Tezli Yüksek Lisans Özel Şartları

 

ANABİLİM DALI

 

BİLİM DALI

 

ÖZEL ŞARTLAR

 

 

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde mezun durumda olan/ya da olabilecek adaylar başvurabilir.

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.72 olması

ALES ilgili puan türünden en az 70 almış olmak.

Yabancı Dilden en az 1 puan almış olmak

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans mezunu olmak.

 

Eğitim Programları ve Öğretim

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yükseköğretim programından mezun durumda olan/ya da olabilecek adaylar ve/veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezun ve/veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olup, pedagojik formasyon eğitimi almış adaylar başvurabilir. Bu adaylar için pedagojik Formasyon belgesi şartı vardır.

Yabancı Dilden en az 40 puan almış olmak

Yüksek Lisans Programlarında 2(iki) dönem zorunlu hazırlık programı uygulanmaktadır.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yükseköğretim programından mezun olanlar ve/veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve/veya herhangi dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik formasyon eğitimi almış yabancı uyruklu ve söz konusu eğitimlerini yurt dışında almışlar ise YÖK denkliğini sağlamış olan adaylar başvurabilir.

Yüksek Lisans Programlarında 2(iki) dönem zorunlu hazırlık programı uygulanmaktadır.

 

Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri

 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN:  Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yükseköğretim programından mezun durumda olan/ya da olabilecek ve/veya Fen ve/veya Edebiyat fakültesi mezunları ve/veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olup, pedagojik formasyon eğitimi almış adaylar başvurabilir. Bu adaylar için pedagojik formasyon belgesi şartı vardır. 

Yabancı Dilden en az 40 puan almış olmak.

Yüksek Lisans Programlarında 2(iki) dönem zorunlu hazırlık programı uygulanmaktadır.

 

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir Yükseköğretim programından mezun ve/veya Fen ve/veya Edebiyat fakültesi mezunları ve/veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik formasyon eğitimi almış yabancı uyruklu ve söz konusu eğitimlerini yurt dışında almışlar ise YÖK denkliğini sağlamış olan adaylar başvurulabilir.

Yüksek Lisans Programlarında 2(iki) dönem zorunlu hazırlık programı uygulanmaktadır.

 

 

Eğitim Teknolojisi

 

T.C.UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir Yükseköğretim programından mezun durumda olan/ya da olabilecek ve/veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve/veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olup, pedagojik formasyon eğitimi almış adaylar başvurabilir. Bu adaylar için pedagojik formasyon belgesi şartı vardır.

Yabancı Dilden en az 40 puan almış olmak

Yüksek Lisans Programlarında 2(iki) dönem zorunlu hazırlık programı uygulanmaktadır.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yükseköğretim programından mezun olanlar ve/veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve/veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik formasyon eğitimi almış yabancı uyruklu ve söz konusu eğitimlerini yurt dışında almışlar ise YÖK denkliğini sağlamış olan adaylar başvurabilir.

Tüm Yüksek Lisans Programlarında 2(iki) dönem zorunlu hazırlık programı uygulanmaktadır.

 

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Resim-İş Eğitimi alanından ya da Görsel sanatlar alanından mezun durumda olan/ya da olabilecek adaylar.

Yabancı Dilden en az 25 puan almış olmak

ALES ilgili puan türünden en az 60 almış olmak

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Güzel Sanatlar alanında lisans mezunu olmak.

Müzik Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: 4 yıllık lisans programından mezun durumda olan/ya da olabilecek adaylar başvurabilir.

ALES’ten en düşük 65 puan almak

Yabancı Dilden en az 25 puan almış olmak.

Bilim/Sanat Sınavının tüm boyutlarına girmek.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: 4 yıllık lisans programından mezun olmak.

ALES’ten en düşük 65 puan almak

Yabancı Dil Sınavı puanı olmak

Bilim/Sanat Sınavının tüm boyutlarına girmek.

 

 

Temel Eğitim

 

Sınıf Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Sınıf Öğretmenliği lisans programında mezun durumda olan/ya da olabilecek adaylar başvurabilir.

-Lisans not ortalaması en az 3.00/4.00 veya 80/100 olmak.

-Yabancı Dilden en az 20 puan almış olmak.

-ALES Eşit Ağırlık puanı en az 65 olmalı.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Sınıf Öğretmenliği lisans mezunu olmak.

Lisans not ortalaması en az 3.00/4.00 veya 80/100 olmak.

-Yabancı Dil sınavına girmiş olmak.

Okul öncesi Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi bölümlerinden lisans mezun durumda olan/ya da olabilecek adaylar başvurabilir.

-Ağırlıklı Lisans Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması.

-ALES Sözel puan türünde en az 75 almak.

Yabancı Dilden en az 1 puan almış olmak

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN:  Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi bölümlerinden lisans mezunu olmak.

-Ağırlıklı Lisans Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması.

-ALES ya da ALES’e eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 75 puan almış olmak

 

 

 

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

 

 

 

 

Biyoloji Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Biyoloji, Biyoloji Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programında mezun durumda olan/ya da olabilecek adaylar başvurabilir.

Yabancı Dilden en az 1 puan almış olmak

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN:  Biyoloji, Biyoloji Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programında mezun olmak.

Fizik Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Üniversitelerin Fizik Eğitimi ABD, Fizik Lisans, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ve Fen Bilgisi Eğitimi lisans programlarında mezun durumda olan/ya da olabilecek adaylar başvurabilir.

Yabancı Dilden en az 30 puan almış olmak

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Üniversitelerin Fizik Eğitimi ABD, Fizik Lisans, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ve Fen Bilgisi Eğitimi lisans programlarında mezun durumda olan adaylar başvurabilir.

