin Konusu  : Ortaöğretim Öğrencilerinin Okul Yemekhanelerindeki Yemekleri Yeme Durumları: Bilecik İli Örneği
Tez Savunma Tarihi  : 20.12.2019
Tez Savunma Saati  : 09.00
Tez Savunma Yeri  : Sağlık Bilimler Fakültesi  B Blok Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı : Birce BALCIOĞLU
Tez Danışmanı  : Prof.Dr.Haşim ÖZÜDOĞRU
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : İşletme Eğitimi
Bilim Dalı  : İşletme Eğitimi
Tezin Konusu  : Büyük Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Planlama ve Uygulamaları ‘Ankara İli Beş Yıldızlı Oteller Örnek İncelemesi’
Tez Savunma Tarihi  : 17.12.2019 Salı
Tez Savunma Saati  : 09:30
Tez Savunma Yeri  : Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Öğretim görevlisi odası

 

Tez Yazarı : İlknur Boran 
Tez Danışmanı  : Prof. Nur Gökbulut 
Program Türü : Yüksek Lisans Tezi
Anabilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı  : Resim-İş Eğitimi
Tezin Konusu  : Görsel Sanatlar Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Çevrelerindeki Sanat Objelerine İlişkin Görsel Ve Estetik Algılarının Değerlendirilmesi 
Tez Savunma Tarihi  : 16.12.2019
Tez Savunma Saati  : 16.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü 2. Kat 209 No’ lu sınıf. 

 

Tez Yazarı : Nilay Hazal BAŞARIR
Tez Danışmanı  : Prof. Nur GÖKBULUT
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı  : Resim-İş Öğretmenliği
Tezin Konusu  : Okul Öncesi Çocukların Çocuk Kitaplarındaki İlgisi.
Tez Savunma Tarihi  : 20.12.2019
Tez Savunma Saati  : 10.00
Tez Savunma Yeri  : Hacı Bayram Veli Üniversitesi Toki Binası Merkez Kütüphane Derslik

 

Tez Yazarı : Fadime (Türkoğlu) ÇORUM
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Mediha GÜLER
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : El Sanatları Eğitimi
Bilim Dalı  : Dekoratif Ürünler Eğitimi
Tezin Konusu  : Konya İlindeki Deri Çantaların İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 17.12.2019
Tez Savunma Saati  : 14:00
Tez Savunma Yeri  : Enstitü Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı : Aliye Genç
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Perihan Yalçın
Program Türü : Doktora
Anabilim Dalı   Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı  : Fransız Dili Eğitimi
Tezin Konusu  : Charles Perrault Masallarının Türkçe Çevirilerindeki Kültürel Unsurların Erek Odaklı Çeviri Kuramı Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 18.12.2019
Tez Savunma Saati  : 13.30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Eğitim Fakültesi C Blok, Toplantı Salonu (2. Kat)

 

Tez Yazarı : Yasin ÖZTÜRK
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Yusuf BUDAK
Program Türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı   Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı  : Eğitim Teknolojileri
Tezin Konusu  : Dijital Okuryazarlık Hakkında Lise Öğrencilerinin Kendilerine ve Anne- Babalarına Yönelik Görüşleri Kırıkkale İli Örneği
Tez Savunma Tarihi  : 25 Aralık Çarşamba
Tez Savunma Saati  : 14.00
Tez Savunma Yeri  : Prof. Dr. Yusuf BUDAK' in odasi

 

Tez Yazarı : Sevilay AYDEMİR
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Özden DEMİRKAN
Program Türü : Doktora
Bilim Dalı  : Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu  : Öğretmen Adaylarına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bilinci Kazandırmada Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Etkisi
Tez Savunma Tarihi  : 23.12.2019
Tez Savunma Saati  : 13.30
Tez Savunma Yeri  : Dekanlık 2 Nolu Toplantı Salonu

 

 

Tez Yazarı : Sezen Ertan
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Semra Mirici
Bilim Dalı  : Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu  : Mitoz Ve Mayoz Bölünme Konularının Bilgisayar Destekli Öğretim Yöntemi İle Öğretilmesi ve Buna Yönelik Materyal Geliştirilmesi
Tez Savunma Tarihi  : 16.12.2019
Tez Savunma Saati  : 09:30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3. Kat Biyoloji Laboratuvarı-5

 

Tez Yazarı : Sezen Ertan
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Semra Mirici
Bilim Dalı  : Biyoloji Eğitimi
Tezin Konusu  : Mitoz Ve Mayoz Bölünme Konularının Bilgisayar Destekli Öğretim Yöntemi İle Öğretilmesi ve Buna Yönelik Materyal Geliştirilmesi
Tez Savunma Tarihi  : 16.12.2019
Tez Savunma Saati  : 09:30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3. Kat Biyoloji Laboratuvarı-5

 

Tez Yazarı : Firdevs Kizir
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Nejla Yürük
Bilim Dalı  : Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu  : 8. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet ve Hareket, Isı ve Sıcaklık Konularına İlişkin Grafikleri Çizme, Okuma ve Yorumlamada Karşılaştıkları Zorlukların Belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 16.12.2019
Tez Savunma Saati  : 10.00
Tez Savunma Yeri  : Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı : Muhammed KARACA
Tez Danışmanı  : Doç. Dr. Hatice BEKİR
Bilim Dalı  : Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Okul Öncesi 
Tezin Konusu  : Okul Öncesi Öğretmenlerinin Örgütsel Destek Algıları İle İş Tatminlerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 20 Aralık 2019 Cuma 
Tez Savunma Saati  : 10:00
Tez Savunma Yeri  : Seminer 3 Bosna Binası 6. Kat  

 

Tez Yazarı : Gülşah BAHRAN
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Adalet KANDIR 
Bilim Dalı  : Okul Öncesi Eğitimi 
Tezin Konusu  : Okul Öncesi Çocuklar İçin Kişisel Yetkinlik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması 
Tez Savunma Tarihi  : 20.12.2019  
Tez Savunma Saati  :  
Tez Savunma Yeri  : Bosna binası 4. Kat

 

Tez Yazarı : Yurdagül KÜÇÜKBASMACI YANAR
Tez Danışmanı  : Prof. Dr. Mehmet GÜVEN
Bilim Dalı  : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu  : Ergenlerin Problemli İnternet Kullanımı, Algılanan Sosyal Destek ve İnsani Değer Algısının İncelenmesi.
Tez Savunma Tarihi  : 16.12.2019
Tez Savunma Saati  : 15:30
Tez Savunma Yeri  : Gazi Üniversitesi Bosna Binası 2 Nolu Seminer Salonu

 

Tez Yazarı: Burcu KOÇAK
Tez Danışmanı: Prof.Dr.Metin KAYA
Bilim Dalı: Beden Eğitimi ve Spor
Tezin Konusu:Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin İyilik Hali (Wellness)Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi : 18.12.2019
Tez Savunma Saati: 16:00
Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu (Kat:1)
 
 
Tez Yazarı: Elif İnci Çavuş
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ufuk Karakuş
Bilim Dalı: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Konusu: Özel Eğitim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Harita Okuryazarlığı Becerisinin Geliştirilmesi
Tez Savunma Tarihi: 11.12.2019
Tez Savunma Saati: 12.00
Tez Savunma Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Salonu 1
 
 
Tez Yazarı: Remzi NAMAL
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Bülent AKSOY
Bilim Dalı: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Konusu: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Grafik Çizme – Yorumlama Becerisinin Geliştirilmesi
Tez Savunma Tarihi: 11.12.2019
Tez Savunma Saati: 13.00
Tez Savunma Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu 2
 
 
Tez Yazarı: Gülşen ORAN
Tez Danışmanı:  Dr. Öğr. Üyesi Serap DEMİRİZ
Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu: 4-6 Yaş Resimli Çocuk Kitaplarının Doğacı Zeka Alanı Açısından İncelenmesi 
Tez Savunma Tarihi: 10.12.2019
Tez Savunma Saati: 13.30
Tez Savunma Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası
 
 
Tez Yazarı: Hacer HANCI TOKMAKÇIOĞLU
Tez Danışmanı:  Prof.Dr. Osman ALTINTAŞ 
Bilim Dalı: Resim İş Eğitimi
Tezin Konusu: Grafik Tasarımı Ürünü Değerlendirmede Tasarım İlke ve Elemanları ile Göstergebilim İlkelerine Dayalı Öğrenci Görüşleri 
Tez Savunma Tarihi: 06.12.2019
Tez Savunma Saati: 10.30
Tez Savunma Yeri: Resim-iş Eğitimi Bilim Dalı Binası, 213 no.'lu Derslik.
 
 
Tez Yazarı: Hilal AZILIOĞLU
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Akif SÖZER
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı: Temel Eğitim
Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi
Tez Konusu: İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Etkinliklerinin Öğrencilerin Sınıf içi etkinliklerinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Belirlenmesi (Bitlis İl Örneği) 
Savunma Tarihi: 04.12.2019
Saati: 13:30
Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi , Bosna Binası 306 nolu oda
 
 
Tez Yazarı: Semra AKTAŞ KUBAL
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Akif SÖZER
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı:Temel Eğitim
Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi
Tez Konusu: Çok Okunan Çocuk Kitaplarının Değerler Yönüyle İncelenmesi 
Savunma Tarihi: 04.12.2019
Saati: 15:30
Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası 306 nolu oda
 
 
Tez Yazarı: H. Merve ALTIPARMAK YILMAZ
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Necati DEMİR
Bilim Dalı: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu: Avustralya'da Yaşayan Türklerin Dil Görünümlerinin İki Dillilik Bağlanmında İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi: 03.12.2019
Tez Savunma Saati: 14.00
Tez Savunma Yeri: Bosna Binası 6. kat 602
 
 
Tez Yazarı: Sadettin KARAKAŞ
Tez Danışmanı: Prof. İsmet DOĞAN
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Müzik Eğitim
Tezin Konusu: Türkiye’de Kanun Eğitiminde Kullanılan Yayımlanmış Metot ve Kaynakların Çeşitli Değişkenler Yönünden İncelenmesi
Tarih: 06.12.2019
Saat: 14.00
Yer: Gazi üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü Seminer Salonu
 
 
Tez Yazarı: Sümeya CEYHAN
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Mustafa YILDIZ
Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi (Doktora)
Tezin Konusu:  "Etkileşimli Sesli Okumanın Öğrencilerin Okuduğunu Anlama, Okuma Motivasyonu Ve Akıcı Okumalarına Etkisi"
Tez Savunma Tarihi: 05/12/2019
Tez Savunma Saati: 14:00
Tez Savunma Yeri: Bosna Binası Seminer Salonu 3
 
 
Tez Yazarı: Hatice Kübra GÜMÜŞ
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sebahat YETİM KARACA
Anabilim Dalı: İlköğretim Matematik Eğitimi
Tezin Konusu: İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı Cebir Öğrenme Alanındaki Kavramlara Yönelik Tanımları
Tez Savunma Tarihi: 02.12.2019
Yer: F-104 
Saat:12:00
 
 
Tez Yazarı: Erdam ARSLAN 
Tez Danışmanı: Prof..Dr. Ferudun SEZGİN 
Bilim Dalı: Eğitim Yönetimi 
Tezin Konusu:  ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN EYLEM KİMLİKLEME DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Tez Savunma Tarihi: 03/12/2019
Tez Savunma Saati: 14:00
Tez Savunma Yeri: Danışman Öğretim Üyesi Odası 
 
 
Tez Yazarı: Murat AKDAĞ
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Seyit ATEŞ
Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi 
Tezin Konusu:  İlkokul 4. Sınıf Türkçe Dersinin Yazma Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi 
Tez Savunma Tarihi: 29/11/2019
Tez Savunma Saati: 13:30
Tez Savunma Yeri: Bosna Binası Seminer Salonu 2
 
 
Tez Yazarı: Hatice Büşra YILMAZ
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Aysel TÜFEKCİ AKCAN
Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi (Yüksek Lisans)
Tezin Konusu:  "48-72 Aylık Çocukların Bilişsel Stilleri ile Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"
Tez Savunma Tarihi: 29/11/2019
Tez Savunma Saati: 10:00
Tez Savunma Yeri: Bosna Binası Seminer Salonu 3
 
 
Tez Yazarı:  Sevda AKBULUT İNAN
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Filiz Fatma ÇOLAKOĞLU
Yüksek Lisans
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bilim Dalı
Tez Konusu: Üstün Yetenekli ve Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Tez Tarihi: 29.11.2019
Sunum Yeri: Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
Tez Saati: 11:00
 
 
Tez Yazarı: Ertuğrul SAĞLAM
Tez Danışmanı: Prof.Dr. İbrahim KISAÇ
Bilim Dalı: Felsefe Grubu Eğitimi 
Tezin Konusu: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE EMPATİ VE AFFEDİCİLİK DÜZEYLERİNİN ÖFKE TARZLARI VE ÖFKE DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ
Tez Savunma Tarihi: 27/11/2019
Tez Savunma Saati: 10:00
Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi, Bosna Binası, 6. Kat, Seminer 3.
 
 
Tez Yazarı: Gülfem KURT
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Musa SARI 
Bilim Dalı: Arap Dili Eğitimi 
Tezin Konusu: NECÎB MAHFÛZ ROMANLARININ ARAPÇADAN TÜRKÇEYE ÇEVİRİLERİNİN EREK ODAKLI ÇEVİRİ KURAMI VE ÇEVİRİ STRATEJİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tez Savunma Tarihi: 26/11/2019
Tez Savunma Saati: 09:30
Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi,C Blok Toplantı
 
 
Tez Yazarı : Birgül GENÇ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. Hatice BEKİR
Bilim Dalı : Aile ve Tüketici Bilimleri (Yüksek Lisans)
Tezin Konusu : Lise Öğrencilerinin Algılanan Baba Tutumu İle İletişim Becerilerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi : 25/ 11 /2019
Tez Savunma Saati : 12:00
Tez Savunma Yeri: Bosna Binası Seminer Salonu-3
 
 
Tez Yazarı: Yasemin Kubanç
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Neşe Işık Tertemiz 
Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi (Doktora)
Tezin Konusu:  "Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin basamak kavramıyla ilgili öğrenme düzeylerini değerlendirme yaklaşımlarının öğrenme yörüngesi odaklı incelenmesi’’
Tez Savunma Tarihi: 22/11/2019
Tez Savunma Saati: 11:00
Tez Savunma Yeri: Eğitim Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu
 
 
Tez Yazarı: Özlem İnci Parlak
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Sevgi Atlıhan
Bilim Dalı: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu: 9. Sınıf Öğrencilerinin Üçgenlerde Temel Kavramlara İlişkin Kavram Yanılgılarının İncelenmesi
Tarih: 22.11.2019
Saat: 15:00
Yer: Gazi Üniversitesi Hersek Binası 3 nolu sınıf 
 
 
Tez Yazarı: Yasemin Kubanç
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Neşe Işık Tertemiz 
Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi (Doktora)
Tezin Konusu:  "Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin basamak kavramıyla ilgili öğrenme düzeylerini değerlendirme yaklaşımlarının öğrenme yörüngesi odaklı incelenmesi’’
Tez Savunma Tarihi: 22/11/2019
Tez Savunma Saati: 11:00
 
 
Tez Yazarı: Tuğçem EROĞLU 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe UYAR 
Bilim Dalı: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu: GÜNCELLENEN ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ANALİZİ VE PROGRAMA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Tarih: 22.11.2019
Saat: 09.00
Yer: GAZİ ÜNİVERSİTESİ F BLOK MATEMATİK LABORATUVARI (F-104)
 
 
Tez Yazarı: Veysel ÖZDEMİR 
Tez Danışmanı: Dr.Öğrt.Üye. Asım ÖZDEMİR 
Bilim Dalı: Eğitim Yönetimi 
Tezin Konusu:  Okul Müdürlerinin Denetim ve Sosyal Becerileri ile Öğretmenlerin İşe Yoğunlaşmaları Arasındaki İlişki
Tez Savunma Tarihi: 22 Kasım 2019
Tez Savunma Saati: 10.00
Tez Savunma Yeri: Teknoloji Fakültesi 
 
 
Tez Yazarı: Nesibe Kızılsekili
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Sevgi Atlıhan
Bilim Dalı: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu: Orta Öğretim Matematik ve Geometri Programlarındaki Üçgenler Alt Öğrenme Alanı ile İlgili Kazanımların ve İçeriğin  Karşılaştırmalı Analizi
Tarih: 22.11.2019
Saat: 14:00
Yer: Gazi Üniversitesi Hersek Binası 3 nolu sınıf
 
 
Tez Yazarı: Melek ÖZKAN
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cengiz ÇİNAR
Anabilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri
Bilim Dalı: İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Tezin Konusu: İlköğretim 6. Sınıflarda Cebir Konusunun Öğretiminde Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının Öğrenci Başarısına Etkisi
Tez Savunma Tarihi: 22/11/2019
Tez Savunma Saati: 15.30
Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi F Blok F-403
 
 
Tez Yazarı: Betül AKYÜREK TAY
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK
Bilim Dalı: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Doktora)
Tezin Konusu: Bant Karikatürleriyle Desteklenmiş Örnek Olay Yönteminin Sosyal Bilgiler Dersinde Başarıya, Kalıcılığa ve Yaratıcı Düşünme Becerisine Etkisi
Tez Savunma Tarihi: 21/11/2019
Tez Savunma Saati: 15:00
Tez Savunma Yeri: Hersek Salon 2
 
Tez Yazarı: Tuğçe DURMAZ
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Togay Seçkin BİRBUDAK
Bilim Dalı: Tarih Eğitimi (Yüksek Lisans)
Tezin Konusu:  “9. Sınıf Tarih Ders Programında Yer Alan “Adalet” ve “Dürüstlük” Değerlerine İlişkin Öğrenci Algılarının İncelenmesi”
Tez Savunma Tarihi: 21/11/2019
Tez Savunma Saati: 12:30
Tez Savunma Yeri: İlgili Öğretim Üyesi Odası Bosna Binası 507
 
Tez Yazarı: Emine YAVUZ 
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İbrahim Ethem POLAT
Bilim Dalı: Arap  Dili ve Eğitimi
Program Türü: Yüksek Lisans
Tezin Konusu: Arapça Öğretiminde Çocuk Şarkılarının Kullanımı ve Uygulamaya Yönelik Etkinlikler 
Tarih: 21/11/2019
Saat: 09:30
Yer: C Blok Toplantı Salonu
 
 
Tez Yazarı: Fatma Betül Aslan
Tez Danışmanı: Doç. Dr. C.Turgut Koç
Bilim Dalı: Arapça Öğretmenliği
Tezin Konusu: Yaşar Kemal in Yer Demir Gök Bakır Adlı Romanının Türkçeden Arapçaya Çevirisindeki Deyimlerin Eşdeğerlik Bağlamında İncelenmesi
Tarih: 21.11.2019
Saat: 11:00
Yer: C Blok
 
Tez Yazarı: Esra ŞIVKIN 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK
Bölümü: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Konu:  60-72 Ay Arası Çocukların Sosyal Gelişimleri ile Anne Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tarih: 20.11. 2019
Saat: 13.30
Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası 4. Kat 403 Numaralı Oda
 
 
Tez Yazarı: Hülya SAYICI 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK
Bölümü: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Konu:  İlkokula Devam Eden Çocukların Anne Tutumları ile Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Arasındaki İlişki
Tarih: 20.11.2019
Saat: 15.00
Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası 4. Kat 403 Numaralı Oda
 
Tez Yazarı:  Sibel MADEN 
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Ayşe Belgin AKSOY 
Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi Eğitimi 
Tezin Konusu: 5-6 Yaş Çocuğu Olan Ebebeyinlerin Geleneksel Anne ve Baba Rolleri ile Ebeveyinliğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 
Tarih: 19.11.2019
Saat: 14.45
Yer: İlgili Öğretim Üyesi Odası 
 
Tez Yazarı:  Hidayet KARAEVLİ
Tez Danışmanı: Dr. Öğrt. Ü. Serap DEMİRİZ
Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitim
Tezin Konusu: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çevre Etiği Farkındalığı ve Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tarih: 18.11.2019
Saat: 10.00
Yer: Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bosna Binası Kat:4 No:402
 
Tez Yazarı           : Cansu TOK
Tez Danışmanı    : Prof. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK
Bilim Dalı : Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tez Konusu         : Ortaokul Öğrencilerinin Ebeveyn Bağlanma Stilleri İle Sosyal Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Savunma Tarihi  : 18/11/2019
Savunma Tarihi  : 16:00
Savunma Yeri     :Gazi Üniversitesi İlgili Öğretim Üyesi Odası
 
 
Tez Yazarı: Büşra Gül KALEM
Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Gülhan GÜVEN
Bilim Dalı: Okul Öncesi Öğretmenliği 
Tezin Konusu:  "Okul Öncesi Dönem Çocuklarının En Çok İzledikleri Çizgi Filmlerde Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargılarının İncelenmesi"
Tez Savunma Tarihi:  15/11/2019
Tez Savunma Saati: 11:00
Tez Savunma Yeri:İlgili Öğretim Üyesi Odası
 
Tez Yazarı: Ömer Faruk GÜVENDİ
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Zeynep KURTULMUŞ
Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitim (Yüksek lisans)
Tezin Konusu: Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Duygusal Zekaları ile Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
Tez Savunma Tarihi: 15/11/2019
Tez Savunma Saati: 09:00
Tez Savunma Yeri: Bosna Binası 6.Kat Salon: Seminer 3
 
