2017 Yılında Savunulan Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri

Tez Yazarı: Çağdaş ÖZDOĞAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK

Konu:   Av Sporcularının Giysilerinden Kaynaklanan Sorunları ve Beklentileri 

Tarih: 29.12.2017

Saat: 11:00

Yer:  Gazi Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Ayşegül AKINCI COŞGUN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN

Konu:   Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklara Ev Ortamında Verilen Sayı ve İşlem Eğitim Programının Çocukların Erken Matematik Yetenekleri İle Anne Çocuk İlişkisi Üzerine Etkisinin İncelenmesi 

Tarih: 28.12.2017

Saat: 10.00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Tuğba CEVİZ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Temel ÇALIK

Konu:  Ortaokul Öğretmenlerinin İşle Bütünleşme İle Örgütsel Sessizlik Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 28.12.2017

Saat: 15.00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,Hersek Binası Toplantı Salonu II

 

Tez Yazarı: Nazan ERDAMAR

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hüseyin AKKUŞ

Konu:   İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 11. Sınıf Öğrencilerinin Atomun Yapısı ve Atom Modelleri Konusundaki Kavramsal Başarılarına Etkisi 

Tarih: 26.12.2017

Saat: 10.30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Ömer Faruk ÖZBEY 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Rabia SARIKAYA

Konu:   Türkiye'de Drama Yöntemi İle Yapılan Çalışmaların Etkililiğinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması 

Tarih: 25.12.2017

Saat: 14.30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,Hersek Binası Toplantı Salonu III

 

Tez Yazarı: Gülşen YILMAZ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nezahat Güçlü

Konu:   Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Bağlamında Akademik Kariyer Yapma Süreci

Tarih: 25.12.2017

Saat: 16.00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,Hersek Binası Toplantı Salonu II

 

Tez Yazarı: Bilal MACUN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İlkay ULUTAŞ

Konu:   Okul Öncesi Çocuklarının Duygusal Zeka Düzeylerinin İncelenmesi ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Tarih: 21.12.2017

Saat: 09.30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Nimet DEMİR

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ

Konu:   Kamu Çalışanlarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Öz Yeterlik Algısı ve Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi (Sayıştay Örneği) 

Tarih: 22.12.2017

Saat: 13.30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Tuğba TAFLI

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Tahir ATICI

Konu:   Biyoloji Eğitimi Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi ve Geliştirilmesi

Tarih: 21.12.2017

Saat: 10.30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Tematik Sınıf (H 320)

 

Tez Yazarı: Hasan TABAK

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Temel ÇALIK

Konu: Türkiye'de Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesine İlişkin Politika Önerileri 

Tarih: 19.12.2017

Saat: 16:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Toplantı Salonu II

 

Tez Yazarı: Selda PEHLİVANLI AKGÜN

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nuran SAY

Konu: Dental Kaygının İlkokul 1. Sınıf Öğrenci Resimlerine Etkisi 

Tarih: 18.12.2017

Saat: 10:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim Eğitimi A.B.D.

 

Tez Yazarı: Yakup YILDIRIM

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL

Konu: Anasınıfına Devam Eden Çocuklara Uygulanan Yaşam Becerisi Eğitim Programının Çocukların Yaşam Becerilerine ve Sosyal Uyumlarına Etkisi 

Tarih: 18.12.2017

Saat: 15:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası 2 Nolu Seminer Salonu 

 

Tez Yazarı: Feyza UÇAR ÇABUK

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN

Konu: Ebeveyn Çocuk İletişimi Eğitim Programının Anne Baba Çocuk İlişkisine ve İletişimine Etkisi 

Tarih: 15.12.2017

Saat: 11:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası III

 

Tez Yazarı: Yakup SUBAŞI 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK

Konu: Türkiye ve İran Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Edebi Ürünlerin Kullanımı 

Tarih: 15.12.2017

Saat: 14:30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstiüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Gülşah ULUAY

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Alev DOĞAN

Konu: Bazı Fen Konularının Öğretim ve Öğrenim Süreçlerinde Dijital Oyun Uygulamaları

Tarih: 14.12.2017

Saat: 16:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Nazmi BAYKÖSE

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Latif AYDOS

Konu: Sporcuların Kendinle Konuşma ve Tutkunluk Düzeylerinin Zihinsel Dayanıklılık Düzeylerini Belirlemedeki Rolü

Tarih: 14.12.2017

Saat: 10:30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

 

Tez Yazarı: Sümer ALVURDU

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ömer ŞENEL

Konu: Taktiksel Oyun Modeli ile Futsal Öğretimi

Tarih: 13.12.2017

Saat: 17.00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Toplantı Odası 2

 

Tez Yazarı: Selçuk ARIK

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet YILMAZ

Konu: Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı ve Aktif Öğrenmenin Çevre Eğitimi Üzerindeki Etkisinin Sistematik İncelenmesi ve Meta-Analizi

Tarih: 11.12.2017

Saat: 15.30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Gülüzar AKPINAR

Tez Danışmanı: Öğr. Gör. Dr. Ömür UÇAR

Konu:  Tüketicilerin Cilt Bakım Ürünlerini Kullanım Alışkanlıkları

Tarih: 08.12.2017

Saat: 11:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Elif KARATAĞ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hasan Hüseyin UĞURLU 

Konu: 8. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Geometrik Kavramlara Yönelik Günlük Hayat Problemlerinde Matematiksel Modelleme Süreçlerinin İncelenmesi

Tarih: 07.12.2017

Saat: 13:30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

 

Tez Yazarı: Burcu Melis ÖNGÜN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet ARIKAN

Konu: Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Pedagojik Yaratıcılıklarının İncelenmesi

Tarih: 07.12.2017

Saat: 15:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

 

Tez Yazarı: Müge Çağla EYİLİ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Erdal ZORBA

Konu: Kadınlarda Fiziksel Aktivitenin Yaşam Kalitesi ve Sağlık Üzerine Etkisi

Tarih: 06.12.2017

Saat: 15:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Dekanlık Katı Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Namık ÖZGEÇİT

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Celal Turgut KOÇ

Konu: Arapça ve Türkçede Ünlü ve Ünsüzlerin Birbirlerine Etkisi -Karşıtsal Çözümleme

Tarih: 06.12.2017

Saat: 10:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, C Blok Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Nermin KARAKAYA

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Salih AYDOĞAN

Konu: Anadolu Liselerindeki Öğrencilerin Cep Telefonlarındaki Zil Seslerini Belirlemelerindeki Etmenlerin Çeşitli Değişkenler Yönünden İncelenmesi (Ankara İli Örneği) 

Tarih: 20.12.2017

Saat: 15:30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Bölümü

 

Tez Yazarı: Eda TAŞKIRAN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Zekai ÖZTÜRK

Konu:  Üniversite Hastanelerinde Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarına İlişkin Hemşire Görüşleri (Gazi Üniversitesi Hastanesi Örneği)

Tarih: 04.12.2017

Saat: 16:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Sema KARA

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Alev ÇAKMAKOĞLU KURU

Konu:   İlköğretim 6.Sınıf Görsel Sanatlar Dersinde Türk Damgalarının Milli Değerlerin Kazanılmasına Etkisi

Tarih: 04.12.2017

Saat: 14:30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı

 

Tez Yazarı: Pınar ŞAHİN

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKPINAR

Konu:   Güzel Sanatlar Liselerinde Piyano Öğretimi Sürecinin Değerlendirilmesi

Tarih: 01.12.2017

Saat: 10:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Bölümü

 

Tez Yazarı: Ayşegül GÖKLEN

Tez Danışmanı: Prof. Enver TUFAN

Konu:   Müzik Eğitimcileri Tarafından Kurulan Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının Amaç ve İşlevleri Üzerine Bir Çalışma 

Tarih: 01.12.2017

Saat: 11:30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Bölümü

 

Tez Yazarı: Okan DİNÇ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cengiz DÖNMEZ

Konu:   7. Sınıf Öğrencilerinin Gözüyle Müze Gezilerinde Yaşanan Sorunlar

Tarih: 30.11.2017

Saat: 14:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Ersun BİLEK

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bekir BULUÇ

Konu:   İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Saygı Değerinin Drama Yöntemiyle Öğretimi 

Tarih: 30.11.2017

Saat: 13:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Berkay GENCER

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Murat KARABULUT

Konu:   Müzik Eğitiminde Konya Türkülerinin Tavır ve Okuyuş Stillerinin Analiz Edilmesi

Tarih: 29.11.2017

Saat: 13:30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Bölümü

 

Tez Yazarı: Galip KARTAL

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Cem BALÇIKANLI

Konu:   THE EFFECTS OF A VIRTUAL WORLD ON THE WILLINGNESS TO COMMUNICATE, MOTIVATION, AND ANXIETY OF THE STUDENT TEACHERS OF ENGLISH 

Tarih: 29.11.2017

Saat: 14:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, C Blok, Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Emre ER

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Temel ÇALIK

Konu: İlköğretim kurumlarında yönetici ve öğretmen ilişkilerinin sosyal ağ analizi

Tarih29/11/2017

Saat: 16:00

Yer:Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası Toplantı Salonu II
 
 

Tez Yazarı: Mücahit BAYIR

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Halil ÇELTİK

Konu:   Söz Sanatları Öğretiminde Nefinin Türkçe Divanı

Tarih: 28.11.2017

Saat: 13:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Eray DEMİRÇELİK

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet KORKMAZ

Konu:   Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılık Algılarına Etkisi 

Tarih: 27.11.2017

Saat: 13:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,Hersek Binası Toplantı Salonu II

 

Tez Yazarı: Murat GÜNER 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Hüsne DEMİREL

Konu:   Toplu Beslenme Hizmeti Veren Kurum Mutfaklarının ve Personelinin Hijyen ve Sanitasyon Durumlarının Değerlendirilmesi

Tarih: 23.11.2017

Saat: 12:30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası 

 

Tez Yazarı: Döndü ŞAHİN

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Özlem ERSOY

Konu:   Ortaöğretim Kurumlarına Devam Eden 14-18 Yaş Arası Ergenlerin Anne Baba Tutumları ve Öz Anlayışlarının Sosyal Görünüş Kaygılarına Etkisi

Tarih: 22.11.2017

Saat: 11:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Tuğba YILMAZ

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Türker KURT

Konu:  Yatılı Bölge Ortaokulların Eğitimde Fırsat ve İmkan Eşitliği Açısından Değerlendirilmesi

Tarih: 20.11.2017

Saat: 10:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Keman Elif METİN

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. İlhan AKAR

Konu:   Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Siber Zorbalık Yaşama Düzeyleri ve Siber Zorbalıkla Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi

Tarih: 20.11.2017

Saat: 14:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Raşit Görkem AYTİMUR

