Değerlendirme

DEĞERLENDİRME 

  1. Yüksek lisans/bütünleşik doktora ve doktora programları için ön değerlendirme ve giriş başarı puanı hesaplanmasında Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınır. Elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar öğrenci alınır. Yabancı uyruklu adayların değerlendirmesi ve sıralaması kendi içlerinde yapılır.
  2. Tezli programların mülakat/yazılı giriş sınavı notu yüz  (100) üzerinden yüksek lisans için elli (50), doktora için altmış (60) puanın altında olanların başarı puanı hesaplanmaz ve başarısız olarak değerlendirilir (G.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Uygulama Esasları M2/2). 
  3. Sıralama puanı 60 ve daha yüksek olan adaylar kontenjan dahilinde değerlendirmeye alınır (Yönetmelik M6/2).

Adayların giriş başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, mülakat sınav notu ile lisans/yüksek lisans mezuniyet ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Sonuçlar ilgili enstitünün ağ adresinden ilan edilir.

background image