2016 Yılında Savunulan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yazar:  Bengisu KAYA

Konu: Üstbilişsel Beceriye Dayalı Yazma Süreçlerinin Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Hikâye Edici Metin Yazma Becerisine Etkisi

Tarih: 04.01.2016    

Saat: 11:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Yazar:  Özge PEHLİVAN

Konu: Başlangıç Keman Eğitiminde Temel Tekniklerin Öğretimine İlişkin Öğretim Elemanı Görüşleri

Tarih: 04.01.2016    

Saat: 10:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  Müzik Öğretmenliği A.B.D. Seminer Odası

 

Yazar:  Zehra ATBAŞI

Konu: Sınıf İçi Davranışların Düzenlenmesinde Sınıf Genelinde Olumlu Davranış Desteği Programı: Check-İn Check-Out Uygulaması

Tarih: 04.01.2016    

Saat: 13:30

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  D Blok, Z02

 

Yazar:  Uğur YILMAZ

Konu: Çağdaş Türk Resminde Kültür Endüstrisi ve Sanat Eğitimine Yansımaları

Tarih: 06.01.2016    

Saat: 15:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim - İş Eğitimi A.B.D

 

Yazar:  Turan DELİMEHMETOĞLU

Konu: Alman Der Spiegel Dergisinin Recep Tayyip ERDOĞAN Algısı

Tarih: 07.01.2016    

Saat: 10:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, C Blok 101 Nolu Oda

 

Yazar:  Yusuf CANBOLAT

Konu: Eğitimde Kanıt Temelli Uygulama ve Politika Geliştirme

Tarih: 07.01.2016    

Saat: 10:30

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, D Blok Z01

 

Yazar: Sıddıka GÖKMEN

Konu: İlköğretim 6.sinif ögrencilerinin hayalden insan figürü çizimine görsel sanat eğitiminin etkisi

Tarih: 07.01.2016    

Saat: 15:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim - İş Eğitimi A.B.D

 

Yazar:  Mine CERANOĞLU

Konu: Osmanlı Çocuk Giysilerinin Giyim Perspektifi Açısından İncelenmesi

Tarih: 08.01.2016    

Saat: 13:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seminer Salonu

 

Yazar:  Sevilay KARDAŞ

Konu: Konaklama İşletmelerinde Çalışan Personelin İş Tatmin Düzeyleri İle Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 12.01.2016    

Saat: 14:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Dekanlık Toplantı Salonu 

 

Yazar:  Yalçın ÇINAR

Konu: Psikolojik Danışmanların Tükenmişlik Düzeyleri ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 

Tarih: 13.01.2016    

Saat: 14:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 6. Kat 6 Nolu Seminer 

 

Yazar:  Zeynep Nur AYDIN

Konu: Ankara, Trabzon, Erzurum Örnekleminde Babanın Çocuğun Hayatına Katılımı ve Baba Çocuk İlişkisinin İncelenmesi

Tarih: 14. 01.2016    

Saat: 13:30

Yer: Gazi Üniversitesi,  Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 6. Kat 6 Nolu Seminer 

 

Yazar:  Pakize URFALI DADANDI

Konu: Türkçe Öğretiminde Elektronik Ders Kitabı Kullanmanın Başarı, Öz Yeterlilik İnançları ve Tutuma Etkisi 

Tarih: 15. 01.2016    

Saat: 16:00

Yer: Gazi Üniversitesi,  Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Yazar:  Arezoo Babaei AJABSHIR

Konu: An Experimental Study of Implicautres in Course Books Used at English Preparatory Schools in Ankara

Tarih: 18.01.2016    

Saat: 13:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, C Blok Toplantı Salonu

 

Yazar:  Güneş GÜNEŞ

Konu: Biyoloji Tarihinde Biyoloji Eğitimine Yön Veren Büyük Buluşların Analizi ve Biyoloji Öğretmen Adaylarının Görüşleri 

Tarih: 19.01.2016    

Saat: 13:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Yazar:  Mehmet ORHAN

Konu: Bireysel Emeklilik Sistemi ve Genç Tüketicilerin Algilari Üzerine Bir Araştırma

Tarih: 19.01.2016    

Saat: 09:30

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Yazar:  Melike FAİZ

Konu: Öğretmen Adaylarının Siyaset Okuryazarlık Durumlarının İncelenmesi

Tarih: 19.01.2016    

Saat: 13:30

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer I

 

Yazar:  Muhammet İbrahim AKYÜREK

Konu:  İlkokul Müdürlerinin Dağıtılmış Liderlik Özellikleri ile Öğretmenlerin İş Doyumu Algıları Arasındaki İlişki (Ankara İli Örneği)

Tarih: 20.01.2016    

Saat: 10:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Yazar:  Ayşegül ÇELİK

Konu:  Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminde Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin Kullanımı

Tarih: 20.01.2016    

Saat: 11:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası

 

Yazar:  Kemal ERDOĞAN

Konu:  Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Çevre Eğitimi Konusunda Görüş ve Yeterlilikleri 

Tarih: 20.01.2016    

Saat: 10:30

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası II

 

Yazar:  Ahmet Gökhan DEMİR

Konu:   Özdüzenleyici Öğrenme Stratejilerinin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Özyeterlik Algılarına Etkisi

Tarih: 20.01.2016    

Saat: 16:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 2 Nolu Seminer Salonu

 

Yazar:  Mehmet İPEK

Konu: Örgütsel Vatandaşlık Algısı: Kamu ve Vakıf Üniversitelerinde Bir Uygulama

Tarih: 21.01.2016    

Saat: 12:30

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Yazar:  Esra YALÇIN

Konu: Ofis Çalışanlarının İşletmelerin Uyguladıkları Sosyal Sorumluluğa İlişkin Algı Düzeylerinin Belirlenmesi

Tarih: 21.01.2016    

Saat: 14:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Yazar:  İbrahim KIRBAÇ

Konu: Biyoloji Öğretmenlerine Göre Biyoloji Öğretiminde  Kullanılan Öğretim Teknolojilerinin Durumu  ve  Öğrenci Başarısına Etkisinin İncelenmesi (Afyonkarahisar İli Örneği)

Tarih: 21.01.2016    

Saat: 13:30

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi Odası

 

Yazar:  Erhan ŞAHİN         

Konu: Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının Üstün Yetenekli Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Üstbiliş ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Olan Etkisi

Tarih: 21.01.2016   

Saat: 10:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Tematik Sınıf

 

Yazar: Tuğba DAĞDELEN

Konu: Denizli Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulunda Yapılan Deri Çantalar

Tarih: 21.01.2016    

Saat: 14:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi

 

Yazar: Latife Gizem ONGUN

Konu: Organik Ürün Ambaljlarının Tasarımına Yönelik Tüketici Görüşleri (Form - Renk-  İşlevsellik)

Tarih: 22.01.2016    

Saat: 11:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Yazar: Feride Sena KOCAOĞLU ER

Konu: İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin 5. ve 6. Sınıf Matematik Ders Kitaplarına İlişkin Görüşleri

Tarih: 25.01.2016    

Saat: 14:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası - Seminer Odası

 

Yazar: Emre ÇAĞIRICI 

Konu: Bankacılık Sektörü, Mülkiyet Yapısı ve Tüketicilerin Mülkiyet Yapılarına Karşı Tutumları 

Tarih: 26.01.2016    

Saat: 10:30

Yer: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

 

Yazar: Emrah TOKATLI

Konu: İmam Hatip Liselerinde Okutulan Arapça Dersi Yazılı Sınav Sorularının Soru Yazma İlkeleri ve Bloom Taksonomisi'ne Göre Analizi

Tarih: 26.01.2016    

Saat: 13:30 

Yer: Ahmet Yesevi Üniversitesi, Mütevelli Heyeti Başkanlığı

 

Yazar: Seda TURGUT

Konu: UNESCO 2007 Dunya Mevlana Yılına Özel Hazırlanan Basılı Materyallerin Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi

Tarih: 26.01.2016    

Saat: 10:00 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Yazar: Buket SARIKAYA

Konu: İmam Hatip Liselerinde Arapça Dersi İşlenişinde Sınıf İçerisinde Hata Düzeltme Stratejilerinin Kullanılması 

Tarih: 27.01.2016    

Saat: 10:00 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, C Blok, Öğretim Üyesi Odası

 

Yazar: Seval AKBABA

Konu:  Fatih Projesinin Uygulandığı Okullarda Öğretmenlerin Teknolojik Gelişmeye Yönelik Özyeterlilik Algıları 

Tarih: 28.01.2016    

Saat: 11:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Yazar: Ümit COŞANER

Konu: Ankara Halk Eğitim Merkezlerinde Yapılan Gümüş Takı İşlemeciliği Üzerine Bir Araştırma

Tarih: 28.01.2016    

Saat: 14:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Dekanlık Binası

 

Yazar: Saadet KIYAFET ÖZTUNA

Konu: Sivas İli Geleneksel El Sanatları Kemik Tarak Sanatı

Tarih: 28.01.2016    

Saat: 13:30   

Yer: Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Dekanlık Binası

 

Yazar: Ömür ÇOBAN

Konu: Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı Öğrencilerinin Örgütsel Değişimi Yönetme Yeterliliklerinin Stratejik Liderlik Düzeyleri Açısından İncelenmesi

Tarih: 28.01.2016    

Saat: 10:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, D Blok Z02

 

Yazar: Serap HAKYEMEZ  

Konu:  İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Etkinliklerine Yönelik Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Tarih: 28.01.2016    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Bosna ve Hersek Binası , Seminer Odası

 

Yazar: Meltem ÇELİK DOĞAN 

Konu: Türkçe Eğitimi Bağlamında Ortaokul Öğrencilerinin Sözlü Kültür Ürünlerine Yönelik Farkındalıkları ve Bunları Kullanım Durumları

Tarih: 29.01.2016    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Yazar:  Esra OYAR 

Konu:  Öğrencilerin SBS Matematik Başarılarını Etkileyen Değişkenlerin ve Okul Tamta Değerinin Hiyerarşik Lineer Modelleme Analizi Yoluyla Belirlenmesi

Tarih: 29.01.2016    

Saat: 13:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası 220 Nolu Oda

.