Tez Yazarı: Şeyma Saliha PEKER
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Zeynep KURTULMUŞ
Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitim (Yüksek lisans)
Tezin Konusu: Okul Öncesi Dönem Çocukların Oynama Eğilimleri İle Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi: 15/11/2019
Tez Savunma Saati: 10:30
Tez Savunma Yeri: Bosna Binası 6.Kat Salon: Seminer 3 
 
Tez Yazarı: Ebru KAPLAN
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Zeynep KURTULMUŞ
Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitim (Yüksek lisans)
Tezin Konusu: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Çoklu Zeka Alanları İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi: 20/11/2019
Tez Savunma Saati: 17:00
Tez Savunma Yeri: Bosna Binası 6.Kat Salon: Seminer 3
 
 
Ad-Soyad: Berrak GENEYİKLİ
Danışman Ad soyad: Öğr. Gör. Dr. Sevinç ERGENEKON EMİR
Program türü: Yüksek lisans 
Anabilim dalı: Yabancı Diller Eğitimi
Bilim dalı: İngiliz Dili Eğitimi 
Tezin konusu: AN ANALYSIS OF METHODOLOGICAL PREFERENCES OF EFL TEACHERS AND THEIR VIEWS ON POST-METHOD PEDAGOGY
Tarih ve saat: 19.11.2019 Salı- 16.00
Yer: C blok toplantı salonu
 
 
Tez Yazarı: Seda SAGIN
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Sevinç ERGENEKON EMİR
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı: Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı: İngilizce Öğretmenliği
Tez Konusu: An Examination of the Effectiveness of Autonomy in Foreign Language Vocabulary Teaching and Learning
Savunma Tarihi: 19.11.2019
Saati: 15:00
Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok, 1.Kat Toplantı Odası
 
 
Tez Yazarı: Murat ÇINAR
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Bülent AKSOY
Anabilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi 
Bilim Dalı: Coğrafya Eğitimi
Tezin Konusu: Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Politik Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi
Program Türü: Doktora
Tarih: 15.11.2019
Saat: 10:30
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2
 
 
Tez Yazarı: Esra BEK GÜMÜŞ 
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Ömer SAYLAR 
Ana Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi
Tez Konusu: Ortaokul Öğrencilerinin STEM Eğitimine Yönelik İlgi ve Görüşlerinin Belirlenmesi
Yer: Hersek Binası toplantı salonu 3
Tarih: 15/11/2019
Saat: 09:30
 
 
Tez Yazarı: Nihan ERDEMİR
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hacer Hande UYSAL GÜRDAL
Bilim Dalı: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu: İletişimsel Eylemlerin Analizi: Anadil İngilizce, İkinci Dil İngilizce ve Birinci Dil Türkçe Araştırma Makalelerinin Bulgular Bölümü Örneği
Tez Savunma Tarihi: 15.11.2019
Tez Savunma Saati: 15:00
Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok, 1.Kat Toplantı Odası
 
Tez Yazarı: Cemre Aybüke AKYÜZ
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Ömer SAYLAR
Ana Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi
Tez Konusu: Fen bilgisi ve Biyoloji Öğretmen Adaylarının Ekolojik Ayak İzi Farkındalıklarının Belirlenmesi
Yer: Hersek Binası toplantı salonu 3
Tarih: 15/11/2019
Saat: 11:00
 
 
Tez Yazaru:Ebru Nur TEKEL
Tezli Yüksek Lisans Programı
Danışman:Doç. Dr. Ömer Saylar 
Matematik ve Fen Bilimleri Anabilim Dalı
Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı
Tez: Çevre Sorunlarından Hava Kirliliğinin Öğretilmesinde Argümantasyon Tabanlı Fen Öğretiminin Etkisi
 
Tarih:15/11/2019
Yer: Hersek Binası Toplantı Salonu 3
Saat:13.30
 
 
Tez Yazarı: Sıdıka Fulya TÜRKMEN
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yasemin DEMİRCAN
Bilim Dalı: Tarih Eğitimi
Tezin Konusu: Tarih Öğretmenlerinin Okul Dışı Tarih Öğretimi Algıları
Tarih: 14.11.2019
Saat: 10:00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası, Danışman öğretim üyesi odası 538
 
 
Tez Yazarı: Dilek Tahir
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Altan Alperen
Bilim Dalı: Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu: Almanca Öğretiminde Podcast Yardımıyla Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma
Tarih: 14.11.2019
Saat: 11:00
Yer: C 101
 
 
Tez Yazarı: Mahsa HOSSEIN ZIYAE SABONCHI
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abide GÜNGÖR AYTAR
Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Eğitim
Tezin Konusu: Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileriyle, Öz yeterlik ve Öz düzenleme  Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tarih: 13.11.2019
Saat: 11:00
Yer:  Bosna Binası 4. kat Prof. Dr. Abide Güngör Aytar'ın odas
 
 
Tez Yazarı: Yeşim GÜRKALE
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Perihan YALÇIN
Anabilim Dalı: Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı: Fransız Dili Eğitimi
Tezin Konusu: Kişiselleştirilmiş Fransızca Öğretiminin Öğrencilerin Derse İlgisine ve Başarısına Etkisi
Program Türü: Yüksek Lisans
Tarih: 13.11.2019
Saat: 11:00
Yer: C Blok, Yabancı Diller Toplantı Salonu
 
Tez Yazarı: Fatma Cahide ÖZÇELİK
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mustafa KALE
Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Ağları Kullanım Amaçları ile Sanal Zorba/Kurban Olma Durumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Tarih: 08.11.2019
Saat: 10:00
Yer: Hersek Binası Salon 2
 
Tez Yazarı:  Mehmet ÖZPINAR
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sönmez GİRGİN
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu: RESFEBE HÜCRE BAŞARI TESTİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEST HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Tarih: 08.11.2019
Saat: 11.00
Yer: Hersek Binası 231 No'lu Ofis
 
 
Tez Yazarı: Meryem SONKAYA
Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Pınar BULUT
Anabilim Dalı: Drama ve Eğitim
Tezin Konusu: Lise Öğretmenlerinin Drama Yöntemine Yönelik Tutum ve Özyeterlik Algıları Arasındaki İlişki
Tarih: 07.11.2019
Saat: 13:30
Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası 6. kat seminer salonu :3
 
Tez Yazarı: Aziz KARA 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı:  Turizm İşletmeciliği Eğitimi
Tezin Konusu:  Pazarlama Karması Kararlarının Konaklama İşletmelerinin Pazarlama Performansına Etkilerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
Tez Savunma Tarihi: 12 Kasım 2019 Salı
Tez Savunma Saati: 14.00
Tez Savunma Yeri: Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Seminer 2 Salonu
 
 
Tez Yazarı: Burcu Aktan
Tez Danışmanı: Dr. Öğretim üyesi Pınar BULUT
Bilim Dalı: Drama ve Eğitim
Tezin konusu: Cumhuriyet Dönemi Resim Sanatına Drama Yöntemiyle Bakış
Tarih: 07.11.2019
Saat:15.00
Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası 5. kat, Seminer salonu 3
 
 
Tez Yazarı: Aziz KARA 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK
Bilim Dalı:  Turizm İşletmeciliği Eğitimi
Tezin Konusu:  Pazarlama Karması Kararlarının Konaklama İşletmelerinin Pazarlama Performansına Etkilerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
Tez Savunma Tarihi: 05 Kasım 2019 
Tez Savunma Saati: 14.00
Tez Savunma Yeri: Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Seminer 2 Salonu
 
 
Tez Yazarı: Nazan ERDOĞDU
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Fatih TAŞAR 
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi 
Tezin Konusu:  Fen Bilimleri Dersinin Öğrencilerin Kariyer Gelişiminde Motivasyon Ve Algı Geliştirmesi Üzerine Bir Öz-İnceleme
Tarih: 04.11.2019
Saat: 10:00 
Yer:  Hersek Binası 263 Nolu sınıf
 
 
Tez Yazarı: Kadriye BAYRAM 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Salih ATEŞ 
Bilim Dalı:  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Tezin Konusu:  Argümantasyon Tabanlı Öğretim Uygulamaları İle Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulardaki Pedagojik Alan Bilgilerinin Değişiminin İncelenmesi
Tarih: 01.11.2019
Saat: 14:30
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu 3
 
 
Tez Yazarı: Leyla KAYA DURMAZ 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatma KOÇ 
Bilim Dalı: Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi
Tezin Konusu: Kadın Halk Giyim-Kuşam Özelliklerindeki Değişimlerde Kadın Aktörlerin Rolünün Nitel Araştırma Yöntemi İle İncelenmesi
Tarih: 01.11.2019
Saat: 14:00
Yer: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Seminer Salonu
 
 
Tez Yazarı: Selin ÇELİKER 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abide Güngör Aytar 
Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Eğitim
Tezin Konusu: Okul Öncesiİ Eğitim Kurumuna Devam Eden Beş Yaş Çocuklarının Yaratıcılık Düzeyleri ile Sosyal Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
Tarih: 31.10.2019
Saat: 15:00
Yer:  Bosna Binası 4. kat Prof. Dr. Abide Güngör Aytar'ın odası
 
Tez Yazarı: Mehmet KAYA 
Tez Danışmanı: Salih AYDOĞAN 
Bilim Dalı: Müzik Eğitim
Tezin Konusu:Çalgı Eğitimi Alan Öğrencilerin Ergenlik Dönemlerinde Karşılaştıkları Sorunlara Yaklaşımları ve TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Örneği
Tarih: 25.10.2019
Saat: 15:30
Yer: Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Toplantı Salonu
 
Tez Yazarı: Nuray ESEN 
Tez Danışmanı: Prof. Selmin TUFAN 
Bilim Dalı: Müzik Eğitim
Tezin Konusu: ABRSM Grade 1 ve Grade 2 Piyano Programları İle Güzel Sanatlar Liseleri 9. ve 10. Sınıf Piyano Programlarının İncelenmesi 
Tarih: 25.10.2019
Saat: 13:00
Yer: Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü - Seminer Salonu
 
Tez Yazarı: Huzeyfe BİLGE 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU 
Bilim Dalı: Türkçe Öğretmenliği
Tezin Konusu: Okumada, Yazmada, Konuşmada Akıcılık, Kelime Hazinesi ve Okuduğunu Anlama Arasındaki İlişki
Tarih: 25.10.2019
Saat: 10:00
Yer:  Seminer 1 Salonu (Türkçe Öğretmenliği Katı)
 
 
Tez Yazarı: Neşe KARA ÖZKAN 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Muammer NURLU 
Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi 
Tezin Konusu: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Bağlam Temelli Sözcük Öğretim Yönteminin Uygulanması
Tarih: 24.10.2019
Saat: 10.30
Yer:
 
 
Tez Yazarı: Sevim KÜÇÜKASLAN
Tez Danışmanı: Dr. Öğr.Üyesi Zekiye Müge TAVİL 
Bilim Dalı: Özel  Eğitim
Tezin Konusu: An Investigation into Student Burnout at a Foundation University in Turkey: Underlying Reasons and Suggestions"
Tarih: 23.10.2019
Saat: 12:00
Yer: Hacetepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Ingiliz Dili Eğitimi Bölümü, Toplantı Salonu
 
Tez Yazarı: Murat Delibaş
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Suna Timur Ağıldere
Bilim Dalı: Fransızca Öğretmenliği
Tezin Konusu: Türkçenin Fransızca Konuşanlara Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Eylem Odaklı Yaklaşıma Dayalı Uygulamaların Değerlendirilmesi
Tarih: 23.10.2019
Saat: 10.00
Yer: Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi D Blok Kat:9 Dekanlık /Öğretim Üyesi odası
 
 
Tez Yazarı: Tuğçe KAYA 
Tez Danışmanı: Prof. Ferda GÜRGEN ÖZTÜRK 
Bilim Dalı: Müzik Eğitimi 
Tezin Konusu: Geçmişten Günümze Gazi Üniversitesi Gazi Konser Salonunda Yapılan Eğitim Konserlerinin İncelenmesi 
Tarih: 22.10.2019
Saat: 12:00
Yer: Müzik Bölümü Seminer Odası 
 
 
Tez Yazarı: Orhan Bilir
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Ali Dombaycı
Bilim Dalı: Felsefe Grubu Eğitimi
Tezin Konusu: İnsan Hakları Eğitiminde Öteki Kavramı
Tarih: 23.10.2019
Saat: 10:30
 
Yer: Gazi Üniversitesi ilgili Öğretim Üyesi Odası
 
 
Tez Yazarı: Murat VURAL 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. E. Rüya ÖZMEN 
Bilim Dalı: Özel  Eğitim
Tezin Konusu: Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilerin ve Okuma Düzeyi Düşük Olan Öğrencilerin Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Becerilerinde Akran Destekli Hedef Yönlendirimli Birleştirilmiş Okuma Stratejisinin Etkililiği
Tarih: 22.10.2019
Saat: 16:30
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2
 
Tez Yazarı: Kaan İNALTEKİN 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa Yel
Bilim Dalı: Biyoloji Ögretmenligi
Tezin Konusu: Ortaokul 7.ve 8. Sinif Öğrencilerin Genetiği Değiştirilmiş  Organizmalar Hakkindaki Bilişsel seviyeleri ve Tutumları  
Tarih: 21.10.2019
Saat: 10.00
Yer: İlgili Ögretim Üyesi Odası
 
 
Tez Yazarı: Zerrin MERCAN 
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Adalet KANDIR 
Bilim Dalı:   Okul Öncesi Eğitimi 
Tezin Konusu:STEAM Yaklaşımlı Okul Öncesi Eğitim Programının Çocukların Görsel Uzamsal Akıl Yürütme Becerilerine Etkisi,
Tez Savunma Tarihi: 17.10.2019
Tez Savunma Saati: 11.00
Tez Savunma Yeri: Danışman Öğretim Üyesi Odası 
 
Tez Yazarı: Elif ÖZEL
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa AYDOĞDU
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu: İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına İlişkin Algıları
Tarih: 16.10.2019
Saat: 10.00
Yer: Gazi Üniversitesi İlgili Öğretim Üyesi Odası
 
Tez Yazarı: Ebru ÇETİNKAYA 
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK 
Bilim Dalı:   Sosyal Bilgiler Eğitimi 
Tezin Konusu: ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA OSMANLI TARİHİ KONULARININ YER ALMA DURUMU
Tez Savunma Tarihi: 15.10.2019
Tez Savunma Saati: 14.00
Tez Savunma Yeri: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ , ÖĞRETİM ÜYESİ ODASI
 
Tez Yazarı: Işkın BEKAR 
Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Leyla ERCAN 
Bilim Dalı:   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Tezin Konusu: Evli çiftlerde hatırlanan ebeveynden ret görme algısının ilişki bağlanımına etkisi, eş temel ihtiyaçların aracı rolü: dyadik analiz
Tez Savunma Tarihi: 15.10.2019
Tez Savunma Saati: 14.30
Tez Savunma Yeri: Hersek Binası Toplantı Salonu 2
 
Tez Yazarı: Zeynep GÖNÜLAY ÇALIMLI
Danışman adı-soyadı: Doç. Dr. Bülent SALDERAY
Bölüm: Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-iş 
Tez Konusu:HASTANELERİN PSİKİYATRİ HİZMETLERİNİN SUNULDUĞU BİRİMLERDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN TAMAMLAYICI TEDAVİ OLARAK UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN DURUM TESPİTİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ 
Savunma tarihi: 14.10.2019
Saati: 12:00
Yeri: Resim-iş eğitimi binası 2. kat 218 no'lu derslik
 
 
Tez Yazarı: Tuğba TAŞKIN TOPÇU
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Zekai ÖZTÜRK 
Bilim Dalı: İşletme Eğitimi  
Tezin Konusu: Çalışanların İş Doyumunun Örgütsel Bağlılığa Etkisi Konusundaki Algıları: Ankara'da Bir Kamu Kurumunda Araştırma
Tez Savunma Tarihi: 11.10.2019
Tez Savunma Saati: 15.00
Tez Savunma Yeri: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF Öğretim üyesi odası
 
Tez Yazarı: Emine EREN
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İlbilge DÖKME
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi
Tez Konusu: Harmanlanmış Öğrenmenin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Özel Görelilik Konusundaki Bilişsel ve Bazı Duyuşsal Öğrenim Çıktılarına Etkisi
Tez Savunma Tarihi: 10.10.2019
Tez Savunma Saati: 11:00
Tez Savunma Yeri: Hersek Binası 260 Numaralı Oda
 
 
Danışman: Doç.Dr.Gökhan DUMAN
Öğrenci: Fatma Özkür
Program Türü: Doktora
Ana Bilim Dalı: Temel Eğitim Ana bilim Dalı
Bilim Dalı:Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı
Tez Konusu: Embedded Öğrenme Temelli Hareket Eğitim Programının 5 Yaş Grubu Çocukların Görsel Motor, Davranış Düzenleme ve Sosyal Beceri Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi 
Tez Savunma Tarihi:11.10.2019
Yer: Eğitim Fakültesi / Bosna Binası /Toplantı Salonu 3
Saat:13:30
 
 
Araştırmacı: Şeyma Nur DÜNDAR
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler
Bilim Dalı: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi
Tezin Konusu: Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisinin Bir Web Uygulaması Aracılığıyla Geliştirilmesi
Danışman: Doç. Dr. Mehmet KARA
Tez Savunma Tarihi: 10.10.2019 
Tez Savunma Saati: 09.30
Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi Hersek Binası Toplantı Salonu
 
 
Tez Yazarı: Esra SEVER
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hayati AKYOL
Program Türü: Doktora
Anabilim Dalı: Temel Eğitim
Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu: İş Birliğine Dayalı Öğrenmenin Yazılı Anlatıma, Öz Düzenleme Becerisine ve Yazma Motivasyonuna Etkisi
Tez Savunma Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe
Tez Savunma Saati: 15:00 - 17:00
Tez Savunma Yeri: Bosna Binası 3 Nolu Seminer Odası
 
 
Tez Yazarı: Ebru GÜLENÇ
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU
Bilim Dalı:  Eğitim Yönetimi 
Tezin Konusu: Temel Eğitim ve Orta Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mobbing Yaşama Düzeyleri ile Örgütsel Sessizlik, Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki ve Bunların Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi: 08.10.2019
Tez Savunma Saati: 11.00
Tez Savunma Yeri: Bosna Binası 1. Kat 111 nolu Oda
 
 
Tez Yazarı: Mehmet ŞATA
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İsmail KARAKAYA
Bilim Dalı:   Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezin Konusu: Performans değerlendirme sürecinde puanlayıcı eğitiminin puanlayıcı davranışları üzerindeki etkisinin incelenmesi
Tez Savunma Tarihi: 04.10.2019
Tez Savunma Saati: 14.30
Tez Savunma Yeri: Hersek Binası Toplantı Salonu 2 
 
Tez Yazarı: Dunyaa maher jumaa
Tez Danışmanı: PROF. DR. Mehmet TAŞPINAR 
Bilim Dalı:   Eğitim Programları ve Öğretimi 
Tezin Konusu: Türkiye ve Irak 6.sınıf fen bilimleri ders programının karşılaştırılmalı incelenmesi ( İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi ile Irak Kerkük il merkezi örneği)
Tez Savunma Tarihi: 30.09.2019
Tez Savunma Saati: 10.00
Tez Savunma Yeri: Bosna Binası Toplantı Salonu 2
 
Tez Yazarı: Gurbet Yeliz Nur 
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ayşe Nesibe Önder
Bilim Dalı:  Fen Bilgisi Eğitimi 
Tezin Konusu: Fen Bilimleri Dersi 6. Sınıf Madde ve Isı Ünitesinin Öğretiminde Eğitsel Oyunları Kullanmanın Öğrencilerin Akademik Başarısı Üzerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi: 29.09.2019
Tez Savunma Saati: 12.00
Tez Savunma Yeri: Dekanlık Toplantı Salonu-2 
 
Tez Yazarı: Hidayet DİKİCİ
Tez Danışmanı: PROF. DR. Selda ÖZDEMİR 
Bilim Dalı:   Özel Eğitim
Tezin Konusu: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarla Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Sosyal Bilgi İşleme Süreçleri ve Yönetici Becerilerinin Karşılaştırılması
Tez Savunma Tarihi: 27.09.2019
Tez Savunma Saati: 13.00
Tez Savunma Yeri: Hersek Binası Toplantı Salonu 2 
 
Tez Yazarı: Burak ÇAKAR 
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Selami ERCAN 
Bilim Dalı:  Matematik Eğitimi 
Tezin Konusu:2018-2019 ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ VE OKUTULAN MATEMATİK DERS KİTAPLARININ İNCELENMESİ
Tez Savunma Tarihi: 27.09.2019
Tez Savunma Saati: 09.00
Tez Savunma Yeri: F Blok Matematik Lab. 
 