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Meral TÖREYİN

Konu:   Müzik Eğitiminde Sistematik Düşüncenin ve Felsefi Yaklaşımların Müzik Eğitimi Anabilim Dallarındaki Öğrenciler Düzeyinde İncelenmesi

Tarih: 20.11.2017

Saat: 10:30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Müzik Eğitimi A.B.D., Seminer Odası

 

Tez Yazarı: Duygu Mutlu DEMİR

Tez Danışmanı: Yrd. Doç Dr. Özlem ERSOY

Konu:   Sosyal Bilimler Ve Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Anne Baba İlişkileri Ve Bağlanma Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 15.11.2017

Saat: 13:30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Derya CEYLAN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Salih ŞAHİN

Konu:   Coğrafya Eğitiminde 5E modeliyle Uygulanan Bağlam Temelli Öğretim Yaklaşımının Öğrenci Başarısına Etkisi

Tarih: 13.11.2017

Saat: 10.45

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Savunma Odası I

 
 

Tez Yazarı: Duygu KARA EKMEN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Figen ERKOÇ

Konu:  Biyolojik Çeşitlilik ve Korunması Konusunun Öğretilmesinde İstasyon Tekniği Kullanımının 9. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları ve Tutumları Üzerine Etkisi 

Tarih: 10.11.2017

Saat: 15:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Toplantı Salonu II

 

Tez Yazarı: Sercan KADAM

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Aybala DEMİRCİ AKSOY

Konu:  Maden Ocaklarında Çalışan İşçilerin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi

Tarih: 10.11.2017

Saat: 11:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Hatice Kübra KOÇ

Tez Danışmanı: Doç Dr. Bena GÜL PEKER

Konu:   A Suggested In-service Teacher Training Program for ELT Teachers on the Use of Language Learning Strategies for the 6th Graders

Tarih: 03.11.2017

Saat: 10:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, C Blok, 101 Nolu Oda

 

Tez Yazarı: Pınar KAHVECİ

Tez Danışmanı: Yrd. Doç Dr. Z. Müge TAVİL

Konu:   The Impact of Overt Strategy Instruction in EFL Classrooms on Reading and Listening Proficiency: An Experimental Study

Tarih: 03.11.2017

Saat: 14:30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, C Blok, İngilizce Öğretmenliği Bölümü

 

Tez Yazarı: Önder BALTACI

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Feride BACANLI

Konu:   İnternet Bağımlılığını Yordayan Psikososyal Faktörler

Tarih: 03.10.2017

Saat: 10:30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 108 Nolu Oda

 

Tez Yazarı: Esra Gizem KARAKAYA

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mümin TUFAN

Konu:   Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Kaynaştırma Öğrencilerinin Sosyal Becerileri ve Problem Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Tarih: 02.11.2017

Saat: 14:15

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası II

 

Tez Yazarı: Gül ÖZÜDOĞRU 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hasan ÇAKIR

Konu:   Dijital Öykü Oluşturma Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Eğitsel Çıktılarına Etkisi 

Tarih: 01.11.2017

Saat: 13:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Toplantı Salonu II

 

Tez Yazarı: Özgür BULUT

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hayriye Güzin SÜBAŞI

Konu:   Ergenlerin Demgorafik Özelliklerine, Anne Babalarından Algıladıkları Kontrole ve Sosyal Desteğe Bağlı Olarak İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin İncelenmesi

Tarih: 01.11.2017

Saat: 16:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası II

 

 

Tez Yazarı: Ertan ÇETİNKAYA

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Fatih TAŞAR

Konu:   Bilim sözde-bilim ayrımı bağlamında tasarlanan argümantasyon odaklı etkinliklerin, ortaokul öğrencilerinin bilimin doğası görüşlerine, sözde-bilimsel inanışlarına ve argümantasyon becerilerine etkisi

Tarih: 01.11.2017

Saat: 13:30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Toplantı Odası II

 

Tez Yazarı: Münire Meral YAĞÇI TURAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Osman ALTINTAŞ

Konu:   Görsel Sanatlar Dersinde 9-12 yaş Grubu Çocuk Resimlerinin İncelenmesinde Bir Yaklaşım Olarak Gösterge Çözümlenmesi 

Tarih: 31.10.2017

Saat: 08:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı

 

Tez Yazarı: Hande BOLU SERT 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Serap BUYURGAN

Konu:   Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik Müze Ziyaretinin Değerlendirilmesi: Bir Uygulama Örneği

Tarih: 27.10.2017

Saat: 15:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı

 

Tez Yazarı: Aydan IRGATOĞLU

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Bena GÜL PEKER

Konu: An Analysis into Teacher Self Development Models in One Year Preparatory Schools of Private Universities in Ankara

Tarih: 27.10.2017

Saat: 16:15

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, C Blok, 101 Nolu Oda

 

Tez Yazarı: Hatice AYHAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mahmut SELVİ

Konu: Ortaokul 6.sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesinde Kullanılan Kavram Karikatürlerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarına Etkisi  

Tarih: 27.10.2017

Saat: 14:30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hersek Toplantı Salonu II

 

Tez Yazarı: Ayşe ARIK KEVEN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Serap BUYURGAN

Konu: Savaşın 7-9 Yaş Grubu Suriyeli Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Tarih: 27.10.2017

Saat: 13:30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim İş Eğitimi Bölümü 

 

Tez Yazarı: Kamerşah KARACAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ

Konu:   İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre Örgütsel Sağlık ile Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki 

Tarih: 27.10.2017

Saat: 10:30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Serap AĞA

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Musa SARI

Konu:  Modern Fizikte Kullanılan Metaforların Öğretmen Adaylarının Fizik Algısı Üzerine Etkisi

Tarih: 27.10.2017

Saat: 14:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Fizik Laboratuvası 4

 

Tez Yazarı: Seçil ERMİŞ İPEK 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Adnan TEPECİK

Konu:   Ortaöğretimde Görsel Sanatlar Dersi Kapsamında Öğrencilere Renk Konusunun Mobil Eğitimle Verilmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi

Tarih: 25.10.2017

Saat: 15:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası II

 

Tez Yazarı: Gözde ECİK

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Zekai ÖZTÜRK

Konu:  Örgütsel Tükenmişliğin , Örgütsel Bağlılığa Etkileri Hakkında Üniversite Personeli Üzerinde Bir Uygulama (Gazi Üniversitesi Rektörlük Çalışanları Üzerine Bir Araştırma)

Tarih:  24.10.2017

Saat: 13:30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası Odası II

 

Tez Yazarı: Bilge TAŞKİREÇ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe UYAR

Konu:  İçerik Odaklı Koçluk Uygulamasının Matematik Öğretmenlerinin İnançlarına Etkisinin İncelenmesi

Tarih:  23.10.2017

Saat: 16:30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

 

Tez Yazarı: Fatih AKBAY

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selma YEL

Konu:   Hayat Bilgisi Ders Kitaplarında Yer Alan Eleştirel Düşünme Becerisi Kazanımlarına Ait Etkinliklerin İncelenmesi 

Tarih: 20.10.2017

Saat: 10:30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Tez Yazarı: Nihan KORAN 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Neslihan AVCI

Konu:   Sınıflarda Katılım Hakkı: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Katılımını Desteklemeye Yönelik Anlayışları ve Geliştirilmesi

Tarih: 17.10.2017

Saat: 10:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Esra GEÇİT

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ

Konu:   Yabancı Ülkelerden Gelen Turistlerin Türkiye Hakkındaki İmaj Algılamaları: Antalya İlinde Bir Uygulama

Tarih: 17.10.2017

Saat: 16:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Tez Yazarı:  Elif AYYILDIZ AKYAZ

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ayhan URAL

Konu:   Ortaöğretim Öğrencilerinin Eylem Kimlikleme Düzeylerinin Akademik Başarıları ve Seçilen Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Tarih: 13.10.2017

Saat: 10:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 122 Nolu Oda

 

Tez Yazarı:  Tuğba BARUTÇU

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatma AÇIK

Konu: Beklenti-Değer Teorisi Temelli Öğretimin 6. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Motivasyonuna Etkisi

Tarih: 12.10.2017

Saat: 13:30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı:  Arzu ALTIN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Vicdan ALTINOK

Konu:   Ortaöğretim Müdürlerinin Yöneticilik Tarzları ile Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Davranışları Arasındaki İlişki

Tarih: 12.10.2017

Saat: 11:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası II

 

Tez Yazarı:  Abdullah TÜRKER

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ülkü ESER ÜNALDI 

Konu:   Coğrafya ve Etik

Tarih: 12.10.2017

Saat: 11:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı:  Şebnem TUNA SIRKINTI

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Çığıl AYKUT 

Konu:   İşbirliğine Dayalı Oluşturulan Çalışma Grubunun Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerine Etkisi Yüksek Lisans Tezi

Tarih: 11.10.2017

Saat: 10:30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Mahmut KARAKAYA

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet KORKMAZ

Konu: Sınıftaki Öğretime ve Öğrenci Öğrenmelerine Okul Müdürü Liderliğinin Etkisi: Öğrenmede Aracı Yolların İncelenmesi

Tarih: 05.10.2017    

Saat: 14:30

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası Toplantı Salonu II

 

Tez Yazarı:  Songül ARAL
 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mediha GÜLER 
Konu:   Malatya İl Merkezinde Bulunan Madeni Takılar 
Tarih: 04. 10. 2017  
Saat: 14:00    
Yer: Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı:  Elif Esra Öztürk Duran 
 
Tez Danışmanı: Doç.  Dr. Leyla ÖZGEN
Konu:   Obez ve normal ağırlıktaki bireylerin besin etiketi okuma alışkanlıkları
Tarih: 02. 10. 2017  
Saat: 13:30    
Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I
 

Tez Yazarı: Cansu TUTKUN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN

Konu:  Fark Yaratan Babalar Eğitim Programının (FAYAB) Babaların Çocuklarıyla İlişkilerine, Tutumlarına ve Baba Katılımına Etkisi 

Tarih: 29.09.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası II

 

Tez Yazarı: Aysun İPEKOĞLU

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mine AKTAŞ

Konu:  Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Yönelik Çözüm Önerilerinin Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

Tarih: 28.09.2017    

Saat: 16:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 
 

Tez Yazarı: Rukiye KAYHAN YÜCEL

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mine AKTAŞ

Konu:  7E Öğrenme Modeline Uygun Tasarlanan Ortaokul 5. Sınıf Matematik Kazanımlarının Kesirler Konusundaki Öğrenci Başarısına, Tutumuna ve Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi

Tarih: 26.09.2017    

Saat: 16:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

 

Tez Yazarı: K. Büşra KAYNAK EKİCİ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL

Konu: MEB Okul Öncesi Eğitim Programına Uyarlanmış Piramit Metodunun 5 Yaş Çocuklarının Dil ve Erken Okuryazarlık Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Tarih: 22.09.2017

Saat: 10.00

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 439 Nolu Oda

 

Tez Yazarı: Murat AKTEPE

Tez Danışmanı: Yrd. Doç.  Dr. Celal TURGUT KOÇ

Konu:  Bedi İlmindeki Sanatların Arapça Öğretimindeki Yeri 

Tarih: 25.09.2017    

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, C Blok, 106 Nolu Oda

 

Tez Yazarı: Mehmet Ali BAHAR

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Alemdar YALÇIN

Konu: 4MAT Öğretim Düzenine Göre Gerçekleştirilen Üstbilişsel Okuma Eğitiminin Üstbilişsel Okuma Stratejisini Kullanma ve Olgusal Bilgilendirici Metinleri Anlama Düzeyine Etkisi

Tarih: 22.09.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Toplantı Salonu II

 

Tez Yazarı: Amine ŞENEL ÖZER

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe ESER ELÇİN

Konu: Nanoteknoloji Konusunda Öğretmen Adaylarının Tutumlarının ve Nanoteknolojiye Yönelik Etkinliklerin Belirlenmesi

Tarih: 22.09.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, 320 Nolu Tematik Sınıf

 

Tez Yazarı: Sümeyye OKYAR

Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Salih ÇAKMAK

Konu:  Genç Yetişkin Görme Engellilere Günlük Yaşam Becerilerinin Kazandırılmasında Eş Zamanlı İpucu İşlem Süreci İle Yapılan Öğretimin Etkililiği

Tarih: 20.09.2017    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Toplantı Odası II

 

Tez Yazarı: Mahmut KARAKAYA

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet KORKMAZ

Konu:  Sınıftaki Öğretime ve Öğrenci Öğrenmelerine Okul Müdürü Liderliğinini Etkisi: Öğrenmede Aracı Yolların İncelenmesi

Tarih: 19.09.2017    

Saat: 14:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Toplantı Salonu II

 

Tez Yazarı: Mehmet Fatih KÖSE

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet KORKMAZ

Konu: Üniversitelerde Örgüt Kültürü ve Akademik Performans 

Tarih: 19.09.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Toplantı Salonu II

 

Tez Yazarı: Hatice Cansu YILMAZ

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Pınar ŞAFAK

Konu: Çoklu Yetersizliği Olan Az Gören Çocukların Doğrudan Öğretimle Sunulan Şematik Düzenleyicinin Kurbağanın Yaşam Döngüsünü Kazanmalarına Etkisi

Tarih: 18.09.2017    

Saat: 10:00    

YerGazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi Odası

 
 
Tez Yazarı: Mahmut ERDEM

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Bülent AKBABA

Konu: 6-7. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Alana Özgü Becerilerin Beceri Temelli Etkinlikler Yoluyla Kazandırılması

Tarih: 18.09.2017    

Saat: 11:00    

YerGazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Özgür BULUT

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hayriye Güzin SUBAŞI

Konu: 12-18 Yaş Arası Çocukların Ana Babalarından Algıladıkları Psikolojik Kontrol, Davranışsal Kontrol, Algıladıkları Sosyal Destek ve İnternet Bağımlılığı İlişkilerinin İncelenmesi

Tarih: 18.09.2017    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Erdal YILDIRIM

Tez Danışmanı: Doç.  Dr. Hüseyin KÖKSAL

Konu: Sosyal Bilgiler Dersinde Sığınmacılara Yönelik Kapsayıcı Eğitimin İncelenmesi

Tarih: 15.09.2017    

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası I

 

Tez Yazarı: Azer Burcu SABAHAT

Tez Danışmanı: Doç.  Dr. Devrim ÇAKMAK

Konu: Doğrusal Denklem Sistemleri ve Eşitsizlikler Konularını 5E Öğrenme Döngüsü Modeline Dayalı Etkinliklerle İşlemenin 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısına Etkisi

Tarih: 14.09.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası I

 

Tez Yazarı: Mehtap NAİLLİOĞLU KAYMAK

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Ferudun SEZGİN

Konu: Aday Öğretmenlerin Yetiştirilmesinde Mentorlük Önerilerinin Uygulanmasına İlişkin Görüşlerin Analizi

Tarih: 12.09.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Salonu II

 

Tez Yazarı: Necati BİLGİÇ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN

Konu: Üstün Zekalı ve Yetenekli Bireylerin Eğitim Politikalarına Yönelik Nitel Bir Çalışma

Tarih: 12.09.2017    

Saat: 10:15    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Dekanlık Toplantı Salonu II

 

Tez Yazarı: Kadir KAPLAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ

Konu: Medya Okuryazarlığı Dersinin Türkçe Öğretimiyle Birleştirilmesi Sürecinde Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmenlerinde Bulunması Gereken Yeterlikler

Tarih: 12.09.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

 

Tez Yazarı: Ferat YILMAZ

Tez Danışmanı: Doç.  Dr. M. Akif SÖZER

Konu:  İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin "Hayır" Diyebilme Becerilerinin İncelenmesi

Tarih: 11. 09. 2017  

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Hüseyin YEMEN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ülkü ÖZGÜR

Konu: Klasik Gitar Eğitiminde Kullanılan Teknikler ve Bu Tekniklerin Ögretiminde Kullanılan Etütler

Tarih: 07.09.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Bölümü, Konferans Salonu

 

Tez Yazarı: Zeynep IRMAK

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Demet ÇETİN

Konu: 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının Öğretim Programındaki Kazanımlara Ulaşmada Yeterlik Düzeyinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 

Tarih: 07.09.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fen Laboratuvarı 7

 

 

Tez Yazarı: Ebru BOĞA

Tez Danışmanı: Yrd. Doç.  Dr. Özlem ALKAN ERSOY

Konu: 9, 10 ve 11. Sınıf Lise Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek ile Aile İçi İstismar Araındaki İlişkinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 

Tarih: 24.08.2017    

Saat: 09:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Cevahir AKBAŞ ABAY

Tez Danışmanı: Yrd. Doç.  Dr. Özlem ALKAN ERSOY

Konu: Şırnakta Liseye Devam Eden Öğrencilerin Sürekli Öfke ve Umutsuzluk Düzeylerinin Stresle Başa Çıkma Durumlarına Etkisinin İncelenmesi

Tarih: 24.08.2017    

Saat: 11:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Merve ÖZDEMİR

Tez Danışmanı: Yrd. Doç.  Dr. Salih ÇAKMAK

Konu: Özel Eğitim Öğretmenlerinin Aile Eğitim Programlarının Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Ankara İli Örneği)

Tarih: 23.08.2017    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Toplantı Salonu II

 

Tez Yazarı: Cemile YILDIRIM ALTUN

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Hatice ÖZTÜRK TOZUN

Konu: Böcek İstilasına Uğramış Kitap ve El Yazma Eserlerin Düşük Sıcaklıkta (Dondurma Tekniği İle) Bakım ve Onarımının Yapılması

Tarih: 23.08.2017    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası II

 

Tez Yazarı: Fatma İNCEMAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Galip YÜKSEL

Konu: Duyguları Fark Etme ve İfade Etme Eğitiminin Ergenlerin Duygularını Fark Etme ve İfade Etme Becerilerine Etkisi

Tarih: 23.08.2017    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası I

 

Tez Yazarı: Murat ŞÜKÜR

Tez Danışmanı: Doç.  Dr. İskender Hakkı SARIGÖZ

Konu: Progressive Remedial Writing Action in Response to Composition: Mediated Learning Experience Perspective

Tarih: 23.08.2017    

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, C Blok Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Hatice Hilal BATU

Tez Danışmanı: Yrd. Doç.  Dr. Özlem ERSOY

Konu: Meslek lisesi ve Anadolu Lisesinde Görev Yapan Öğretmenlerin Eğitimde Drama Yöntemini Kullanma Yeterliklerinin Incelenmesi : Karabük Örnekleri

Tarih: 23.08.2017    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 407 Nolu Oda

 

Tez Yazarı: Cennet GÜNEŞ 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Turhan ÇETİN

Konu:  Ortaokul Öğrencilerinin Beyin Göçü Kavramına İlişkin Algılarının İncelenmesi 

Tarih: 22.08.2017    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası I

 

Tez Yazarı: Şenol DEMİRTAŞ

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Çığıl AYKUT

Konu:  Temel Tepki Öğretim Yönteminin Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Çocukların Amaçlı Sözel İletişim Becerileri Üzerinde Etkililiğinin Belirlenmesi

Tarih: 21.08.2017    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası I

 

Tez Yazarı: Tevfik PALAZ

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Bülent AKBABA

Konu:  Sosyal Bilgiler Eğitiminde Küresel Sorunlar ve Öğretimi

Tarih: 21.08.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası III

 

Tez Yazarı: Fatih TIKMAN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Bülent AKSOY 

Konu:  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Suriye’den Gelen İnsanlara Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği)

Tarih: 21.08.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası I

 

Tez Yazarı: Nazan ÖZTÜRK

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hüseyin KÖKSAL 

Konu:  İlköğretim Ders Kitapları ve Ticari Kitaplarda Yer Alan Metinlerin Farklı Değer Öğretimi Yaklaşımlarına Göre İncelenmesi

Tarih: 18.08.2017    

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası I

 

Tez Yazarı: Selman ABLAK

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Bülent AKSOY 

Konu:  Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Becerilere İlişkin Öğrenci Algılarının İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma

Tarih: 18.08.2017    

Saat: 16:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası II

 

Tez Yazarı: Hatice PASLI

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL

Konu:  Okul Öncesi Öğretmenlerinin İletişimci Biçimleri ile Çocukların Sosyal Beceri ve Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 17.08.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 439 Nolu Oda

 

Tez Yazarı: Fatih ÇELİKSOY

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Cemil Cahit YELİŞBURSA

Konu:  Sosyal Bilgiler Dersinde 5e Modelinin Kullanımın Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi Ve Öğrencilerin Uygulamaya Yönelik Görüşleri

Tarih: 14.08.2017    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Tez Yazarı: Ümit KOÇ

Tez Danışmanı: Prof.  Dr. Belir TECİMER

Konu: Barok Dönemden 20. Yüzyıla Kadar Flüt Dörtlüsü İçin Bestelenmiş Eserlerden Bir Envanter Oluşturma Ve Analiz Çalışması

Tarih: 14.08.2017    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi ABD., Seminer Odası

 

Tez Yazarı: Leyla DOĞAN

Tez Danışmanı: Doç.  Dr. Semra  AKAR ŞAHİNGÖZ

Konu: Adölesanların Günlük Beslenme Durumlarının Akdeniz Diyetine Uygunluğu Ve Bu Konuda Eğitim Programı Hazırlanması