Yazar: Zafer ERTÜRK

Konu:  Üniversite Öğrencilerinin Akademik Güdülenme Düzeylerine İlişkin Faktör Kümeleme Diskriminant ve Lojistik Regresyon Analizi Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Tarih: 29.01.2016    

Saat: 14:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası 220 Nolu Oda

 

Yazar:  Eralp LALE

Konu:  Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 4’üncü Sınıf Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Dersindeki Yansıtıcı Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi

Tarih: 29.01.2016    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, F Blok 104 

 

Yazar:  Merve KÖMÜROĞLU

Konu:  Ağrı İli Taşlıçay İlçesi El Dokuması Halıcılığı ve Yöredeki Halk Eğitimi Merkezi Halı - Kilim Faaliyetleri 

Tarih: 01.02.2016    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü

 

Yazar:  Burcu BİLGİÇ

Konu:  Ankara İli Beypazarı İlçesinde Bulunan Hesap İşi İşlemeli Ürünlerin Özellikleri 

Tarih: 02.02.2016    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Toplantı Salonu

 

Yazar:  Elif YALVAÇ

Konu:  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Okuryazarlık Düzeyleri İle Bilişsel Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Tarih: 02.02.2016    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hersek BİNASI, 3. Kat 307 Nolu Oda 

 

Yazar:  Canan UÇAR

Konu:  Ortaokul 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabının Görsel Tasarım İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi 

Tarih: 03.02.2016    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Yazar:  Pınar BAŞARAN

Konu:  4+4+4 Eğitim Sisteminde Yöneticilerin ve Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar 

Tarih: 03.02.2016    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Yazar:  Mustafa GÖK

Konu:  Ortaöğretimde Aktif Spor Yapan Öğrencilerin Sosyalleşme Düzeylerinin İncelenmesi 

Tarih: 04.02.2016    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Seminer Odası 

 

Yazar:  Yasin KÜÇÜKYILMAZ

Konu:  Teaching English For Spesific Purposes Through The Use Of Information And Communication Technologies And Multimedia In Turkish Military Academy: A Study On Youtube

Tarih: 05.02.2016    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, C Blok, Toplantı Salonu

 

Yazar:  Hilal ÇİFTÇİ

Konu:  Uluslararasılaşma ve Şirketlerin Uluslararasılaşma Sürecindeki E-Ticaret Faaliyetleri Örnek İşletme İncelemesi 

Tarih: 05.02.2016    

Saat: 16:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi Odası

 

Yazar:  Nurcan ÇETİNER

Konu:  Üniversitelerde Kurumsal İmaj Oluşumu: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin Kurumsal İmajının Öğrenciler Açısından İncelenmesi 

Tarih: 05.02.2016    

Saat: 09:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

 

Yazar:  Müslim OVALI

Konu:  1998 ve 2005 Programlarına Göre Hazırlanmış Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Kalıp Yargılar Açısından İncelenmesi 

Tarih: 09.02.2016    

Saat: 17:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Yazar:  Züleyhan DAMAR

Konu:  Beşinci Sınıf Türkçe Kitaplarındaki Resimlerin Çocuk Resimleriyle İlgisi ve Eğitimi Yansımaları 

Tarih: 09.02.2016    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim İş Eğitim A.B.D.

 

 

Yazar:  Şenay ALTINYAY

Konu:  Annelerin İşitme Engelli Çocuklarına İşitsel-Sözel Terapi Tekniklerini Uygulama Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir İşitsel-Sözel Terapi Etkililik Çalışması

Tarih: 10.02.2016    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası (3)

 

Yazar: Ayşegül ÇAĞLAK
 
Konu: 2009 Yılında Kabul Edilen Ortaöğretim Müzik Programının Müzik Öğretmenleri Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi.
 
Tarih: 10.02.2016 
 
Saat:   14.00
 
Yer  :   Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği A.B.D. Seminer Odası

 

Yazar: Hamza ÜSTÜN
 
Konu: Başlangıç Düzeyi Trompet Eğitimnde Kullanılan Metotların İncelenmesi 
 
Tarih: 10.02.2016 
 
Saat:   15.00
 
Yer  :   Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği A.B.D. Seminer Odası

 

Yazar: Ezgi ÖZKAN
 
Konu: Sebastian Lee Op.113 Etüt Kitabının Teknik ve Biçimsel Analizine Yönelik Öneriler
 
Tarih: 10.02.2016 
 
Saat:   14.00
 
Yer  :   Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Bölümü, Seminer Odası 

 

Yazar: Naciye DİNÇER
 
Konu: Ortaöğretim 10. Sınıf Öğrencilerinin Basınç ve Kaldırma Kuvveti Ünitesine Bilişsel Hazır Bulunuşluk Düzeylerini Tespit Edecek Ölçme Aracı Geliştirilmesi 
 
Tarih: 10.02.2016 
 
Saat:   13.00
 
Yer  :   Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Fizik LAB-1

 

Yazar: Oğuzhan GÜMÜŞ
 
Konu: İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Türk Büyüklerine Saygı, Aile Birliğine Önem Verme ve Vatanseverlik Değerinin Karma Yaklaşıma Dayalı Etkinliklerle Öğretimi 
 
Tarih: 11.02.2016 
 
Saat:   14.00
 
Yer  :   Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası

 

Yazar:  Kemal ÇUBUKCU

Konu:  Konaklama İşletmelerinde Turistlerin Anadolu Misafirperverliği Algısının Satın Alma Sonrası Tutum ve Davranışlarına Etkisi

Tarih: 11.02.2016    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Yazar:  Nuri Berk GÜNGÖR

Konu:  Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları ile Liderlik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 11.02.2016    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Toplantı Salonu

 

Yazar:  İlknur ÇARKCI

Konu:  İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Farklı Problem Kurma Durumlarına Yönelik Ortaya Koydukları Problemlerin İncelenmesi

Tarih: 11.02.2016    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası 339

 

Yazar: Aylin DOĞAN FIRAT

Konu: An Evaluation of English Preparatory Schools' Programs in terms of Learner Autonomy 

Tarih: 11.02.2016    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü, C Blok

 

Yazar:  Ramazan YUMRUTEPE

Konu: Kum sanatının çocuk resimlerine etkisinin değerlendirilmesi(9-10 yaş)

Tarih: 17.02.2016  

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim-iş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

 

Yazar: Ksenia PANTEEVA 

Konu: Adapting stories for teaching English to young learners: a brain-friendly learning perspective

Tarih: 18.02.2016    

Saat: 13:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, C Blok, 101 Nolu Derslik

 

Yazar: Fazilet Gül İNCE

Konu: TIMSS 2011 Matematik Alt Testi Madde Parametrelerinin KTK ie MTK'ya Göre BILOG MG, MULTILOG ve R Programıyla Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi 

Tarih: 17.02.2016    

Saat: 15:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 220

 

 

Yazar: Betül DEMİRBAĞ

Konu: İleri Çocukluk Döneminde Kuş Yuvası Çizimi İle Bağlanmanın İncelenmesi 

Tarih: 17.02.2016    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna-Hersek, Seminer (3)

 

Yazar: Elif SEZER

Konu: Öğretmenlerin Kişisel ve Mesleki Niteliklerini 4. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin TIMSS 2011 Matematik Başarısına Etkisinin İncelenmesi 

Tarih: 17.02.2016    

Saat: 14:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna 220 Nolu Oda

 

 

Yazar:  Sevda GEVŞEK

Konu: Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilere Yemek Pişirme Becerilerini Kazandırmada Kendini Yönetme Stratejilerinin Etkisi

Tarih: 19.02.2016   

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Salonu 1

 

Yazar: Gülnur BULUT

Konu: La notion de tâches dans la méthode interactive 

Tarih: 23. 02.2016    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, C Blok, Seminer 

 

Yazar: Gökhan TÖRET

Konu: Karşılıklı Taklit Eğitiminin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Taklit Becerileri Üzerinde Etkiliğinin Belirlenmesi

Tarih: 25.02.2016

Saat: 13:30

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası (1)

 

Yazar: Emine ÇAMUR

Konu: Biyoloji Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji Uygulamalarına Yönelik Tutumları ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki

Tarih: 26.02.2016

Saat: 10:30

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna - Hersek Binası (Y228)

 

 

Yazar: Osman ERŞAHAN  

Konu: Yapılandırmacı Yaklaşımı Temel Alan Etkileşimli Video Öğretim Yönteminin 7. Sınıf Öğrencilerinin İş ve Enerji Konusu İle İlgili Bilişsel ve DuyuşsalÖğrenmelerine Etkisi

Tarih: 29.02.2016 

Saat: 13:30

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Fen Bilgisi Öğretmenliği Tematik Sınıf

 

Yazar:  Hatice DURAK 

Konu: Üstün Yetenekli Öğrencilere Yazılım Geliştirme Süreçlerinin Öğretilmesine Yönelik Bir Öğretim Programının Tasarlanması ve Geliştirilmesi

Tarih: 29.02.2016    

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Bosna Binası, 6. Kat Seminer Salonu 

 

Yazar:  Evren DERİN

Konu: Ortaöğretim Kimya ve Fizik Öğretmenlerini Korozyon Eğitimi Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi ve Ortaöğretim Müfredatına Korozyon Eğitimin Konulmasının Önerilmesi

Tarih: 01.03.2016    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi Odası 

 

 

Yazar:  Hakan AKBABA

Konu: Meslek Liselerinde Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri "Ankara Yenimahalle İlçesi Örneği"

Tarih: 02.03.2016   

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu 1. Kat Toplantı Odası

 

 

Yazar: Elif ÖZKOÇAK

Konu: Alzheimer Hastalarına Bakan Kişilerde Stres, Sosyal Destek ve Psikolojik Dayanıklılık

Tarih: 04.03.2016

Saat: 13:30

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, C Blok, Seminer Salonu 

 

 

Yazar: Ramazan EREN

Konu: Destinasyon Çekiciliği Olarak Gastronomi Turizmi: Türkiye'nin Gastronomi İmajı, Ziyaretçilerin Bilgi Kaynakları ve Harcamaları Üzerine Bir Araştırma 

Tarih: 04.03.2016

Saat: 15:30

Yer: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

 

Yazar: Ramazan EREN

Konu: Destinasyon Çekiciliği Olarak Gastronomi Turizmi: Türkiye'nin Gastronomi İmajı, Ziyaretçilerin Bilgi Kaynakları ve Harcamaları Üzerine Bir Araştırma 

Tarih: 04.03.2016

Saat: 15:30

Yer: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi   

 

 

Yazar: Murat AKÇAYIR

Konu: Fen Laboratuvarında Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Üniversite Öğrencilerinin Laboratuvar Becerilerine Tutuma ve Bilişsel Yüke Etkisi

Tarih: 04.03.2016

Saat: 13:00

Yer: Gazi Üniversitesi, UZEM 

 

 

Yazar: Ayhan KUTLUCA

 

Konu: Mesleki Ortaöğretim Kurumlarında Temel Fotoğraf Dersinin Öğretim Sürecinde Karşılaşılan Sorun ve Çözüm Önerilerinin Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği )

 

Tarih: 04.03.2016

 

Saat: 16:30

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

 

Yazar: Nihal Ayşe KARAMAN

 

Konu: Görme Engelliler Okullarında Çalışan Müzik Öğretmenlerinin Müzik Dersi Öğretim Programının ve Ders İçi Etkinliklerin Uygulanışına İlişkin Görüşleri (Adana İli Örneği)