Kimya Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Kimya Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi veya pedagojik formasyon eğitimi almış olmak şartıyla Kimya veya Kimya Mühendisliği lisans programlarında mezun durumda olan/ya da olabilecek adaylar başvurabilir.

Yabancı Dilden en az 30 puan almış olmak

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün yabancı uyruklu öğrenciler için yüksek lisans başvurularına ek olarak;  Kimya Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi veya pedagojik formasyon eğitimi almış olmak şartıyla Kimya veya Kimya Mühendisliği lisans programlarında mezun olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi

 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği veya pedagojik formasyon eğitimi almış olmak şartıyla Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji lisans programlarında mezun durumda olan/ya da olabilecek adaylar başvurabilir.

Yabancı Dilden en az 20 puan almış olmak

-ALES Sayısal puan türünde en az 65 almak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği ile Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji lisans programlarından mezun olmak.

 

 

 

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkçe Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü ile muadili bölümlerden lisans mezun durumda olan/ya da olabilecek adaylar başvurabilir.

ALES'ten ilgili puan türünde en az 70 almak.

Yabancı Dilden en az 30 puan almış olmak

-Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi/Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü dışından mezun olanlar, bilimsel hazırlık derslerini almak zorundadır.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Dil, dil ve edebiyat ile bu bölümlerin eğitim öğretimi alanında lisans eğitimi yapmış olmak

-Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi/Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü dışından mezun olanlar, bilimsel hazırlık derslerini almak zorundadır.

Tarih Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Tarih Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih veya Yabancı Diller lisans programlarından mezun durumda olan/ya da olabilecek adaylar başvurabilir.

-Lisans mezuniyet not ortalamasının veya başvuru sırasındaki ağırlıklı not ortalamasının (AGNO) 4’lük sistemde an az 2,50 olması

Yabancı Dilden en az 1 puan almış olmak

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Tarih Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih veya Yabancı Diller Lisans programlarından mezun olmak.

 

Felsefe Grubu Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Felsefe Grubu Eğitimi veya Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı lisans düzeyindeki programların Sosyal Bilimler alanlarının birinden mezun durumda olan/ya da olabilecek adaylar başvurabilir.

-ÖSYM tarafından yapılan ilgili ALES puan türünde minimum 55 puan almış olmak,

-YÖKDİL, YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS gibi ÖSYM sınavlarından veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerli kabul edilen uluslararası Yabancı Dil sınavına muadil bir sınavdan 50 puan almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Felsefe Grubu öğretmenliği Lisans programı mezunu olmak veya Edebiyat/Fen –Edebiyat Fakültesi Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji vb YÖK tarafından eşdeğerli kabul edilen Lisans programından mezun olmak

ÖSYM tarafından yapılan veya eşdeğerliliği kabul edilen GRE, GMAT vb. sınavdan minimum 50 puan almış olmak,

Türkçe (TÖMER) sınavından C1 düzeyinde sertifikası olmak

 

Coğrafya Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Coğrafya Bölümü veya Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalında mezun durumda olan/ya da olabilecek adaylar başvurabilir.

Yabancı Dilden en az 25 puan almış olmak

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Coğrafya Bölümü veya Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı mezunu olmak.

 

 

 

Yabancı Diller Eğitimi

 

İngiliz Dili Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisansını İngilizce Öğretmenliği/ İngiliz Dili Eğitimi alanında tamamlamış olmak ya da olabilecek adaylar başvurabilir.

- YDS veya YÖKDİL sınavından en az 85 puan almış olmak.

-ALES puan türü en az 80 olması.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisansını İngilizce Öğretmenliği/ İngiliz Dili Eğitimi alanında tamamlamış olmak.

- YDS veya YÖKDİL sınavından en az 80 puan almış olmak.

Fransız Dili Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Üniversitelerin Fransızca Öğretmenliği, Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinden mezun durumda olan/ya da olabilecek adaylar başvurabilir.

YDS veya YÖKDİL sınavlarından Fransızca puan türünde en az 70 almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Üniversitelerin herhangi bir bölümünden lisans mezunu olmak. En az DELF (B2) dil puanına sahip olmak ve/veya DELF-DALF sınavlarını yapabilme yeterliliğini belgelemek.

 

Alman Dili Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Herhangi bir lisans mezunu olmak.

- Almanca YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az 80 puan almış olmak.

Not: Alman Dili Eğitimi, Alman Dili ve Edebiyatı veya Almanca Mütercimlik-Tercümanlık Bölümü Lisans programlarından mezun olmayanlar için bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Alman Dili Eğitimi, Alman Dili ve Edebiyatı veya Almanca Mütercimlik-Tercümanlık Bölümü Lisans mezunu olmak.

-Farklı alanlardan mezun olanlar sınavdan başarılı oldukları takdirde Bilimsel Hazırlık alacaklardır.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

 

 

 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi bölümlerinden mezun durumda olan/ya da olabilecek adaylar başvurabilir.

ALES’den en az 70 puan almış olmak.

-AGNO puanı 3.00 ve üzeri olması.

-YDS-YÖKDİL sınavlarından en az 45 puan almış olmak.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Herhangi bir lisans programında mezun durumda olan/ya da olabilecek adaylar başvurabilir.

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının minimum 60 olması.

Yabancı Dilden en az 1 puan almış olmak

-Farklı alanlardan Lisans mezunu olanlar Bölüm İntibak Komisyonunca belirlenen Bilimsel Hazırlık derslerini almak zorundadır.

 

Beden Eğitimi ve Spor

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

T.C UYRUKLULAR İÇİN: Sadece Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümünde mezun durumda olan/ya da olabilecek adaylar başvurabilir.

-ALES puan türü en az 65 olması.

Yabancı Dilden en az 40 puan almış olmak

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veren bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olmak.

background image