Tezsiz Yüksek Lisans Özel Şartları

 

ANABİLİM DALI

 

BİLİM DALI

 

ÖZEL ŞARTLAR

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinden mezun olup, en aza 1 yıllık eğitim, öğretim veya yönetim alanında iş deneyimine sahip olmak.

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.72 olması

ALES ilgili puan türünden en az 70 almış olmak.

Yabancı Dilden en az 1 puan almış olmak

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN:  Eğitim Fakültelerinden mezun olup, en aza 1 yıllık eğitim, öğretim veya yönetim alanında iş deneyimine sahip olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tezsiz yüksek lisans programı öğrenim harçları kredi x 200 TL’dir.

Programlar toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla alacağı dersler ile dönem projesinden oluşur. Programı tamamlama süresi azami 1,5 yıldır.

 

 

background image