 

Tarih: 04.03.2016

 

Saat: 13:30

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Müzik Öğretmenliği Bölümü, Seminer Odası

 

 

Yazar: Esra KÜRKÇÜ

 

Konu: Lise 1. Sınıf Biyoloji Dersi "Canlının Temel Birimi Hücre Konusunun Öğretiminde 5E Modelinin Öğrenci Başarısı ve Tutumuna Etkisi

 

Tarih: 09.03.2016

 

Saat: 10:30

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

 

 

Yazar: Esin SEZGİN

 

Konu: Çocukların Davranış Düzenleme Becerilerine Oyun Temelli Eğitimin Etkisinin İncelenmesi 

 

Tarih: 09.03.2016

 

Saat: 10:30

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 402

 

 

 

Yazar: Turgay TUNÇ

 

Konu:  Piyano Öğretiminde Türk Müziği Kaynakı Polifonik Eserlerin Seslendirilmesine Yönelik Bir Çalışma Modeli 

 

Tarih: 09.03.2016

 

Saat: 15:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Müzik Eğitimi Bölümü, Seminer Odası 

 

 

Yazar: Sinem HERGÜNER 

 

Konu:  Trait Emotional Intelligence And Big Five Personality Traits As Predictros Of Academic Success in EFL Classes 

 

Tarih: 10.03.2016

 

Saat: 10:00

 

Yer: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Eğitimi Anabilim Dalı 

 

 

Yazar: Özlem TAŞDELEN

 

Konu:  Biyolojinin Öğretiminde Sistem Düşüncesi ve Biyolojik Mantık Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi 

 

Tarih: 10.03.2016

 

Saat: 10:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası (1 Nolu)

 

Yazar:  Cennet GÖLOĞLU DEMİR

Konu: Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Görevlerine Yönelik Ders Dışı Zaman Kullanımları İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Tarih: 14.03.2016    

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Bosna Binası, Seminer Salonu

 

Yazar:  Şule ÜNAL 

Konu: Biyoloji Dersi Çevre Konularının Öğretiminde Yaşam Temelli Yaklaşıma Dair Örnek Olay İnceleme ve Araştırma Sorgulama Temelli Bilim Öğrenme Yöntemlerinin Etkisi

Tarih: 14.03.2016    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, 2. Kat 274 Nolu Sınıf

 

 

Yazar: Çağlar TÜRKOĞLU

 

Konu:  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Farkındalık Durumlarının Ġncelenmesi 

 

Tarih: 15.03.2016

 

Saat: 15:30

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 

 

 

Yazar: Ceylan OVALI

 

Konu:  Özel İlkokul Öğretmenlerinin Kurum Kültürü ve Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişkisinin Tespiti (Ankara İli)

 

Tarih: 18.03.2016

 

Saat: 15:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

 

 

Yazar: Rezzan GÜMGÜM

 

Konu:  Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sanat Eğitimi Programlarında Güncel Sanatın Yeri ve Önemi 

 

Tarih: 22.03.2016

 

Saat: 11:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim - İş Eğitimi 

 

 

Yazar: Sakine BAŞTUĞ

 

Konu:  Görme Yetersizliği Olan Çocuklarla Normal Gelişim Gösteren Çocukların Zihin Kuramı Becerileri İle Yürütücü İşlev Becerilerinin Karşılaştırılması

 

Tarih: 22.03.2016

 

Saat: 15:30

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası II

 

 

 

Yazar: Yusuf DEMİR 

 

Konu:  Oral Corrective Feedback By Native And Non-Native English Teachers: Insights For Second Language Teacher Education 

 

Tarih: 24.03.2016

 

Saat: 13:30

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, C Blok, Seminer Salonu 

 

 

 

Yazar: Meltem SU 

 

Konu:  2011 ve 2013 Fizik Öğretim Programlarının İncelenmesi 

 

Tarih: 24.03.2016

 

Saat: 10:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fizik Laboratuarı 

 

 

Yazar: Seyfettin BULUT

 

Konu:  Tekrarlı Okuma Çalışmalarının İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sesli ve Sessiz Okuma Akıcılıklarını Geliştirmeye Etkisi 

 

Tarih: 28.03.2016

 

Saat: 10:30

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

 

 

Yazar: Ali Rıza AZMAZ 

 

Konu:  Türk Vergi Sisteminde Mükellefin Hakları Ve Yükümlülüklerinin Değerlendirilmesi

 

Tarih: 29.03.2016

 

Saat: 10:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Toplantı Salonu 

 

 

 

Yazar: Selma TUFAN

 

Konu:  Şemaya Dayalı Strateji ve Kendini İzlemenin Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Öğrencilerin Sözlü Problem Çözme Performanslarına Etkisi 

 

Tarih: 30.03.2016

 

Saat: 11:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 2 Nolu Seminer Odası 

 

 

Yazar: Salih Zeki ŞAHİN

 

Konu:  Turizmde Ürün Çeşitlendirme ve Gastronominin Ürün Çeşitlendirme Stratejisi Olarak Kullanımı: Hatay Örneği 

 

Tarih: 01.04.2016

 

Saat: 14:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İbn-i Haldun Salonu

 

 

Yazar: Mikail KARA 

 

Konu:  Almanya'daki Türk Sivil Toplum Örgütlerinin/Baskı Gruplarının Faaliyetlerinin Türkiye'nin Turistik İmajına Etkisi 

 

Tarih: 07.04.2016

 

Saat: 14:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi

 

 

Yazar: Sevinç TAŞ 

 

Konu:  Geometrik Cisimler Konusunun Öğretiminde GeoGebra Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi

 

Tarih: 08.04.2016

 

Saat: 10:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hersek Binası 

 

 

 

Yazar: Özkan ÇELİK

 

Konu:  Disiplinler Arası Yaklaşımla Değer Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması 

 

Tarih: 14.04.2016

 

Saat: 10:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Salonu 

 

 

Yazar: Merve ARSLANOĞLU

 

Konu:  Bursa İli Halk Eğitim Merkezlerindeki Takı Tasarımı Eğitim Programının İncelenmesi 

 

Tarih: 14.04.2016

 

Saat: 13:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi Odası 

 

 

Yazar: Mehmet Ali ERYILMAZ

 

Konu:  Sınıf Öğretmenlerinin 3. Sınıf Hayat Bilgisi Derslerinde Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri 

 

Tarih: 14.04.2016

 

Saat: 13:30

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 3 Nolu Seminer Odası 

 

 

Yazar: Tufan SÜREN

 

Konu:  Ev Dışı Et Tüketimi 

 

Tarih: 18.04.2016

 

Saat: 10:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası

 

 

Yazar: Arzu KAYA

 

Konu:  Türkçe Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimiyle İlgili Düşünceleri ve Özel Gereksinimli Öğrencilere İlişkin Değerlendirmeleri  

 

Tarih: 18.04.2016

 

Saat: 16:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası

 

 

Yazar: Selin SOĞUKOĞLU KORKMAZ

 

Konu:  Finansal Tüketicilerin Finansal Okuryazarlık Tutum ve Davranış Düzeylerinin Ölçülmesi: Giresun İli Örneği

 

Tarih: 20.04.2016

 

Saat: 14:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Yazar: Veysel SEYHAN

Konu: İzmir Etnografya Müzesinde Bulunan 3174 Envanter Numaralı El Yazması Eserin İncelenmesi

Tarih: 20.04.2016    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Toplantı Salonu 

 

Yazar: Bekir YILDIRIM

Konu: 7. Sınıf Fen Bilimleri Dersine Entegre Edilmiş Stem Eğitimi ve Tam Öğrenmenin Etkilerinin İncelenmesi

Tarih: 20.04.2016    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Hersek Binası, 2 Nolu Seminer Odası 

 

Yazar: Aykut BÜYÜKKÖSE

Konu: Amatör Müzik Eğitiminin, Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Etkisi 
(Kırıkkale İli Örneği)

Tarih: 22.04.2016    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Seminer Odası 

 

Yazar: Fatih Serdar YILDIRIM

Konu: 9. Sınıf Biyoloji Dersinde Sürece Dayalı Hazırlanan Bilimin Doğası Etkinliklerinin Öğretmen ve Öğrencilerin Bilimin Doğası Anlayışına Etkisi

Tarih: 22.04.2016    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Yazar: Ebru ÜSTÜN

 

Konu: Wie Kommen Authentische Materialien Im Deutsch Als Fremdsprachenunterricht Bei Schülern An? Eine Praxisorientierte Arbeit Am Beispiel Einer 10. Klasse

 

Tarih: 25.04.2016

 

Saat: 10:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, C Blok, 118 Nolu Oda

 

Yazar: Pınar MIHÇI

Konu: Ortaokul Öğrencilerinin, Öğretmenlerin, Velilerin ve Okul Yöneticilerinin Siber Sağlık Durumlarının İncelenmesi

Tarih: 26.04.2016    

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 1 Nolu Seminer Odası

 

Yazar: Feride DEMİRCAN ÇÖMEN

Konu: Amerika ve Türkiye'deki Üniversite Sanat Müzeleri

Tarih: 26.04.2016    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı, 102 Nolu Oda

 

Yazar: Yalçın ÇINAR

Konu: Psikolojik Danışmanların Tükenmişlik Düzeyleri ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 

Tarih: 28.04.2016    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, F Blok 406

 

Yazar: Abdullah Yurdaer ÇETİNER

Konu: Bilim Tarihinde Gerçekleştirilen İlk Deneyleri İçeren Fizik Etkinlikleri Hakkında Öğrenci Görüşleri (Arşimet – Kralın Tacı)

Tarih: 29.04.2016    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Fizik Laboratuvarı I 

 

Yazar: Ayşın ENGİN

Konu: İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Analiz Alan Dilini Kullanma Becerileri ve Tutumlarının İncelenmesi

Tarih: 04.05.2016    

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi Odası

 

Yazar: Eda NAZLIMOĞLU

Konu: Müziksel İşitme Okuma Yazma Derslerinde Bilgisayar Destekli Programlı Öğretim Yönteminin Etkililiği

Tarih: 04.05.2016    

Saat: 16:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Seminer Odası

 

Yazar: Bahar YAKUT ÖZEK

Konu: İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Algıladıkları Örgütsel Destek ile Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 05.05.2016    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Hersek Binası, Öğretim Üyesi Odası 

 

Yazar: Hatice Ceren TEMEL

Konu: Caz Eserlerinin Piyano Dersi Öğretim Programında Yer Alması Konusunda Öğrenci ve Öğretim Elemanı Görüşleri

Tarih: 06.05.2016    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Seminer Odası 

 

Yazar: Halime ÜNVER

Konu: Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Siber Zorbalık Davranışları ile Problemli İnternet Kullanımları ve Riskli İnternet Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 10.05.2016    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, F Blok, 405 Nolu Sınıf

