Doktora Özel Şartları

ANABİLİM DALI

BİLİM DALI

ÖZEL ŞARTLAR

 

Eğitim Bilimleri

 

 

 

 

Eğitim Yönetimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Yönetimi alanında tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.

-Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.93 olması.

-ALES ilgili puan türünden en az 70 almak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

Eğitim Programları ve Öğretim

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim programları ve öğretim, eğitimde program geliştirme, eğitimin sosyal ve tarihi temelleri alanlarından birinde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış adaylar başvurabilir.

- Yüksek Lisans Programlarında 2(iki) dönem zorunlu hazırlık programı uygulanmaktadır.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim programları ve öğretim, eğitimde program geliştirme, eğitimin sosyal ve tarihi temelleri ve eğitim teknolojisi, Eğitim Yönetimi, PDR, ölçme ve değerlendirme pedagoji (eğitim bilimleri uzmanlık alanlarından)  yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve/veya söz konusu eğitimlerini yurt dışında almışlar ise YÖK denkliğini sağlamış olan adaylar başvurabilir.

Yüksek Lisans Programlarında 2(iki) dönem zorunlu hazırlık programı uygulanmaktadır.

 

 

Eğitim Teknolojisi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Program Geliştirme ve Eğitim Teknolojisi alanlarından birinde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış adaylar başvurabilir.

- Yüksek Lisans Programlarında 2(iki) dönem zorunlu hazırlık programı uygulanmaktadır.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim programları ve öğretim, eğitimde program geliştirme, eğitimin sosyal ve tarihi temelleri ve eğitim teknolojisi, Eğitim Yönetimi, PDR, ölçme ve değerlendirme pedagoji (eğitim bilimleri uzmanlık alanlarından) Bilgisayar ve Öğrt. Tek. ve bilgisayar eğitimi yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve/veya söz konusu eğitimlerini yurt dışında almışlar ise YÖK denkliğini sağlamış olan adaylar başvurabilir.

- Yüksek Lisans Programlarında 2(iki) dönem zorunlu hazırlık programı uygulanmaktadır.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olmak.

ALES Eşit Ağırlık Puan türünden en az 80 almış olmak.

En az 2(iki) adet akademik referans mektubuna sahip olmak.

Yabancı dil sınavından (YÖK Dil /YDS) en az 70 almış olmak,

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması en az 3.00 olmak.

 

 

 

 

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

 

Resim-İş Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Resim-İş Eğitimi Alanında ya da Görsel sanatlar alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.

-ALES puanı 70 olması.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Resim-İş Eğitimi Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

 

 

 

Müzik Eğitimi

 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Herhangi bir Tezli Yüksek Lisans programından mezunu olmak.

-ALES puanı 70 olması.

-Bilim/Sanat sınavının tüm boyutlarına girmek.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Herhangi bir Tezli Yüksek Lisans programından mezunu olmak.

-ALES puanı 70 olması.

-Bilim/Sanat sınavının tüm boyutlarına girmek.

 

 

Temel Eğitim

 

Okul Öncesi Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümlerinden ya da Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Bölümlerinden lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.

-Ağırlıklı Yüksek Lisans Not Ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.50 olması.

-ALES puanının 75 olması.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümlerinden ya da Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Bölümlerinden lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.

-Ağırlıklı Yüksek Lisans Not Ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.50 olması.

-ALES ya da ALES’e eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 75 puan almış olmak

 

 

Sınıf Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Sınıf Öğretmenliği lisans mezunu olmak.

-Herhangi bir Yüksek Lisans programından mezun olmak

 -Yüksek Lisans not ortalamasının en az 3.36/4.00 olması.

-Yabancı dil puanının 65 olması.

-ALES Eşit Ağırlık puanının en az 70 olması.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Sınıf Öğretmenliği Lisans mezunu olmak.

- -Yüksek Lisans not ortalaması en az 3.36/4.00 olması.

-Yabancı dil puanının 65 olması.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Biyoloji Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN:  Biyoloji, Biyoloji Eğitimi ve Fen Bilgisi Eğitimi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji yüksek lisans mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Biyoloji, Biyoloji Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji yüksek lisans mezunu olmak.

Kimya Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Kimya Eğitiminde veya Fen Bilgisi Eğitiminde Tezli yüksek lisans mezunu olmak.

YABANCI UYRULULAR İÇİN: Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün yabancı uyruklu öğrenciler için doktora başvuru şartlarına ek olarak Kimya Eğitiminde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi

 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği yüksek lisans programlarından veya pedagojik formasyon eğitimi almış olmak şartıyla Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji Yüksek Lisans programlarından mezun olmak.

-ALES sayısal puan türünden en az 70 almak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği ile Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji Yüksek lisans programlarından mezun olmak.

Fizik Eğitimi

Fizik Eğitimi alanında tezli Yüksek Lisans mezunu olmak

 

 

 

 

 

 

Yabancı Diller Eğitimi

 

İngiliz Dili Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: İngilizce Öğretmenliği/İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans mezunu olmak

-ALES puanı en az 80 olmak.

