Kesin Kayda İlişkin Önemli Bilgiler

  1. Kesin kayıt tarihlerinde belge teslim edecek olan adayların ilgili enstitüye şahsen veya noter onaylı vekalet verdikleri şahıs tarafından başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla, posta yoluyla ve süre bittikten sonra kesin kayıt işlemi yapılmaz.
  2. Kesin kayıt sırasında adayların ibraz ettiği belgeler ön kayıt esnasında YÖKSİS veri tabanından alınan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilecektir. Belgeler arasında farklılığın olması durumunda, adayın kaydı yapılmayacak ve aday hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.
  3. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.  Bu nedenle kesin kayıt hakkını kazanan adaylar,  kaydolmayı düşündükleri Enstitüye kayıt yaptırmadan önce, Üniversitemiz içi veya Üniversitemiz dışı lisansüstü programlardan kayıtlarını sildirmelidirler. Bu adayların başka programlara kayıtlı olduklarının tespit edilmesi durumunda kayıtları iptal edilecektir
  4. Yabancı uyruklu adayların beyan ettikleri belgelerin doğrulukları, Büyükelçiliklerine yazışma yapılarak teyit ettirilecektir. Belgelerinin doğrulukları teyit edilemeyen adayların, kayıtları kesinleştirilmiş olsa bile iptal edilecektir.
  5. Kendi imkânları ile lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar tezli yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenci olma hakkı kazandıklarında normal öğretim için Bakanlar Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulunca 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretlerini öderler. 
  6. Kesin kayıt sırasında e-devlet üzerinden alınan e-posta adresinin aktive edilerek enstitümüze bildirilmesi gerekmektedir.
  7. Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kesin kayıt alınmış olsa bile adayın kesin kaydı iptal edilecektir.
  8. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar haklarından vazgeçmiş sayılır.

 

background image