 

Yazar: Selda CAN

Konu: Cezaevinde Annesi İle Birlikte Kalan Çocukların Oyun ve Oyun Haklarının İncelenmesi

Tarih: 10.05.2016    

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Öğretim Üyesi Odası 

 

Yazar: Esra YÜCESAN

 Konu: Müzik Terapi, Şiir Terapi ve Yaratıcı Drama Uygulamalarının Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerine Etkisi

Tarih: 10.05.2016    

Saat: 16:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Seminer Salonu 

 

Yazar: Ajda ŞENOL SAKİN

Konu: Geleneksel Türk Halk Müziğinde Kullanılan Aksak Ölçülü Türkülerin Flüt Eğitiminde Karşılaşılan Zorluklarının İncelenmesi

Tarih: 11.05.2016    

Saat: 15:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Seminer Salonu

 

Yazar: İbrahim KARAGÖZ

Konu: Görsel Sanatlar Dersi Alan Öğrencilerin Görsel Kültür Okumalarıyla Toplumsal Cinsiyet Algılarının Belirlenmesi

Tarih: 12.05.2016    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı

 

Yazar: Ramazan KARAGÖL

Konu: Görsel Sanatlar Dersinde üç boyutlu tasarımların öğretilmesinde atık nesnelerle yapılacak çalışmaların katkısı (6. sınıf örneği)

Tarih: 12.05.2016    

Saat: 14:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı

 

Yazar: Seyedebrahim KAZEMI

Konu: Gazi Üniversitesi BESYO Öğrencileri İle Diğer Fakültelerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Kas İskelet Rahatsızlıkları Hakkında Farkındalıklarının Tanımlanması ve REBA Yöntemi İle Ergonomik Risk Değerlendirmesi

Tarih: 12.05.2016    

Saat: 16:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Seminer Odası 

 

Yazar: Esra DEMİR

Konu: Oyun Temelli Baba-Bebek Etkileşim Programının Baba ve Bebek Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Tarih: 12.05.2016    

Saat: 09:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası 

 

Yazar: Kızbes Meral KILIÇ

Konu: Okulöncesi Çocukların Sosyal Beceri Düzeyleri ile Mizaç Özellikleri Arasındaki İlişki ve Sosyal Beceri Eğitiminin Sosyal Beceri Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Tarih: 12.05.2016    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 3 Nolu Seminer Salonu

 

Yazar: Ali Abdullah FATHİ

Konu: Iraklı Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreniminde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Tarih: 12.05.2016    

Saat: 15:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 1 Nolu Seminer Salonu

 

Yazar: Ümmüye Nur TÜZÜN

Konu: Eleştirel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Müfredat Çalışması: Bilim Eğitiminde Lise Öğrencilerinin Argümanlarının ve Argümantasyonlarının Kalitesinin Geliştirilmesi

Tarih: 13.05.2016    

Saat: 15:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 2 Nolu Seminer Odası

 

Yazar: Tuğrul Alpaslan DAMGACI

Konu: Çağdaş Sanat Sorunları Dersi; Amaç, İçerik, Yöntem ve Uygulamalarına İlişkin Öğrenci ve Öğretim Üyesi Görüşleri   

Tarih: 13.05.2016    

Saat: 12:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü 

 

Yazar: Bilal YAMAN

Konu: Gençlik Merkezi Faaliyetlerine Katılan Bireylerin Serbest Zaman Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi

Tarih: 17.05.2016    

Saat: 12:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

 

Yazar: Ayşegül GÜR

Konu: Çocuk Evlerinde Yaşayan Çocuklar İle  Ailesiyle Birlikte Yaşayan Çocukların Akran İlişkileriyle Sosyal Davranışlarının İncelenmesi

Tarih: 17.05.2016    

Saat: 09:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Öğretim Üyesi Odası

 

Yazar: Esra YENİCELİ

Konu: Senaryo Temelli Öğretimin Fen Bilimleri Dersindeki Başarıya ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi

Tarih: 20.05.2016    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 2 Nolu Seminer Odası

 

Yazar: Aynur YILMAZ

Konu: Lise Öğrencilerinin Ders Dışı Sportif Etkinliklere Katılımlarına Yönelik Ebeveyn Tutum ve Görüşleri

Tarih: 23.05.2016    

Saat: 15:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

 

Yazar: İrem YÜCEL CENGİZ

Konu: Öğretmen Adaylarının Biyoloji Eğitimi Laboratuvar Dersine İlişkin Metaforları ve Görsel İmajları

Tarih: 24.05.2016

Saat: 10.00

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Salonu 1

 

Yazar:  Esra Rukiye Aytekin 

Konu: Manisa Yazma Eser Kütüphanesinde bulunan ''Sıfâtü'l Haremeyn'' adlı yazma eserin süsleme özellikleri

Tarih: 25.05.2016    

Saat: 11:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü

 

Yazar: Atilla ÖZDEMİR

Konu: Ortakokul 8. Sınıf Matematik Dersi Dönüşüm Geometrisi Öğretiminde Web Tabanlı Zeki Öğretim Sistemi Kullanımının Öğrenci Başarısına, Tutum ve Kalıcılığına Etkisi 

Tarih: 25.05.2016    

Saat: 15:30

Yer: Gazi Üniversitesi, Bosna Binası, Seminer 2

 

Yazar: Lachin MIRZAMOHAMMADI

Konu: Reklam Sektörünün Moda İle İlişkisi ve Tüketicilere Etkisi 

Tarih: 25.05.2016    

Saat: 14:30

Yer: Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

 

Yazar: Hüseyin ÇETİNKAYA

Konu: Alışveriş Merkezlerine Giden Tüketicilerin Gıda Tercihlerinin Değerlendirilmesi

Tarih: 26.05.2016    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Toplantı Salonu

 

Yazar: Emine SİLDİR

Konu: Okul Öncesi Döneme Yönelik Hikaye Kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığı 2013 Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan Sosyal – Duygusal Gelişimle İlgili Kazanımları Desteklemeleri Yönünden İncelenmesi

Tarih: 26.05.2016    

Saat: 13:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Salonu 1

 

Yazar: Fulden Nuray GÜRAL

Konu: Sakin Şehirler ve Sosyal Değişim İlişkisi: Seferihisar Örneği

Tarih: 27.05.2016    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tez Savunma Odası

 

Yazar: Oya ERDİNÇ AKAN

Konu: TIMSS 2011 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Başarıları İle İlişkili Öğrenci ve Öğretmen Niteliklerinin Bilişsel Alanlara Göre İncelenmesi: İki Düzeyli Hiyerarşik Lineer Model Analizi 

Tarih: 27.05.2016    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 220 Nolu Oda

 

Yazar: Emre SÖNMEZ

Konu: Öğretmenlerin okul iklimi algılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi: Bir meta analiz çalışması

Tarih: 27.05.2016    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, D Blok, Z01

 

Yazar: Ayşenur İMAMOĞLU

Konu: Ankara'da Bir Bakanlıkta Çalışanların Meyve Sebze Tüketim Durumları ve Bunu Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi 

Tarih: 30.05.2016    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Yazar: Derya UYAR

Konu: Çoklu Yetersizlikten Etkilenmiş Görmeyen Çocukların Jest Yoluyla İletişim Becerileri ile Yetişkinlerin Çocuklara Yönelik Etkileşim Davranışlarının İncelenmesi

Tarih: 31.05.2016

Saat: 10.30

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 2 Nolu Seminer Salonu

 

Yazar: Ceren ÖZ

Konu: Türk Moda Tasarımcılarının Markalaşma Sürecinde Yaşadıkları Problemler 

Tarih: 03.06.2016    

Saat: 13:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü

 

Yazar: Semra NALCI

Konu: Hazır Giyim Sektöründe Denetmen İhtiyacının Araştırılması 

Tarih: 03.06.2016    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü 

Yazar: Pırıl TUNCAY

Konu: Nöroloji Hastalarında Standart ve Prebiyotik İçerikli Enteral Formulaların Karşılaştırılması 

Tarih: 07.06.2016    

Saat: 13:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Yazar: Hüseyin KÖKSAL 

Konu: Farklı Müzik Türlerinin Çocuk Resimlerine Etkisi

Tarih: 07.06.2016    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Resim - İş Eğitimi Bölümü, 101 Numaralı Atölye

 

 

Yazar : Nur Gürdal

 

Konu : Günlük Kullanım Ürünlerinin Sol El Kullanımına Uygunluğu Üzerine Bir Araştırma

 

Tarih: 08. 06. 2016

 

Saat: 13:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

 

Yazar:  Yusuf Özgül

 

Konu: Ezgisel Dikte Çalışmalarında Bilgisayar Destekli Eğitimin Öğrenci Başarısına Etkileri

 

Tarih: 09.06.2016

 

Saat: 13:30

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  Müzik Öğretmenliği A.B.D. Seminer Odası

 

 

Yazar: Adem ÇİLEK

Konu: Türkiye'de Eğitim Sendikalarının Etkililiği 

Tarih: 09.06.2016    

Saat: 10:30   

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 

 

Yazar: Sümeyra BOYACI

Konu: Çocuk Romanlarında Dil ve Anlatım Özellikleri 

Tarih: 09.06.2016    

Saat: 10:00   

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 6. Kat, Seminer 1

 

Yazar: Şule ŞAHİN

Konu: Lise Kimya Ders Kitaplarının Bilimin Doğası Kazanımları Yönünden Analizi

Tarih: 13.06.2016    

Saat: 13:30   

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer 1 

 

Yazar: Cumhur GÜNKÖR

Konu: Öğretim Elemanlarının Sosyal Sermaye ve Eğitim Ortamına İlişkin Algıları  

Tarih: 13.06.2016    

Saat: 10:00   

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Yazar: Veysel SEYHAN

Konu: İzmir Etnografya Müzesinde Bulunan 3174 Envanter Numaralı Minyatürlü El Yazması Eserdeki Tasvirlerin Değerlendirilmesi 

Tarih: 14.06.2016    

Saat: 15:30   

Yer: Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Toplantı Salonu

 

Yazar: Sadettin Volkan KOPAR

Konu: Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Müzik Derslerindeki Türk Müziği Konularına İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Tarih: 15.06.2016    

Saat: 13:30   

Yer: Gazi Üniversitesi, Müzik Öğretmenliği Bölümü 

 

Yazar:  Ekmel ÇETİN

Konu: Okul Öncesi Çocukların Problem Çözme Sürecinde Bilişüstü Araçları Kullanarak Bilişimsel Düşünme Durumları

Tarih: 15.06.2016    

Saat: 10.30

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 6.Kat, Seminer Odası-2

 

Yazar: Didem Gülçin KEMEÇ

Konu: Türk Halk Oyunları Bölümü ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının Karşılaştırılması

 

Tarih: 15.06.2016

 

Saat: 15.00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

 