- YDS veya YÖKDİL sınavından en az 90 puan almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Yüksek Lisansını İngilizce Öğretmenliği/İngiliz Dili Eğitimi alanında yapmış olmak.

- YDS veya YÖKDİL sınavından en az 80 puan almış olmak.

Alman Dili Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Alman Dili Eğitimi yüksek lisans mezunu olmak.

-Almanca YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az 80 puan almış olmak.

Fransız Dili Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Fransızca Öğretmenliği, Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Mütercim-Tercümanlık yüksek lisans mezunu olmak

-YDS veya YÖKDİL sınavından Fransızca puan türünde en az 75 puan almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Fransızca Öğretmenliği, Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden Yüksek Lisans mezunu olmak. En az DALF (C1) dil puanını sahip olmak ve/veya DELF-DALF sınavlarını yapabilme yeterliliğini belgelemek.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi bölümlerinden lisans mezunu olmak.

-Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi bölümlerinden yüksek lisans mezunu olmak.

 - Yüksek Lisanslarını Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitiminden farklı bölümlerde yapmış olanlar Yüksek Lisans programından gelişim temelli bilimsel hazırlık alacaklardır.

- ALES ‘den en az 70 puan almış olmak.

-YDS- YÖKDİL sınavlarından en az 55 puan almış olmak.

-Lisans AGNO puanın 3.00 ve üzeri olması.

-Yüksek Lisans not ortalaması 3.00 ve üzeri olması.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Teknolojisi, Bilgisayar Eğitimi, Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalları ve öğretmen yetiştirme temel alanı altında yer alan farklı bilim dallarında tezli Yüksek Lisansta mezun olanlar başvurabilir.

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının minimum 2,72 olması.

İlgili ALES puan türünden en az 65 almak. 

Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri eğitimi bölümü dışındaki alanlardan mezunu olanlar Bölüm İntibak Komisyonunca belirlenen Bilimsel Hazırlık derslerini almak zorundadır. 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalın da yüksek lisans mezunu olmak.

-ALES’ten en az 70 puan almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veren bir Yükseköğretim Kurumundan Yüksek Lisans mezunu olmak.

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih Eğitimi, Coğrafya Eğitimi alanlarından birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak.

-ALES sözel puan türünden en az 70 almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih Eğitimi, Coğrafya Eğitimi alanından birine denk olan bir alanda tezli yüksek lisans mezunu olmak.

 

Tarih Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Tarih Eğitimi,  Sosyal Bilgiler Eğitimi veya Tarih tezli yüksek lisans mezunu olmak.

-Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının veya başvuru sırasındaki ağırlıklı not ortalamasının (AGNO) 4’lük sistemde en az 3.00 olması.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Tarih Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi veya Tarih tezli yüksek lisans programını tamamlamış olmak.

Coğrafya Eğitimi

Coğrafya bölümü veya Coğrafya Eğitimi Ana Bilim dalı yüksek lisans mezunu olmak.

 

Felsefe Grubu Eğitimi

 

 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Felsefe Grubu Eğitimi alanında yüksek lisans mezunu olmak veya Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji bölümlerinde yüksek lisans derecesini almış olmak.

-ÖSYM tarafından yapılan ilgili ALES puan türünden en az 60 almış olmak.

-YÖKDİL, YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS, gibi ÖSYM sınavlarından veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavına muadil bir sınavdan 55 puan almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Felsefe Grubu Eğitimi Lisans programı mezunu olmak veya Edebiyat/Fen –Edebiyat Fakültesi Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji vb. YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen yüksek Lisans programından mezun olmak.

-ÖSYM tarafından yapılan veya eşdeğerliliği kabul edilen GRE, GMAT, vb. sınavlardan minimum 55 puan almış olmak.

-Türkçe (TÖMER) sınavından C1 düzeyinde sertifikası olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

T..C. UYRUKLULAR İÇİN: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkçe Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü ile muadili bölümlerden yüksek lisans mezunu olmak.

-Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi/Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü dışından mezun olanlar, bilimsel hazırlık derslerini almak zorundadır.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Dil, dil ve edebiyat ile bu bölümlerin eğitim öğretimi alanında yüksek lisans eğitimi almış olmak.

ÖNEMLİ NOTLAR:

*Yabancı Dil Puanı belirtilmeyen Doktora Programlarında en az 55 almış olmak gerekmektedir.

**Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı Doktora programına yapılan başvurularda adayların özel şartlara ek olarak  başvurulan Ana Bilim dalı dilinin dışında ikinci bir yabancı dilden en az 55 puan almaları gerekmektedir.

***Lisansüstü programlara kabul edilen, ancak lisans ya da yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı programlarda almış olanlara “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanır. Bu programın süresi en çok bir yıldır.

background image