Tarih: 08.08.2017    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Mahmut ÜNAL

Tez Danışmanı: Doç.  Dr. İlkay ULUTAŞ

Konu: Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5-6 Yaş Çocuklarının Görsel Algıları İle Uzamsal Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Tarih: 07.08.2017    

Saat: 13:00    

Yer: Gazi Üniversitesi,Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Salonu II

 

Tez Yazarı: Züleyha YUVACI

Tez Danışmanı: Doç.  Dr. H. Elif DAĞLIOĞLU

Konu: Okul Öncesi Dönemde Çocuklara Sunulan Yaratıcı Okul Ortamlarının Çocukların Yaratıcı Düşünme Becerileri İle İlişkisinin İncelenmesi

Tarih: 07.08.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi,Gazi Eğitim Fakültesi, Dekanlık Toplantı Salonu III

 

Tez Yazarı: Hatice ARSLAN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İhsan KALENDEROĞLU 

Konu: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Duygu Durumu Bildiren İfadelerin Öğrenilme Düzeyleri

Tarih: 04.08.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Zeki İPEK

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Figen ERKOÇ

Konu: Ortaöğretim Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenlerinin Nanobilim ve Nanoteknoloji Konusundaki Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Tarih: 04.08.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Toplantı Salonu II

 

Tez Yazarı: Osman ÖZDEMİR

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatma AÇIK

Konu: Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesinde Ters Yapılandırılmış Sınıf Uygulamasının Etkisi

Tarih: 02.08.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası III

 

Tez Yazarı: Rehab SAYED

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Nezir TEMUR

Konu: Türkiye'de Türkçe Arap Öğrencilerle Mısır'da Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazma Becerisi Gelişiminin Karşılaştırılması Ve Çözüm Önerileri

Tarih: 31.07.2017    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Merve CEYLAN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mustafa ULUSOY

Konu: Bilgisayarda Yazma Çalışmaları Sonrasında Verilen Geribildirimin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerine Etkisi 

Tarih: 31.07.2017    

Saat: 09:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, 3 Nolu Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Belgin ÖZTÜRK

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İhsan Seyit ERTEM

Konu: Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma ve Yazma Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi

Tarih: 31.07.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, 3 Nolu Salon

 

Tez Yazarı: İlksen ÜSTÜNDAĞ

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Beyhan ZABUN

Konu: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Ortaöğretim Düzeyinde Sosyolojik Öğretimi 

Tarih: 28.07.2017    

Saat: 16:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Zeliha KAYAHAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Alev ÇAKMAKOĞLU KURU

Konu: Türkiye’deki Güzel Sanatlar Fakültelerine Özel Yetenek Sınavı İle Yerleştirilen Öğrencilerle Merkezi Sınav Sistemi İle Yerleştirilen Öğrencilerin Başarı Durumları

Tarih: 28.07.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı

 

Tez Yazarı: Kamerşah KARACAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ 

Konu: İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre Örgütsel Sağlık İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki 

Tarih: 27.07.2017    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Toplantı Salonu III

 

Tez Yazarı: Nurhüda SÖZEN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hayati AKYOL

Konu: Okuma Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Anlama Becerilerinin Geliştirilmesinde Rehberli Okuma Yöntemi'nin Etkisi

Tarih: 26.07.2017    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 335 Nolu Oda

 

Tez Yazarı: Ayşe KUZUCU

Tez Danışmanı: Öğr. Gör. Dr. Meryem ARGA ŞAHİNOĞLU

Konu: Tüketicilerin Organik Giysilere İlişkin Görüşleri

Tarih: 25.07.2017    

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Sultan ÇAĞAN

Tez Danışmanı: Doç.  Dr. Pervin ÜNLÜ YAVAŞ

Konu: Lise Öğrencilerinin Fizik Dersine ve 10. Sınıf Fizik Konularına Yönelik Tutumlarının Ölçülmesi

Tarih: 25.07.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Laboratuvarı (4)

 

Tez Yazarı: Merve YALÇINKAYA

Tez Danışmanı: Doç.  Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ

Konu: Çoklu Ortam Kullanımının İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarı, Motivasyon ve Kaygı Düzeylerine Etkisi

Tarih: 25.07.2017    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Toplantı Salonu II

 

Tez Yazarı: Erkan DEMİRTAŞ

Tez Danışmanı: Doç.  Dr. Türker EROĞLU

Konu: Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretim Materyali Geliştirme Aracı Olarak Ses Kayıt ve Düzenleme Programlarının Kullanılmasına Yönelik Görüşleri

Tarih: 21.07.2017    

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi A.B.D., Seminer Odası 

 

Tez Yazarı: Sümeyye BAYRAM

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ayşe SERT ÇIBIK

Konu: Fen Bilgisi Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşleri

Tarih: 20.07.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, 261 Nolu Oda

 

Tez Yazarı: Elif Öznur TOKGÖZ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa SARIKAYA

Konu: Oyun Temelli Öğrenmenin Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Akademik Başarıları, Fene Karşı Tutumları ve Bilgi Kalıcılığı Üzerine Etkisinin Araştırılması

Tarih: 20.07.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Fen Laboratuvarı 7 Tematik Sınıf

 

 

Tez Yazarı: Hatice KILINÇ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU

Konu: Kadın Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri Açısından İncelenmesi

Tarih: 19.07.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Tez Yazarı: Karima Abubaker S. ABDULHAFİD

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Celal Turgut KOÇ

Konu: Yaratıcı Yazılı İfade Yeteneğinin Geliştirilmesi Ve Türk Öğrencilere Yönelik Arapça Öğretimindeki Rolü

Tarih: 19.07.2017    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, C Blok

 

Tez Yazarı: Norah Mohammed A. MODAN

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Celal Turgut KOÇ

Konu: Ana Dili Arapça Olmayanlara Öykü Yolu İle Arapça Öğretimi ve Dil Akıcılığındaki Etkisi

Tarih: 19.07.2017    

Saat: 14:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, C Blok

 

Tez Yazarı: Gül Şebnem ALTUNER 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Seyit ATEŞ 

Konu: 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modelinin Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Öz Yeterliği ve Yazma Kaygısına Etkisi

Tarih: 18.07.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Emre TOPALGÖKÇELİ 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emine ORHANER

Konu: Bireysel Kredi Kartı Borçlarına Etki Eden Faktörler Bankacılık Eğitimi Bilim Dalı

Tarih: 17.07.2017    

Saat: 09:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Tekin KAYAHAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Çağatay ÖZDEMİR

Konu: Erkek Sanat Enstitüleri (1934-1974)

Tarih: 17.07.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası I

 

Tez Yazarı: Seçil HORASAN DOĞAN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Paşa Tevfik CEPHE

Konu: The effects of creative drama on ELT student teachers' metacognitive awareness and teaching skills

Tarih: 14.07.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, C Blok, Toplantı Salonu 

 

Tez Yazarı: Mediha BAYAN

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Melek YAMAN

Konu: İstanbul İli Kartal İlçesinde Yaşayan Adölesanların Beslenme Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Tarih: 13.07.2017    

Saat: 13:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Alptekin SOY

Tez Danışmanı: Prof.  H. Nur GÖKBULUT

Konu: Okul Öncesi Çocukların Görsel İfadelerinde Atık Ve Hazır Malzeme Kullanımına İlişkin Bir Araştırma

Tarih: 13.07.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim İş Eğitimi A.B.D., 111 Nolu Atölye

 

Tez Yazarı: Saadet KORUCU KIŞ 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Kemal Sinan ÖZMEN

Konu: Towards a More Holistic Technology Integration Framework: Instructional Technological Competence

Tarih: 13.07.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, C Blok, Seminer Odası

 

Tez Yazarı: Adem KARATAŞ

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Akif SÖZER

Konu: Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi ve Eğitim Fakültelerine Yönelik Bir “Medya Okuryazarlığı” Eğitim Programı Tasarısı

Tarih: 11.07.2017    

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası I

 

Tez Yazarı: Yakup CAMCI

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Leyla ERCAN

Konu: Psikolojik Danışmanların Kişilik Özellikleri İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Tarih: 11.07.2017    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 
 

Tez Yazarı: Elif Esra ÖZTÜRK DURAN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Leyla ÖZGEN

Konu: Obez ve Normal Ağırlıktaki Bireylerin Besin Etiketi Okuma Alışkanlıkları   

Tarih: 10.07.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Lyazzat BEISENBAYEVA

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ

Konu: Türkiye ve Kazakistan’da Eğitim Bilimleri Ve Alan Eğitimi Konusunda Lisansüstü Eğitimi Yapan Öğrencilerin Bilimsel Araştırma Yeterliklerinin İncelenmesi

Tarih: 07.07.2017    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası I

 

Tez Yazarı: Şenol ORAKÇI

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ

Konu: Öğrenen Özerkliğine Dayanan Öğretim Etkinliklerinin Akademik başarıya, tutuma ve özerklik seviyelerine etkisi

Tarih: 07.07.2017    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası I

 

Tez Yazarı: Veli Fırat Şimşek

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Vicdan ALTINOK

Konu: İlkokul Müdürlerinin Liderlik Stilleri 

Tarih: 07.07.2017    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Filiz Arzu YALIN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA

Konu: Ortaokul Öğrencilerinin Suriyelilere Yönelik Görüşleri ve Sosyal Biligiler Programındaki Bazı Değerleri Kazanma Düzeyleri

Tarih: 06.07.2017    

Saat: 12:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

 

Tez Yazarı: Yıldız ÖZAYDIN AYDOĞDU

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nursel YALÇIN

Konu: Uyarlanabilir Eğitsel Hiperortamlarda İçerik Oluşturmaya Yönelik Web Tabanalı Bir Uygulama Geliştirilmesi ve Uygulamanın Kullanılabilirliği

Tarih: 06.07.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Seminer Salonu

 

Tez Yazarı: Dilek YILDIRIM BİLGEN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Muammer NURLU

Konu: 1970-2015 Yılları Arasında Yayımlanan Çocuk Şiir Kitaplarındaki Söz Varlığı 

Tarih: 05.07.2017    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Ali ÖZCAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abide GÜNGÖR AYTAR

Konu: Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 60-72 Aylık Çocukların Ahlaki ve Sosyal Kural Algıları, Prososyal Davranışları ile Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi  

Tarih: 04.07.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Uğur ÇAKIR

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Bahadır KILCAN

Konu: Senaryo Tabanlı Eğitimin Ortaokul Öğrencilerinin Afetlere İlişkin Bilgi Ve Tutum Düzeylerine Etkisi

Tarih: 28.06.2017    

Saat: 13:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Salonu III

 