Yazar: Özlem MARAKLI

Konu: Rehberlik Araştırma Merkezlerinde Çalışan Özel Eğitim Öğretmenlerinin Eğitsel Değerlendirme ve Yerleştirmeye Bağlı Olarak Kullanılan Modül Programlarının u-Uygulanması Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

 

Tarih: 16.06.2016

 

Saat: 11:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer 2

 

Yazar:  Feride GÖK ÇOLAK

Konu: 61-72 Aylık Çocuklar İçin Örüntü Temelli Matematik Eğitim Programı'nın Çocukların Akıl Yürütme Becerisine Etkisinin İncelenmesi

Tarih: 16. 06.2016    

Saat: 10.00

Yer: Gazi Üniversitesi,  Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 438 No'lu Oda 

 

Yazar:  Semih AYDIN

Konu: Farklı Öğretim Deneyimine Sahip Fen BilimleriÖğretmenlerinin Elektrik Akımının Manyetik Etkisi Konusundaki Teknolojik Prdagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

Tarih: 16. 06.2016    

Saat: 12.00

Yer: Gazi Üniversitesi,  Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Salonu

 

Yazar: Eda OCAK KARAKUŞ

Konu: Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi ve Becerilerinin Gelişimine Müze Eğitiminin Etkisi

Tarih: 16.06.2016    

Saat: 14:00   

Yer: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Merkez Bina, 2. Kat Toplantı Salonu 

 

Yazar: Gamze ÖZER

Konu: Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Yaşama  Düzeyleri İle Siber Zorbalığın Öğrenciler Üzerindeki Etkileri ve Öğrencilerin Sıber Zorbalıkla Baş Etme Stratejileri

Tarih: 16.06.2016    

Saat: 09:00   

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer 2

 

Yazar: Mustafa ŞENOL 

Konu: Ankara İlinde Yöresel Besinlerin Pişirilme ve Saklanma Yöntemlerinin Araştırılması (Çamlıdere Örneği)

Tarih: 17.06.2016    

Saat: 17:00   

Yer: Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Dekanlık Toplantı Salonu 

 

 

Yazar: Tuğrul Alpaslan DAMGACI

 

Konu: Çağdaş Sanat Sorunları Dersi; Amaç, İçerik, Yöntem ve Uygulamalarına İlişkin Öğrenci ve Öğretim Üyesi Görüşleri

 

Tarih: 17.06.2016   

 

Saat: 12:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü(Gölbaşı), Bölüm Başkanlığı Odası

 

 

Yazar: Nurullah ALKOL

 

Konu: Jandarma Mesleğine Yönelik Sıklık Sözlüğü

 

Tarih: 17.06.2016   

 

Saat: 09:30

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer 2

 

 

Yazar: Büşra ŞEKERLİ

 

Konu: Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Karar Verme Güçlükleri İle Kariyer Gelişimleri ve Benlik Saygıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 

 

Tarih: 20.06.2016   

 

Saat: 13:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer 1

 

 

Yazar: Semiha ÖNDER

 

Konu: 5-6 Yaş Çocukların Bağlanma Stillerinin Akran İlişkilerine Etkisi

 

Tarih: 21.06.2016   

 

Saat: 11:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

 

 

Yazar: Seçil PESEN

 

Konu: Using Drama and Music Portfolio as an Alternative Assessment for Developing ELT Students "Speaking Skills"

 

Tarih: 21.06.2016   

 

Saat: 10:30

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Fakültesi, C Blok

 

 

Yazar: Nagihan UYSAL 

 

Konu: Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin Sanat Eğitimi Veren Kurumlardaki Öğrencilerin Farkındalıklarına Etkisi 

 

Tarih: 21.06.2016   

 

Saat: 11:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Resim İş Eğitimi Bölümü, Öğretim Üyesi Odası

 

 

Yazar: Şeyma ÖZELMACI

 

Konu: Ortaokul Öğrencilerinin Afete ve Afet Hazırlıklarına İlişkin Algılarının İncelenmesi

 

Tarih: 21.06.2016   

 

Saat: 11:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer 3

 

Yazar:  Hatice YUMAK

Konu: Görsel Sanatlar Dersinde Tezhip Sanatının Batı Resim Sanatı Tekniğine Uygun Olarak Verilmesine İlişkin Örnek Bir Çalışma

Tarih: 22.06.2016    

Saat: 14:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı.

 

Yazar:  Tuba KARAGÖZ

Konu: An Investigation into the Relationship between Emotional Intelligence of ELT Students and Their Request Realization Patterns

 

Tarih: 23.06.2016

 

Saat: 11:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, C Blok Toplantı Salonu 

 

 

Yazar:  Sezer DİNÇER

Konu: Türkiye'de Müzik Yüksek Öğretim Kurumlarında Çalgı Atölyelerinin Yeterlilik Durum

 

Tarih: 23.06.2016

 

Saat: 14:30

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Seminer Odası

 

 

Yazar:  Sevim SEÇKİN

Konu: Kırşehir İli Oniks Taşı İşlemeciliği Üzerine Bir Araştırma

 

Tarih: 23.06.2016

 

Saat: 13:00

 

Yer: Atılım Üniversitesi

 

Yazar:  Şabanağa DAŞTAN

Konu: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Düzeyleri İle Üstün Yeteneklilerin Eğitimine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması

 

Tarih: 24.06.2016

 

Saat: 14:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer 1

 

 

Yazar:  Hakan MURAT

Konu:  Temel Eğitim Kurumlarındaki Yönetici Yer Değişikliği Uygulamasına İlişkin Yönetici Görüşleri

 

Tarih: 27.06.2016

 

Saat: 10:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 122 Nolu Oda

 

 

Yazar:  Nurullah ŞİMŞEK

Konu:  Farklı kaynaklardan yetişen matematik öğretmen adaylarının fonksiyonları öğretme bilgilerini ölçmeye ve karşılaştırmaya yönelik bir test geliştirme

Tarih: 27.06.2016    

Saat: 16:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, F Blok 104 

 

Yazar:  Nurullah ŞİMŞEK

Konu:  Farklı kaynaklardan yetişen matematik öğretmen adaylarının fonksiyonları öğretme bilgilerini ölçmeye ve karşılaştırmaya yönelik bir test geliştirme

Tarih: 28.06.2016    

Saat: 17:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, F Blok 104 

 

Yazar: Hayriye TOPCU

Konu: Ortaokul Matematik Derslerinde Şarkılarla Yapılan Öğretimin Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi

Tarih: 28.06.2016    

Saat: 13:00   

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 427 Nolu oda

 

Yazar: Ayça ÇEBİ

Konu: Olasılığa Dayalı Uyarlanabilir Hiper Ortam Sistemlerinin Tasarımında Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi

Tarih: 28.06.2016    

Saat: 13:30   

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer 1

 

Yazar: Ayşe Sibel DEMİRTAŞ 

Konu: Bilişsel-Yaşantısal Teori Temelli Psiko-Eğitim Programının Yapılandırmacı Düşünme Üzerindeki Etkisi

Tarih: 28.06.2016    

Saat: 13:30   

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Yazar:  Umut CANLI

Konu: Ortaokul Öğrencilerinin Antropometrik, Biyomotor ve Fizyolojik Özelliklerinin Akademik Başarı ile İlişkisi 

Tarih: 29.06.2016    

Saat: 13:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

 

Yazar: Betül Özaydın Özkara

Konu: Probleme ve İşbirliğine Dayalı Çevrimiçi Öğrenmenin Öğrenci Başarısı, Motivasyonu ve Memnuniyetine Etkisi

Tarih: 30.06.2016

Saat: 14.30

Yer: Gazi Üniversitesi, Bosna Binası Seminer 1 Nolu Salon

 

Yazar: Nuray ODACI

Konu: Bir Ders Kitabı Olarak Ahmed Reşid Rey'in Nazariyyât-ı Edebiyyesi

Tarih: 30.06.2016

Saat: 13.00

Yer: Gazi Üniversitesi

 

Yazar: Landysh LEGASOVA

Konu: Türkiye - Rusya Ticareti ve Ticarette Tataristan'ın Rolü   

Tarih: 01.07.2016

Saat: 09.00

Yer: Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, B Blok

 

Yazar:  Mustafa SARITEPECİ 

Konu: Dijital Hikâye Anlatım Etkinliklerinin Ortaokul Düzeyinde Eğitsel Çıktılarının ve Süreçlerinin İncelenmesi

Tarih: 01.07.2016    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Bosna Binası, 1 Nolu Seminer Salonu 

 

Yazar: Halime ÜNVER

Konu: Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Siber Zorbalık Davranışları ile Problemli İnternet Kullanımları ve Riskli İnternet Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 11.07.2016    

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, F Blok, 405 Nolu Oda

 

 

Yazar: Tolga KINALI

Konu: 7. – 13. Uluslararası İstanbul Binealleri Kapsamında Küreselleşmenin Türk Kültür Sanat Hayatına Etkisi

Tarih: 11.07.2016    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim İş Eğitimi A.B.D

 

Yazar:  Hüseyin Turgut EREK

Konu: Geçmişten Günümüze Biyoloji Branşının Üniversite Seçme Sınavındaki Değişim Süreci ve Geldiği Noktanın Değerlendirilmesi   

Tarih: 12.07.2016    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Yazar: Şeyda YEŞİLYURT

Konu:  Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Duygu Durumlarını Yansıtan Kısa Filmlerin Oluşturulması ve Öğrenci Başarısına Etkisi 

Tarih: 12.07.2016    

Saat: 12:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Yazar:  Hasan ÇELTİK

Konu:  Ortaöğretim Kurumlarında Okutulmakta Olan Almanca Ders Kitaplarının İletişimsel Yeti Bağlamında İncelenmesi

Tarih: 13.07.2016    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, C Blok 

 

Yazar: Sıla ÇAKAR

Konu: Rudolf Matz 25 Etudes Kitabının Analizi

Tarih: 13.07.2016    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Müzik Eğitimi Bölümü, Seminer Odası 

 

Yazar: İrem NAMLI ALTINTAŞ

Konu: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Aktif Vatandaşlık Kazanımları: Eylem Araştırması 

Tarih: 13.07.2016    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Yazar: Özlem SOMUNCU

Konu: Pop Sanatın Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalında Eğitim Gören Öğrencilerin Grafik Derslerine Yansıması

Tarih: 14.07.2016    

Saat: 16:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı

 

Yazar: Melek SUSUZLU ÖZTÜRK

Konu: Ortaokul Öğrencilerinin Giyim Tercihleri; Artvin İli Örneği

Tarih: 15.07.2016    

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Yazar: Esra DEMİR

Konu: Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Laboratuvar Güvenliği Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Fen Laboratuvarlarının Fiziki Şartlarının Araştırılması

Tarih: 15.07.2016    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Yazar: Sebahat DEMİR