Tez Yazarı: Hakan BİÇER
Tez Danışmanı: PROF. DR. Tayyip DUMAN
Bilim Dalı:  Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Konusu: Türk Yüksek Öğretim Sisteminde Akademik İnsan Kaynaklarının Yetiştirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Politika ve Uygulamaların Değerlendirilmesi 
Tez Savunma Tarihi: 25.09.2019
Tez Savunma Saati: 16.00
Tez Savunma Yeri: Hersek Binası Toplantı Salonu 3
 
Tez Yazarı: Esra ŞAHİN 
Tez Danışmanı: PROF. DR. Ayşe Meral TÖREYİN 
Bilim Dalı:  Müzik Eğitimi 
Tezin Konusu: Konservatuvarların Tiyatro Bölümü Öğrencilerine Yönelik Şan Dersinde Kinestetik Metafor Kullanımının Öğrencilerin Şarkı Söyleme Düzeylerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi: 25.09.2019
Tez Savunma Saati: 13.30
Tez Savunma Yeri: Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Seminer Salonu
 
Tez Yazarı: Işıltan AYDIN
Tez Danışmanı: Prof.Dr.Emin KURU
Bilim Dalı: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bilim Dalı
Tezin Konusu: Ekstrem Sporlarla Uğraşan Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Profilleri ve Stresle Başa Çıkma Yollarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Tarih: 24.09.2019
Saat: 14:00
Yer: Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
 
 
Tez Yazarı: Pelin DÖNMEZ
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cengiz DÖNMEZ
Bilim Dalı: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Tezin Konusu: Senaryo Tabanlı Öğrenme Yönteminin Sosyal Bilgiler Dersi 6. Sınıf Tarih Konularının Öğretilmesine Etkisinin İncelenmesi
Tarih: 23.09.2019
Saat: 13.30
Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,  Bosna Hersek Binası
 
 
Tez Yazarı: Binnur ANRAS
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Seyit ATEŞ
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi
Tez Konusu: Mesleğe Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenleri İle Tecrübeli Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunların Karşılaştırılması (Mardin İli Örneği)
Tez Savunma Tarihi: 23.09.2019
Saat:10.00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi Odası
 
 
Tez Yazarı: Gülay Özden Ercan
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş
Bilim Dalı: Drama ve Eğitim Bilim Dalı
Tezin Konusu: Yaratıcı Dramanın Sınıf Ortamındaki Etkileşim Örüntüsüne Etkisi
Tez Savunma Tarihi: 23/09/2019
Tez Savunma Saati: 11.00
Tez Savunma Yeri: Bosna binası 605 no’lu oda
 
 
Tez Yazarı: Leili Esmaeili
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emin Kuru
Bilim Dalı:  Beden Egitimi ve Spor ogretmenligi
Tezin Konusu: SPOR MÜSABAKALARINDA YARALANANÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK KAYGISI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Tez Savunma Tarihi: 23.09.2019
Tez Savunma Saati: 15:00
Tez Savunma Yeri: Spor Bilimleri Fakultesi 
 
 
Tez Yazarı: Selda KABLAN 
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Melike Özer Keskin
BİLİM DALI:  BİYOLOJİ EĞİTİMİ BİLİM DALI
Tezin Konusu: Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi: 23.09.2019
Tez Savunma Saati: 13.30
Tez Savunma Yeri: Hersek Binası 287 Nolu Oda 
 
 
 
Tez Yazarı:Gonca Al
Tez Danışmanı: Dr. Hüseyin Özbay
Bilim Adı: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi 
Tezin Konusu: 10. Sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ders kitabında yer alan metinlerde kelime evreninin incelenmesi 
Tez Savunma Tarihi: 23.09.2019
Tez Savunma Saati: 13.30
Tez Savunma Yeri: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 405 No'lu Oda
 
 
Tez Yazarı:Emine Türkarslan
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Meral Büyükyazıcı
Bilim Dalı:Dekoratif Ürünler Eğitimi
Tez Konusu:Kayseri Burması Üzerine Bir Araştırma
Tez Savunma Tarihi:20.09.2019
Te Savunma Saati:14:00
Tez Savunma Yeri:Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 
Tez Yazarı: Gamze ERDOĞAN
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Semra MİRİCİ
Bilim Dalı: Biyoloji Eğitimi 
Tezin Konusu: Omurgalı hayvanlar laboratuvar  dersi için üretilen plastinasyon örnekleri: Kemikli Baliklar
Tarih: 20.09.2019
Saat: 13:30
Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası Biyoloji Seminer Salonu
 
 
Tez Yazarı : Ferhat Kadir GÜNDOĞDU
Tez Danışmanı : Prof. Dr. İlbilge DÖKME   
Bilim Dalı :  Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı   
Tezin Konusu :Ortaokul 8. Sınıf Fen Bilimleri Dersindeki Yaşamımızdaki Elektrik Konusunda STEM Yaklaşımı İle Öğretim Tasarımı Hazırlanması ve Uygulanması
Tez Savunma Tarihi: 20.09.2019
Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, HER-260 numaralı oda (Prof. Dr. İlbilge DÖKME 'nin çalışma odası) 
Tez Savunma Saati: 09.30
 
Tez Yazarı: Süheda KARAPINAR
Tez Danışmanı: Doç. Dr. K. Özlem ALP
Bilim Dalı: Mesleki Resim- İş Eğitimi
Tezin Konusu: Ortaokul Görsel Sanatlar Dersi Programında Belirli Gün ve Haftalar Etkinliklerinin Öğrenme Alanlarına Etkisine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Tez Savunma Tarihi: 20.09.2019
Tez Savunma Saati: 11.00
Tez Savunma Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 204 nolu oda
 
Tez Yazarı : Rahim BARAK
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Sıdıka BULDUK   
Bilim Dalı : Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi 
Tezin Konusu :Afyonkarahisar'daki Belediyede Çalışan Personelinin Öğle Yemeğinden Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi: 20.09.2019
Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi Saglik Bilimleri Fakultesi B Blok Toplanti Salonu 
Tez Savunma Saati: 16.00
 
 
Öğrenci Adı Soyadı:Aliye İlkay YEMENİCİ
Danışman: Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL
Program:Doktora
Anabilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı: Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Tez Konusu: Türkçe Öğretiminde Zihinsel ve İşitsel Bağlamda Masallarla Estetik Dinleme Stratejileri Öğretiminin Dinleme Becerisinin Gelişimine Etkisi
Savunma Tarihi: 24 Eylül 2019
Savunma Saati: 12.00
Savunma Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 1 Salonu
 
 
Tez Yazarı: Salim UYAR 
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ufuk KARAKUŞ 
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Konusu: Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Algısının Belirlenmesinde Afiş Kullanımı
Tez Savunma Tarihi: 20.09.2019
Tez Savunma Saati: 15.30
Tez Savunma Yeri:  Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 1 Salonu
 
 
Tez Yazarı: Vural MERT 
Tez Danışmanı: PROF. DR. Mehmet Levent AKSU 
Bilim Dalı:  Kimya Eğitimi 
Tezin Konusu: Modern Atom Teorisi Ünitesinin Kavram Yanılgılarını Kavram Haritası Yöntemi İle Giderilmesi 
Tez Savunma Tarihi: 20.09.2019
Tez Savunma Saati: 10.00
Tez Savunma Yeri: Hersek Binası Kimya Laboratuvarı 1
 
 
Tez Yazarı: SEZEN ERTAN
Tez Danışmanı: PROF. DR. SEMRA MİRİCİ
Bilim Dalı:  BİYOLOJİ EĞİTİMİ
Tezin Konusu: MİTOZ VE MAYOZ BÖLÜNME KONULARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM YÖNTEMİ İLE ÖĞRETİLMESİ VE BUNA YÖNELİK MATERYAL GELİŞTİRİLMESİ
Tez Savunma Tarihi: 20.09.2019
Tez Savunma Saati: 10.30
Tez Savunma Yeri: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HERSEK BİNASI 3. KAT BİYOLOJİ LABORATUVARI-5
 
Tez Yazarı: Zeynel Abidin Koşarca
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Osman ÇAYDERE
Anabilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı: Resim-İş Eğitimi 
Tezin Konusu: TEMEL SANAT EĞİTİMİ DERSİNDE HEYKEL ÇALIŞMALARININ LİSANS 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL ALGILARINA ETKİSİ
Tarih: 23.09.2019
Saat: 15:00
Yer:  Gazi Eğitim Fakültesi İlgili Öğretim Üyesi Odası
 
 
 
Tez Yazarı: Ozan KAYA
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Selami ERYILMAZ 
Bilim Dalı: Büro Yönetimi 
Tezin Konusu: Meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerin eğitim bilişim ağına ilişkin görüşleri
Tez Savunma Tarihi: 20.09.2019
Tez Savunma Saati: 11.00
Tez Savunma Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 4. Kat 425 nolu oda
 
 
Tez Yazarı:EMİNE ATLAY
Tez Danışmanı:Prof.Dr.MEHMET GÜVEN
Bilim Dalı:PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Tezin Konusu: İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANNE BABAYA GÜVENLİ BAĞLANMA DÜZEYLERİ,ALGILADIKLARI ANNE BABA TUTUMLARI VE ÖZSAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tez Savunma Tarihi:20.09.2019
Tez Savunma Saati:14:30
Tez Savunma Yeri:GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, BOSNA BİNASI ,2 NOLU SEMİNER SALONU
 
 
Tez Yazarı: Naime DURAN
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN
Program Türü: Yüksek Lisans 
Bilim Dalı: Arap Dili Eğitimi 
Tezin Konusu: İroniyi Çevirmek: Aziz Nesinin "Hoptirinam" Adlı Öykü Koleksiyonunun Arapça Çevirisi 
Tarih: 20.09.2019
Saat: 14.00
Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok, 1.kat Toplantı Odası 
 
Tez Yazarı: Nadire Hanna TAŞ
TEZ DANIŞMANI: Prof. Dr. Havva YAMAK DEMİRELLİ
PROGRAM TÜRÜ: Yüksek lisans
ANA BİLİM DALI:Matematik Ve Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı
BİLİM DALI: Fen Bilimleri Bilim Dalı
TEZİN KONUSU: Fen Bilimleri Dersinde Drama Yönteminin Kullanılması;Van Örneği
TEZ SAVUNMA TARİHİ:20.09.2019
TEZ SAVUNMA SAATİ:11.00
TEZ SAVUNMA YERİ:Gazi Üniversitesi, Bosna Binası, Seminer Odası 3
 
 
Tez Yazarı: Havva ÖTGÜR 
Tez Danışmanı: .Dr. Öğretim Üyesi Gülhan GÜVEN
Bilim Dalı: Okul Öncesi Öğretmenliği 
Tezin Konusu: Ebeveynlerin Çocuklarıyla Olan İlişkisi ve Çocukta Değer Kazanımının İncelenmesi
Tarih: 20.09.2019
Saat: 13:30
Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası 3 Nolu Seminer Salonu
 
 
Tez Yazarı: Cevat YILMAZ
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mustafa YILDIZ
Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu: Sınıf Öğretmenlerinin Sesli Okumaya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Tarih: 20.09.2019
Saat: 14.00
Yer: Bosna 303
 
 
Tez Yazarı: Kübra Betül EKEM 
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Ufuk KARAKUŞ 
Bilim Dalı: Sosyal Bilgiler Eğitimi 
Tezin Konusu: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi: 20.09.2019
Tez Savunma Saati: 13.30
Tez Savunma Yeri:  Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 1 Salonu
 
Tez Yazarı: Murat TUNCAR
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hikmet KATIRCIOĞLU
Bilim Dalı:  Biyoloji Eğitimi 
Tezin Konusu: Ortaöğretimde Fen ve Matematik Becerilerinin STEM Eğitim Sürecine Etkisi
Tez Savunma Tarihi: 20.09.2019
Tez Savunma Saati: 15.00
Tez Savunma Yeri: Hersek Binası-Tematik Sınıf
 
Tez Yazarı: Kübra KARAAĞAÇ
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Semra MİRİCİ
Bilim Dalı: Biyoloji Eğitimi 
Tezin Konusu: Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Dersi İçin Üretilen Plastinatlar Üzerine Öğrenci ve Uzman Görüşleri
Tarih: 20.09.19
Saat: 15:30
Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası Biyoloji Seminer Salonu
 
Tez Yazarı: Nilay Hazal Başarır
Tez Danışmanı: Prof. Nur GÖKBULUT
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bilim Dalı: Resim-İş Eğitimi
Tez Konusu: Okul Öncesi Çocuk Kitaplarındaki Resimlerin, Çocukların Okuma İsteğine Etkileri ve Örnek Öneri
Savunma Tarihi: 20.09.2019 
Savunma Saati: 14.00
Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Binası 116 Nolu Oda
 
Tez Yazarı: Naime DURAN
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN
Program Türü: Yüksek Lisans 
Bilim Dalı: Arap Dili Eğitimi 
Tezin Konusu: İroniyi Çevirmek: Aziz Nesinin "Hoptirinam" Adlı Öykü Koleksiyonunun Arapça Çevirisi 
Tarih: 20.09.2019
Saat: 14.00
Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok, 1.kat Toplantı Odası 
 
Tez Yazarı: Nilay Hazal Başarır
Tez Danışmanı: Prof. Nur GÖKBULUT
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bilim Dalı: Resim-İş Eğitimi
Tez Konusu: Okul Öncesi Çocuk Kitaplarındaki Resimlerin, Çocukların Okuma İsteğine Etkileri ve Örnek Öneri
Savunma Tarihi: 20.09.2019 
Savunma Saati: 14.00
Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Binası 118 Nolu Oda
 
 
Tez Yazarı: Tuğba ÖZDEMİR 
Tez Danışmanı :Doç.Dr.Cemil Cahit Yeşilbursa 
Bilim Dalı : Sosyal Bilgiler Eğitimi 
Tezin Konusu: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Imajları
Tez Savunma Tarihi: 19/09/2019
Tez Savunma Saati : 13.30
Tez Savunma Yeri: Bosna Binası 317 nolu ögretim üyesi odası 
 
Tez Yazarı:Sedanur Girayhan 
Tez Danışmanı :Prof. Dr. Nurdan Kalaycı 
Bilim Dalı :Eğitim Programları ve Öğretim 
Tezin Konusu: Üniversitelerin Örtük Programının Öğrencilerin Kalite Algıları Üzerindeki Olası Etkisinin İncelenmesi (Gazi Üniversitesi Örneği)
Tez Savunma Tarihi: 20/09/2019
Tez Savunma Saati : 11.00
Tez Savunma Yeri: Hersek Binası  Toplantı Salonu 2 
 
Tez Yazarı: Şeyda YILMAZ IBRAHIMI
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet KARA
Bilim Dalı:  Türkçenin Öğretimi Anabilim Dalı
Tezin Konusu: YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YEDİ İKLİM VE NETWORK (B1, B2) DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDA BULUNAN OKUMA METİNLERİNDEKİ METİN ALTI SORULARININ TAKSONOMİK OLARAK İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI
Tez Savunma Tarihi: 19.09.2019
Tez Savunma Saati: 14.00
Tez Savunma Yeri: Bosna Binası Seminer Salonu 1
 
Tez Yazarı: Muhammet Şen
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Kara
Bilim Dalı: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu: Türkiye'de Ortaokul Düzeyinde Ögrenim Gören Suriyeli Arap Öğrencilerin Türkçe Sesli Okuma ve Dikte (Söyleneni Yazma) Becerisinin Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi: 19.09.2019
Tez Savunma Saati: 15.00
Tez Savunma Yeri: Bosna Binası-Seminer 1
 
Tez Yazarı: Neslihan Gül SOMUNCUOĞLU 
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Mehmet ARSLAN 
Bilim Dalı: Bankacılık Eğitimi 
Tezin Konusu: Tüketicilerin Banka Kalite Algısı 
Tez Savunma Tarihi: 19.09.2019
Tez Savunma Saati: 09.30
Tez Savunma Yeri:  Ankara Hacı Bayram Üniversitesi İİB Fakültesi 
 
Tez Yazarı: Gülcihan ŞAHAN AKPUNAR 
Tez Danışmanı: Doç Dr. Gökhan DUMAN 
Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi 
Tezin Konusu: İfade Edici Dil Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
Tez Savunma Tarihi: 19.09.2019
Tez Savunma Saati: 11.00
Tez Savunma Yeri:  Gazi Üniversitesi Bosna Binası Kat 4
 
Tez Yazarı: Büşra Özdemir 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Esen Çoruh
Bilim Dalı:  Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi  
Tez Türü: Yüksek Lisans Tezi
Tezin Konusu: Hazır Giyim İşletmelerinde Malzeme İhtiyaç Planlamasına Yönelik Bir Araştırma
Tez Savunma Tarihi: 19.09.2019
Tez Savunma Saati: 16.00
Tez Savunma Yeri: Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Toplantı Salonu
 
 
Tez Danışmanı: Prof. Nur GÖKBULUT 
Bilim Dalı:  Resim İş Eğitimi
Tezin Konusu: Görsel Sanatlar Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Çevrelerindeki Sanat Objelerine İlişkin Görsel Algılarının Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi: 19/09/2019
Tez Savunma Saati: 15.00
Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi TOKİ Blokları 10. Kat 1009 No’ lu Salon. 
 
 
Tez Yazarı                 : Dilek BİLGEN 
Tez Danışmanı          : Doç. Dr. Hatice ÖZTÜRK TOZUN
Bilim Dalı                  : Geleneksel Türk El Sanatları Eğitimi 
Anabilim Dalı            :El Sanatları Eğitimi
Tezin Konusu            : Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi’nde Yer Alan İrşâdü’l-Murîd İlâ’l-Murat Fi Tercemeti Mirsadi’l–İbâd Adlı El Yazması Eserin Tezyini Açıdan İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi  : 19.09.2019
Tez Savunma Saati   : 14.00
Tez Savunma Yeri    : Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Gazi Gölbaşı Kampüsü Kültür Varlıkları Koruma Onarım Bölümü Seminer Odası.
 
Gülay GÜNGÖR ATİK
Danışman: Prof. Dr. Hamza KELEŞ
Yüksek Lisans
Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
Tarih Öğretmenliği 
Tez Konusu: Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Kapsamında  Aday Tarih Öğretmenlerinin Jandarma Müzesi Hakkındaki Görüşleri
Savunma Tarihi: 19.09.2019 Perşembe Saat:15.30
Yer: Dekanlık Binası Seminer Salonu 3 
 
Tez Yazarı: Tuğba ÖZDEMİR 
Tez Danışmanı: PROF. DR. Cemil Cahit YEŞİLBURSA 
Bilim Dalı: Sosyal Bilgiler Eğitimi 
Tezin Konusu: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Imajları
Tez Savunma Tarihi: 19.09.2019
Tez Savunma Saati: 13.30
Tez Savunma Yeri:  Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 1 Salonu
 
Tez Yazarı: Rümeysa TEZCAN 
Tez Danışmanı: PROF. DR. Mehmet Ali ÇAKMAK 
Bilim Dalı: Sosyal Bilgiler Eğitimi 
Tezin Konusu: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kutadgu Bilig: Adalet, Hak ve Sorumluluk Değerleri Bakımından Değerlendirme ve Öğretmen Görüşleri
Tez Savunma Tarihi: 19.09.2019
Tez Savunma Saati: 14.30
Tez Savunma Yeri:  Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 1 Salonu
 
Tez Yazarı: FİRDEVS KİZİR
Tez Danışmanı: PROF. DR. NEJLA YÜRÜK
Bilim Dalı:  FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Tezin Konusu: 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KUVVET VE HAREKET, ISI VE SICAKLIK KONULARINA İLİŞKİN GRAFİK ÇİZME, OKUMA VE YORUMLAMADA KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARIN BELİRLENMESİ
Tez Savunma Tarihi: 19.09.2019
Tez Savunma Saati: 09.00
Tez Savunma Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi Odası 
 
Tez Yazarı: Fadime (Türkoğlu) ÇORUM
Tez Danışmanı: PROF. DR. Mediha GÜLER
Bilim Dalı: Dekoratif Ürünler Eğitimi
Tezin Konusu: Konya İlindeki Deri Çantaların İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi: 19/09/2019
Tez Savunma Saati : 14:00
Tez Savunma Yeri : Enstitü Toplantı Salonu
 
 
Tez Yazarı: MURAT ELDEN
Tez Danışmanı: PROF. DR. NEJLA YÜRÜK
Bilim Dalı:  FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Tezin Konusu: ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN UYGULADIKLARI SINAVLARDA KULLANDIKLARI ÖLÇME YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Savunma Tarihi: 19.09.2019
Tez Savunma Saati: 11.00
Tez Savunma Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi Odası
 
 
Tez Yazarı: Yusuf ÇELİK 
Tez Danışmanı: PROF. DR. Turhan ÇETİN 
Bilim Dalı: Sosyal Bilgiler Eğitimi 
Tezin Konusu: Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tütün ve uyuşturucu maddenin zararlarına ilişkin farkındalıkları
Tez Savunma Tarihi: 19.09.2019
Tez Savunma Saati: 12.00
Tez Savunma Yeri:  Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Seminer 3 Salonu
 
 
Tez Yazarı: Nehir ÖZDEMİR 
Tez Danışmanı: Dr.Öğretim Üyesi Reyhan Yüksel GEMALMAYANLAR 
Bilim Dalı:  Resim-İş Eğitimi 
Tezin Konusu: Resim-İş Eğitimi Lisans Programlarında Verilen Seçmeli Seramik Atölye Dersinin Değerlendirilmesi
Tarih: 19.09.2019
Saat: 10.30
Yer: Gazi Üniversitesi,  Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı binası 219 nolu derslik
 
 
Tez Yazarı: Turgut DAŞKIN 
Tez Danışmanı: Doç.Dr. İsmail KARAKAYA 
Bilim Dalı:  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı
Tezin Konusu: PISA 2015 Matematik ve Fen Bilimleri Alt Testlerinde Değişen Madde Fonksiyonunun Rasch Ağacı Yöntemiyle Belirlenmesi
Tez Savunma Tarihi: 19.09.2019
Tez Savunma Saati: 14.00
Tez Savunma Yeri:  Bosna Binası Seminer Salonu (6.Kat)
 
