Kontenjanlar

 

 

 

 

 

ANABİLİM DALI

 

 

 

 

 

BİLİM DALI

 

 

YÜKSEK LİSANS

 

 

                    DOKTORA

 

 

ALES

Puan

Türü

 

 

Yab.Uy.

Kontenjan

 

Tezli Yüksek Lisans

 

Tezsiz Yüksek Lisans

 

Tezli Yüksek Lisans

 

Tezsiz Yüksek Lisans

 

Doktora

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

         15           -       12

   Sayısal

     Sözel

Eşit Ağırlık

        2 - 2

 

Eğitim Bilimleri

 

 

Eğitim Yönetimi

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

25

75

15

Eşit Ağırlık Sözel

-

   -

-

Eğitim Programları ve Öğretim

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

 

10

-

5

Sözel

3

    -

3

Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

 

           10            -          -        Sözel             3     -            -

Eğitim Teknolojisi

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

 

10

-

5

Eşit Ağırlık

3

-

3

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

 

20

-

9

Eşit Ağırlık

2

-

1

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

 

Resim-İş Eğitimi

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

 

10

-

5

 

Eşit Ağırlık Sözel Sayısal

-

 

-

-

Müzik Eğitimi

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

 

20

-

10

Eşit Ağırlık Sözel Sayısal

3

 

-

2

 

Temel Eğitim

 

 

Sınıf Eğitimi

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

20

30

15

Eşit Ağırlık

3

2

3

Okul Öncesi Eğitimi

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

 

30

-

20

Sözel

-

    -

-

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

 

Fen Bilgisi Eğitimi

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

 

30

-

15

Sayısal

2

-

2

Biyoloji Eğitimi

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

 

15

-

5

Sayısal

-

 

-

Kimya Eğitimi

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

20

-

20

Sayısal

3

-

3

Fizik Eğitimi

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

20

-

-

Sayısal

2

-

-

İlköğretim Matematik Eğitimi

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

 

          25          -           -        Sayısal            -     -            -

Matematik Eğitimi

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

 

          10         -          -         Sayısal           -     -           -

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

 

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

 

10

-

10

Sözel

2

-

2

Türkçe Eğitimi

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

 

10

-

10

Sözel

2

-

2

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Eğitimi

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

 

10

-

-

Sözel

2

-

-

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

 

15

-

10

Sözel

5

-

3

Tarih Eğitimi

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

 

20

-

5

Sözel

2

-

2

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

 

           20             -          10         Sözel             3      -            3

Coğrafya Eğitimi

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

 

          15            -            5    Eşit Ağırlık             3     -            2

Felsefe Grubu Eğitimi

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

 

             10            -         10    Eşit Ağırlık              -     -            -

 

Yabancı Diller Eğitimi

 

İngiliz Dili Eğitimi

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

10

-

10

Sözel Sayısal Eşit Ağırlık

3

-

3

Fransız Dili Eğitimi

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

10

-

5

Sözel

3

-

3

Alman Dili Eğitimi

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

10

-

8

Sözel

3

-

3

Arap Dili Eğitimi

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

 

            7            -          3          Sözel              4       -           7

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

 

6

-

5

Eşit Ağırlık

1

-

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.

 

15

-

5

Eşit Ağırlık

-

-

-

Özel Eğitim

Özel Eğitim

Özel Şartlar İçin Tıklayınız.
 

            -            -          7        Sözel              -     -            -


* Lisansüstü programlara kabul edilen, ancak lisans ya da yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı programlarda almış olanlara “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanır. Bu programın süresi en çok bir yıldır. 

background image