Konu: Kelime Değişikliklerinin Kavramlar Dünyasına Etkisinin Ömer Seyfettin Hikâyeleri Örneğinde Değerlendirilmesi

Tarih: 19.07.2016    

Saat: 16:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Salonu II

 

Yazar:  Aylin NALÇACI İKİZ

Konu:  Turistlerin Kişilik Özelliklerinin Satın Alma Davranışlarına Etkisi: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma 

Tarih: 21.07.2016    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Yazar:  Fahriye Nur ÇEKEN

Konu:  Konya Etnografya Müzesindeki 19. ve 20. yy Ait Osmanlı Dönemi Takılarının İncelenmesi 

Tarih: 21.07.2016    

Saat: 09:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Yazar: Arezoo NASIRIAGHDAM

Konu:  1960-1970 Dönemi Türk Sinemasında Kadın Karakterlerinin Giysi Çözümlemeleri  

Tarih: 27.07.2016    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Savunma Odası 

 

Yazar:  Elvan YILDIZ AKYOL

Konu:  Akademisyenlerde Mutluluğun Yordayıcıları Olarak Farkındalık ve Stresle Başa Çıkma Tutumları 

Tarih: 29.07.2016    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer I

 

Yazar: Özer HEKİMOĞLU

Konu:  Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Tarih: 05.08.2016    

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı, Neşe Yağız Konferans Salonu 

 

Yazar: Ayşenur ÇELİK

Konu:  Paylaşımlı Kitap Okuma Sırasında Normal Gelişim Gösteren, Otizm Spektrum Bozukluğu ve Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Annelerinin Kullandıkları Etkileşim ve Dili Destekleme Stratejilerinin Betimlenmesi

Tarih: 12.08.2016    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Z12

 

Yazar: Hüseyin Selim KOCABIYIK

Konu:  Kur’an-ı Kerim’de ‘El’ ve ‘Yüz’ Kelimelerinin Yer Aldığı Deyimlerin Türkçe Çevirilerinin Değerlendirilmesi

Tarih: 15.08.2016    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, C Blok, 113. Nolu Oda

 

Yazar: Cansu BAKIRCI

Konu:  Matematiksel Modelleme Etkinliklerinin İlköğretim Öğrencilerinin PISA Matematik Başarı Düzeylerine Etkisi

Tarih: 17.08.2016    

Saat: 15:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası Seminer 1

 

Yazar: Adem BÖCÜKCÜ

Konu:  Ankara İli Organik Pazarlarından Alışveriş Yapan Tüketicilerin Organik Gıdalar Hakkındaki Görüşleri ve Bilgi Durumları

Tarih: 19.08.2016    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Yazar: Osman ULU

Konu: Retention Differences Between University Students Instructed With Storytelling Technique As Part of TPRS Method and Those With Traditional Techniques: A Natural Approach Perspective

Tarih: 19.08.2016

Saat: 14:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, C Blok 101 Numaralı oda

 

Yazar: Gökhan ŞALLI 

Konu:  Devrek Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gıda Güvenliği Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları 

Tarih: 25.08.2016    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Yazar: Murat Sinan ÖZKAN

Konu:  Üniversite Öğrencilerinin Risk Alma Davranışı İle Kimlik Statüleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Tarih: 26.08.2016    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Hersek Binası, Seminer 3

 

Yazar:  Ali Rıza ÇAY

Konu: Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı'nda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Çeviri Dersine Yönelik Tutumları

Tarih: 29.08.2016    

Saat: 11:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası 

 

Yazar:  Engy ELSAWAH

Konu: Ana Dili Arapça Olanların Türkçe Yazılı Anlatımlarında Sözcük Kullanımları ve Yazım Yanlışları: Durum Tespiti ve Çözüm Önerileri 

Tarih: 01.09.2016    

Saat: 09:30

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 6. Kat Seminer Odası

 

Yazar:  Wen-Chia CHANG

Konu: Tayvan'da Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Tarih: 01.09.2016    

Saat: 08:30

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 6. Kat Seminer Odası

 

 

Yazar:  Büşra CABAK

Konu: The Effects of Reading Tasks on Incidental Vocabulary Learning

Tarih: 01.09.2016    

Saat: 18:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, C Blok, 101 Nolu Derslik

 

Yazar: Yasin KILIÇ

Konu: İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim Ünitesinde Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarını Gidermedeki Etkisi

 

Tarih: 02.09.2016

 

Saat: 10:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, 3. Kat Fen Lab-7

 

 

Yazar: Ayşegül ŞİŞMAN

Konu: Biyoloji Öğretmen Adaylarının Yazılı, Görsel, İşitsel Medya Kullanımının Biyoçeşitlilik Okuryazarlıklarına ve Akademik Başarılarına Etkisi 

 

Tarih: 05.09.2016

 

Saat: 09:30

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, 3. Kat Biyoloji Lab-3

 

 

Yazar: Fatıma Nur FİŞNE
 
Konu: An Integrated Language Testing Program For The 4th Grade Young EFL Learners: An Attainment-Based Perspective

 

Tarih: 06.09.2016 

 

Saat:  10.30
 
Yer  :  Gazi Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, C-Blok 101 No'lu Derslik

 

 

Yazar: Mustafa DOĞUŞ

Konu: Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Benlik Saygısı Düzeyleri ve Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 

Tarih: 06.09.2016 

 

Saat:  12.00
 
Yer  :  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 6. Kat Seminer 3

 

 

 

Yazar: Pınar DEMİRYÜREK

Konu: Okul Öncesi Dönemdeki Az Gören Çocuğun Odaklanma Becerilerinin Gelişiminde İşlevsel Görme Etkinlik Programının (İGEP) Etkisi 

 

Tarih: 06.09.2016 

 

Saat:  14.30
 
Yer  :  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 6. Kat Seminer 3

 

 

Yazar: Güler KARAMAN
 
Konu: Ortaokul Yöneticilerinin, Rehber Öğretmenlerinin, Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin ve Öğrencilerinin Siber Zorbalık Hakkındaki Görüşleri  

 

Tarih: 09.09.2016 

 

Saat:  09.30
 
Yer  :  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası 6. Kat, Konferans Salonu 2

 

 

 

Yazar: Fatıma Nur FİŞNE
 
Konu: An Integrated Language Testing Program For The 4th Grade Young EFL Learners: An Attainment-Based Perspective

 

Tarih: 06.09.2016 

 

Saat:  10.30
 
Yer  :  Gazi Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, C-Blok 101 No'lu Derslik

 

 

 

Yazar: Özgür ÇUKURLUÖZ

Konu: Lise Öğrencilerinin Dijital Bağımlılıklarının İncelenmesi 

 

Tarih: 06.09.2016 

 

Saat:  09.00
 
Yer  :  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

 

 

Yazar: Sabbar Sadeq ALZAIDI

Konu: The Correlation Between Student Teachers' writing Apprehension and Self-Efficay: A Case Study of Gazi University

 

Tarih: 08.09.2016 

 

Saat:  16.30
 
Yer  :  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, C Blok, Konferans Salonu 

 

 

 

Yazar: Türkan SERİN 

Konu: Satış Sonrası Hizmet Kalitesinin Tüketicilerin Tercihleri Üzerinde Etkisi ve Bolu İli'nde Örnek Bir Araştırma  

 

Tarih: 09.09.2016 

 

Saat:  11:30
 
Yer  :  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

 

 

Yazar: Hasan Hüseyin SELVİ

Konu: Özel Eğitim Kurumlarında Yönetsel Sorun Analizi 

 

Tarih: 20.09.2016 

 

Saat:  10.00
 
Yer  :  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Öğretim Üyesi Odası 

 

 

Yazar: İclal GÖKKUŞ

Konu : Erken Okuryazarlık Becerilerinin Gelişiminde Sesbilgisi Farkındalık Programının Etkisi  

Tarih:  20.09.2016 

Saat: 10:30

Yer:Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 3. Kat, 335 Nolu Oda 

 

 

Yazar: Gülsüm KOPANOĞLU 

Konu : Öğretmenlerin Bilgi Güvenliği Farkındalığı

Tarih:  20.09.2016 

Saat: 14:00

Yer:Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, 1. Kat Toplantı Salonu 3

 

Yazar: Ece Nur DEMİR 

Konu : Çağdaş Sanatta Desen ve Sanat Eğitiminde Yeri 

Tarih:  22.09.2016 

Saat: 10:30

Yer:Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı 

 

Yazar: Sevda ÜZÜM

Konu: Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Beden Eğitimi ve Spor Dersleri Kapsamında Yer Alan Öğretim Programları Kazanımlarının Türkiye’deki Görme Engelliler İlk ve Ortaokullarında Gerçekleşebilme Durumlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Tarih: 22.09.2016

Saat: 09:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Yazar: Hava BULUT

Konu: Sosyal Beceri Eğitiminin İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Özsaygı Düzeylerine Etkisi 

Tarih: 22.09.2016

Saat: 14:30

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi Odası

 

 

Yazar: Muhammet Ali GEDİK 

Konu : Ortaokul Öğrencilerinin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete İlişkin Algıları: Beyşehir İlçesi Örneği 

Tarih:  26.09.2016 

Saat: 10:00

Yer:Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Yazar: Haldun VURAL 

 

Konu:  The Relationship of Personality Traits With Anxiety and Self Efficacy in Foreign Language Speaking  

 

Tarih: 28.09.2016

 

Saat: 13:30

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, C Blok, Seminer Salonu 

 

 

 

Yazar: Betül YÜZÜAK

 

Konu: İlkögretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sindirim ve Beslenme Konusundaki Kavram Yanılgılarının Tespiti

 

Tarih: 30.09.2016

 

Saat: 15:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi  Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası 3. Kat Fen Lab-7

 

 

Yazar: Alper BÖREKÇİ 

 

Konu: Bağlamada Yöresel İcra Teknikleri Eğitimine Yönelik Etüt Egzersiz ve Ön Alıştırmalar   

 

Tarih: 30.09.2016

 

Saat: 16:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Seminer Odası 

 

 

Yazar: Banu SARAÇ ÇETİN

 

Konu: Anadolu Güzel Sanatlar Liselerindeki Bireysel Ses Eğitiminde Türk Halk Ezgilerinin Kullanılma Durumları    

 

Tarih: 30.09.2016

 

Saat: 15:00

 

Yer: Gazi Üniversitesi, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Seminer Odası 

 

 

Yazar: Bahar ALTINTAŞ 

Konu : Çağdaş Sanatta Kadın, Doğa ve Doğurganlık İlişkisi 

Tarih: 03.10.2016 

Saat: 10:00

Yer:Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Öğretim Üyesi Odası 

 

 

Yazar:  Lütfiye COŞKUN

Konu: Evde Uygulanan Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışması Etkinliklerinin Anaokuluna Devam Eden 48-60 Aylık Çocukların Okuma Yazmaya Hazırlık Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Tarih: 03.10.2016    