 
Tez Yazarı : Ercan KAN
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ateş BAYAZIT HAYTA   
Bilim Dalı : Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi 
Tezin Konusu :Tüketicilerin Besin Etiketi Okuma Alışkanlıklarının ve Etiket Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi : Erzincan  İli Örneği
Tez Savunma Tarihi: 19.09.2019
Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi Saglik Bilimleri Fakultesi B Blok Toplanti Salonu 
Tez Savunma Saati: 11.00
 
 
ADI SOYADI: GAMZE KESER
DANIŞMANIN ADI: PROFESÖR DOKTOR CENGİZ DÖNMEZ
PROGRAMIMIN TÜRÜ: YÜKSEK LİSANS TEZİ
ANA BİLİM DALI: TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI 
BİLİM DALI: SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ
TEZ KONUSU: ÇANAKKALE SAVAŞI'NA KATILAN MİLLETLERİN BU SAVAŞLA İLGİLİ ALGILARI
TEZ SAVUNMA TARİHİ: 19.09.2019
TEZ SAVUNMA SAATİ:14.00
TEZ SAVUNMA YERİ: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖĞRETİM ÜYESİ ODASI
 
Öğrenci Adı ve Soyadı: Ömer Faruk Akca
Danışman Adı ve Soyadı: Uygar Kanlı
Program Türü: Yüksek Lisans
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Fizik Eğitimi
Tezin Konusu: Bilim Merkezlerinde STEM Yaklaşımına Göre Geliştirilen Robotik Etkinliklerin Öğrencilerin Kavramsal Anlayışları, Bilimsel Süreç Becerileri ve Mantıksal Düşünmelerine Etkisi
Tezin Savunma Tarihi: 19/09/2019
Tezin Savunma Yeri: Hersek Binası Fizik Laboratuvarı 4
Tezin Savunma Saati: 14:30   
 
 
Tez Yazarı: Cengiz SEZER
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ender GÜLER
Bilim Dalı: Bankacılık Eğitimi
Tezin Konusu: TÜRKİYE’DE İNTERNET BANKACILIĞINDAKİ GELİŞMELER VE MÜŞTERİ SAYILARININ ARTIRILMASI KONUSUNDA BİR ARAŞTIRMA
Tez Savunma Tarihi: 19.09.2019
Tez Savunma Saati: 13:00
Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi Bosna Binası 4. Kat 425 No'lu Oda
 
 
 
Tez Yazarı: Sevilay Külük 
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Semra MİRİCİ
Bilim Dalı: Biyoloji Eğitimi 
Tezin Konusu: Proje Tamamlama Eğitimi Lisansüstü Öğrencilerin Başarı Düzeyi Üzerine Etkisi 
Tarih: 18.09.2019
Saat: 13.30
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Biyoloji Lab. 5
 
Öğrencinin Adı: Mustafa Şanlı
Numarası: 098196112
Danışman: Doç Dr. H. Demet Somuncuoğlu Özerbaş
Anabilim dalı: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim dalı: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Tez konusu: İlköğretimde Portfolyo ve E-Portfolyo Sistemlerinin Etkililiğinin Karşılaştırılması
Savunma tarihi: 18 Eylül 2019
Saat: 14.00
Yer:  Dekanlık Toplantı Salonu
 
Tez Yazarı: Ümit Bircan BİLGİN 
Tez Danışmanı: Prof. Nezihe ŞENTÜRK 
Bilim Dalı: Müzik Eğitimi 
Tezin Konusu: Flüt Eğitiminde Entonasyon
Tarih: 18.09.2019
Saat: 10.30
Yer: Müzik Eğitimi Bölümü - Seminer Salonu
 
 
Tez Yazarı: Nevzat Cem Ünal
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Gamze Elif TANINMIŞ 
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi
Anabilim Dalı: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu: Keman Eğitiminde Kullanılan Jacop Dont 24 Etudes and Caprıces op.37 Metodunun Sağ El ve Sol El Teknikleri Açısından İncelenmesi 
Tez Savunma Tarihi: 23.09.2019
Yer: Müzik Eğitimi Bölümü-Seminer Salonu
Saat:09.00
 
Tez Yazarı: Hayal GÜR 
Tez Danışmanı: Doç.Dr.Güzin AYRANCIOĞLU 
Bilim Dalı: Resim İş Eğitimi 
Tezin Konusu: Sanattaki Uluslararası Gelişmelerin Çağdaş Resim Sanatın Etkisi 
Tarih: 17.09.2019
Saat: 16.00
Yer: Resim Bölümü 
 
 
Tez Yazarı: Sultan ÇEKMEZ 
Tez Danışmanı: PROF. DR. Mediha GÜLER 
Bilim Dalı:  Geleneksel Türk El Sanatları Eğitimi 
Tezin Konusu: Hülya İlterinin Ebru Sanatına ve Eğitimine Katkısı
Tez Savunma Tarihi: 18.09.2019
Tez Savunma Saati: 14.00
Tez Savunma Yeri:  
 
Tez Yazarı: Ahmet KELEŞ 
Tez Danışmanı: Doç.Dr.Sevil Filiz BÜYÜKALAN 
Bilim Dalı: Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Bilim Dalı 
Tezin Konusu: Türkçe Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları ile Yazma Alışkanlıkları Arasındaki İlişki Gazi Üniversitesi Örneği
Tarih: 18.09.2019
Saat: 15.30
Yer: 237 Nolu Oda 
 
 
Tez Yazarı: Tuğba BAYAR
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı: Temel Eğitim
Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi
Tez Konusu: Sınıf Öğretmenlerinin Derslerinde Teknoloji Kullanım Düzeyleri ve Çocukların Karşılaştığı Çevrimiçi Risklere Yönelik Algılarının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi: 18/09/2019
Tez Savunma Yeri: Bosna binası Seminer 3 no'lu salon.
Tez Savunma Saati: 10.00
 
Tez Yazarı: Esmehan ÖZER 
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Selda ÖZDEMİR 
Bilim Dalı: Özel Eğitimi 
Tezin Konusu: Yetkin ve Zayıf Okurların Okuma Becerileri ve Göz Hareketleri Arasındaki İlişkinin Karşılaştırılarak İncelenmesi
Tarih: 18.09.2019
Saat: 16.00
Yer: Gazi Üniversitesi,  Bosna Seminer Odası 2
 
 
Tez Yazarı: Tuba KOCKAR
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Salih AKKAŞ
Bilim Dalı: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu: 2017 Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Müzik Dersi Öğretim Programında Yer Alan ve Uygulanmasında Güçlük Yaşanan Kazanımlara İlişkin Öğretmen Görüşleri
Tez Savunma Tarihi: 17.09.2019
Tez Savunma Saati: 14.00
Tez Savunma Yeri:Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Seminer Salonu
 
 
Tez Yazarı: ŞEYMA TAŞLIÇAY ARSLAN
Tez Danışmanı: DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ÖZDEN DEMİRKAN
Bilim Dalı: EĞİTİM TEKNOLOJİSİ
Tez Konusu: WEB 2.0 ARAÇLARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM TEKNOLOJİSİ STANDARTLARINA YÖNELİK ÖZYETERLİKLERİNE VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
Tez Savunma Tarihi: 18.09.2019
Tez Savunma Saati: 13.30
Tez Savunma Yeri: BOSNA BİNASİ 2. KAT 226 NUMARALI ODA
 
 
Tez Yazarı: Işık Akın BÜLBÜL 
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Selda ÖZDEMİR 
Bilim Dalı: Özel Eğitim
Tezin Konusu: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan, Gelişimsel Geriliği Olan ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Taklit Becerilerinin ve Taklit Görevleri Sırasındaki Görsel Dikkatlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi 
Tarih: 17.09.2019
Saat: 16.30
Yer: Gazi Üniversitesi,  Bosna Seminer Odası 2
 
 
Adı ve soyadı: Levent Turan
Danışman: Prof. Dr. Mustafa İsmail KAYA
Yür: Yüksek Lisans Tezi
Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı: Bankacılık Bilim Dalı
Tez konusu: İnsan Kaynakları Yönetim Uygulamalarının Finansal Performansa Etkisi: Bir Banka Örneği
Savunma Tarih ve saati: 17.09.2019 saat 10:00
Savunma yeri: Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Toplantı Salonu.
 
 
 
Tez Yazarı: Seda KARAKAŞOĞLU
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR
Bilim Dalı: Görme Engellilerin Eğitimi 
Anabilim Dalı: Özel Eğitim
Program Türü: Yüksek Lisans
Tezin Konusu: Okul Öncesi Dönemdeki Görme Yetersizliği Olan ve Gören Çocukların Gelişimsel Oyun Seviyelerinin Zihin Kuramı ile İlişkisinin İncelenmesi
Tarih: 17.09.2019 
Saat: 13.00
Yer: Gazi Üniversitesi,  Bosna Binası Seminer Odası 2
 
Tez Yazarı :Perihan TÜRKER 
Tez Danışmanı : Prof.Dr.Ateş BAYAZIT HAYTA 
Bilim Dalı : Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi 
Tezin Konusu :Tüketicilerin Online Alışveriş Alışkanlıklarının İncelenmesi : Mersin İli Örneği
Tez Savunma Tarihi: 17.09.2019
Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi Saglik Bilimleri Fakultesi B Blok Toplanti Salonu 
Tez Savunma Saati: 12.00
 
Tez Yazarı: Kübra AVCI 
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Yücel KAYABAŞI
Bilim Dalı: Eğitim Teknolojisi 
Tezin Konusu: Afet eğitimi ve afet eğitiminde kullanılan teknolojilere ilişkin afet eğiticisi öğretmen ve öğrenci görüşleri (Bursa Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi Örneği)
Tarih: 17.09.2019
Saat: 13.30
Yer: Gazi Üniversitesi,  Bosna Seminer Odası 2
 
 
Adı-Soyadı: Gülay Çelik
Danışman Adı: Doç. Dr. Banu ALTUNAY ARSLANTEKİN
Bilim Dalı: Özel Eğitim
Tez Konusu: Görme Engelli Öğrencilerin Normal Gelişim Gösteren Akranlarının, Akran Ailelerinin, Öğretmenlerinin ve Ailelerinin Görme Engelli Öğrencilere İlişkin Tutumları
Tez Savunma Tarihi: 16.09.2019
Tez Savunma Yeri: Hersek 3 numaralı salon
Tez Savunma Saati: 10:30
 
 
Tez Yazarı: Merve Yıldırım
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Z. Fulya Temel
Bilim Dalı: İlköğretim
Tezin Konusu: TÜBİTAK Meraklı Minikler Dergisinin İçeriğinin M.E.B Okul Öncesi Eğitim Programındaki Kazanımlara Göre Uygunluğunun İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi: 16.09.2019
Tez Savunma Saati: 10:00
Tez Savunma Yeri: Danışman Prof. Dr. Z. Fulya Temel’in odası
 
 
Tez Yazarı: Tamer AKTAY 
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Zeki GÜREL 
Bilim Dalı: Türkçe Eğitimi 
Tezin Konusu: İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları ile Yazılı Anlatım Becerileri Arasındaki İlişki 
Tarih: 16.09.2019
Saat: 09.30
Yer: Gazi Üniversitesi,  Bosna Seminer Odası 1
 
Tez Yazarı: Nida Emül
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet ARIKAN
Program Türü: Doktora Programı
Bilim Dalı: Matematik Eğitimi
Tez Konusu: Öğretmen Adaylarının Bilişsel İstem Düzeyi Yüksek Matematiksel Görevlerde Argüman Oluşturmada Yaşadıkları Güçlüklerin ve Bu Güçlüklere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi 
Savunma Tarihi: 16.09.2019
Savunma Saati: 10:00 
Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi, F Blok, 104 numaralı oda
 
Tez Yazarı: Doğan SUBAŞI 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı/Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 
Tezin Konusu: Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Başarısızlık Korkusu ile Ana Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tarih: 16.09.2019 Pazartesi
Saat: 10.00
Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,  Bosna Binası,  4.Kat,  403 Numaralı Oda
 
Tez Yazarı: Halil GÜZEL 
Tez Danışmanı: Dr.Öğretim Üyesi Ayşegül TÜRK 
Bilim Dalı:  Mesleki Resim-İş Eğitimi 
Tezin Konusu: 1990’lı yıllardan günümüze Sokak Fotoğrafçılığı ve Fotoğrafta Anlam Yaratma süreçleri
Tarih: 16.09.2019
Saat: 13.00
Yer: Eğitim Bilimleri Enstitüsü Gölbaşı Görsel Sanatlar Bölüm Başkanlığı Odası
 
Tez Yazarı: Zekai KORKMAZ
Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Fulya SARPER
Bilim Dalı: Aile Ekonomisi ve Beslenme 
Tezin Konusu: Adölesanlarda Sebze Tüketimi
Tarih: 16.09.2019
Saat: 13:00
Yer:  Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi B Blok Toplantı Salonu
 
 
Tez Yazarı: Doğan SUBAŞI 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı/Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 
Tezin Konusu: Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Başarısızlık Korkusu ile Ana Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tarih: 16.09.2019 Pazartesi
Saat: 11.00
Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,  Bosna Binası,  4.Kat,  403 Numaralı Oda
 
 
Tez Yazarı: İbrahim ÖZSOY 
Tez Danışmanı: Dr.Öğretim Üyesi Zeki GÜREL 
Bilim Dalı:  Türkçe ve Sosyal Bilimler A.B.D. 
Tezin Konusu: Milli Kültür Teması Metinlerindeki Tematik Kelimelerin Duygu Değeri Üzerine Bir Araştırma
 Tarih: 16.09.2019
Saat: 10.30
Yer: Bosna Binasi Seminer Salonu
 
Tez Yazarı: Merve GÜLSEREN 
Tez Danışmanı: Dr.Öğretim Üyesi Ayşegül TÜRK 
Bilim Dalı:  Mesleki Resim-İş Eğitimi 
 
Tezin Konusu: 1990-2000 Yılları Arasında Hollywood Sinemasında Simgeleşmiş Kostümler ve Anlamları
 
 Tarih: 16.09.2019
Saat: 10.00
Yer: Eğitim Bilimleri Enstitüsü Gölbaşı Görsel Sanatlar Bölüm Başkanlığı Odası
 
Tez Yazarı: Fatma Soyoğlu 
Tez Danışmanı :Prof. Dr. Gülümser Gültekin Akduman 
Bilim Dalı :Okul Öncesi Eğitimi 
Tez Adı : Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların annelerinin öz yeterlik ve öfke düzeylerinin çocukların öz düzenleme becerisine etkisinin İncelenmesi. 
Savunma Yeri:Gazi Üniversitesi Bosna Binası 404 nolu oda
Savunma Tarihi:16 Eylül 2019
Saati Saati:14.30
 
Tez Yazarı: Feray KILIÇ
 
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Kamil AKARSU
Program Türü: Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu: Ömer Seyfettin'in Romanında ve Hikayelerinde Değerler Eğitimi
Tarih: 16.09.2019 
Saat: 10.00
Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 3 Salonu
 
 
Tez Yazarı: Merve EREN 
Tez Danışmanı: Prof..Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK 
Bilim Dalı: Bilgisayar ve Eğitim Teknooljileri 
Tezin Konusu:Bilişim Teknolojileri Firmalarında Eğitim Amaçlı Yazılım, İçerik Geliştirme ve Tasarım Alanlarında Çalışan BÖTE Mezunlarının Görev ve Sorumluluklarına İlişkin Özyeterlik Algıları
Tarih: 13.09.2019 
Saat: 10:00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 330 nolu oda
 
 
Tez Yazarı: Melek PEKDEMİR GEREDE 
Tez Danışmanı: Prof..Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK 
Bilim Dalı: Bilgisayar ve Eğitim Teknooljileri 
Tezin Konusu:EBA(Eğitim Bilişim Ağı)'da Bulunan İlkokul Ders İçeriklerine Yönelik Videoların Çoklu Ortam Tasarım İlkelerine Göre İncelenmesi
Tarih: 13.09.2019 
Saat: 10:00
Yer: 
 
Tez yazarı:Ayşe İpek KAYALAR
Tez Danışmanı:Prof.Dr.Mediha GÜLER
Tezin Konusu:Ankara Müzelerinde Bulunan Takıların İncelenmesi
Bilim Dalı:El Sanatları Anabilim Dalı
Tarih:13.09.2019
Saat:14:00
Yer: Eğitim Bilimleri Enstitüsü Konferans Salonu
 
 
Tez Yazarı: Taylan KILCI
Tez Danışmanı: Prof..Dr. Ülkü Eser ÜNALDI
Bilim Dalı: Coğrafya Eğitimi
Tezin Konusu:Coğrafya öğretmenlerinin 2018 coğrafya öğretim programında yer alan coğrafi becerilere ilişkin görüşleri
Tarih: 13.09.2019 cuma
Saat: 10:30
Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi F blok 305 nolu sınıf
 
 
Tez Yazarı: Merve IŞIKÇI 
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gülfem SEZEN BALÇIKANLI 
Bilim Dalı:  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bilim Dalı
Tezin Konusu:  Beden Eğitimi ve Sporda Perspektif Alma Etkinliklerinin Lise Öğrencileri Üzerinde Bakış Açısı Alma Becerilerine Etkisi
Tarih: 13.09.2019
Saat: 15.00
Yer: Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi,
 
 
Tez Yazarı: Bozan ALHAMAD
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Erdinç Doğru
Bilim Dalı:  Arap Dili Eğitimi 
Tezin Konusu: Şekil ve İçerik Bakımından Müselles Sözcükler ve Bu Sözcüklerin Elektronik Ortama Aktarılması
Tarih: 13.09.2019
Saat: 10.00
Yer: Gazi Üniversitesi C Blok, 1. Kat Toplantı Odası
 
 
Tez Yazarı: Sait SÖYLEMEZ
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Erdinç Doğru
Bilim Dalı:  Arap Dili Eğitimi 
Tezin Konusu: Arapça ve Kürtçede Zamanlar- Karşıtsal Çözümlemesi
Tarih: 13.09.2019
Saat: 14.30
Yer: Gazi Üniversitesi C Blok, 1. Kat Toplantı Odası
 
 
Tez Yazarı: Abdülkadir FIRAT 
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Salih ŞAHİN 
Bilim Dalı: Coğrafya Eğitimi
Tezin Konusu:  Coğrafya Öğretiminde Öyküleştirme Yönteminin Kullanılmasının Öğrencinin Akadimik Başarısına Etkisi 
Tarih: 13.09.2019
Saat: 12.00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 130 No'lu Sınıf 
 
 
Tez Yazarı: Halime BARIŞ
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ülker ŞEN
Bilim Dalı: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi 
Tezin Konusu:Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Kaygısı
Tarih: 13.09.2019
Saat: 10.00
Yer: Gazi Üniversitesi  Bosna Binası Seminer Odası 1
 
 
Tez Yazarı: Nermin Karakaş
Tez Danışmanı: Prof. Nur Gökbulut
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı: Resim-İş Eğitimi
Tez Konusu: GESTALT KURAMININ KÜBİZM AKIMI İLE BİRLEŞTİRİLEREK İLKÖĞRETİM 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE UYGULANMASI
Savunma Tarihi: 12.09.2019
Saati: 16:00
Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi,Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Binası 111 Nolu Oda
 
 
Tez Yazarı: Semra AKTAŞ KUBAL
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Akif SÖZER
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı:Temel Eğitim
Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi
Tez Konusu: ÇOK OKUNAN ÇOCUK KİTAPLARININ DEĞERLER YÖNÜYLE İNCELENMESİ
Savunma Tarihi: 12.09.2019
Saati: 12:00
Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası 306 nolu oda
 
 
Tez Yazarı: Hilal AZILIOĞLU
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Akif SÖZER
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı:Temel Eğitim
Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi
Tez Konusu: İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİN SINIF İÇİ ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ (BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ)
Savunma Tarihi: 12.09.2019
Saati: 10:00
Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi , Bosna Binası 306 nolu oda
 
 
Tez Yazarı: Ayşe İLDEN TEPE 
Tez Danışmanı: Mehmet Ali DOMBAYCI
Bilim Dalı:  Felsefe Eğitimi 
Tezin Konusu: Antik Yunan Felsefesinin İnsan ve Eğitim Görüşleri Üzerine Dönemin Kavramları Işığında Bir İnceleme
Tarih: 12.09.2019
Saat: 15.30
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası, 528. Oda
 
 
Tez Yazarı: Rezmi Özgün KURAL 
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Beyhan ZABUN 
Bilim Dalı:  Felsefe Eğitimi 
Tezin Konusu: Attilâ İlhan'ın Dil Kültür İlişkisine Ulusalcı Yaklaşımı
Tarih: 12.09.2019
Saat: 10.00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası, 619. Oda
 
 
Yazar; Hatice KILIÇ
Danışman; Dr.Öğr.Üyesi Sevinç Ergenekon Emir
Yüksek Lisans Tezi 
İngiliz Dili Eğitimi
İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı
Tez Konusu; An Evaluation of Teacher Trainee Development Unit ( TTDU) for EFL Instructors in terms of Clinical Supervision Principles
Tarih ve Yer:  12 Eylül 2019 saat 11:00  Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Anabilim Dalı C blok Toplantı Salonu
 