Tez Yazarı: Abdullah SHUKUR

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Kadriye Dilek AKPINAR

Konu: Investıgatıon Of The Factors That Cause Language    Anxıety For Efl Learners In Learnıng A Language In Iraq

Tarih: 23.06.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 
 

Tez Yazarı: Ayşegül SARIKOZ

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gülgün BANGIR ALPAN

Konu: Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersine İlişkin Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri

Tarih: 22.06.2017    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: İlyas TOPARSLAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa AYDOĞDU

Konu: Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık ve Tutum Düzeylerinin Belirlenmesi 

Tarih: 22.06.2017    

Saat: 09:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, 268 Nolu Oda

 

Tez Yazarı: Merve Lütfiye ŞENTÜRK

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Fatih TAŞAR

Konu: Fizik Öğretmenlerinin Kuvvet ve Hareket Konusunda Animasyon & Simülasyon-TPAB Düzeylerinin Sınıf İçi Gözlemlerle İncelenmesi

Tarih: 21.06.2017    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Toplantı Salonu II

 

Tez Yazarı: Celal KARACA

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Akif  OCAK

Konu: Yükseköğretimde Programlama Eğitimi için Ters Yüz Öğrenme Modelinin Kullanılması ve Etkisinin Değerlendirilmesi

Tarih: 21.06.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Salonu III

 

Tez Yazarı: Gulira KASYMKULOVA

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Murat KARABULUT

Konu: Kırgızistan Müzik Eğitiminde Kullanılan Komuz Çalgısının Türkiye Müzik Eğitiminde Kullanılan Benzer Çalgılar ile Karşılaştırılması (Bağlama Ailesi Çalgıları Örneği)

Tarih: 21.06.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi ABD., Seminer Odası 

 

Tez Yazarı: Hanifi SANIR

Tez Danışmanı: Prof. Dr. E. Rüya ÖZMEN

Konu: Okuduğunu Anlama

Tarih: 20.06.2017    

Saat: 13:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Dekanlık Toplantı Salonu II

 

Tez Yazarı: Sezin SEÇİR

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Devrim ÇAKMAK

Konu: İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Kesirlerle Çarpma ve Bölme İşlemlerine İlişkin Özelleştirilmiş Alan Bilgilerinin Gelişiminin İncelenmesi

Tarih: 20.06.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Dekanlık Toplantı Salon II

 

Tez Yazarı: Ayşe KUZUCU

Tez Danışmanı: Öğr. Gör. Dr. Meryem ARGA ŞAHİN

Konu: Tüketicilerin Organik Giysilere İlişkin Görüşleri 

Tarih: 

Saat:    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Emel KILIÇ UYAR

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sönmez GİRGİN

Konu: Ortaokul Fen Bilimleri Dersinde Jigsaw I Tekniği ve Kavram Haritası Destekli Jigsaw I Tekniği Kullanmanın Başarı, Tutum ve Kalıcılık Üzerine Etkisi

Tarih: 19.06.2017    

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Ahu TANERİ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selma YEL

Konu: Sosyal Bilgiler Eğitiminde Senaryo Tabanlı Örnek Olay Yönteminin Üretim Ve Tüketim Bilinci’nin Kazandırılmasına Etkisi

Tarih: 19.06.2017    

Saat: 17:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Dekanlık Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Zehra DİLSİZ

Tez Danışmanı: Prof.  Yılmaz ŞENDURUR

Konu: Görme Engelli İlköğretim Okullarında Müzik Dersi Sürecine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Tarih: 16.06.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi ABD. , Seminer Odası 

 

Tez Yazarı: Gülseda EYCEYURT TÜRK

Tez Danışmanı: Prof.  Dr. Ziya KILIÇ

Konu: Argümantasyon Destekli Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi

Tarih: 16.06.2017    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Zeynep Seda ÇAVUŞ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Adalet KANDIR

Konu: 48-72 Aylık Çocuklar İçin "Sanattan Eğitime Programı" nın Çocukların Temel Sanat Becerileri Kazanımına Etkisi

Tarih: 15.06.2017    

Saat: 13:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Ali İbrahim Can GÖZÜM

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Adalet KANDIR

Konu: Okul Öncesi Dönemde Dikkat Yetisinin Gelişimi Programının Çocukların Dikkat Yetisi Kazanımı İle Akıl Yürütme Becerilerine Etkisi

Tarih: 15.06.2017    

Saat: 11:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Merve AĞAÇDAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Adalet KANDIR

Konu: 48- 72 Aylık Çocuklar İçin Matematik Gelişim Aracının Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Tarih: 15.06.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Merve MÜLDÜR

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Alemdar YALÇIN

Konu: Öz Düzenlemeye Dayalı Yazma Eğitiminin Ortaokul Öğrencilerinin Bilgilendirici Metin Yazma Becerisine, Yazmaya Yönelik Öz Düzenleme Becerisine Ve Yazma Öz Yeterlik Algısına Etkisi

Tarih: 15.06.2017    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Dekanlık Toplantı Salonu II

 

Tez Yazarı: Büşra İnci ŞENDURUR

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Gamze Elif TANINMIŞ

Konu: Müziksel İşitme Okuma ve Yazma Eğitiminin Keman Eğitimine Etkisi

Tarih: 15.06.2017    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi ABD. , Seminer Odası 

 

Tez Yazarı: Şenay KOÇAK

Tez Danışmanı: Prof.  Dr. Nur GÖKBULUT

Konu:  İlkel Sanatların Modern Resim Sanatının Oluşumuna Etkilerinin Sanat Eğitiminde Değerlendirilmesi 

Tarih: 14.06.2017    

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Abdullah AKKUŞ 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ece KONAKLIOĞLU 

Konu:  Vergi Politikalarının Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Üzerindeki Etkisi

Tarih: 14.06.2017    

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Merve BOZBIYIK

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Kadriye Dilek AKPINAR

Konu: The Implementation of VEO in an English Language Education Context: A Focus on Teacher Questioning Practices -Bir İngiliz Dili Eğitimi Bağlamında VEO Uygulaması: Öğretmen Sorularına Bakış

Tarih: 14.06.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, C Blok, Toplantı Salonu 

 

Tez Yazarı: Burcu YAVUZ TABAK

Tez Danışmanı: Prof.  Dr. Emin KARİP

Konu: Okullarda Demokratik Okul Kültürüne İlişkin Görüşlerin Belirlenmesi

Tarih: 14.06.2017    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Dekanlık Toplantı Salonu 

 

Tez Yazarı: Mehmet Erkan YİĞİTER

Tez Danışmanı: Prof. Sadık ÖZÇELİK

Konu: Bağlama Eğitiminde Bozlak İcrasına Yönelik Alıştırma Modelleri Önerisi ve Uygulamadaki Görünümü

Tarih: 13.06.2017    

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi ABD., Seminer Odası

 

Tez Yazarı: Murat Bahadır KOYUNCU

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. H. Dilek SEVİN

Konu: Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Psikolojik Şiddet Algısının (Mobbing) İş Tatminine Etkisi (Antalya İli Örneklemesi)

Tarih: 13.06.2017    

Saat: 13:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Hatice Elif  ELMAS

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İbrahim KISAÇ

Konu: Ortaöğretim Öğrencilerinin Dindarlık Eğilimlerinin Bazı Kişilik Özellikleri İle İlişkisinin İncelenmesi 

Tarih: 13.06.2017    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası II

 

Tez Yazarı: Damla CAN KOÇ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Osman ALTINTAŞ

Konu: Bedri Rahmi Eyüpoğlu Nuri İyem Neşet Günal Mehmet Pesen Nedret Sekban Eserlerinin Ön ve Arka Yapı Kategorileri Bakımından İncelenmesi ve Sanat Eğitimine Katkısı 

Tarih: 08.06.2017    

Saat: 16:00    

Yer: Gazi Üniversitesi,  Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası 

 

Tez Yazarı: Ferdiye ÇOBANOĞULLARI

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Muhammet KOÇAK

Konu: Türkçe Filmlerdeki Almanca Altyazılarda Yaşanan Çeviri Problemleri: "Babam ve Oğlum" Filmi Üzerine Bir Analiz

Tarih: 08.06.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi,  Gazi Eğitim Fakültesi, C Blok, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Ahmet UÇAR

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hasan ÇAKIR

Konu: Teknoloji Destekli İşlenen Derslerde Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Tarih: 08.06.2017    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, III Nolu Toplantı Salonu 

 

Tez Yazarı: Kevser USTA

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER 

Konu: Adölesanların Ekmek Tüketimi 

Tarih: 07.06.2017    

Saat: 09:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Oğuz BOZDEMİR

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim YILDIRAN

Konu: Basketbol Oynayan Farklı Eğitim Kademelerindeki Öğrencilerin Spor Ortamındaki Empati Becerileri ile Fair Play Davranışları Arasındaki İlişki 

Tarih: 07.06.2017    

Saat: 17:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

 

Tez Yazarı: Mustafa Lütfi CİDDİ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Güler AKALAN

Konu: Lisans Düzeyinde Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin Resim Atölye Derslerine Karşı Tutumlarının İncelenmesi

Tarih: 07.06.2017    

Saat: 13:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim İş Eğtiimi ABD. Neşe Yağız Konferans Salonu 

 

Tez Yazarı: Filiz TOKALAK BALTACI

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gül TEKAY BAYSAN

Konu: Bir Eşeğin Anıları’ Eserinin Türkçeye Yapılmış Dört Çevirisinin Çeşitli Çeviri Kuramlarına Göre İncelenerek Yapılan Karşılaştırmalı Analizi 

Tarih: 05.06.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Tez Yazarı: Göktan OKAY

Tez Danışmanı: Prof. Ülkü ÖZGÜR

Konu: Okul Şarkılarının Çalgılarla Eşliklenmesine Yönelik Yöntem ve Uygulamalar 

Tarih: 02.06.2017    

Saat: 13:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi A.B.D., Seminer Odası

 

Tez Yazarı: Ayşe SAĞIROĞLULARI

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nezihe ŞENTÜRK

Konu: Ortaokul Fen Bilimleri Derslerinde Müzik Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi

Tarih: 01.06.2017    

Saat: 10:45    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi A.B.D., Seminer Odası

 

Tez Yazarı: Yılmaz YILDIZHAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ

Konu: Eğitim Yönetimi Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Kalitesinin Öğrenci ve Öğretim Görevlileri Açısından Değerlendirilmesi

Tarih: 01.06.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası II

 

Tez Yazarı: Selin BAYRAK SAĞIRKAYA

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Rabia SARIKAYA

Konu: Canlıların Ortak Özellikleri ve Canlı Farkındalığı Konusunun Öğretiminde Grafik Roman Kullanımının İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi

Tarih: 31.05.2017    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Sumyah MUFLEH