Saat: 10:30

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bosna Binası,  Dekanlık Toplantı Salonu 2

 

Yazar:  Murat GÜLBETEKİN

Konu: Coğrafi Adlar ve Eğitimi

Tarih: 03.10.2016    

Saat: 10:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Yazar:  Fatih GÜNGÖR

Konu: Crosslinguistic analysis of lexical bundles in L1 English, L2 English, and L1 Turkish research articles

Tarih: 07.10.2016    

Saat: 09:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Akademik Yazma Merkezi 

 

Yazar:  Gülşah İŞLER

Konu: Anadolu Liselerinde Akademik Başarının Artırılmasına Yönelik Yönetici ve Öğretmen Görüşleri 

Tarih: 07.10.2016    

Saat: 15:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi Odası

 

Yazar:  Funda KUTAY

Konu: Dil - Davranış İlişkisi Açısından Öğretmenlerin Olumsuz Söz ve Davranışları 

Tarih: 13.10.2016    

Saat: 10:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Seminer Salonu I

 

Yazar:  Birgül DEMİRCAN

Konu: 12 - 15 Yaş Arası Ergenlerde İstismar ve İhmal İle Akran Zorbalığı ve Benlik Algısı Arasındaki İlişki  

Tarih: 14.10.2016    

Saat: 11:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi Odası 

 

Tez Yazarı:  Fatma Kızıltoprak

Danışmanı: Prof. Dr. Mehtap ÇAKAN

Konu: Pisa Matematik Okuryazarlığı Maddelerine İlişkin Yeterlilik Şeması İle Elde Edilen Ölçümlerin Güvenirliğinin Genellenebilirlik ve Klasik Test Kuramına Dayalı Olarak Karşılaştırılması 

Tarih: 14.10.2016 

Saat: 10.30

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Yazar:  Gözde Aynur ASLAN

Konu:  Üniversite Öğrencilerinin Affetme Davranışları, Yaşam Doyumları ve Sürekli Öfke Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Tarih: 17.10.2016 

Saat: 15:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Yazar:  Hanife Ünlütürk AKÇAKIN

Konu: GeoGebra Destekli Matematik Öğretiminin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Motivasyonlarına Etkisi

Tarih: 17.10.2016    

Saat: 10:30

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 117 Nolu Oda

 

Tez Yazarı:  Nuray KAYADİBİ

Tez Danışmanı:  Prof. Dr. Necati DEMİR

Konu: Makedonya'da İlköğretim Okullarında Türkçe Eğitimi (7. Sınıf)

Tarih: 17.10.2016    

Saat: 10:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dekanlık Toplantı Salonu 

 

Yazar:  Jiydegül ALYMIDIN KYZY 

Konu: Türkiye Bağlamında Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğreniminde Öz-Yeterlilik, Yükleme ve Başarı Arasındaki İlişki  

Tarih: 19.10.2016    

Saat: 14:30

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, C Blok, No 104

 

Tez Yazarı:  Müzeyyen Nazlı GÜNGÖR 

Tez Danışmanı:  Prof. Dr. Abdülvahit ÇAKIR

Konu: Educating English Language Teachers of Young Learners: A Multi-perspective Study on Second Language Teacher Education 

Tarih: 19.10.2016    

Saat: 16:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, C Blok, No 101

 

 

Tez Yazarı:  Ziya KARABULUTLU 

Tez Danışmanı:  Doç. Dr. Atilla PULUR 

Konu: Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Eğitimlerinin Özel Alan Yeterliliklerine Etkisi 

Tarih: 20.10.2016    

Saat: 14:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Seminer Salonu 

 

 

Tez Yazarı:  Mehmet ASMA

Tez Danışmanı:  Prof. Dr. İbrahim YILDIRAN 

Konu: Voleybol Alan Bilgisi Eğitiminin Ortaokul Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Pedagojik Alan Bilgisi ve Öğernci Öğrenmeleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi  

Tarih: 21.10.2016    

Saat: 14:30

Yer: Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Seminer Salonu 

 

Tez Yazarı: Tamer YAZGAN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Melek ALPAR

Konu: L’Étude Des Tâches Communicatives Chez les Jeunes Apprenants Du Français Langue Étrangère En Turquie D’Après la Perspective Co-Actionnelle

Tarih: 21.10.2016    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, C Blok, 101 Nolu Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Yaşar İsmail GÜLÜNAY

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Özbay GÜVEN

Konu: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri İle Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Karabük Üniversitesi Örneği)

Tarih: 21.10.2016    

Saat: 11:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Z104

 

Tez Yazarı: Ahmet Melih GÜNEŞ 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Bekir BULUÇ

Konu: Sınıf Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanımları, Sınıf Yönetim Becerileri ve Öz Yeterlilik İnançları Arasındaki İlişki 

Tarih: 24.10.2016    

Saat: 14:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, 3 Numaralı Toplantı Salonu 

 

Tez Yazarı: Feyza Nur EKİZER 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Paşa Tevfik CEPHE 

Konu: The Relationship Between Professional Identity and Practice of English Teachers. 

Tarih: 27.10.2016    

Saat: 16:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, C Blok, 101  Nolu Toplantı Salonu 

 

Tez Yazarı: Ayşegül İRTİS 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Selda ÖZDEMİR 

Konu: Ağır Görme Yetersizliği Olan, Az Gören ve Normal Gelişim Gösteren Küçük Yaş Grubu Çocuklarla Anne-Çocuk Etkileşiminin Karşılaştırılması 

Tarih: 31.10.2016    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

 

Tez Yazarı: Mustafa AYDOĞDU 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Selda ÖZDEMİR 

Konu: Spor Yapan Bireylerin Kinestetik Zeka Algı Düzeyleri İle Holland Kişilik Tipleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Tarih: 31.10.2016    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Seminer Odası 

 

Tez Yazarı: Zeynep YAYLACI 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Bülent AKSOY 

Konu: Sosyal Bilgiler Dersinde, Zihinsel Yetersizliğe Sahip Öğrencilere Yön Bulma Becerisinin Kazandırılması 

Tarih: 31.10.2016    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Tez Yazarı: Gökhan SAVAŞ 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU 

Konu: Okul Müdürlerinin Destekleyici Davranışları İle Öğretmen Liderliği Arasındaki İlişkileri ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 

Tarih: 02.11.2016    

Saat: 14:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I  

 

Tez Yazarı: Ayşedudu ŞALGAM

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Şeref TAN 

Konu: Kısa Cevaplı Matematik Yazılı Sınavının Genellenebilirlik Kuramı ve Test Tekrar Test Yöntemiyle Güvenirliğinin Kıyaslanması 

Tarih: 03.11.2016    

Saat: 11:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Tez Yazarı: Mehmet YAVUZ 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Pınar ŞAFAK 

Konu: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Ev İçi Becerilerin Öğretiminde Videoyla Model Olma İle Videoyla İpucu Yöntemlerinin Etkililiğinin ve Verimliliklerinin Karşılaştırılması 

Tarih: 04.11.2016    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, 3 Nolu Toplantı Salonu 

 

Tez Yazarı: Firdevs Sinem EKİZ 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Beyhan ZABUN 

Konu: Yeni Bir Eğitim Hizmeti Olarak Öğrenci Koçluğu

Tarih: 04.11.2016    

Saat: 11:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 620 Nolu Oda

 

Tez Yazarı: Sultan YALÇINKAYA ÖZEN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Muhammet KOÇAK        

Konu: Erich Kastner’in Pünktchen Und Anton Adlı Eserinin Çevirisinin Biçimsel, İçeriksel ve Kültürel Açıdan Analizi ve Dil Öğretimindeki Yansımaları 

Tarih: 04.11.2016    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, C Blok, 118 Nolu Derslik

 

Tez Yazarı:  Zeynep KONUKMAN 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Adnan TEPECİK  

Konu: Spor Kanallarında Grafik Tasarım ve Yaratıcılığın Önemi Üzerine Öğrenci ve Uzman Görüşleri

Tarih: 04.11.2016    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Tez Yazarı: Feyza Nur ÖÇAL 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ 

Konu: İlkokuldaki Öğretmenlerin Kendilerine, Anne Babaların Kendilerine ve Çocuklarına İlişkin Dijital Okuryazarlık Görüşleri

Tarih: 07.11.2016    

Saat: 15:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hersek Binası 117 Nolu Derslik 

 

Tez Yazarı: Fatma GÖZALAN ÇİÇEK

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet TAŞPINAR 

Konu: Eğitim Fakültelerindeki Öğretmen Eğitimcilerinin Genel Alan Yeterlilikleri 

Tarih: 07.11.2016    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, 3 Numaralı Toplantı Salonu 

 

Tez Yazarı: Mehtap YILDIZ 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Özbay GÜVEN

Konu: Sporcuların Değer Yönelimleri 

Tarih: 08.11.2016    

Saat: 16:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 

 

Tez Yazarı: Firdevs KAPUSIZOĞLU

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mustafa TATCI

Konu: Sarı Saltuk'un Değerler Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi 

Tarih: 08.11.2016    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Tez Yazarı: Dila KÜÇÜKKIRSOY 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU

Konu: Türk Toplumunda Kadın Algısı ve Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi

Tarih: 10.11.2016    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 613 Nolu Oda

 

Tez Yazarı: Merve DEMİR

Tez Danışmanı: Öğr. Gör. Dr. Arzu DOĞANAY BİLGİ

Konu: Yazıca Zenginleştirilmiş Oyunun Anaokuluna Devam Eden Zihinsel Engelli Öğrencilerin Yazı Farkındalığı Becerilerine Etkisi 

Tarih: 11.11.2016    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Dekanlık Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Nisa GÖKDEN KAYA

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN 

Konu: Üstün Yetenekli Öğrencilerin Öğretmenlerine Yönelik Seçim Temelli Öğretmen Eğitim Programının Etkililiği 

Tarih: 11.11.2016    

Saat: 16:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Dekanlık Toplantı Salonu (3)

 

Tez Yazarı: Elif ÇAVUNDURLUOĞLU

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞEREN 

Konu: İlkokul ve Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerini Etkileyen Faktörler 

Tarih: 11.11.2016    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Ferhat CABAR

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Fatma ARPACI

Konu: Ailelerin Okuldan ve Öğrenciden Beklentileri 

Tarih: 15.11.2016    

Saat: 11:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Meral ALEMDAR COŞKUN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU 

Konu: Problem Çözme Eğitim Programının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Problem Çözme Becerileri İle Kişiler Arası Problem Çözme Becerilerine Etkisi

Tarih: 18.11.2016    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, 1 Nolu Dekanlık Toplantı Salonu 

 

Tez Yazarı: Hüseyin PARPUCU 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şeyda ÇİLDEN  

Konu: Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Akseki ve Yöresi Türkülerinin Keman Eğitiminde Kullanılabilirliği 

