Mülakat/Yazılı Sınav

  1. Tezli yüksek lisans, doktora ve lisans sonrası doktora programlarının yazılı ve/veya mülakat bilimsel değerlendirme sınavına girecek adaylar,  Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi’ne kaydolup onay verdikten sonra sistemden alınabilen “Ön Kayıt Aday Başvuru Bilgi Formu” ile Nüfus Cüzdanı veya geçerlilik süresi dolmamış Pasaportu yanlarında bulundurmak zorundadır. 
background image