 
Tez Yazarı: Hilal AZILIOĞLU
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M. Akif SÖZER
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı: Temel Eğitim
Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi
Tez Konusu: İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Sınıf İçi Etkinliklerinin Belirlenmesi(Bitlis İli Örneği)
Tarih: 12/09/2019
Saat: 10.00
Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlgili Öğretim Üyesi Odası
 
Tez Yazarı: Tuğçe DİNÇ 
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Necdet HAYTA 
Bilim Dalı:  Tarih Eğitimi 
Tezin Konusu: Akademik Tarihçilik ve Okul Tarihi Arasında Bir İngiliz Aydın: Simon Schama ve Tarih Eğitimine Katkıları
Tarih: 12.09.2019
Saat: 15.00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Seminer Odası 1
 
 
Tez Yazarı: Nazan ERDOĞDU
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Fatih TAŞAR 
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi 
Tezin Konusu:  Fen Bilimleri Dersinin Öğrencilerin Kariyer Gelişiminde Motivasyon Ve Algı Geliştirmesi Üzerine Bir Öz-İnceleme
Tarih: 11.09.2019
Saat: 12:00 
Yer:  Hersek Binası 263 Nolu sınıf
 
 
Tez Yazarı: Ahmed TEBKJALY
Danışmanı : Türker EROĞLU
Bilim Dalı: Müzik Öğretmenliği
Tez Konusu: TRT REPERTUARINDA BULUNAN ELAZIĞ – HARPUT VE KERKÜK TÜRKÜLERİNİN MUKAYESESİ VE MÜĞZİK EĞİTİMİNDE KULLANILMASI
Savunma Tarihi, Saati: 11 Eylül 2019 Saat 10:00
Savunma Yeri: Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Seminer Salonu
 
 
Tez Yazarı: Esra Soyyiğit
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Mehmet Fatih Taşar
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi 
Tezin Konusu: Ortaokul öğrencilerinin yüzme-batma hakkındaki kavram yanılgıları
Tarih: 11.09.2019
Saat: 10:00
Yer: Hersek Binası 263 nolu sınıf
 
 
Öğrenci Adı-Soyadı: Zülal Ayar
Danışman Adı-Soyadı: Profesör Doktor Gonca Yangın Ekşi
Bilim Dalı: İngiliz Dili Eğitimi
Tez Konusu: Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda Çalışan İngilizce Öğretim Görevlilerinin Sürekli Mesleki Gelişim Uygulamaları ve Beklentileri Sonucunda Önerilen Yeni Bir Model
Tez Savunma Tarihi: 11.09.2019
Tez Savunma Yeri ve Saati: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, C Blok, Toplantı Salonu – 14:30
 
 
Yazar: Gökhan AÇIKGÖZ
Danışman : Prof. Dr. E. Rüya ÖZMEN
Program Türü: Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı: Özel Eğitim Anabilim Dalı
Bilim Dalı: Zihin Engellilerin Eğitimi Bilim Dalı
Tez Başlığı: Öğrenme Güçlüğü Risk Grubunda Olan Anaokulu Çocuklarının Özelliklerinin Aile ve Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi 
Savunma Tarihi: 12.09.2019
Yer: Hersek Binası 3 Nolu Toplantı Salonu
Saati: 15:30 
 
Tez Yazarı: Gizem BAŞER GÜNEŞ
Tez Danışmanı: Prof. Nur GÖKBULUT
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bilim Dalı: Resim-İş Eğitimi
Tez Konusu: Görsel Sanatlar Eğitimi Alan Öğrencilerin Kültür Endüstrisi Olarak Sanat Hakkında Farkındalık Düzeyleri
Savunma Tarihi: 12.09.2019 Perşembe
Savunma Saati: 14:00
Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Binası 111 Nolu Oda
 
 
Tez Yazarı: Abdurrahim TÜRKER
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Necati DEMİR
Program Türü: Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
Bilim Dalı: Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçenin Öğretimi
Tezin Konusu: Yaratıcı Yazma Tekniklerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Yazma Becerilerine Etkisi: Somali Örneği
Tarih: 12.09.2019
Saat: 11.00
Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 2 Nolu Seminer Salonu (6. Kat)
 
 
Tez Yazarı: Özlem BAĞRIYANIK
 
Tez Danışmanı: Prof. Nezihe ŞENTÜRK
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi
Anabilim Dalı: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu: Üniversitelerde Mesleki Müzik Eğitimi Alan Görme Engellilerde Piyano Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar (Ankara İli Örneği)
Tez Savunma Tarihi: 18.09.2019
Saat: 09.30
Yer: Müzik Eğitimi Bölümü- Seminer Salonu
 
Tez Yazarı: Çağlar ALTINCI
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Salih Şahin
Ana Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı: Coğrafya Egitimi
Tezin Konusu: Coğrafya Öğretmenlerinin Mekansal Planlamaya Yönelik Görüşleri 
Tarih: 13 Eylül 2019 Cuma
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna binası 130 no’lu oda
 
Tez Yazarı: Gamze BARLAS
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Semra SARAÇOĞLU
Ana Bilim Dalı: Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu: An Investigation of the Relationship between Foreign Language Examination Success and Willingness to Communicate Levels of Exam Takers
Tarih: 12 Eylül 2019
Saat: 14:00
Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi C Blok 101 Nolu Toplantı Salonu
 
 
Tez Yazarı: Burak TARAKÇI
Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Önder ŞENSOY
Tezin Adı: Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay Konularındaki Alternatif Görüşlerin Tespiti
Anabilim Dalı: Matematik  ve Fen Bilimleri Eğitimi 
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Öğretmenliği
Tarih: 12.09.2019
Saat : 11:30
Yer : Dekanlık Toplantı Salonu 2
 
Tez Yazarı: Sibel Tosun
Danışman: Prof. Dr Ayten Koç AYDIN
Program Türü: Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı: Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı: felsefe grubu ögretmenliği
Tez konusu:İhvân-ı Safâ Risleleri'nde Doğa Bilimleri
Tarih: 13 EYLÜL 2019 CUMA
SAAT:14:00
Yer: GAZİ ÜNİVERSİTESİ BOSNA BİNASI 617 NOLU odada gerçekleşecektir.
 
Tez Yazarı: Yasin UĞRAK
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Pınar ŞAFAK
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Görme Engellilerin Eğitimi
Anabilim Dalı: Özel Eğitim 
Tezin Konusu: Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Öğrencilerle Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin , Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları ile İlişkisinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba
Yer: Gazi Üniversitesi Bosna Binası Seminer '
Saat: 10:30
 
Tez Yazarı: Engin ERDEMİR 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fulya BAYRAKTAR
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Anabilim Dalı: Felsefe Grubu Eğitimi
Tezin Konusu: Nurettin Topçu’da Medeniyet Tasavvurunu Oluşturan Etik, Estetik, Dinî Değerler
Savunma Tarihi: 13.09.2019
Yer: Gazi Üniversitesi-Gazi Eğitim Fakültesi-Bosna Binası-617 Nolu Oda
Savunma Saati: 13:00
 
Tez Yazarı: Elif CULUM 
Program Tür: YÜKSEK LİSANS
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Reyhan YÜKSEL GEMALMAYAN 
Ana Bilim Dalı Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı 
Bilim Dalı: Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı 
Tez Konusu: İLKÖĞRETİM 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE ŞİİR RESİMLEMENİN İMGESEL RESİM BECERİSİNE ETKİSİ 
Tarih: 09.09.2019
Saat: 13.30
Yer: Gazi Üniversitesi Resim-İş Eğitimi ABD Binası - 219 nolu derslik 
 
 
Tez Yazarı: Büşra Şiringür
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Semra Saraçoğlu
Ana Bilim Dalı: Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu: Developing Listening Comprehension Skill Through Metacognitive Strategy Training in Tablet-Assisted Learning Environment
Tarih: 12.09.2019
Saat: 10.00
Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok 101 Nolu Toplantı Salonu
 
 
Tez Yazarı: Fatma Tuğçe KURT 
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hatice BEKİR
Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu:  Anasınıfına Devam Eden Çocukların Trafik Farkındalığının İncelenmesi
Tarih: 12.09.2019
Saat: 12.00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 3 No'lu Seminer Salonu
 
 
Tez Yazarı: Hatice TOĞRU
Danışman adı : Doç. Dr. Nusret KAVAK
Program türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı: Kimya Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu: 8. Sınıf Öğrencilerinin Periyodik Sistem Konusundaki Akademik Başarılarına Eğitsel Oyunların Etkisi
Tez Savunma Tarihi : 20.09.2019
Tez Savunma Yeri : Hersek Binası Kimya Lab 2
Tez Savunma Saati : 10.00
 
 
 
Tez Yazarı: Pınar ÖZŞENOL
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet EFE
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim dalı: Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi
Tezin Konusu: Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikaları ve Müzik Eğitimine Yansımaları
Savunma Tarihi: 13.09.2019
Yer: Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü- Seminer Salonu
Savunma Saati: 15.00
 
 
Tez Yazarı : Meral KESKİN
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Nurcan Demiralp
Program Türü: Yüksek Lisans
Tez Konusu: Öğrencilerin Harita Becerilerinin Hikaye Haritalarının Kullanımı Yoluyla Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması’’
Anabilim/Bilim Dalı: Drama ve Eğitim
Savunma Tarihi: 13 Eylül Cuma
Saat: 14.30
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 130 nolu oda
 
 
Tez Yazarı : Tuğba ÇETİNKAYA
Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Murat Karabulut
Program Türü: Yüksek Lisans
Tez Konusu: İngilizce öğretiminde drama yönteminin uygulanmasında öğretmenlerin yaşadıkları zorluklar
Anabilim/Bilim Dalı: Drama ve Eğitim
Savunma Tarihi: 06.09.2019
Saat: 11:00
Yer: Güzel sanatlar eğitimi / Müzik Eğitimi Bölümü toplantı odası
 
 
Öğrenci Adı-Soyadı: İrem Bölükbaşı
Danışman Adı-Soyadı: Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Yabancı Diller Eğitimi Bölümü - İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 
Tez Konusu: Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğreten Öğretim Görevlilerinin Motivasyon Stratejilerine İlişkin İnançları Ve Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma
Tez Savunma Tarihi: 10.09.2019
Tez Savunma Yeri ve Saati: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, C Blok, Toplantı Salonu – 11:00
 
 
Tez Yazarı : Saade Mohamed Abdalla
Tez Danışmanı :Doç. Dr. Salih ŞAHİN
Program Türü: Yüksek Lisans
Tez Konusu: Kenya'da Ortaöğretim Düzeyinde Coğrafya Eğitimi
Savunma Tarihi:13 Eylül Cuma
Saat: 10:00
Yer:Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 130 nolu oda
 
 
Tez Yazarı : Leyla ÖZDEMİR
Tez Danışmanı :Doç. Dr. Salih ŞAHİN
Program Türü: Yüksek Lisans
Tez Konusu: Yakın Çevrenin Coğrafi Özelliklerinin Öğretilmesinde Coğrafya Derslerinin Rolünün Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Savunma Tarihi:13 Eylül Cuma
Saat: 11:00
Yer:Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 130 nolu oda
 
 
Tez Yazarı: Ayşe Fikriye SARSIKOĞLU     
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Feride BACANLI
Program Türü: Doktora Programı
Bilim Dalı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD
Tez Başlığı: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER UYUMLULUĞUNU AÇIKLAYAN FAKTÖRLER: BİR MODEL ÖNERİSİ
YER: Gazi eğitim Fakültesi Dekanlığına ait toplantı salonlarından Seminer Salonu 3
SAVUNMA TARİH VE SAATİ: 12 EYLÜL 2019 10.00
 
Tez Yazarı: Necati YAMAN
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Salih ŞAHİN
Anabilim Dalı:  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı 
Bilim Dalı: Coğrafya Öğretmenliği
Tezin Konusu:  Filmlerde geçen coğrafi mekânların ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumları üzerine etkisi"
Tarih: 13.09.2019
Saat: 15:30
Yer:  Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 130 nolu oda
 
 
Tez Yazarı: Çiğdem DURAN
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Salih ŞAHİN
Program türü: Yüksek Lisans
Tezin Konusu: Coğrafya Öğretiminde  Göç Üzerine Metaforik Bir Çalışma 
Tarih: 13.09.2019
Saat: 16.30
Yer:  Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 130 numaralı oda  
 
 
Tez Yazarı: Fitnat Hilal GÖRAL
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İbrahim ÖZAY
Bilim Dalı: Arap Dili Eğitimi
Tezin Konusu: Görme Engelli Öğrencilere Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretimi
Tarih: 05.09.2019
Saat: 14: 00
Yer: Gazi Üniversitesi C Blok, 1. Kat Toplantı Odası
 
 
Tez Yazarı: Fatih Emrah DEMİR
Tez Danışmanı: Prof.Dr. E.Rüya ÖZMEN
Bilim Dalı:  Özel Eğitimi 
Tezin Konusu: Az Gören ve Gören Öğrencilerin Okuma Performanslarının Karşılaştırılması 
Tarih: 10.09.2019
Saat: 13.30
Yer: Gazi Üniversitesi,  Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık 3 Nolu Seminer Salonu 
 
 
Tez Yazarı: Sümeyye Hatice ERAL
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Kadriye Dilek BACANAK
Bilim Dalı:  İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Tezin Konusu:  A Case Study on Innovative Practices of English Language Teachers in Flexible Learning Spaces
Tarih: 10.09.2019
Saat: 11.00
Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, C Blok, Toplantı Salonu 
 
 
Ad ve Soyad: Ahmed TEBKJALY
Danışman Adı ve Soyadı: Prof. Dr. Türker EROĞLU
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı:  Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı: Müzik Öğretmenliği
Tez Konusu: TRT REPERTUARINDA BULUNAN ELAZIĞ – HARPUT VE KERKÜK TÜRKÜLERİNİN MUKAYESESİ VE MÜĞZİK EĞİTİMİNDE KULLANILMASI
Savunma Tarihi, Saati: 11 Eylül 2019 Saat 10:00
Savunma Yeri: Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Seminer Salonu
 
 
Öğrenci Adı-Soyadı: İrem Bölükbaşı
Danışman Adı-Soyadı: Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Yabancı Diller Eğitimi Bölümü - İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 
Tez Konusu: Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğreten Öğretim Görevlilerinin Motivasyon Stratejilerine İlişkin İnançları Ve Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma
Tez Savunma Tarihi: 10.09.2019
Tez Savunma Yeri ve Saati: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, C Blok, Toplantı Salonu – 11:00
 
 
Tez Yazarı:İlknur Çakmakçı
Tez Danışmanı:Prof.Dr.Ülkü Eser Ünaldı
Program Türü:Yüksek Lisans
Konu:İklimin ve Yer şekillerinin Kültür ve Coğrafya Eğitimine Etkileri
Tarih:13/09/2019 Cuma
Saat:09:30
 
 
Tez Yazarı: Abdülmecit ADAM
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Çağatay AKENGİN 
Anabilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı: Resim-İş Eğitimi 
Tezin Konusu: Disiplinlerarası Yaklaşımla İşlenen Sanat Tarihi Dersinin Öğrenci Başarısına Ve Sanat Tarihi Tutumuna Etkisi"
Tarih: 06.09.2019
Saat: 11:30
Yer:  Gazi Eğitim Fakültesi İlgili Öğretim Üyesi Odası
 
 
Tez Yazarı: Nuray ESEN
Tez Danışmanı: Prof. Selmin TUFAN 
Program Türü: Yüksek Lisans 
Bilim Dalı: Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi
Tezin Konusu: ABRSM Grade 1 ve Grade 2 Piyano Programları İle Güzel Sanatlar Liseleri 9. ve 10. Sınıf Piyano Programlarının İncelenmesi 
Tez Savunma Tarihi: 16 Eylül 2019 
Yer: Gazi Üniversitesi  Müzik Eğitimi Bölümü - Seminer Salonu
Saat: 13.00
 
 
Tez Yazarı: Muhammet Volkan ÖZKAN
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayten KOÇ AYDIN
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Felsefe Grubu Eğitimi
Ana Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Tezin Konusu: İlim, Hikmet, Aşk, Sadâkat ve Liyâkat Kavramları Çerçevesinde Ahmed Yesevî Düşüncesinde İnsan Olmanın İmkânı
Tez Savunma Tarihi: 13.09.2019
Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası İlgili Öğretim Üyesi Odası
Saat:15.00
 
 
Tez Yazarı :  Zeynep BAHADIR
Danışman adı : Dr. Öğr. Üyesi Önder Şensoy
Program türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı
Tezin Konusu: Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Derslerindeki Bilgilerini Günlük Yaşama Uyarlama Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma
Tez Savunma Tarihi : 05.09.2019
Tez Savunma Yeri : Hersek Binası Fen Lab 7
Tez Savunma Saati : 14.00
 
 
Tez Yazarı: Gizem Berrak Taş Güzeloğlu
Tez Danışmanı: Prof. Erdal TUĞCULAR
Bilim Dalı: Müzik Eğitimi 
Tezin Konusu: Türkiye'deki Çocuk Korosu Şeflerinin Yıllık Dağar Oluşturma Ölçütleri
Tarih: 05.09.2019
Saat: 14:00
Yer: Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Seminer Salonu
 
 
Tez Yazarı: Dilek Ulutürk Özdemir 
Danışmanın Adı Soyadı: Doc. Dr. Mehmet Ali Dombaycı 
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Alanlar Egitimi 
Bilim Dalı: Felsefe Grubu Eğitimi 
Tezin Konusu: Felsefi Filmler Üzerine Söylem Analizi
Savunma Tarihi: 12 Eylül 2019
Yeri: Bosna binası 528 nolu oda
Saati: 14.00
 
 
Tez Yazarı: Sevilay KIYAK 
Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi.Lale ÖZDER
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: El Sanatları Eğitimi Anabilim Dalı Dekoratif  Sanatları
Tezin Konusu: “Kastomonu İlindeki Turistik Bebeklerin İncelenmesi ”
Tez Savunma Tarihi:  06 Eylül 2019
Saat:15.30
Yer:  Bosna Binası  (Prof.Dr. Abide GÜNGÖR  AYTAR)
 
Tez Yazarı: Enis TEKE       
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Aytekin ALBUZ
Bölümü: Müzik Eğitimi 
Konu: Başlangıç Keman Eğitimine İlişkin Makamsal Etüt Denemeleri ve Uygulama Sürecine Yönelik Öğrenci Görüşleri
Tarih: 04.09.2019
Saat: 13.30
Yer: Müzik Eğitimi Bölümü Seminer Odası
 
 
Tez Yazarı: Özlem BERKSAN
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK
Bilim Dalı: Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi
Tezin Konusu: Tüketici Etnosentrizmin Marka Sadakatine Etkisi: Hazır Giyim Ürünleri Üzerine Bir Araştırma
Tarih:12.09.2019
Saat: 15.30
Yer: AHBV Lisans Üstü Eğitim Merkezi 1008 
 
 
Tez Yazarı: Yelda ÇOLAK
Tez Danışmanı: Prof. Türker Eroğlu
Prograö Türü: Yüksek Lisans
Tez Konusu: Disleksi Teşhisi Konmuş Öğrencilere Drama İle Okuma Yazma Öğretimi
Ana Bilim Dalı: Drama Eğitimi  Anabilim Dalı
Bilim Dalı: Drama Eğitimi  Bilim Dalı
Savunma Tarihi: 06/09/2019
Savunma Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Anabilim Dalı Seminer Salonu
Savunma Saati: 10.00
 
 
Tez Yazarı: Elif ÖZCAN
Tez Danışmanı: DOÇ. DR. Güzin ALTAN AYRANCIOĞLU
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Güzel Sanatlar
Tez Konusu: Drama Yönteminin Görsel Sanatlar Dersinde Tutuma Etkisi
Tarih: 09.09.2019
Yer: Gazi Üniversitesi, Resim -İş Eğitimi Anabilim Dalı Binası 111 Nolu Oda
 
Saat:14:30
 
Tez Yazarı: Ahmet Sinan DOĞANLI
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nejla GÜNAY
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Tarih Eğitimi
Anabilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Tezin Konusu: Sanal Müze Gezilerinin Farklı Lise Türlerindeki 9. Sınıf Öğrencilerinin Başarısına Etkisi
Tez Savunma Tarihi: 16.09.2019
Yer: Bosna Binası 502 numaralı oda
Saat:13:30
 
 
Tez Yazarı: Fatma YÜCE
Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Ali AYDIN
Tez Konusu: Çoklu Zeka Kuramına Göre Düzenlenen Etkinliklerin 6. Sınıf Güneş Sistemindeki Gezegenler Ve Özellikleri Ünitesinin Öğrenilmesi Ve Öğrenmenin Kalıcılığı Üzerine Etkisi
 
Ana Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  Anabilim Dalı
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı
Savunma Tarihi:12 Eylül 2019
Savunma Yeri:Hersek Binası Fen Lab-7
Savunma Saati:14:00
 
 
Tez Yazarı: Fatma NEMUTLU
Tez Danışmanı : Prof. Aysen SOYSALDI
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: El Sanatları Eğitimi Anabilim Dalı Geleneksel Türk Sanatları
Tezin Konusu: “Aydın Koçarlı Cihanoğlu Camii Haziresi Osmanlı Mezar Taşları”
Tez Savunma Tarihi:  06 Eylül 2019
Saat:10.00
Yer:  Eğitim Bilimleri Enstitütsü
 