Tarih: 18.11.2016    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Müzik Eğitimi Bölümü, Seminer Odası 

 

Tez Yazarı: Canan YALÇINYİĞİT

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kazim YILDIZ  

Konu: Probleme Dayalı Öğrenmede Eleştirel Düşünmenin Biyoloji Dersinde Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi 

Tarih: 18.11.2016    

Saat: 09:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Bölümü, Toplantı Odası 

 

Tez Yazarı: Ferhat KAYACAN 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Alemdar YALÇIN   

Konu: 11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabındaki Metinlerin Yapıları ve İşleme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Tarih: 23.11.2016    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, D Blok, Z01

 

Tez Yazarı: Nurcan TURAN OLUK 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Güler EKMEKCİ

Konu: Kimya Eğitiminde Farklı Kavram Haritası Oluşturma Yöntemlerinin Karşılaştırılması 

Tarih: 25.11.2016    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Toplantı Salonu 2

 

Tez Yazarı: Nurcan KURT 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER 

Konu: Adölesanlarda Kafein Tüketimi

Tarih: 30.11.2016    

Saat: 14:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Tez Yazarı: Meltem ÖZSAN 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Emine KOCA 

Konu: Deniz Giysilerinin Değişim Süreci ve Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma 

Tarih: 01.12.2016    

Saat: 12:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Tez Yazarı: Rabia ŞENGÜN AFŞİN 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR 

Konu: Suça Sürüklenmiş Çocuklar İle Suça Sürüklenmemiş Çocukların Algıladıkları Anne Ve Baba Tutumlarının Karşılaştırılması Ve Benlik Algılarının İncelenmesi

Tarih: 02.12.2016    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Hersek Binası, 423 Nolu Oda 

 

Tez Yazarı: Şule ŞAHİN 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fitnat KÖSEOĞLU 

Konu: Lise Kimya Ders Kitaplarının Bilimin Doğası Kazanımları Yönünden İçerik Analizi

Tarih: 02.12.2016    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, 2 Nolu Toplantı Salonu 

 

Tez Yazarı: Gülşah AYDIN 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Meral BÜYÜKYAZICI

Konu: Ege Üniversitesi Etnografya Müzesindeki Osmanlı Dönemine Ait Takıların İncelenmesi 

Tarih: 05.12.2016    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Tez Yazarı: Firdevs KAPUSIZOĞLU 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mustafa TATCI

Konu: Saltukname'nin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

Tarih: 06.12.2016    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Tez Yazarı: Özgür ALTOĞ 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sebahat YETİM 

Konu: Ankara İli Yenimahalle İlçesi İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğreniminde Bazı Matematik Konularında Sıfır Sayısı ile ilgili Hata ve Kavram Yanılgıları

Tarih: 06.12.2016    

Saat: 14:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Toplantı Salonu 3

 

Tez Yazarı: Merve İLHAN 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Tutku Dilem ALPASLAN 

Konu: Türkiye'de İllerin Tanıtımına Yönelik Ürün Ambalajının Değerlendirilmesi 

Tarih: 09.12.2016    

Saat: 14:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Tez Yazarı: Mehmet YAPICI 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Tutku Dilem ALPASLAN 

Konu: Görsel İletişim Tasarımında Tipografik Hiyerarşinin Algılanabilirlik Üzerine Etkisi

Tarih: 09.12.2016    

Saat: 15:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Tez Yazarı: Zekihan HAZAR 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Muhsin HAZAR 

Konu: Fiziksel Hareketlilik İçeren Oyunların 11-14 Yaş Grubu Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılığına Etkisi

Tarih: 12.12.2016    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Toplantı Salonu 

 

Tez Yazarı: Şevket AYDIN 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Dursun SOYLU 

Konu: Matematik Öğretiminde Matematik Problemi Çözme Becerisi Üzerine Öğrenci Görüşleri

Tarih: 12.12.2016    

Saat: 10:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Tez Yazarı: Sinem ÜNER 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hüseyin AKKUŞ 

Konu: Kimya Öğretmenlerinin Pedagojik Alan Bilgisinin Konuya Özgü Doğası Ve Öğretmenlerin Pedagojik Alan Bilgisine İlişkin Öğrenci Algıları

Tarih: 12.12.2016    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Toplantı Salonu 2

 

Tez Yazarı: Eda BAYRAKTAROĞLU 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abide GÜNGÖR AYTAR 

Konu: Lise 1. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Ahlaki Olgunluk Düzeyleri ile Mizah Tarzları ve Şiddet Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 14.12.2016    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Hersek Binası, 440 Nolu Oda 

 

Tez Yazarı: Seda ÇOTUK

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK 

Konu: Web Tabanlı Kişiye Özel Ölçülerde Giysi Kalıp Programı Geliştirilmesi

Tarih: 14.12.2016    

Saat: 15:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü

 

Tez Yazarı: Mehmet Emre ÇELİK

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Muammer NURLU 

Konu: Bulgaristan'daki Türk Çocuklarının Okuduğunu Anlama ve Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi

Tarih: 14.12.2016    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası 6. Kat Seminer Odası

 

Tez Yazarı: Nilgün GÜLÇİÇEK 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Necati YALÇIN

Konu: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Elektrostatik Konusundaki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri 

Tarih: 15.12.2016    

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hersek Binası,  Fizik Lab-3

 

Tez Yazarı: Ayşenur KILIÇER 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Dilek ERGÖNENÇ AKBABA 

Konu: MEB 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabında Yer Alan Fiillerde Birleşik Kip ve Zaman Konusunun Adlandırılması ve Öğretilmesi 

Tarih: 16.12.2016    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Tez Yazarı: Burcu ULUTAŞ 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Basri ATASOY 

Konu: Kimya Öğretmen Adaylarının Özdüzenlemeli Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesinde Motivasyonun Rolü

Tarih: 16.12.2016    

Saat: 09:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Toplantı Salonu 2 

 

Tez Yazarı: Ceyhun VURUCU

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nuran SAY 

Konu: Sanat (Resim-iş) Eğitimi Alan Öğrencilerin Çalışmalarında Popüler Kültürden Etkilenme Durumları

Tarih: 19.12.2016    

Saat: 15:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı 

 

Tez Yazarı: Cafer ERGAN 

Tez Danışmanı: Doç Dr. Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER

Konu: Adölesanlarda Gazlı İçecek Tüketimi

Tarih: 21.12.2016    

Saat: 14:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Dekanlık Toplantı Salonu 

 

Tez Yazarı: Emre DURAN 

Tez Danışmanı: Doç Dr. Salih ŞAHİN 

Konu: Ortaöğretim Öğrencilerinin Coğrafya Konularının Gelecekteki Değişimine Yönelik Düşünceleri 

Tarih: 21.12.2016    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Fatih KARİP 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Alev ÇAKMAKOĞLU KURU

Konu: Farklılaştırılmış Görsel Sanatlar Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerin Akademik Başarı, Tutum Ve Çalışmalarına Etkisi

Tarih: 22.12.2016    

Saat: 10:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı 

 

Tez Yazarı: Nazlı PATIR ERKEK

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK

Konu: Yatılı ve Gündüzlü Eğitim Alan Ortaöğretim Öğrencilerinin Şiddet Eğilimleri İle Özgüvenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Tarih: 23.12.2016    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Adem BÖCÜKÇÜ  

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gülçin SAĞDIÇOĞLU CELEP

Konu: Ankara İli Organik Pazarlarından Alışveriş Yapan Tüketicilerin Organik Gıdalar Hakkındaki Görüşleri ve Bilgi Durumları

Tarih: 23.12.2016    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Fatma ŞİMŞEK

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Kemalettin DENİZ

Konu: Ortaokul 6, 7, 8. Sınıf Öğrencilerinin Sözlü ve Yazılı Anlatımlarında Ağız Özelliklerini Kullanım Durumları

Tarih: 23.12.2016    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Öznur HALAÇ YİLGEN  

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK

Konu: Yatılı Okulda ve Ailesinin Yanında Kalan Kız Ergenlerin (15-18 Yaş) Benlik Algısı ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Tarih: 23.12.2016    

Saat: 12:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Gülay URHAN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Melike ÖZER KESKİN

Konu: Toplumbilimsel Konuların Öğrenilmesinde Eşli Tartışmalara Dayanan Argümantasyon Tabanlı Öğrenme Ortamlarında Öğrencilerin Argüman Kalitelerinin ve İnformal Akıl Yürütme Becerilerinin İncelenmesi

Tarih: 26.12.2016    

Saat: 11:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Canberk ÖZEN

Tez Danışmanı: Öğr. Gör. Dr. Naciye HARDALAÇ

Konu: Öğretmen Adaylarının Müzik Dinleme Alışkanlıkları Arasındaki Farklılıklar

Tarih: 27.12.2016    

Saat: 09:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Seminer Odası

 

Tez Yazarı: Ahmet UŞAKLI

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK

Konu: Turistik Tüketici Deneyimi: Beş Yıldızlı Resort Otellerde Bir Uygulama

Tarih: 27.12.2016    

Saat: 13:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Ali ÖZKAYA

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sebahat YETİM KARACA

Konu: 5. Sınıf Matematik Dersinde Gerçekçi Matematik Eğitimi Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına, Tutumuna ve Matematik Öz Bildirimine Etkisi

Tarih: 27.12.2016    

Saat: 14:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Sevinç NAMLI

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Sibel SUVEREN

Konu: Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Programında Okuyan Engelli Öğrencilerin Bölümlerine Uyumları ve Beklentileri

Tarih: 28.12.2016    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Esengül YAZICI KAYA

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Bahattin SAV

Konu: Les Principes Et Les Procédés Linguistiques De L’organisation Du Discours: La Modalisation Et Les Modalités Énonciatives

Tarih: 29.12.2016    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I 

 

Tez Yazarı: Sibel ÖZDOĞRU ŞENEL

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Necati YALÇIN

Konu: Çoklu zeka kuramına göre düzenlenen etkinliklerin 7. Sınıf ışık ünitesinin öğrenilmesi ve öğrenmenin kalıcılığı üzerine etkisi

Tarih: 29.12.2016    

Saat: 14:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Tez Yazarı:  Muhammet Ali GEDİK

Tez Danışmanı:  Prof. Dr. Hacer TOR

Konu: Ortaokul Öğrencilerinin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete İlişkin Tutumları: Beyşehir İlçesi Örneği

Tarih: 30.12.2016    

Saat: 12:00    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı:  Tamer YAZGAN

Tez Danışmanı:  Doç. Dr. Melek ALPAR

Konu: L’Étude Des Tâches Communicatives Chez les Jeunes Apprenants Du Français Langue Étrangère En Turquie D’Après la Perspective Co-Actionnelle

Tarih: 30.12.2016    

Saat: 13:30    

Yer: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

background image