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR

Konu: Türkçe Öğrenen Arap Öğrencilerin Yazma Becerilerinde Karşılaşılan Sorunlar, Bunlara Yönelik Öğrenci Görüşleri ve Öneriler

Tarih: 30.05.2017    

Saat: 12:30    

Yer: Gazi Üniversitesi,  Gazi Eğitim Fakültesi, Seminer Odası III

 

Tez Yazarı: Halit DOĞAN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İhsan KALENDEROĞLU

Konu: İki Dilli Öğrencilerin Türkçe Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma (Şanlıurfa Örneği)

Tarih: 29.05.2017    

Saat: 12:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Muharrem GÜNAY

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet SEZEN

Konu: Lisanslı Kulüp Sporcusu Ortaöğretim Öğrencilerinin Bazı Spor Branşlarına Göre Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması

Tarih: 30.05.2017    

Saat: 16:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Seminer Odası 

 

Tez Yazarı: Büşra ŞEN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saide ÖZBEY

Konu: Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Duygusal Zeka Düzeyleri İle Akran İlişkileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 25.05.2017    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, 3 Nolu Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Emine Nur ÜNVEREN BİLGİÇ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ziya ARGÜN

Konu: Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Materyal Algılarının ve Kullanımlarının İncelenmesi

Tarih: 25.05.2017    

Saat: 15:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Yücel ÇETİN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şeref MİRASYEDİOĞLU

Konu: Teknoloji Destekli Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamalarıyla Öğretimin 9. Sınıf Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutum ve Fonksiyon Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi

Tarih: 24.05.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanlık 2 Nolu Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Yasemin HACIOĞLU

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Havva YAMAK

Konu: Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik (Fetemm) İçerikli Etkinliklerin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi

Tarih: 23.05.2017    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, 2 Nolu Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Elif YORGUN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saide ÖZBEY

Konu: 61-72 Aylık Korunmaya Muhtaç Olan ve Aileleri İle Birlikte Yaşayan Çocukların Ahlaki Değerleri İle Akran İlişkileri ve Akran Şiddetine Maruz Kalma Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 23.05.2017    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, 3 Nolu Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Hayrunnisa ASLAN

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Zihni KOÇ

Konu: Ortaokul Öğrencilerinin Beden Mesajı ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Bu Değişkenlerin Çeşitli Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi 

Tarih: 17.05.2017    

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Zeynep PEHLİVAN BASKIN

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Güzin ALTAN AYRANCIOĞLU

Konu: Belediyelerin Yetişkin Sanat Eğitimi Kurslarının İncelenmesi: Ankara İli Örneği

Tarih: 12.05.2017    

Saat: 14:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim İş Eğitimi A.B.D., Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Erhan ÜNAL

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hasan ÇAKIR

Konu Teknoloji Destekli İşbirliğine Dayalı Problem Çözme Etkinliklerinin Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Başarı Ve Uğraşısına Etkisi

Tarih: 12.05.2017

Saat: 10:00 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hersek Binası 3 nolu Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Serat KOTAN

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Tutku Dilem KALAFAT ALPASLAN

Konu: Grafik Tasarım Alanında Okuyan Öğrencilerin Meslek Algısına Yönelik Görüşleri

Tarih: 12.05.2017    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Levent TAŞDEMİR

Tez Danışmanı: Öğr. Gör. Dr. Çelebi ULUYOL

Konu: Üstün Yetenekliliği Belirlenen Öğrencilerin Bilgisayara Karşı Tutumları İle Teknoloji ile Kendi kendine Öğrenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 11.05.2017    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Esme KIRIK

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Belgin AKSOY

Konu:  5-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Zorbalığı Önleme Programının Çocukların Zorbalık Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi

Tarih: 10.05.2017
Saat: 10:00 
Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi A.B.D., Öğretim Üyesi Odası
 

Tez Yazarı: Nur Aylin CANBOLAT

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saide ÖZBEY

Konu:  Okul öncesi dönem çocuklarının sosyal beceri ve problem davranışları ile ebeveynlerinin duygusal zeka düzeyleri ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi.

Tarih: 10.05.2017
Saat: 10:00
Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Toplantı Odası III
 

Tez Yazarı: Aydan USTAOĞLU ÇELİK

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK

Konu:  Sosyal Bilgiler Öğretiminde Türk Büyükleri: Öğretmen Adaylarının Bilgi ve Görüşleri

Tarih: 09.05.2017
Saat: 13:00 
Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I
 

Tez Yazarı: Fatma GÜNDOĞDU

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. İlhan AKAR

Konu: Okul Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşleri

Tarih: 08.05.2017   

Saat: 11:00 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Merih DOĞAN 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şeyda ÇİLDEN

Konu: Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlardaki Öğrencilerin Keman Dersindeki Başarı Düzeylerini Yordayan Öğrenmeye İlişkin Özellikler

Tarih: 05.05.2017    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi A.B.D., Seminer Odası

 

Tez Yazarı: Ayşe İslamiye YALÇIN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yüksel DEDE

Konu: Etkinliklere Dayalı Öğrenme Ortamının Öğrencilerin Problem Kurma Bararılarına ve Stratejilerine Etkisi: Ortaokul 5. Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi Örneği 

Tarih: 04.05.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Alsu TUNCER

Tez Danışmanı: Doç. Dr.Mehmet Hakkı SUÇİN

Konu: Arapça ve Rusçada Ölüm ve Hastalık İfade Eden Örtmeceler 

Tarih: 03.05.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Tez Yazarı: Bilge UYAR

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr.Güzin ALTAN AYRANCIOĞLU

Konu: Ebru Sanatı Öğretiminde Benzetim(Simülasyon) Tekniğinin Uygulanması Üzerine Bir Araştirma

Tarih: 03.05.2017    

Saat: 14:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı, 111 Nolu Derslik

 

Tez Yazarı: Elif ERDEM

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ebru ERSAY

Konu: Okul Öncesi Eğitime Devam Eden 4-5 Yaşındaki Çocukların Yılmazlık Özellikleri ve Yılmazlığı Destekleyici Faktörlerin İncelenmesi

Tarih: 28.04.2017    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 426 Nolu Oda

 

Tez Yazarı: Selaattin YİĞİT

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER

Konu: Adolesanların Şekerli İçecek Tüketimi

Tarih: 02.01.2017    

Saat: 14:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Serkan DEMİREL

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Barış KARAELMA

Konu: Türkiye ve Kosova 6, 7, 8. Sınıf Müzik  Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Tarih: 02.01.2017    

Saat: 09:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Seminer Odası

 

Tez Yazarı: Burak Efe BAHADIR

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ganite KURT

Konu: Bankaların Sigortacılık Hizmet Kalitelerinin Servqual Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

Tarih: 04.01.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Ayşe Hümeyra RIZVANOĞLU

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN

Konu: Üniversiteler İçin Arapça Yaratıcı Yazma: Öğretim Programı ve Atölye Tasarımları 

Tarih: 04.01.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I  

 

Tez Yazarı: Gürkan DAĞBAŞI 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN

Konu:  Arapçadan Türkçeye Yapılan Şiir Çevirilerinin Dil, Estetik ve Üslup Yönünden İncelenmesi 

Tarih: 04.01.2017    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Hüseyin DEDE 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Serap BUYURGAN

Konu: Ebeveyni Sanat Eğitimcisi Olan Öğrencilerin Sanata Karşı İlgi Düzeyleri ile Yaratıcılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

Tarih: 04.01.2017    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim İş Eğitimi A.B.D., Neşe Yağız Konferans Salonu 

 

Tez Yazarı: Tuba AÇIKGÖZ

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Halil ÇELTİK

Konu: Nurullah Ataç'ın Edebiyat Egitimindeki Yeri

Tarih: 04.01.2017    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası II

 

Tez Yazarı: Birgül DEMİRCAN

Tez Danışmanı: Öğr. Gör. Dr. Canan GÜRSEL

Konu: 12-15 Yaş Arası Ergenlerde İstismar ve İhmal ile Akran Zorbalığı ve Benlik Algısı Arasındaki İlişki

Tarih: 06.01.2017    

Saat: 09:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Aslı BALCI

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN

Konu: Sosyal Medya Temelli Anne Katılım Programının Anne Çocuk İlişkisine ve Anne Öğretmen İşbirliği – İletişimine Etkisinin İncelenmesi 

Tarih: 06.01.2017    

Saat: 13:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Gül DALGAR

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İlkay ULUTAŞ

Konu: Görsel Sanat Eğitimi Programının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Tarih: 10.01.2017    

Saat: 13:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: İbrahim Eren ÜSTÜNER

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Nurettin ŞAHİN

Konu:Resim-İş Öğretmenliği Anasanat Atölye (Grafik) Derslerinde Tasarlanan Ekslibris Çalışmalarının Tasarım Eleman ve İlkelerine Göre Değerlendirilmesi

Tarih: 11.01.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim İş Eğitimi A.B.D.

 

Tez Yazarı: Emel KILIÇ UYAR

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sönmez GİRGİN

Konu: Fen ve Teknoloji Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yöntemi ve Kavram Haritası Tekniği Kullanmanın ve Cinsiyetin Başarı, Tutum ve Kalıcılık Üzerine Etkisi

Tarih: 13.01.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Hakan GÜVENÇLİ

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Selçuk BİLGİN

Konu: Carl Baermann'ın Op.63 Daily Studies Klarnet Metodunun Çalım Teknikleri Açısından Analizi ve Çalışma Önerileri

Tarih: 16.01.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği A. B. D., Seminer Odası 

 

Tez Yazarı: Birnaz KANBUR

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ziya ARGÜN  

Konu: İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Dinamik Geometri Yazılımı ile Desteklenmiş Ortamda Problem Kurma Durumları ve Görüşleri 

Tarih: 17.01.2017    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Hüseyin ÇETİNKAYA

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY

Konu: Tüketicilerin Alışveriş Merkezlerinde Yemek Yeme Nedenleri ve Tercihlerinin Değerlendirilmesi 

Tarih: 23.01.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Mücahit AYDOĞMUŞ 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mustafa YILDIZ

Konu: İlkokul Türkçe Ders Ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Mizahi Ögeler Bakımından İncelenmesi

Tarih: 24.01.2017    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Berker KURT

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Necati DEMİR

Konu: MOLDOVA CUMHURİYETİ GAGAVUZ YERİ ÖZERK BÖLGESİNDE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ

Tarih: 24.01.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Gülşat BİCAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Necati DEMİR

Konu: Danimarkada Yaşayan İki Dilli Türk Çocuklarında Baskın Dilin Tespiti ve Türkçe Becerilerinin Ölçme ve Değerlendirilmesi

Tarih: 24.01.2017    

Saat: 13:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

 

Tez Yazarı: Emin ARSLAN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Arzu KILIÇLAR