 
Tez Yazarı: Aynur ARSLAN GÖDE
Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Huriye ÇIRAKOĞLU
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: El Sanatları Eğitimi Anabilim Dalı Nakış Eğitimi
Tezin Konusu: “Samsun  İli Halk Eğitim Merkezlerinde Açılan Nakış Kurslarına Katılan Kursiyerlerin Kurs Programlarına İlişki Görüşleri ”
Tez Savunma Tarihi:  06 Eylül 2019
Saat:13.30
Yer:  Bosna Binası 2. Kat 226 nolu (Özden DEMİRKAN)
 
 
Tez Yazarı: Nergis AKBIYIK
Danışman: Doç. Dr. Mehmet Akif OCAK
Program Türü: Yüksek Lisans 
Bilim Dalı: BÖTE
Tezin Konusu: Programlama Eğitiminde Arduıno Mikro Denetleyici Uygulamaları Kullanımının Lise Öğrencilerinin Programlama Öz-Yeterlilikleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi
Savunma tarihi: 19.09.2019
Savunma saati: 10.00
Savunma Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binasi Öğretim Üyesi odasi No:430
 
Tez Yazarı: Alp Yücel KARATAŞ
Tez Danışmanı: Prof. Nezihe ŞENTÜRK
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi
Anabilim Dalı: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu: Ders Dışı Koro Eğitiminin Ortaokul Öğrencilerinin Öz-Yeterliğine Etkisi
Tez Savunma Tarihi: 03.09.2019
Yer: Müzik Eğitimi Bölümü-Seminer Salonu
Saat:09.30
 
 
Tez Yazarı: Kadir ŞİMŞEK
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Beyhan Zabun
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Felsefe Grubu Eğtimi Bilim Dalı
Anabilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Tezin Konusu: Türkiye’de Ortaöğretim Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeyleri ve Kullanım Alışkanlıkları:Kahramanmaraş Örneği
Tez Savunma Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe
Yer: Bosna Binası No:619
Saat:10:00
 
 
Tez Yazarı: Zeynep BAHADIR
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Önder Şensoy
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı
Anabilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
Tezin Konusu: Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Derslerindeki Bilgilerini Günlük Yaşama Uyarlama Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma
Tez Savunma Tarihi: 05.09.2019
Yer: Hersek Binası Fen Lab 7
Saat:14:00
 
 
Tez Yazarı: Havva Gizem DEMİREL
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H. İbrahim Cicioğlu
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Anabilim Dalı: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı
Tezin Konusu: Üst Düzey Sporcuların Egzersiz Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi: 05.09.2019
Yer: Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi, Ögretmenlik Bölümü
Saat:12:00
 
 
Tez Yazarı: Hatice Kübra GÜMÜŞ
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sebahat YETİM KARACA
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Anabilim Dalı: İlköğretim Matematik Eğitimi
Tezin Konusu: İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı Cebir Öğrenme Alanındaki Kavramlara Yönelik Algıları
Tez Savunma Tarihi: 06.09.2019
Yer: F-104 
Saat:14:00
 
 
Tez Yazarı: Yelda USAL
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Serap BUYURGAN
Program Türü: Doktora
Bilim Dalı: Resim-İş Eğitimi
Tez Konusu: Bilim ve Sanat Merkezlerinde Verilen Görsel Sanatlar Eğitimine Yönelik Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Görüşleri.
Tarih: 13.09.2019
Saat: 11.00
Yer: Gazi Üniversitesi, Resim -İş Öğretmenliği Binası 219 Nolu Oda
 
Tez Yazarı: Tuba DEMİR GENÇER
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bena Gül PEKER
Ana Bilim Dalı: Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu: An Investigation of NLP-based Activities and Their Effects on Language Learners' Speaking Anxiety: A Case Study
Tarih: 13 Eylül 2019
Saat: 10:30
Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi C Blok 101 Nolu Toplantı Salonu
 
 
Tez Yazarı: Naim KARADAŞ
Tez danışmanı: Prof. Dr. Emel KOÇ
Bilim dalı: Felsefe Grubu Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu: Arthur Schopenhauer Felsefesinde Istıraptan Özgürlüğe
Tarih: 20.09.2019
Saat: 14:00
Yer: Gazi Üniversitesi İlgili Öğretim Üyesi Odası (Bosna Binası 615 numaralı oda)
 
Tez Yazarı: Hande UZUN
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ezgi GÜVEN YILDIRIM
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi
Konu: Eğitsel Filmlerin “Vücudumuza Sistemler Ünitesi’nde” Öğrencilerin Başarısına Ve Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeyine Etkisi
Tarih: 05.09.2019
Saat: 13:00
Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Hersek Binası 3 nolu Seminer Salonu
 
Tez Yazarı: Hilal KOÇAN
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Havva YAMAK
Programın Türü: Yüksek Lisans 
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı
Konu:  6. Sınıf Madde ve Isı Ünitesinde STEM Eğitim Uygulamalarının Bilimsel Yaratıcılığa Olan Etkisinin İncelenmesi
Tarih: 05/09/2019
Saat:10.30
Yer: Hersek Binası 3 Nolu Seminer Salonu
 
 
Tez Yazarı: Kadir Şimşek
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Beyhan Zabun
Programın Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Felsefe Grubu Eğtimi Bilim Dalı
Konu: Türkiyede Ortaöğretim Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeyleri ve Kullanım Alışkanlıkları:Kahramanmaraş Örneği
Tarih: 12 Eylül 2019 Perşembe
Saat:
Yer:   Bosna Binası No:619
 
 
Tez Yazarı: Medine Nur KILINÇ
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nejla GÜNAY 
Bölümü: Tarih Eğitimi
Konu: Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ders Kitaplarında Dönüşüm: İstiklal Harbi Örneği (1960-1980)
Tarih: 06.09.2018
Saat: 14.00
Yer:  Bosna Binası - 502 Nolu Oda
 
Tez Yazarı: Merve Topal
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ezgi Güven Yıldırım
Bilim Dalı: Matematik ve Fen Anabilim Dalı
Tezin Konusu: Çevre Eğitiminde Eğitsel Filmlerin Farklı Değişkenler Üzerine Etkisi ve Eğitsel Filmlere İlişkin Öğrenci Görüşleri
Tarih: 05.09.2019
Saat: 11.00
Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Hersek Binası 3 Nolu Seminer Salonu
 
 
TEZ YAZARI : Selçuk Burhan Cihad CİHAD
DANIŞMAN: Doç. Dr. BÜLENT AKSOY
BİLİM DALI: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Konu: Türkmen Öğrencilerinin Milli Kimlik Algılarının İncelenmesi
TARİH: 03. 09. 2019
SAAT: 10:30
YER: Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası  2 NOLU Toplantı Salonu
 
 
Tez Yazarı: Ahmed Fatih GÖKTAN 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bahri ATA 
Bilim Dalı: Tarih Eğitimi 
Tezin Konusu: Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Harita-Metin İlişkisi ve Sınıf İçi Öğretmen Uygulamaları
Tarih: 27.09.2019
Saat: 14.30
Yer:  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Bosna Binası 2 Nolu Seminer Salonu
 
Tez Yazarı: Sefer KILIÇARSLAN 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sıdıka BULDUK
Bilim Dalı: Aile Ekonomisi ve Beslenme
Tezin Konusu: Zorunlu eğitim kapsamında taşımalı merkez okulları öğrencilerinin okul yemekhanelerindeki yemekleri tercih durumları: Bilecik ili örneği
Tarih: 20.09.2019
Saat: 13.00
Yer:  Sağlık Bilimleri Fakültesi B bolk Toplantı Salonu
 
 
Tez Yazarı: Mihriban TARİFÇİ 
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Kemalettin DENİZ 
Bilim Dalı: Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçenin Öğretimi
Tezin Konusu:  İran'da Türkiye Türkçesi Öğretimi
Tarih: 20.09.2019
Saat: 13.30
Yer: Hersek Binası Salon 2 
 
 
Tez Yazarı: Ferhat BOZTOPRAK 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sıdıka BULDUK
Bilim Dalı: Aile Ekonomisi ve Beslenme 
Tezin Konusu:  Gastronomi Turizminin Kentin Tanıtımına ve Markalaşmasına Etkisi: Erzurum İli Örneği
Tarih: 20.09.2019
Saat: 10.00
Yer: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi B Blok Toplantı Salonu 
 
 
Tez Yazarı: Halit BACANLI 
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÖZER 
Bilim Dalı: Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
Tezin Konusu: Bankacıların Kişilik Özellikleri ve İş Doyumu Arasındaki İlişkiler ve Bu İlişkilerin Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi
Tarih: 05.09.2019
Saat: 09: 30
Yer:  Hacı Bayram Veli Üniversitesi B Blok 5. Kat Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Toplantı Salonu 
 
 
Tez Yazarı: Metin EYİOĞLU
Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Fulya SARPER
Bilim Dalı: Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi
Tezin Konusu: Öğretmenlerin Beslenme Alışkanlıkları ve Probiyotik Ürün Tüketim Durumları (İstanbul Arnavutköy Örneği)
Tarih: 03.09.2019
Saat: 11:00
Yer:  Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi B Blok Toplantı Salonu
 
 
Tez Yazarı: Zehra YILDIRIM 
Tez Danışmanı: Prof.Dr.Beril Salman AKIN
Bilim Dalı: Biyoloji Eğitimi 
Tezin Konusu: Biyoloji Öğretmen Adaylarının Hava Kirliliği Konusunda Pedagojik Alan Bilgilerinin Değerlendirilmesi
Tarih: 03.09.2019
Saat: 11:10
Yer:  Gazi Eğitim Fakültesi Bosna-Hersek Binası 2.Kat 285 Nolu Oda
 
 
Tez Yazarı: Murat ÇELİK
Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Fulya SARPER
Bilim Dalı: Aile Ekonomisi ve Beslenme 
Tezin Konusu: Ortaokul Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları, Beden Kütle İndeksleri (BKİ) Ve Fiziksel Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
Tarih: 03.09.2019
Saat: 13:30
Yer:  Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi B Blok Toplantı Salonu
 
Tez Yazarı: Rahime İrem YAVUZ 
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Fatma AÇIK 
Bölümü: Türkçe Öğretmenliği 
Konu: Türk Dünyasında Dil-Kimlik Bağlamında Ana Dili Farkındalığı (Balkan Coğrafyası Örnekleminde)
Tarih: 03.09.2018
Saat: 10.30
Yer:  Bosna binası 2 Nolu Seminer Odası
 
Tez Yazarı: Rahime İrem YAVUZ
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Fatma AÇIK
Bilim Dalı: Türkçe Eğitimi 
Tezin Konusu: Türk Dünyasında Dil-Kimlik Bağlamında Ana Dili Farkındalığı (Balkan Coğrafyası Örnekleminde) 
Tarih: 03.09.2019
Saat: 10:30
Yer: Seminer 2 salonu
 
Tez Yazarı: Büşra BULUT 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa SARIKAYA
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi 
Tezin Konusu: İlköğretim Öğrencilerinin Öz Düzenleyici Öğrenme Becerileri ile Fen Başarısı ve Fene Karşı Tutumları Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Tarih: 02.09.2019
Saat: 10:00
Yer:   Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Fen Lab. 7 (Tematik Sınıf) 
 
Tez Yazarı: Melek ÖZKAN 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cengiz ÇINAR 
Bilim Dalı: Matematik Eğitimi 
Tezin Konusu: İlköğretim 6. Sınıflarda Cebir Konusunun Öğretiminde Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının Öğrenci Başarısına Etkisi
Tarih: 29.08.2019
Saat: 10: 00
Yer:  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu 3
 
 
Tez Yazarı:Muhammed KARACA
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hatice BEKİR
Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu:Okul Öncesi Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algıları ile İş Tatminlerinin İncelenmesi
Tarih: 29.08.2019
Saat: 12:00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 Nolu Seminer Salonu
 
Tez Yazarı:Birgül GENÇ
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hatice BEKİR
Bilim Dalı: Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi
Tezin Konusu:Lise Öğrencilerinin Algılanan Baba Tutumu İle İletişim Becerilerinin İncelenmesi
Tarih: 29.08.2019
Saat: 10:00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 Nolu Seminer Salonu
 
Tez Yazarı: Merve GÜRGÜR 
Tez Danışmanı: DOÇ. DR. BÜLENT AKBABA
Bilim Dalı: Türkçe Öğretmenliği 
Tezin Konusu: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI'NDA YER ALAN ADALET DEĞERİNİN KAZANDIRILMASINDA DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİNİN ROLÜ
Tarih: 29.08.2019
Saat: 14: 30
Yer:  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 320
 
 
Tez Yazarı: Sümeyye HAZIM
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cemal KURNAZ
Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Tezin Konusu: ORTAÖĞRETİM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTAPLARINDA YER ALAN HİKÂYE VE ROMAN METİNLERİNİN DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tarih: 29.08.2019
Saat: 11: 00
Yer:  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 1 Salonu
 
 
Tez Yazarı: Asude Kabasakaloğlu
Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Başak Beydoğan Tangör
Bilim Dalı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu: Lise Öğrencilerinin Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri ile Saldırganlık ve Öfka İfade Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
Tarih: 29.08.2019
Saat: 15.00
Yer: Bosna Binası 6. Kat Seminer Odası
 
Tez Yazarı: Hidayet KARAEVLİ
Tez Danışmanı: Dr. Öğrt. Ü. Serap DEMİRİZ
Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitim
Tezin Konusu: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çevre Etiği Farkındalığı ve Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tarih: 29.08.2019
Saat: 13.00
Yer: Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bosna Binası Kat:4 No:402
 
Tez Yazarı: Gizem Balasar
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Neslihan Avcı
Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu: Yetişkinlerin Çocukluğa Bakışı: Ankara İli Örneği
Tarih: 29.08.2019
Saat: 10:00
Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 442 nolu oda
 
 
Tez Yazarı: Nevin ERYILMAZ
Tez Danışmanı: PROF DR Alev KURU
Bilim Dalı: Güzel Sanatlar 
Tezin Konusu: İlköğretim Görsel Sanatlar Dersinde Türk Sanatı Eğitiminin Milli Kültür Değerlerinin Kazanılmasına Etkisi
Tarih: 29.08.2019
Saat: 15:00
Yer: Gazi Üniversitesi, Resim iş öğretmenliği binası 2019 numaralı salon
 
Tez yazarı :Muhammed KARACA
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Hatice BEKİR
Bilim Dalı :Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu:Okul Öncesi Öğretmenlerinin Örgütsel Destek Algıları ile İş Tatminlerinin İncelenmesi
Tarih:29.08.2019
Saat:12:00
Yer:Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6.kat Seminer Salonu
 
Tez Yazarı: Nur ULUSOY 
Tez Danışmanı: .Dr. Öğretim Üyesi Gülhan GÜVEN 
Bilim Dalı: Okul Öncesi Öğretmenliği 
Tezin Konusu:Çocuğu Tanıma Teknikerinin Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alma Durumları ve Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri 
Tarih: 29.08.2019
Saat: 13:00
Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası 3 Nolu Seminer Salonu
 
 
Tez Yazarı: Yasin SAMAR 
Tez Danışmanı: Dr. Öğrt. Üyesi Serap DEMİRİZ
Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi 
Tezin Konusu: Okul Öncesi Dönem Çocukların Öz Düzenleme Becerileri İle Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tarih: 29.08.2019
Saat: 10:30
Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası 402 Numaralı Oda
 
 
Tez Yazarı : Tuğba BİLEN
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ahmet ARIKAN
Program Türü : Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı : Matematik Eğitimi
Tez Konusu : Meslek Lisesi Öğrencilerinin Uzamsal Düşünmelerinin İncelenmesi
Tarih : 29.08.2019
Saat : 11:00
Yer: Gazi Üniversitesi F Blok Matematik Labaratuvarı ( F-104)
 
Adı Soyadı: Sabahat Nur BOZTUNÇ
Danışman Adı Soyadı: Prof. Dr. Paşa Tevfik CEPHE
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı: Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı: İngiliz Dili ve Eğitimi
Tezin Konusu: THE EFFECT OF USING GAP FILLERS ON ORAL EXAMINATIONS OF PREP-SCHOOL STUDENTS
Yer: Eğitim Fakültesi C Blok Toplantı Salonu
Zaman: 29.08.2019 
Saat: 10:00
 
Tez Yazarı: Özge KARACA 
Tez Danışmanı: .Dr. Canan GÜRSEL 
Bilim Dalı: Felsefe Grubu Öğretmenliği 
Tezin Konusu:Farklı Okul Türlerinde Öğrenim Gören Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Akademik Güdülenme İlişkisinin İncelenmesi
Tarih: 29.08.2019
Saat: 13:30
Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası 2 Nolu Seminer Salonu
 
Tez Yazarı: Rumeysa POLAT
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hasan Hüseyin UĞURLU
Program Türü: Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu:  Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Öteleme ve Dönme Dönüşümlerine Yönelik Özelleştirilmiş Alan Bilgilerinin İncelenmesi
Tarih: 29.08.2019
Saat: 09.30
Yer: Gazi Üniversitesi F Blok Matematik Laboratuvarı (F-104)
 
Tez Yazarı: Hidayet KARAEVLİ 
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Semra MİRİCİ
Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi 
Tezin Konusu: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENlerinin ÇEVRE ETİĞİ FARKINDALIKLARI VE ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 
Tarih: 29.08.2019
Saat: 13:00
Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, bosna binası 402 nolu oda
 
Tez Yazarı: Betül KAVUT
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cemal KURNAZ
Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 
Tezin Konusu: MUSTAFA KUTLU’NUN ESERLERİNDE EĞİTİM
Tarih: 29.08.2019
Saat: 12:00
Yer:  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 1 Salonu 
 
Tez Yazarı: Nesli Çiğdem SARAL 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cem BALÇIKANLI
Bilim Dalı: İngiliz Dili Eğitimi 
Tezin Konusu:Exploring Curriculum Literacy Level of English Language Teachers in Turkey
Tarih: 29.08.2019
Saat: 13:00
Yer:Gazi Eğitim Bilimleri Fakültesi C Blok - Toplantı Salonu
 
Tez Yazarı: Vildan GEDİK 
Tez Danışmanı: Doç.Dr.Gülgün BANGİR ALPAN
Bilim Dalı: Resim Eğitimi 
Tezin Konusu:Üniversite Mezunlarının Resim Sanatına İlgileri ve Resim Eğitimine Yönelik Görüşleri: Kırıkkale İli Örneği
Tarih: 29.08.2019
Saat: 13:30
Yer:Bosna binası,Doç.Dr.Gülgün BANGİR ALPAN'ın odası
 
 
Tez Yazarı: Refika Gülmay DAŞDEMİR
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ümit DENİZ
Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi 
Tezin Konusu:Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Öğretmen Algıları ile Öğretmen Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi
Tarih: 29.08.2019
Saat: 13:00
Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Kat:4, No:406
 
Tez Yazarı: Dilek DURGUTLUOĞLU
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Neslihan AVCI
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu:  Okul Öncesi Sınıflarındaki Özel Gereksinimli Çocuklar ve Akranlarının Arkadaşlık İlişkileri ve Öğretmen Destek Stratejileri
Tarih: 29.08.2019
Saat:12.00
Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 442 Nolu oda
 
 
Tez Yazarı: Nida Ülkü ÇETİN 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ 
Bilim Dalı: Türkçe Eğitimi 
Tezin Konusu: Türkçe Eğitimi ve Öğretiminde Sınırlılıklar 
Tarih: 29.08.2019
Saat: 10:00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 2 Nolu Seminer Salonu 
 
Tez Yazarı: Aygün ALTUN 
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Sönmez GİRGİN 
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi 
Tezin Konusu: Oyun temelli öğrenmenin altıncı sınıf öğrencilerinin fen akademik başarıları ve bilgi kalıcılığı üzerine etkisinin araştırılması 
Tarih: 29.08.2019
Saat: 14:00
Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası Fen Lab. 7 
 
Tez Yazarı: Anıl GÖKTAŞ
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Semra MİRİCİ
Bilim Dalı: Biyoloji Eğitimi 
Tezin Konusu: Fetemm Uygulamalarının Biyoloji Öğretmen Adaylarının Fetemm Farkındalıklarına ve Görüşlerine Etkisi 
Tarih: 29.08.2019
Saat: 10:30
Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası Biyoloji Seminer Salonu
 
 
Tez Yazarı: SAEFADEEN MAHMOOD ALİ
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Bülent AKBABA 
Bilim Dalı: Sosyal Bilgiler Eğitimi 
Tezin Konusu: SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YARATICI DRAMANIN KULLANILMASI ÖĞRENCİLERDE İLETİŞİM BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA ETKİSİ
 Tarih: 29.08.2019
Saat: 14:30
Yer: 
 
 
Tez Yazarı: Sümeyye OKUMUŞ
Tez Danışmanı:Doç. Dr. Saide ÖZBEY
Bilim Dalı:Temel Eğitim Bilim Dalı
Tezin Konusu: Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 48-72 Aylık Çocukların Ahlaki Değer Yargıları ile Yaşam Kalitesi ve Ebeveynlerinin Ahlaki Değer Yargıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tarih: 29/08/2019
Saat: 15.00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 1
 
 
Tez Yazarı: Hilal GÜZEL
Tez Danışmanı:  Dr. Öğr. Üyesi Aysel TÜFEKCİ AKCAN 
Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi 
Tezin Konusu: Okul Öncesi Kuruma Giden 3-6 Yaş Çocuğa Sahip Babaların Ebeveynlik Rolü Algıları ile Baba-çocuk İlişkilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
 Tarih: 28.08.2019
Saat: 13:30
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 3 nolu seminer odası 
 
