YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN DERS KAYDI YAPACAK OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN DERS KAYDI YAPACAK OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

 

Aşağıda ders kaydı ile ilgili önemli tarihlere yer verilmiştir.

 

20-21 Eylül – Ders kayıtları

24 Eylül – Derslerin başlaması

24-25 Eylül – Danışman onayları

4-5 Ekim - Ders ekleme-bırakma ve kayıtlarla ilgili mazeretlerin yönetim kurullarında kabul edilenlerin danışmanlarıyla birlikte kayıtları.

 

İlk defa ders kaydı yapacak olan yeni kayıt öğrenciler için

 

  • Programa yeni başlayacak olanların danışmanlığını, danışmanları atanana kadar Ana Bilim Dalı Başkanı yapmaktadır.

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsüne 2017 yılı güz ve bahar döneminden önce ve sonra kayıt yaptıranlar olmak üzere iki çeşit ders kaydı mevcuttur. Lütfen kayıt yaptırdığınız yıla uygun olan ders kaydını yapınız (Öğrenci numarasının ilk iki hanesi, kayıt olunan yılı göstermektedir).

 

 

 

 

   

2017 yılı öncesinde kayıt yaptıranlar                              2017 yılı güz ve bahar döneminden                

                                                                                           İtibaren kayıt yaptıranlar

 

 

 

 

Ders döneminde ve danışmanı atanmamış olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri için

 

 

 

 

 

 

 

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen kredi ve AKTS(30 AKTS) şartını sağlayacak dersleri almaları gerekmektedir.

Derslerden birinin “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği” olması gerekmektedir.

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen kredi ve AKTS (30 AKTS) şartını sağlayan dersleri almaları gerekmektedir.

Derslerden birinin “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği” olması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

Ders aşamasında olup henüz tez aşamasına geçmemiş ve danışmanı atanmış olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri için;

 

 

 

 

 

 

 

  1. 30 AKTS Ders
  2. Kendi danışmanları adına açılmış olan Uzmanlık Alan Dersini seçmeleri gerekmektedir.
  1. 30 AKTS Ders
  2. Tez Hazırlık
  3. Kendi danışmanları adına açılmış olan Uzmanlık Alan Dersini seçmeleri gerekmektedir.

      

 

 

 

 

 

Yüksek Lisans ders dönemini bitirenler için

 

 

 

 

    2017 öncesi kayıt yaptıranlar                                  2017 Güz ve Bahar Döneminden İtibaren

                                                                                     Kayıt Yaptıranlar

Eğitim Ortak Programı başlığı altındaki 19... kodu ile başlayan Tez Dönemi’ni ve danışmanları adına açılmış olan Uzmanlık Alan Dersi’ni Seçmeleri gerekir. Mezuniyet için öğrencilerin 7 ders ile  1 seminer dersi olmak üzere en az 8 ders almış olmaları gerekir.

Eğitim Ortak Programı başlığı altındaki 19... kodu ile başlayan Tez Çalışması’nı ve danışmanları adına açılmış olan Uzmanlık Alan Dersi’ni seçmeleri gerekir.  Mezuniyet için öğrencilerin  bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersle seminer dahil en az 9 ders almış olmaları gerekir.

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktora ders dönemini bitirenler için

 

 

                

                

 

 

    2017 öncesi kayıt yaptıranlar                                  2017 Güz ve Bahar Döneminden İtibaren

                                                                                     Kayıt Yaptıranlar

Eğitim Ortak Programı başlığı altındaki  49... kodu ile başlayan Tez Dönemi’ni ve danışmanları adına açılmış olan Uzmanlık Alan Dersi’ni Seçmeleri gerekir. Mezuniyet için öğrencilerin 8 ders ile  1 seminer dersi olmak üzere en az 9 ders almış olmaları gerekir.

Eğitim Ortak Programı başlığı altındaki 49... kodu ile başlayan Tez Çalışması’nı ve danışmanları adına açılmış olan Uzmanlık Alan Dersi’ni seçmeleri gerekir.  Mezuniyet için öğrencilerin  bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersle seminer dahil en az 10 ders almış olmaları gerekir.

 

Not: Araştırma Teknikleri ve Yayın İçeriği konularını içeren bir ders Yüksek Lisans programında alınmış ise doktora programında bu dersin alınması zorunlu değildir. Bu durumda bulunan öğrenciler 8 ders+seminer ile mezun olabilir.

 

 

 

Doktora ders dönemini bitirip henüz yeterlik sınavına girmemiş olanlar için

 

 

 

 

2017 öncesi kayıt yaptıranlar                                 2017 Güz ve Bahar Döneminden İtibaren

                                                                                     Kayıt Yaptıranlar

Eğitim Ortak Programı başlığındaki Yeterlik Dönemi’ni  ve danışmanları adına açılmış olan Uzmanlık Alan Dersi’ni Seçmeleri gerekir.

  1. Yeterlik Dönemi
  2. Tez Hazırlık Dersi
  3. Uzmanlık Alan Dersini seçmeleri gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ!!

 

*Bir Eğitim Ortak Dersi alınması zorunludur (Bu ders “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” dersidir).

 

*Tez Çalışması ve Tez Hazırlık Dersleri birbirine karıştırılmamalıdır. Tez Çalışması, ders dönemini bitiren yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından seçilmektedir. Tez Hazırlık Dersi ise, henüz ders aşamasında olan ve danışmanı atanan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin seçmesi gereken bir derstir (Bu derslerin AKTS ve kredi bilgileri için yönetmeliğe bakınız).

 

*Eğitim dersleri Eğitim Ortak Programı başlığı altından seçilmelidir. Eğitim derslerinin ders programı Eğitim bilimleri Enstitüsünün sayfasında ilan edilmektedir.

 

*Eğitim derslerinin kontenjan arttırımıyla Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ilgilenmemektedir. Kontenjan arttırmak için lütfen ilgili dersin öğretim üyesi ile görüşünüz.

 

*Bilimsel Hazırlıkta olan öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora derslerini seçmemeleri ve bilimsel hazırlık derslerini iki dönemde tamamlamaları gerekmektedir.

 

*Bilimsel Hazırlık programında alınması gereken dersler en az üç, en çok altı derstir ve ders için belirlenen süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Öğrencinin bilimsel hazırlık programı ile ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için asgari CC başarı şartını yerine getirmesi gerekir.

 

*Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 33 krediden, 60’ı ders ve 30’u dönem projesi olmak üzere 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders de dahil en az 11 ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

 

*Ders kayıtlarıyla ilgili herhangi bir değişiklik yapmak isteyenlerin 24-25 Eylül tarihlerinde danışmanlarına ulaşmaları gerekmektedir. Bu tarihlerde sistem size kapanacak, yalnızca danışmanlarınıza açık olacaktır.

 

*Yukarıda yer alan bilgiler Eğitim Bilimleri Enstitüsü sayfasından yararlanılarak oluşturulmuştur. Detaylı bilgi için lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğine göz atmanız gerekmektedir.

 

Eğitim Bilimleri enstitüsü web sayfası:

https://egtbil.gazi.edu.tr

 

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170127-6.htm

background image