Konu: Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Üzerine Etkisi (Antalya'daki Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama)

Tarih: 25.01.2017    

Saat: 13:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Meryem ALTUN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Muhsin HAZAR 

Konu: Fiziksel Etkinlik Kartları ile Zeka Oyunlarının İlkokul Öğrencilerinin Dikkat ve Görsel Algı Düzeylerine Etkisi

Tarih: 25.01.2017    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Seminer Odası 

 

Tez Yazarı: Buket SARIKAYA

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Cihaner AKÇAY 

Konu: İmam Hatip Liselerinde Arapça Dersi İşlenişinde Sınıf İçerisinde Hata Düzeltme Stratejilerinin Kullanılması

Tarih: 25.01.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası II

 

Tez Yazarı: Damla ONUK

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Meltem DEMİRCİ KATIRANCI 

Konu: Aile Yaşam Merkezlerinde Hikaye Anlatım Yönteminin Resim Uygulamalarına Etkisi

Tarih: 25.01.2017    

Saat: 17:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim İş Eğitimi A.B.D., Neşe Yağız Konferans Salonu 

 

Tez Yazarı: Serkan KELEŞOĞLU

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Nurdan KALAYCI

Konu: Öğretmen Eğitiminde Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon Eğitim Programı Tasarımı, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Tarih: 25.01.2017    

Saat: 09:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Tez Yazarı: Feyza Nur ÖÇAL

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ

Konu: İlkokul Öğretmenleri ve Velilerin Kendileri ile Velilerin Çocuklarına İlişkin Dijital Okuryazarlık Yeterlilik Algıları 

Tarih: 26.01.2017    

Saat: 16:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: İbrahim HİMMETOĞLU

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ülkü ESER ÜNALDI

Konu: Ortaöğretim 12. Sınıf Öğrencilerinin Küreselleşme ile İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi

Tarih: 26.01.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası II

 

Tez Yazarı: Büşra KARTAL

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cengiz ÇINAR

Konu:  İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Gelişimlerinin İncelenmesi

Tarih: 26.01.2017    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası 

 

Tez Yazarı: Gamze APAYDIN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Çığıl AYKUT

Konu: Okul Öncesi Kaynaştırma Ortamlarında Denemeye Dayalı İşlevsel Analiz Kullanımının Değerlendirilmesi

Tarih: 27.01.2017    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası II

 

Tez Yazarı: Rabia Şengün AFŞİN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ayşe Dilek Öğretir

Konu: Suça Sürüklenen Çocuklar İle Suça Sürüklenmeyen Çocukların Algıladıkları Anne ve Baba Tutumları, Bağlanma Stilleri ve Benlik Algılarının İncelenmesi.i

Tarih: 27.01.2017    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Faruk ÜNSAL 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. İsmail CANSIZ

Konu: 1938 – 1960 Arası Kültürel Değişmelerin Milli Eğitim Politikasına Yansımaları 

Tarih: 02.02.2017    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası II

 

Tez Yazarı: Osman BASİT

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU

Konu: Çocuktan Anneye Yaklaşımıyla Uygulanan İletişim Eğitiminin Anne Çocuk İletişimine Etkisinin İncelenmesi

Tarih: 02.02.2017    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Merve ÖKSÜZ ZEREY 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Paşa Tevfik CEPHE

Konu: The relationship between classroom dynamics and willingness to communicate in a Turkish EFL setting

Tarih: 06.02.2017    

Saat: 16:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Fatma GÜNDOĞDU

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. İlhan AKAR

Konu: Okul Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşleri

Tarih: 08.02.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Sinem ÇAKIR UYSAL

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Alev KURU

Konu: Farklı Ülkelerin Masal  Kitaplarındaki Resimlemelerin Genel Özelliklerinin İncelenmesi 

Tarih: 08.02.2017    

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Resim İş Öğretmenliği A.B.D., 219 Nolu Derslik

 

Tez Yazarı: Yılmaz AVCU

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Salih ÇAKMAK 

Konu: Görme Engelli ve Görme Engelli Olmayan Öğrenci Annelerinin Yılmazlık Özelliklerinin İncelenmesi 

Tarih: 08.02.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası II

 

Tez Yazarı: Mehmet ŞAYIR

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN

Konu: Mardin’de Konuşulan Arapça Lehçenin Sesbilgisi Biçimbilgisi ve Sözdizimi Bakımından İncelenmesi

Tarih: 09.02.2017    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Pınar RENK

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Rabia SARIKAYA

Konu: Sınıf Öğretmenlerinin Elektromanyetik Kirlilik Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması

Tarih: 10.02.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Buse KIZILIRMAK

Tez Danışmanı:  Yrd. Doç. Dr. Nurettin ŞAHİN

Konu: Sınıf Öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Eğitimi Alan Bilgisi Öz Yeterlik İnançları  

Tarih: 10.02.2017    

Saat: 14:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Neşe Yağız Konferans Salonu 

 

Tez Yazarı: Zuhal ÖZDEMİR 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sıdıka BULDUK

Konu: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programlarından Sektör, Öğrenci ve Öğretim Elemanı Beklentilerinin Değerlendirilmesi

Tarih: 10.02.2017    

Saat: 13:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Merve BAŞARAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ

Konu: Okul Yöneticilerinin Yönetim Biçimi İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Tarih: 13.02.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Abdullah Mücahit ASLAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet GÜVEN

Konu: Okul Psikolojik Danışmanlarının Ailelerle Yürüttükleri Konsültasyon Çalışmaları

Tarih: 15.02.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Hatice Elif ELMAS

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İbrahim KISAÇ

Konu: Ortaöğretim Öğrencilerinin Dindarlık Eğilimlerinin Bazı Kişilik Özelliklerine Etkisi 

Tarih: 16.02.2017    

Saat: 14:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Ebru EKİCİ

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gülgün BANGIR ALPAN

Konu: Görsel Sanatlar Eğitiminin Öğrencilerin Performans Görevlerine Katkılarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Tarih: 17.02.2017    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Sinem FARİZ

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Safiye SARICI BULUT

Konu: Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Sosyal Destek ve Akademik Başarı Açısından İncelenmesi

Tarih: 17.02.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası II
 

Tez Yazarı: Emel ILICAN

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Emine ÖNEN

Konu: TIMSS 2011 Çalışmasına Katılan Türk Öğrencilerin Matematik Başarıları Bakımından Sınıflandırılması

Tarih: 20.02.2017    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Gamze ASLAN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Şakir BERBER

Konu: Türkiye'deki Siyasi Partilerin Eğitim Politikaları ve Eğitim Sorunları

Tarih: 21.02.2017    

Saat: 14:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Gülçin OFLAZ

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Dursun SOYLU

Konu: Sekizinci Sınıf Öğrencilerin Genelleme Süreçlerine İlişkin Düşünme Ve Anlama Yollarının Belirlenmesi: DNR Tabanlı Bir Öğretim Deneyi

Tarih: 22.02.2017    

Saat: 12:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Selin DİLEK

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Türker EROĞLU

Konu: Koro Dernekleri ve Etkinliklerinin Karşılaştırılması (Türkiye ve İtalya Örneği)

Tarih: 23.02.2017    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi A. B. D., Seminer Odası

 

Tez Yazarı: Sibel EDİŞ

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İskender Hakkı SARIGÖZ

Konu: Flıpped Instructıon For Englısh Language Learners  To Enhance Learner Autonomy 

Tarih: 24.02.2017    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Alper ER

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Aytekin ALBUZ

Konu: Güzel Sanatlar Lisesi Müziksel İşitme Okuma ve Yazma Dersi Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerinin Tespitine Yönelik Bir Tasarı Örneği

Tarih: 28.02.2017    

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Müzik Eğitimi A.B.D., Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Serbülent BUHARALI

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Cengiz DÖNMEZ

Konu: Anıtlarla Sosyal Bilgiler Öğretimi (Ankara Örneği)

Tarih: 28.02.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Tez Yazarı: Celal Can ÇAKMAKCI

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Necati DEMİR 

Konu: Avrupa Birliği'ne Üye Ülkelerden İngiltere, Almanya, Fransa ve Finlandiya ile Türkiye'deki Ana Dili Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması 

Tarih: 28.02.2017    

Saat: 12:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, 2 Numaralı Derslik

 

Tez Yazarı: Benlihan YERMEYDAN UĞUR

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sami ŞAHİN

Konu: Öğretim Elemanlarının Eğitimde Web 2.0 Kullanımını Etkileyen Etmenlerin Teknoloji Kabul ve Kullanımı Birleştirilmiş Modeli Çerçevesinde İncelenmesi 

Tarih: 01.03.2017    

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Tez Yazarı: Canan DEMİROĞLU

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Haşim ÖZÜDOĞRU

Konu: Katılımcı Liderlik Yaklaşımının Kriz Yönetimine Etkisi: Alanya'da Bulunan Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi)

Tarih: 02.03.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Tez Yazarı: Onur AYSU

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Eflatun NEİMETZADE

Konu: Finlandiya, Fransa, İngiltere Ve Türkiye'de Okul Öncesi Ve Zorunlu Eğitimde Uygulanan Müzik Derslerinin Temel Boyutlarıyla İncelenmesi

Tarih: 03.03.2017    

Saat: 16:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Müzik Eğitimi A.B.D., Seminer Salonu 

 

Tez Yazarı: Selin BAYRAK SARIKAYA

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Rabia SARIKAYA

Konu: Canlıların Ortak Özellikleri ve Canlı Farkındalığı Konusunun Öğretiminde Grafik Roman Kullanımının İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi

Tarih: 03.03.2017    

Saat: 09:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Doruk ENGÜR

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Selçuk BİLGİN, Prof. Dr. Hasan Gürkan TEKMAN

Konu: Müzik Öğretmenliği Eğitiminin İlerici Armonisi Algısına Etkisi

Tarih: 06.03.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Müzik Eğitimi A.B.D., Seminer Odası 

 

Tez Yazarı: Ayşe Aslıhan HALAT

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mümin TUFAN

Konu: Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5-6 Yaş Çocuklarına Değerlerin Kazandırılmasında Etkileşimli Kitap Okuma Tekniğinin Etkililiğinin İncelenmesi

Tarih: 07.03.2017    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Oya ARSLAN ARMUTÇU

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emine Rüya ÖZMEN

Konu: Bit-Koç Öğretmen Eğltim Programının Öğretmenlerin Söz Öncesi Dönem Milleu Öğretim Yöntemini Uygulamalarında ve Down Sendromlu Çocukların Amaçlı İletişim Davranışlarını Arttırmada Etkisinin Belirlenmesi

Tarih: 09.03.2017    

Saat: 16:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Ümit ECEMİŞ 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali GÜL