 
Tez Yazarı: Büşra ÖNER 
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Hamiye DURAN 
Bilim Dalı: Türkçe Eğitimi 
Tezin Konusu: Elâzığ masallarından seçilmiş on beş masalın yeniden yazımı ve değerler eğitimi açısından incelenmesi
 Tarih: 28.08.2019
Saat: 13:00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Seminer Salonu 1 
 
 
Tez Yazarı: Merve KILIÇ 
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Kadriye Dilek BACANAK 
Bilim Dalı: İngilizce Öğretmenliği 
Tezin Konusu: Peer Feedback vs. Teacher Feedback: A comparative case study on improving discourse markers in learners' writing skills
 Tarih: 28.08.2019
Saat: 15:30
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi C Blok  Toplantı Salonu 
 
 
Tez Yazarı: Hilal GÜZEL
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Aysel TÜFEKCİ AKCAN
Yüksek Lisans 
Temel Eğitim Anabilim Dalı/ Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu: Okul Öncesi Kuruma Giden 3-6 Yaş Çocuğa Sahip Babaların Ebeveynlik Rolü Algıları ile Baba-çocuk İlişkilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Tarih: 28.08.2019
Saat: 13.30
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1, 2 veya 3 nolu seminer odası
 
 
Tez Yazarı: Ayşe BİBER 
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Zehni KOÇ 
Bilim Dalı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Tezin Konusu: Empati Yönelimli Siber Zorbalık Psiko-Eğitim Programının Lise 9. ve 10. Sınıf Öğrencilerinin Siber Zorbalık Düzeylerine Etkisi (Konya Cihanbeyli Güven Belgin Anadolu Lisesi Örneği)
 Tarih: 28.08.2019
Saat: 10:00
Yer: Gazi Eğitim Dekanlık Toplantı Salonu 2 
 
 
Tez Yazarı: Büşra AKTAŞ  
Tez Danışmanı: DOÇ. DR. ÖMER SAYLAR
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu: FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNDE CANLILAR VE YAŞAM ÖĞRENME ALANINDA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞSEL HAZIR OLUŞ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
 Tarih: 28.08.2019
Saat: 09:30
Yer: Gazi Eğitim Hersek Binası 3 Nolu Salon 
 
 
 
Tez Yazarı: Yasemin YILDIZ 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abide GÜNGÖR AYTAR
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu: 5-6 Yaş Çocukların Mizaç Özellikleri İle Bilişsel Tempoları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 Tarih: 28.08.2019
Saat: 14:00
Yer: İlgili Öğretim Üyesi Odası 
 
 
Tez Yazarı: Ebru Nur TEKEL 
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ömer SAYLAR 
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi 
Tezin Konusu: ÇEVRE SORUNLARINDAN HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖĞRETİLMESİNDE ARGÜMANTASYON TABANLI FEN ÖĞRETİMİNİN ETKİSİ 
Tarih: 28.08.2019
Saat: 12:30
Yer: Gazi Eğitim Hersek Binası 3 Nolu Salon 
 
 
Tez Yazarı: Elif YAVUZ 
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ömer SAYLAR 
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi 
Tezin Konusu: Ortaokul öğrencilerinin çevresel tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
Tarih: 28.08.2019
Saat: 11:00
Yer: Gazi Eğitim Hersek Binası 3 Nolu Salon 
 
 
Tez Yazarı: Demet BALTA 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bahri ATA 
Bilim Dalı: Tarih Eğitimi 
Tezin Konusu:Lise Öğrencilerinin Tarih Nedir Aporizmalarına Katılma Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi 
Tarih: 28.08.2019
Saat: 15:00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık 102 Nolu Sınıf 
 
 
 
Tez Yazarı: Büşra Gül KALEM 
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gülhan GÜVEN 
Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu:Okul Öncesi Dönem Çocuklarının En Çok İzledikleri Çizgi Filmlerdeki Toplumsal Cinsiyet Olgususunun İncelenmesi (Gaziantep İli Örneği) 
Tarih: 28.08.2019
Saat: 14:00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 3 Nolu Seminer Salonu
 
 
Tez Yazarı: Hasan Uğur SERDAROĞLU 
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hatice BEKİR 
Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu:Okul Öncesi Eğitim Ortamlarının Kalitesi ile Çocukların Dil Gelişim Düzeylerinin İncelenmesi
Tarih: 28.08.2019
Saat: 12:00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 2 Nolu Seminer Salonu
 
 
Tez Yazarı: Tuğçe KURT 
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hatice BEKİR
Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu:  Anasınıfına Devam Eden Çocukların Trafik Farkındalığının İncelenmesi
Tarih: 28.08.2019
Saat: 10.00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 2 No'lu Seminer Salonu
 
 
Tez Yazarı: Ayşe YİĞİT
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe UYAR
Bilim Dalı: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu:  MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL DÜŞÜNME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ
Tarih: 28.08.2019
Saat: 10.30
Yer: Gazi Üniversitesi F Blok Matematik Laboratuvarı (F-104)
 
 
Tez Yazarı: Esra ŞIVKIN 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK
Bölümü: Çocuk Gelişimi 
Konu: Alt Ve Üst Sosyo Ekonomik Düzeydeki 60-72 Ay Arası Çocukların Sosyal Gelişimleri ile Anne Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tarih: 28.08.2019
Saat: 10.00
Yer:  Bosna Binası 4. Kat 403 Numaralı Oda
 
 
Tez Yazarı: Hülya SAYICI 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK
Bölümü: Çocuk Gelişimi 
Konu: İlkokul 3. ve 4. Sınıfa Devam Eden Çocukların Anne Tutumları ile Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Arasındaki İlişki
Tarih: 28.08.2019
Saat: 11.30
Yer:  Bosna Binası 4. Kat 403 Numaralı Oda
 
 
Tez Yazarı: Tuğçem EROĞLU 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe UYAR 
Bilim Dalı: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu: GÜNCELLENEN ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ANALİZİ VE PROGRAMA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Tarih: 28.08.2019
Saat: 09.30
Yer: GAZİ ÜNİVERSİTESİ F BLOK MATEMATİK LABORATUVARI (F-104)
 
 
Tez Yazarı: Döndü Gamze AKTAŞ 
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Selami ERCAN 
Bilim Dalı: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu:  ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN KESİR VE RASYONEL SAYI KAVRAMLARI ALGILARI
Tarih: 28.08.2019
Saat: 15.00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi F Blok Matematik Lab. 
 
 
Tez Yazarı: Yağmur KOYUNCU 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Havva YAMAK 
Bilim Dalı: Fen Bilimleri Eğitimi
Tezin Konusu:  Fen Bilimleri Dersinde Model Kullanımının 6. Sınıf Öğencilerinin Akademik Başarılarına ve Fene Karşı Tutumlarına Etkisi
Tarih: 28.08.2019
Saat: 10.00
Yer: Dekanlık 1 Nolu Toplantı Salonu
 
 
Tez Yazarı: Gülbin AKTUY
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Basri ATASOY
Program Türü: Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı: Kimya Eğitimi
Tezin Konusu: Farklı Lise Türlerindeki Öğrencilerin Sosyoekonomik Durumları, Öğrenme Stratejileri Ve Başarı-Başarısızlık Yüklemeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Çankırı İli Örneği
Tarih: 28.08.2019
Saat: 10.30
Yer: Gazi Üniversitesi Hersek Binası Kimya Laboratuvarı 2
 
 
Tez Yazarı: Münevver ÇETİNDERE 
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Mehmet AKPINAR 
Bilim Dalı: Müzik Eğitimi 
Tezin Konusu:Güzel Sanatlar Liselerindeki Piyano Eğitim Sürecine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri (İç Anadolu Bölgesi Örneği)
Tarih: 28.08.2019
Saat: 14:00
Yer: Müzek Eğitimi A.B.D. Seminer Salonu 
 
 
Tez Yazarı: Özgür ÇETİNDERE 
Tez Danışmanı: Prof. Ülkü ÖZGÜR 
Bilim Dalı: Müzik Eğitimi 
Tezin Konusu:Klasik Gitar Tekniklerinin Çalgı Eğitiminde Verimli Kullanımı
Tarih: 28.08.2019
Saat: 13:00
Yer: Müzek Eğitimi A.B.D. Seminer Salonu 
 
 
Tez Yazarı: Nazmiye GÜNAL
Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Mümin TUFAN
Program Türü : Yüksek Lisans
Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Temel Eğitim Bilim Dalı
Tezin Konusu: Okul Öncesi Dönem Çocukların Oynama Eğilimi ile Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tarih: 28.08.2019
Saat: 14.00
Yer: İlgili Öğretim Üyesi Odası
 
 
Tez Yazarı: Fatma Cahide ÖZÇELİK
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mustafa KALE
Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Ağları Kullanım Amaçları ile Sanal Zorba/Kurban Olma Durumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Tarih: 28.08.2019
Saat: 14:30
Yer: Hersek Binası Salon 3”
 
 
Tez Yazarı: Tuğçe ŞİMŞEK
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Basri ATASOY
Program Türü: Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı: Kimya Eğitimi
Tezin Konusu:  Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumları ile Öğrenme Stratejileri, Başarı/Başarısızlık Yüklemeleri, Epistemolojik İnançları ve Öğrenme Yaklaşımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tarih: 28.08.2019
Saat: 11.30 
Yer: Gazi Üniversitesi Hersek Binası Kimya Laboratuvarı 2
 
Tez Yazarı: Anmar AL KHALİFA
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Celal Turgut KOÇ
Bilim Dalı: Arap Dili Eğitimi 
Tezin Konusu: Çağdaş Arap Medya Dilinde Sık Kullanılan Kelimeler
Tarih: 27.08.2019
Saat: 13:00
Yer: Gazi Üniversitesi, C Blok, Tez Savunma Odası
 
Tez Yazarı: Hande CANATAN 
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Çağatay AKENGİN 
Bilim Dalı: Resim-İş Eğitimi 
Tezin Konusu: Çizgi Filmlerin Görsel Sanatlar Dersi Alan Öğrenci Çalışmalarına Etkileri
Tarih: 27.08.2019
Saat: 12:00
Yer: İlgili Öğretim Üyesi Odası 
 
 
Tez Yazarı: Derya ALTAY 
Tez Danışmanı:  Doç. Dr. M. Arif ÖZERBAŞ
Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi 
Tezin Konusu: İlkokul Öğrencilerinin Problemi Cep Telefonu Kullanımlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tarih: 27.08.2019
Saat: 16:00
Yer:  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
 
Tez Yazarı: Elvida KANTAR 
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Başak UYSAL 
Bilim Dalı: Türkçe Eğitimi 
Tezin Konusu: Edebî Metinlerle Oluşturulan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Akran Zorbalığına Etkisi 
Tarih: 28.08.2019
Saat: 16:00
Yer:  Gazi Üniversitesi, Hersek Binası, 3 Numaralı Salon
 
 
Tez Yazarı: Hande CANATAN
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Çağatay AKENGİN 
Anabilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı: Resim-İş Eğitimi 
Tezin Konusu: Çİzgi Filimlerin Görsel Sanatlar Dersi Alan Öğrenci Çalışmalarına Etkileri 
Tarih: 27.08.2019
Saat: 12:00
Yer:  Gazi Eğitim Fakültesi İlgili Öğretim Üyesi Odası
 
 
Tez Yazarı: Talat ERTİREL 
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hüseyin AKKUŞ 
Bilim Dalı: Kimya Eğitimi 
Tezin Konusu: 9. ve 10. Sınıf  Kimya Ders Kitaplarında Kullanılan Analojilerin İncelenmesi
Tarih: 27.08.2019
Saat: 11:30
Yer:  Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Kimya Laboratuvarı 2 
 
 
Tez Yazarı: Merve ERTUŞ
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Çağatay AKENGİN 
Anabilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı: Resim-İş Eğitimi 
Tezin Konusu: Bigisayar Destekli Sanat Eletirisi Dersinin Akademik Başarıya Etkisi 
Tarih: 27.08.2019
Saat: 11:00
Yer:  Gazi Eğitim Fakültesi İlgili Öğretim Üyesi Odası
 
 
Tez Yazarı: Aslıhan BAYRAM
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Çağatay AKENGİN 
Anabilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı: Resim-İş Eğitimi 
Tezin Konusu: "GÜZEL SANATLAR LİSELERİ ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE DERSLERİNDE AKTİF ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİ"
Tarih: 27.08.2019
Saat: 10:00
Yer:  Gazi Eğitim Fakültesi İlgili Öğretim Üyesi Odası
 
 
Tez Yazarı: Ayşe ÇETİNKAYA 
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Mediha GÜLER 
Bölümü: Dekoratif Ürünler Eğitimi 
Konu: Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Bölgesi Belediye Meslek Edindirme Kursları
(BELMEK) El Sanatları Teknolojisi Takı Tasarımı Programının İncelenmesi
Tarih: 27.08.2019
Saat: 14.30
Yer:  Eğitim Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu
 
 
Tez Yazarı: Aydan FİNCAN 
Tez danışmanı: Doç. Dr. Başak UYSAL 
Bilim dalı: Türkçe Eğitimi 
Tezin Konusu: İdam Mahkûmlarının Son Sözleri Üzerine Duygu Durum Temelli Bir İnceleme
Tarih: 27.08.2019 
Saat: 15:00
Yer: Gazi Üniversitesi, Hersek Binası, 3 Numaralı Salon
 
 
Tez Yazarı: Ahmet AYGEN 
Tez danışmanı: Doç. Dr. Hüseyin AKKUŞ 
Bilim dalı: Kimya Eğitimi 
Tezin Konusu: Kimya Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Atom Modelleri ile İlgili Kavramsal Anlamaları ve Bu Modelleri Açıklamada Kullandıkları Analojiler
Tarih: 27.08.2019 
Saat: 10:30
Yer: Gazi Üniversitesi  Hersek Binası Kimya Lab. 
 
 
 
Tez Yazarı: Naim KARADAŞ
Tez danışmanı: Prof. Dr. Emel KOÇ
Bilim dalı: Felsefe Grubu Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu: Arthur Schopenhauer Felsefesinde Istıraptan Özgürlüğe
Tarih: 27.08.2019 (27 ağustos salı)
Saat: 14:00
Yer: Gazi Üniversitesi İlgili Öğretim Üyesi Odası (Bosna Binası 615 numaralı oda)
 
 
Tez Yazarı: Cemre Aybüke AKYÜZ 
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Ömer SAYLAR 
Ana Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi
Tez Konusu: Fen bilgisi ve Biyoloji Öğretmen Adaylarının Ekolojik Ayak İzi Farkındalıklarının Belirlenmesi
Yer: Hersek Binası toplantı salonu 3
Tarih: 27.08.2019
Saat: 11:00
 
 
Tez Yazarı: Esra BEK GÜMÜŞ 
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Ömer SAYLAR 
Ana Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi
Tez Konusu: Ortaokul Öğrencilerinin STEM Eğitimine Yönelik İlgi ve Görüşlerinin Belirlenmesi
Yer: Hersek Binası toplantı salonu 3
Tarih: 27.08.2019
Saat: 09:30
 
 
Tez Yazarı: Emel Soysal
Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Yıldırım
Ana Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi
Tez Konusu: Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik İlgi, Tutum ve Motivasyonlarına Etkisi
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonu 2, Hersek Binası
Tarih: 27.08.2019
Saat: 14:00
 
 
Tez Yazarı: Ayşe Nur Sakin 
Tez Danışmanı : Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Yıldırım
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi 
Tezin Konusu: Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Yeterlik İnanç Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Şanlıurfa Örneği
Tarih: 27.08.2019
Saat: 9:00
Yer: Hersek Binası Toplantı Salonu 2 
 
 
Tez Yazarı: Havva ZÜLAL YILMAZ 
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Mine AKTAŞ 
Bilim Dalı: İlköğretim Matematik Eğitimi 
Tezin Konusu: Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Çokgenler ve Dörtgenler Konusundaki Kavram Yanılgılarının Geogebra ile Bilişsel Çelişki Oluşturarak Giderilme Sürecinin incelenmesi 
Tarih: 27.08.2019
Saat: 14:30
Yer: Gazi Üniversitesi, Bosna Binası 1 Nolu Salon 
 
 
Tez Yazarı: Necla ÇAKMAK
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Celal Turgut KOÇ
Bilim Dalı: Arapça Eğitimi 
Tezin Konusu: Türkçede ve Arapçada Sıfat-fiiller Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Tarih: 27.08.2019
Saat: 11:00
Yer: Gazi Üniversitesi, C Blok, Tez Savunma Odası
 
 
Tez Yazarı: Emine YAVUZ
 
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İbrahim Ethem POLAT
 
Bilim Dalı: Arap Dili Eğitimi Bilim Dalı
 
Tezin Konusu: Arapça Öğretiminde Şarkıların Kullanılması
 
Tarih: 27.08.2019
 
Saat: 09:00
 
Yer: C Blok Toplantı Salonu
 
Tez Yazarı: Esra EROĞLU 
Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim YILDIRIM 
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu:  Argümantasyon Tabanlı Öğrenme Yönteminin Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum, Davranış ve Başarıya Etkisi
Tarih: 27.08.2019
Saat: 16:00
Yer:Gazi Eğitim Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
 
Tez Yazarı: Kübra DEMETGÜL 
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İskender Hakkı SARIGÖZ 
Bilim Dalı: İngilizce Eğitimi
Tezin Konusu:  A CONSTRUCTIVIST APPROACH TO MULTIDIMENSIONAL ELICITATION : AN ATTAINMENT BASED PERSPECTIVE THROUGH COMMUNICATIVE CONCEPT CHECKING
Tarih: 27.08.2019
Saat: 10:00
Yer:Gazi Eğitim Bilimleri Fakültesi C Blok - Toplantı Salonu
 
Tez Yazarı: Bilge ESKİ 
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Kemalettin DENİZ 
Bilim Dalı: Drama Eğitimi 
Tezin Konusu: Türkiye'de Dramayla Dil Eğitimi Alanında Yapılan Lisanüstü Araştırmaların EğilimleriTarih: 27.08.2019
Saat: 13:00
Yer: Gazi Üniversitesi, Hersek Binası 3 Nolu Salonu 
 
Tez Yazarı: Ahmet ÇELİK 
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim YILDIRIM
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu: Bilim Şenliklerinin Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi, Motivasyon, Fen Bilimleri Dersi Ve    Bilime Yönelik Tutumlarına Etkisi
Tarih: 27.08.2019
Saat: 11:00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonu 2
 
Tez Yazarı:  Aylin NASIROĞLU
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Ömer SAYLAR 
Ana Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı: Biyoloji Eğitimi
Tez Konusu: Popüler Çevre Konularının Öğrenilmesinde Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenmenin Etkisi: Ekolojik Ayak İzi 
Yer: Hersek Binası toplantı salonu 3
Tarih: 27.08.2019
Saat: 12:00
 
Tez Yazarı: Hatice GENCER 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Belgin AKSOY 
Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu: Okul Öncesine Devam Eden Çocukların Erken Okuryazarlık Becerileri İle Benlik Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Tarih: 27.08.2019
Saat: 10:00
Yer: İlgili Öğretim Üyesi Odası 
 
 
Tez Yazarı: Özge Özdemir Yıldız
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Sevgi Atlıhan
Bilim Dalı: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu: Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi ve Problem Kurma Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi
Tarih: 27.08.2019
Saat: 11:00
Yer: Gazi Üniversitesi F-Blok Matematik Laboratuvarı (F-104)
 
 
Tez Yazarı: Gülcan Şenol
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Sevgi Atlıhan
Bilim Dalı: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu: Orta Öğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Türev Kavramına İlişkin Ön Bilgilerinin Lisans Eğitimine Etkisinin İncelenmesi
Tarih: 27.08.2019
Saat: 10:00
Yer: Gazi Üniversitesi F-Blok Matematik Laboratuvarı (F-104)
 
 
Tez Yazarı: Nesibe Kızılsekili
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Sevgi Atlıhan
Bilim Dalı: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu: Orta Öğretim Matematik ve Geometri Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Analizi
Tarih: 27.08.2019
Saat: 14:00
Yer: Gazi Üniversitesi F-Blok Matematik Laboratuvarı (F-104)
 
 
Tez Yazarı : Hande ERTİK
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Ömer SAYLAR
Bilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı - Fen Bilgisi Eğitimi  
Tarih : 27.08.2019
Saat : 14.00
Konu : Ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin çevre kirliliği ile ilgili kavram yanılgılarının kavram karikatürleri ile analizi 
Yer : Hersek - Toplantı salonu 3
 
Tez Yazarı: Özlem İnci Parlak
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Sevgi Atlıhan
Bilim Dalı: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu: 9. Sınıf Öğrencilerinin Üçgenlerde Temel Kavramlara İlişkin Kavram Yanılgılarının İncelenmesi
Tarih: 27.08.2019
Saat: 15:00
Yer: Gazi Üniversitesi F-Blok Matematik Laboratuvarı (F-104)
 
Tez Yazarı: Hatice Yeşilyurt 
 
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Ayten Koç AYDIN 
 
Bilim Dalı: Felsefe Eğitimi
 
Tezin Konusu: Dede Korkut Hikayeleri’nin Özgecilik Kavramı Açısından Değerlendirilmesi
 
Tarih: 26.08.2019
 
Saat: 14.00
 
Yer: İlgili Öğretim Üyesi Odası 
 
 
Tez Yazarı: Bütel ŞIHLAROĞLU YILDIRIM 
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Fahri TEMİZYÜREK 
Bölümü: Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi 
Konu: Hüseyin Nihal Atsız’ın “Bozkurt’lar” Adlı Romanındaki Değerlerin Türkçe Eğitimi Açısından İncelenmesi
Tarih: 26.08.2019
Saat: 12.30
Yer: Gazi Üniversitesi Bosna Hersek Binası 6.kat Seminer Odası
 
 
Tez Yazarı: Tolga ÖZER 
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Barış KARAELMA 
Bölümü: Müzik Eğitimi 
Konu: Ortaokul Müzik Derslerinde Ud Çalgısının Kullanımına Yönelik Yaklaşımlar ve Etkinlik Düzeyleri
Tarih: 26.08.2019
Saat: 14.00
Yer: Müzik Eğitimi Bölümü Seminer Odası 
 
 
Tez Yazarı: Ece TEKE
Tez Danışmanı: Gamze Elif TANINMIŞ
Bölümü: Müzik Eğitimi 
Konu: 1998-2018 Yılları Arasında  Uygulanan Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarındaki Müziksel İşitme Okuma ve Yazma Derslerinin İçerik Bakımından Karşılaştırılması
Tarih: 26.08.2019
Saat: 13.30
Yer: Müzik Eğitimi Bölümü Seminer Odası 
 
 
Tez Yazarı: Merve Nur YILDIZ 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fulya TEMEL 
Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu: MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda Yer Alan Güne Başlama Zamanı ve Günü Değerlendirme Zamanı’nın Etkin Uygulanmasına İlişkin Akademisyen, Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi
Tarih: 26.08.2019
Saat: 10.00
Yer: İlgili Öğretim Üyesi Odası 
 
 
Tez Yazarı: Kübra KARATAŞ
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Devrim ÇAKMAK
Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Tezin Konusu: Ondalık Gösterimler Konusunun Ortaokul 5.Sınıf Öğrencilerinde Gerçekçi Matematik Eğitimiyle Öğretiminin Başarıya Etkisi
Tarih: 26.08.2019
Saat: 9.00
Yer: Dekanlık 2 Nolu Toplantı Salonu
 
 
Tez Yazarı: Songül ZORBAY VAROL 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Neslihan AVCI
Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu:  Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çocuğun Katılım Hakkını Kullanmasını Etkileyen Etkenlerin İncelenmesi 
Tarih: 26.08.2019
Saat:13:30
Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 442 Nolu oda
 
 
Tez Yazarı: Merve UYSAL
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Handan DEMİRCİOĞLU
Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Tezin Konusu: 6.Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Gösterimler Konusundaki Kavrayışlarının ve Bu Kavrayışlara Üstbilişsel Eğitimin Etkisinin İncelenmesi
Tarih: 26.08.2019
Saat:15.00
Yer: Dekanlık 2  Nolu Toplantı Salonu
 
 
Tez Yazarı: Safiye PİŞKİN 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Neslihan AVCI
Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu:  Okul Öncesi Çocukları İçin İlkokula Hazır Oluş Ölçeğinin (OÇİHO) Geliştirilmesi
Tarih: 26.08.2019
Saat:10:30
Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 442 Nolu oda
 
 
Tez Yazarı: Elif Ankay
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Devrim ÇAKMAK
Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Tezin Konusu:  Matematik Öğretiminde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Başarısına, Tutumuna ve Bilgilerinin Kalıcılığına Etkisi
Tarih: 26.08.2019
Saat:10:30
Yer: Dekanlık 2 Nolu Toplantı Salonu
 
 
Tez Yazarı: Metehan MERCAN
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mine AKTAŞ
Bilim Dalı: İlköğretim Matematik
Tez Konusu: 6. Sınıf Matematik Dersine Ait “Tam Sayılar Ve Cebirsel İfadeler” Konularının Scratch Destekli Öğretiminin Akademik Başarı, Motivasyon Ve Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi
Tez Savunma Tarihi: 26 Ağustos 2019
Tez Savunma Saati: 14.30
Tez Savunma Yeri: Bosna binası 1 Nolu Seminer Odası
 
Tez Yazarı: Esin KELİSMAİL 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Devrim ÇAKMAK 
Bilim Dalı: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu: Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destekli Öğretimin 6. Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel İfadeler Alt Öğrenme Alanında Matematik Başarılarına Ve Tutumlarına Etkisi
Tarih: 26.08.2019
Saat: 13:30
Yer: Dekanlık Toplantı Salonu 2 
 
Ad-Soyad: Sevim AKTAŞ
Danışman: Doç. Dr. Mine AKTAŞ  
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı: Matematik Eğitimi
Tez konusu: Model Oluşturma Etkinlikleri ile Ondalık Gösterim Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Matematiğe Karşı Tutumlarına Etkisi
Tarih: 26.08.2019
Saat: 16:30
Yer:  Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 Nolu Seminer Salonu
 
Tez Yazarı: Hüseyin Atakan GÜÇOĞLU
Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Seyfi SAVAŞ
Bilim Dalı: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu: Spor Bilimleri Fakültesinde Üç Farklı Yöntem İle İşlenen Basketbol Derslerinin Öğrencilerin Bilişsel Duyuşsalve Psikomotor Gelişim Düzeylerine Etkisi
Tarih: 26.08.2019
Saat: 13:30
Yer:  Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
 
Tez Yazarı: Sıddıka KÖK 
Tez Danışmanı: Doç Dr.Mine AKTAŞ 
Bilim Dalı: Matematik Eğitimi 
Tezin Konusu: DÜŞÜK BAŞARILI ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE BAŞARISIZLIK NEDENLERİ (EYÜP İLÇESİ ÖRNEĞİ)
Tarih: 26.08.2019
Saat: 13:00
Yer: Bosna Binası- 1 Nolu Seminer Salonu 
 
Tez Yazarı: Ebru ÖZÇELİK 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bekir BULUÇ 
Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi
Tezin Konusu: Temel Eğitimde Drama Yöntemi İle Sorumluluk Değerinin Öğretimi 
Tarih: 26.08.2019
Saat: 10:00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Odası 2   
 
Tez Yazarı: Sibel MADEN 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Belgin AKSOY 
Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu: 5-6 Yaşında Çocuğu olan Ebeveyinlerin Geleneksel Anne ve Baba Rolleri ile Ebeveyinliğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 
Tarih: 26.08.2019
Saat: 10:00
Yer: Dekanlık Toplantı Salonu 2
 
Yazar Adı Soyadı: Serkan DEMİR
Danışman Adı Soyadı: Doç. Dr. Mustafa KALE
 
Bölüm: Sınıf Eğitimi ABD
 
Tezin Konusu:İlkokullarda Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitiminde Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi
 
Savunma Tarihi: 26.08.2019
 
Saat: 15.00
 Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Dekanlık Toplantı Salonu 3 
 
Tez Yazarı: Kübra Saniye KIZILCI 
Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Önder ŞENSOY 
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi
Tezin Konusu: Teknolojik Uygulamalara Dayalı Fen Bilimleri Öğretiminin Ortaokul Öğrencileri Üzerine Etkisinin Araştırılması
Tarih: 23.08.2019
Saat: 11:00
Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 
 
Tez Yazarı: Cihan SERT 
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Çığıl AYKUT
Bilim Dalı: Zihin Engellerin Eğitimi 
Tezin Konusu: OKUMA GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN OKUMA AKICILIĞININ ARTTIRILMASINDA MODEL OKUMA, TEKRARLI OKUMA, HATA DÜZELTMESİ VE KENDİNİ İZLEME STRATEJİSİ SAĞALTIM PAKETİNİN ETKİSİ
Tarih: 23.08.2019
Saat: 10:30
Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası Z-13 nolu oda
 
 
Tez Yazarı: Recep GÜR 
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Banu ALTUNAY ARSLANTEKİN
Bilim Dalı: Özel Eğitimi
Tezin Konusu: Görme Engelli Öğrencilere Braille Okuma Ve Not Alma Cihazını Kullanma Becerisinin Kazandırılmasında Eşzamanlı İpucu Yöntemiyle Yapılan Öğretimin Etkililiği
Tarih: 23.08.2019
Saat: 10:00
Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3
 
Tez Yazarı: Gülsüm Aydın
Tez Danışmanı: Pr.Dr. Türker Eroğlu 
Bilim Dalı: Drama ve Eğitimi
Tezin Konusu: ‘‘Drama Yoluyla Okul Öncesi Dönemde İngilizce Dil Eğitimi’’
Tarih: 23.08.2019
Saat : 09:30
 
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Seminer salonu.
 
Tez Yazarı: Galip Şeref GÜRKAN 
 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sıdıka BULDUK
 
Bilim Dalı: Aile Ekonomisi ve Beslenme 
 
Tezin Konusu: Denizli İli Kale İlçesi Ortaokul Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi 
 
Tarih: 23.08.2019
 
Saat: 13:00
 
Yer:  Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi B Blok Toplantı Salonu
 
Tez Yazarı: Yasin ARSLAN
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sıdıka BULDUK
Bilim Dalı: Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi
Tezin Konusu: Adölesanların Yeme Tutum ve Davranışları ile Beden Algısı Üzerine Bir Araştırma
Tarih: 23.08.2019
Saat: 11:00
Yer: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, B Blok Toplantı Salonu
 
Tez Yazarı: Cansu BOZAN DENİZ 
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Zeynep KURTULMUŞ 
Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu:Okul Öncesi Dönem Üstün Yetenekli Çocuklar ile Normal Gelişim Gösteren Çocukların Sosyal Beceri Düzeyleri ve Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tarih: 23.08.2019
Saat: 10:00
Yer: Bosna Binası 6.kat 2 nolu Seminer salonu
 
Tez Yazarı: Hamza ALTINTAŞ
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Türker EROĞLU
Bölümü: Müzik Öğretmenliği 
Konu: Bir Yaygın Eğitim Aracı Olarak Türkü
Tarih: 23.08.2019
Saat: 10.30
Yer:  Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Seminer Salonu
 
Tez Yazarı: Şahika Nur SOYDAN
Tez Danışmanı: Prof.Dr.Cengiz ÇINAR
Bölümü: İlöğretim Matematik 
Tezin Konusu: Tam Sayılar Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımının 7.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısı ve Derse Karşı Tutumu Üzerine Etkisinin Araştırılması
Tez Savunma Tarihi: 23.08.2019
Yer: F Blok 204
Saat: 11:00
 
 
Tez Yazarı: Alev Şeyda UZUN
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Leylâ KARAHAN
Program Türü : Doktora
Anabilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tez Konusu: Ahmet Cevat Emre'nin Türk Dili ve Türk Dili Eğitimi ile İlgili Görüşleri
Tarih: 23.08.2019
Saat: 10:00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 No'lu Seminer Odası 
 
Tez Yazarı: Gökhan SEVİNÇ
Tez Danışmanı: Öğretim Üyesi Dr. Pınar YAPRAK KEMALOĞLU
Bilim Dalı: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tezin Konusu: Türkiye'de Organize Sporlardaki Çocukluk Deneyimleri. 
Tarih: 23.08.2019
Saat: 14:00
Yer:Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 1. kat toplantı salonu
 
Tez Yazarı: Hatice KIRÇİÇEK
 
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Demet ÇETİN
 
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı
 
Konu: Biyoloji Laboratuvarı Dersinde Kullanılan Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik ve Tutumlarına Etkisinin, Yaklaşıma İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
 
Tarih: 23.08.2019
 
Saat: 11.00
 
Yer:  Hersek binası 258 Nolu Oda
 
 
Tez Yazarı:Ali Rıza TANGAL 
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Zihni KOÇ
Bilim Dalı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezin Konusu: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Öğrencilerinin Kişilik Tipleri ile Bölüm Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tarih: 23.08.2019
Saat: 14:30
Yer: Dekanlık Toplantı Salonu 
 
Tez Yazarı: Sıla ATAŞ 
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Banu ALTUNAY ARSLANTEKİN
Bilim Dalı: Özel Eğitimi
Tezin Konusu: Görme Engelli Kaynaştırma Öğrencilerine Akran Aracılığıyla Sunulan Bağımsız Hareket Becerilerinden Rehberle Yürüme Becerisinin Eşzamanlı İpucu Yöntemiyle Öğretiminin Etkililiği
Tarih: 23.08.2019
Saat: 12:00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Hersek 3 numaralı salon
 
Tez Yazarı:Burçin TURAN 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cengiz ÇINAR 
Bilim Dalı: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu: Yeni 6. Sınıf matematik ders kitabının içerik, alıştırma ve değerlendirme çalışmalarının yeterliliği, görsel tasarım açısından öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi
Tarih: 23.08.2019
Saat: 14:00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi F blok 204 nolu derslik
 
Tez Yazarı:Cansu TOK 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK
Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Tezin Konusu: Ergenlerin Ebeveyn Bağlanma Stilleri ile Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tarih: 23.08.2019
Saat: 11:00
Yer: Gazi Üniversitesi ilgili Öğretim Üyesi Odası
 
Adı-Soyadı: Hasan Talip CENGİZ
 
Danışman: Doç. Dr. Mehmet EFE
 
Program Türü: Yüksek Lisans
 
Anabilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü
 
Bilim Dalı: Müzik Eğitimi Bilim Dalı
 
Tezin Konusu: Kreutzer’in Kırkiki Etüdü Üzerine Edisyon ve Teknik İnceleme
 
Savunma Tarihi, Yeri ve Saati: 22.08.2019
 
Müzik öğretmenliği bölümü seminer odası, Saat: 11:00
 
 
Tez Yazarı: Sezin YAVAŞ
Tez Danışmanı: Doç.Dr.Uygar KANLI
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı: Fizik Eğitimi
Tezin Konusu: Bilim Merkezlerindeki Sergileri Pedagojik Olarak Modelleyen Atölye Çalışmaları ve Planlamasının 9.Sınıf Öğrencilerinin Basit Makineler Konusunu Öğrenmedeki Etkisi
Tarih: 22.08.2019
Saat: 14:00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Fizik Lab-4 
 
Tez Yazarı: Sultan Kılıç
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Yücel Çetin
Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi 
Tezin Konusu: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı (2017- 2018) Hakkındaki Görüşleri (Ankara İli Çankaya Örneği)
Tarih: 22.08.2019
Saat: 10.00
Yer:  Bosna binası 2 Nolu Seminer Odası
 
Tez Yazarı: Tuncay KOÇ 
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Kadriye Dilek BACANAK 
Bilim Dalı: İngiliz Dili Eğitimi 
Tezin Konusu: A Micro-Analytic Investigation of Word Explanation Sequences in L2 Speaking Classroom Interaction
Tarih: 22.08.2019
Saat: 11:00
Yer: Eğitim Fakültesi C Blok Toplantı Salonu
 
Tez Yazarı:  Merve Sucu
 
Tez danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Özlem Bayrak Cömert
 
Bilim Dalı:Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
 
Tez Konusu: Kitle İletişim Araçlarından Televizyonun Türkçe Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
 
Tez savunma tarihi: 22/08/2019
 
Saat: 8:30-10:00
 
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı, toplantı salonu-3
 
 
Tez Yazarı: Melek ÖZTATAR 
Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Kenan ÖNCÜ 
Bilim Dalı: Almanca Öğretmenliği 
Tezin Konusu: "Ilse ist weg" ve Kaçak Kız Romanlarında Birinci Çocuk Psikolojisi 
Tarih: 22.08.2019
Saat: 11.00
Yer:  C Blok Toplantı Salonu 
 
 
Tez Yazarı: Rabia Aslan
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Yücel Çetin
Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tezin Konusu: 9. ve 10. Sınıf Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım Ders Kitaplarında Değer Öğretimi
Tarih: 22.08.2019
Saat: 11.00
Yer:  Bosna Binası 2 Nolu Seminer Odası
 
Tez Yazarı: Venhar KARAKÖSE
Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Özlem BAYRAK CÖMERT
Yüksek Lisans Tezi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana bilim Dalı
Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Tezin  Konusu: 6. Sınıf Öğrencilerinin Hazırlıksız Konuşma Becerilerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma
Tez Savunma Tarihi: 22.08.2019
Saat: 10.00 - 11.30
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonu -3
 
Öğrencinin Adı: Songül Mercan
Danışmanın Adı: Dr. Öğr.Üyesi Özlem Bayrak Cömert
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilim Dalı
Tezin konusu: Genişletilmiş Mikro Öğretim Tekniğinin Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Kullanımı ve Etkililiği
Tez Savunma Tarihi: 22 / 08 / 2019
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Saat: 13:00 / 14:30
 
Tez Sahibi: Kezban Boğa
Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Özlem Bayrak Cömert 
Yüksek Lisans 
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı 
Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 
Tez Konusu: Soru Sorarak Okuma Stratejisinin İki Dilli 7. Sınıf Öğrencilerinin Özet Çıkarma Becerisine Etkisi
Tarih: 22/08/2019 
Saat: 14.30-16.00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonu-3
 
 
Tez Yazarı : Demet Kılıç 
Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Kemal Köksal
Bölümü: Temel Eğitim- Sınıf Eğitimi
Tez Konusu: Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk Kitaplarının Dış Yapısına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Tarih: 22 Ağustos
Saat: 14.00
Yer: Gazi Üniversitesi Hersek Binası Salon 2
 
Tez Yazarı : Ayşe Yurdakul
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Altan Alperen
Bölümü : Almanca Öğretmenliği
Konu: Nazi Almanyasında Çocuk Kitaplarının Propaganda Araçı Olarak Kullanılmasına Dair Bir Örnek: Der Giftpilz
Tarih: 22.08.2019
Saat: 13.00 
Yer: C Blok 101 Nolu Toplantı Salonu 
 
Tez Yazarı: Şaban ÖZDEMİR 
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Altan ALPEREN 
Bilim Dalı: Alman Dili Eğitimi 
Tezin Konusu: Alman Silahlı Kuvvetleri Üniversiteleri, Alman Kara Harp Okulu ve Almanya'da Subay Eğitimi
Tarih: 22.08.2019
Saat: 12:00
Yer: C Blok 101 Nolu toplantı salonu
 
Tez Yazarı: Asuman YAPRAK 
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Altan ALPEREN 
Bilim Dalı: Alman Dili Eğitimi 
Tezin Konusu: Entegrasyon kurslarının Almanya’ya göç eden Türklerin entegrasyon süreçlerine katkısı
Tarih: 22.08.2019
Saat: 15:00
Yer: C Blok 101 Nolu toplantı salonu
 
Tez Yazarı: Gülbahar BEGGİ
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Reyhan Yüksel GEMALMAYAN
Bilim Dalı: Drama ve Eğitim
Tezin Konusu: Yaratıcı Drama Eğitimine Yönelik Uzman Görüşleri
Tarih: 22.08.2019
Saat: 10:30
Yer: Gazi Üniversitesi, GSE Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı 2. Kat 219 Nolu Derslik
 
Tez Yazarı:Alper Remzi AYDIN
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN
Bilim Dalı: Drama ve Eğitim
Tezin Konusu: Çocuk Evlerinde Yaşayan Çocukların Dil Gelişim Düzeyleri ile Yaratıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
Tarih: 22.08.2019
Saat: 14:00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 3 Nolu Seminer Salonu
 
Tez Yazarı: Dilek Tahir
 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Altan Alperen
 
Bilim Dalı: Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı
 
Tezin Konusu: Almanca Öğretiminde Podcast Yardımıyla Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma
 
Tarih: 22.08.2019
 
Saat: 14:00
 
Yer: C 101
 
Tez Yazarı: Mine ÖZSOY YANBAK 
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hatice BEKİR 
Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu:Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Öz Düzenleme Becerileri İle Baba Çocuk İlişkisinin İncelenmesi
Tarih: 22.08.2019
Saat: 10:00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 3 Nolu Seminer Salonu
 
Tez Yazarı: Sinem ADAK ELASLAN
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN
Bilim Dalı: Okul Öncesi Öğretmenliği
Tezin Konusu: Doğu Bölgesinde Görev Yapan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Doyumları ve Aileler İle Olan İlişkilerinin İncelenmesi
Tarih: 22.08.2019
Saat: 12:00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 3 Nolu Seminer Salonu
 
 
Tez Yazarı:Dilek SELÇUK 
Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Şerif ORUÇ 
Bilim Dalı: Almanca Eğitimi
Tezin Konusu:Ortaöğretim Kurumlarında Okutulmakta Olan Almanca Ders Kitaplarında Kültürel ve Evrensel Değerler
Tarih: 22.08.2019
Saat: 10:00
Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi C Blok Toplantı Salonu 
 
Tez Yazarı: Nursat KAZANKAYA 
 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim KISAÇ
 
Bölümü: Felsefe Grubu Eğitimi 
 
Konu: Lise Öğrencilerinin Duygu Yönetme Becerilerinin Motivasyon ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
 
Tarih: 22.08.2019
 
Saat: 14:00
 
Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı 613 Nolu Oda
 
 
Tez Yazarı:Merve KARAGÖZ
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Gülhan GÜVEN
Program Türü:Yüksek Lisans
Anabilim Dalı:Temel Eğitim
Bilim Dalı:Okul Öncesi Eğitimi
Tez Konusu:MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Uygulanışına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İller Bazında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi 
Savunma Tarihi:22/08/2019
Savunma Saati:15:00
Savunma Yeri:İlgili Öğretim Üyesi Odası
 
Tez Sahibi: Tuğba Doğan 
Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Özlem Bayrak Cömert