Konu: Ortaöğretim Öğrencilerinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Güncel Çevre Sorunları Ünitesindeki Başarılarına Etkisi

Tarih: 09.03.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Nimet Sena ÖZEN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Aytekin ALBUZ

Konu: Bireysel Çalgı Flüt Eğitiminde Ton Kavramının İncelenmesi

Tarih: 09.03.2017    

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Müzik Eğitimi A.B.D., Seminer Salonu

 

Tez Yazarı: Kevser USTA

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER

Konu: Adölesanların Ekmek Tüketimi 

Tarih: 10.03.2017    

Saat: 14:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Yağmur Özge UĞURELLİ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatma AÇIK

Konu: Üniversitelerde Çocuk Edebiyatı Öğretiminin Öğretim Elemanı, Ders Kitabı ve Öğrenci Başarı Düzeyine Göre Değerlendirilmesi

Tarih: 16.03.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Şenay KOÇAK

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nur GÖKBULUT

Konu: İlkel Sanatların Modern Resim Sanatının Oluşumuna Etkilerinin Sanat Eğitiminde Değerlendirilmesi 

Tarih: 16.03.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı 

 

Tez Yazarı: Elif AKSEKİLİ 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN 

Konu: 60 Ay Ve Üzeri Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Bağlanma Stillerinin, Ahlaki ve Sosyal Kural Algısı ve Sosyal Davranışları İle İlişkisinin İncelenmesi

Tarih: 17.03.2017    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 404 Nolu Oda

 

Tez Yazarı: Esra DOĞANAY KOÇ

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN 

Konu: Okul Öncesi Eğitime Devam Eden 60 Ay ve Üzeri Çocukların Anne Bağlanma Stillerinin; Empatik, Duygusal ve Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi

Tarih: 17.03.2017    

Saat: 11:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 404 Nolu Oda

 

Tez Yazarı: Çiğdem KOZANER

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cengiz DÖNMEZ 

Konu: Sosyal Bilgiler Dersinde Öğretmen-Öğrenci İlişkisinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

Tarih: 20.03.2017    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Eyüp BOZKURT

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Akif SÖZER

Konu: Çocuk Oyunları ile Değerler Eğitimi

Tarih: 20.03.2017    

Saat: 16:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Mehlika KÖYCEĞİZ

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saide ÖZBEY

Konu: Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Ebeveynlerin İletişim Becerileri ve Çatışma Eğilimleri ile Çocuklarının Sosyal Becerileri ve Problem Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Tarih: 21.03.2017    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 412 Noldu Oda

 

Tez Yazarı: Enise PEKER

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Hasan ES

Konu: Alan Bağımlı ve Alan Bağımsız Bilişsel Stillerdeki 7.sınıf öğrencilerinin Geometri Problemi Çözme ve Matematiksel Süreç Gelişimlerinin İncelenmesi

Tarih: 23.03.2017    

Saat: 15:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Tez Yazarı: Nilgün ERGÜN

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Suna AĞILDERE

Konu: L'acquisition et le réinvestissement du vocabulaire pour le français langue étrangère au primaire d'après le CECRL

Tarih: 23.03.2017    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Tuncay TÜRKBEN 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fahri TEMİZYÜREK

Konu: Etkileşimsel Okuma Modelini Temel Alan Türkçe Öğretiminin Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenme Becerileri Üzerine Etkisi

Tarih: 24.03.2017    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi A.B. D., Seminer Odası

 

Tez Yazarı: Döndü BARUT

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Bülent AKBABA

Konu: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Karikatür Kullanımının Yaratıcı Düşünmeye Etkisi

Tarih: 27.03.2017    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Hacer ULU

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mustafa ULUSOY

Konu: Türkçe Dersinde Ağ Araştırması (WebQuest)'na Dayalı Öğretimin Kullanımı: Bir Eylem Araştırması 

Tarih: 28.03.2017    

Saat: 16:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Nihan Çağlar

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Türker Kurt

Konu: Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Kaynaştırma Uygulamalarındaki Destek Eğitim Odalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Tarih: 30.03.2017    

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Veli Fırat ŞİMŞEK

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Vicdan ALTINOK

Konu: İlkokul Müdürlerinin Liderlik Stilleri

Tarih: 03.04.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Ayça DEMİRCİ ÖZAY

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Selçuk BİLGİN

Konu: Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Elektrogitarın Bireysel Çalgı Olarak Kullanılmasına Yönelik Bir Öneri

Tarih: 03.04.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Müzik Eğitimi A.B.D., Seminer Salonu

 

Tez Yazarı: İbrahim HİMMETOĞLU

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ülkü ESER ÜNALDI

Konu: Ortaöğretim 12. Sınıf Öğrencilerinin Küreselleşme ile İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi

Tarih: 04.04.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Fatma BOLATTAŞ GÜRBÜZ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ümiz DENİZ

Konu: Çocukların Resim Çalışmalarına Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Yaklaşımlarının İncelenmesi

Tarih: 06.04.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Neslihan BİÇER

Tez Danışmanı:  Doç. Dr. Devrim ÇAKMAK

Konu:  Kavram Haritası Kullanımının Ortaokul 7. sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Çokgenler Alt Öğrenme Alanındaki Akademik Başarılarına ve Bilgilerinin Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Tarih: 06.04.2017    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Burcu ULUÇAY

Tez Danışmanı:  Doç. Dr. Semra GÜVEN

Konu: Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersi Motivasyon Düzeyleri ile Algılanılan Öğretmen Yakınlığı Arasındaki İlişki

Tarih: 07.04.2017    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Volkan ÖZCAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet GÜNAY

Konu: Ortaokul Öğrencilerinin Spora Özgü Psikolojik Yetenek Seviyelerinin İncelenmesi

Tarih: 11.04.2017    

Saat: 16:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Seminer Odası 

 

Tez Yazarı: Nihan TÜRK

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selma YEL

Konu: İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Yansıtıcı Düşünme Uygulamaları 

Tarih: 14.04.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 131 Nolu Derslik

 

Tez Yazarı: Münire Meral YAĞÇI TURAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Osman ALTINTAŞ

Konu: Görsel Sanatlar Dersinde 9-12 yaş Grubu Çocuk Resimlerinin İncelenmesinde Bir Yaklaşım Olarak Gösterge Çözümlenmesi 

Tarih: 17.04.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Tez Yazarı: Ahmet TULUKÇU

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yusuf BUDAK

Konu: Teknoloji ve Tasarım Öğretmenlerinin 2016 Öğretim Programına İlişkin Görüşleri

Tarih: 20.04.2017    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Pınar ŞİMŞEK

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Asiye DUMAN

Konu: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğrencilerin Ana Dilleri ve Mensup Oldukları Dil Ailelerinin Türkçe Yazma Becerisine Etkisi 

Tarih: 21.04.2017    

Saat: 16:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Eshabil Erdem PAKSOY

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sabri ÇELİK

Konu: Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim Bağlamında Öğretmen Deneyimlerinin İncelenmesi

Tarih: 20.04.2017    

Saat: 13:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası II 

 

Tez Yazarı: Müge Şule PAMUK

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Kadir ÖZER

Konu: Kadın Çalışanların Kariyer Engelleri ve Cam Tavan Sendromu Üzerine Bir Araştırma(Ankara Örneği)

Tarih: 21.04.2017    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Orhan ÇİMEN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Melek ÇAKMAK

Konu: Geribildirimin, öğretmen adaylarının akademik başarılarına, motivasyonlarına ve mesleki tutumlarına etkisi

Tarih: 24.04.2017    

Saat: 12:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Hersek Binası (Dekanlık), 1. Kat, 2 nolu seminer odası

 

Tez Yazarı: Oğuz ALTUN

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Özlem YAĞBASAN

Konu: Coğrafya'da Beyin Temelli Ögrenme

Tarih: 26.04.2017    

Saat: 09:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Sümeyye BAYRAM

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ayşe SERT ÇIBIK

Konu: Fen Bilgisi Öğretmenlerinin ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşleri 

Tarih: 26.04.2017    

Saat: 14:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hersek Binası Toplantı Odası 3

 

Tez Yazarı: Neslihan Özlem GENÇ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Temel ÇALIK

Konu: İlkokullarda Görev Yapan Yöneticilerin Öğretmenler Arasındaki Farklılıkları Yönetme Durumlarının İncelenmesi

Tarih: 27.04.2017    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Çağdaş ÖZDOĞAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK

Konu:   Av Sporcularının Giysilerinden Kaynaklanan Sorunları ve Beklentileri 

Tarih: 29.12.2017

Saat: 11:00

Yer:  Gazi Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

 

Tez Yazarı: Ayşegül AKINCI COŞGUN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN

Konu:   Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklara Ev Ortamında Verilen Sayı ve İşlem Eğitim Programının Çocukların Erken Matematik Yetenekleri İle Anne Çocuk İlişkisi Üzerine Etkisinin İncelenmesi 

Tarih: 28.12.2017

Saat: 10.00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Tuğba CEVİZ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Temel ÇALIK

Konu:  Ortaokul Öğretmenlerinin İşle Bütünleşme İle Örgütsel Sessizlik Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 28.12.2017

Saat: 15.00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,Hersek Binası Toplantı Salonu II

 

Tez Yazarı: Nazan ERDAMAR

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hüseyin AKKUŞ

Konu:   İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 11. Sınıf Öğrencilerinin Atomun Yapısı ve Atom Modelleri Konusundaki Kavramsal Başarılarına Etkisi 

Tarih: 26.12.2017

Saat: 10.30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Ömer Faruk ÖZBEY 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Rabia SARIKAYA

Konu:   Türkiye'de Drama Yöntemi İle Yapılan Çalışmaların Etkililiğinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması 

Tarih: 25.12.2017

Saat: 14.30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,Hersek Binası Toplantı Salonu III

 

Tez Yazarı: Gülşen YILMAZ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nezahat Güçlü

Konu:   Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Bağlamında Akademik Kariyer Yapma Süreci

Tarih: 25.12.2017

Saat: 16.00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,Hersek Binası Toplantı Salonu II

 

Tez Yazarı: Bilal MACUN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İlkay ULUTAŞ

Konu:   Okul Öncesi Çocuklarının Duygusal Zeka Düzeylerinin İncelenmesi ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Tarih: 21.12.2017

Saat: 09.30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Nimet DEMİR

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ

Konu:   Kamu Çalışanlarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Öz Yeterlik Algısı ve Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi (Sayıştay Örneği) 

Tarih: 22.12.2017

Saat: 13.30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Tuğba TAFLI

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Tahir ATICI

Konu:   Biyoloji Eğitimi Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi ve Geliştirilmesi

Tarih: 21.12.2017

Saat: 10.30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Tematik Sınıf (H 320)

 

Tez Yazarı: Hasan TABAK

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Temel ÇALIK