"Hatıra Ormanı" Etkinliği

 

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Anabilim dalı ve Akyurt Belediyesi işbirliği ile 4 Mayıs 2017 tarihinde “Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Hatıra Ormanı” etkinliği yapıldı. Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, Türkiye’de ilk defa LİSANSÜSTÜ öğrencileri ile birlikte GÜEYDET (G.Ü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Öğrenci Topluluğu) kurduklarını belirtti. Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, GÜEYDET’te öğrencilere liderlik yapma, sorunu tanımlama, bilimsel sorun çözme yaklaşımlarını kullanma, kuramla-uygulama arasındaki ilişkiyi kurmalarını sağladıklarını, proje yapma becerileri kazandırdıklarını ileri sürdü.  Hatıra ormanı ile ilgili süreçlerin öğrenciler tarafından yürütülüp sonuçlandırıldığını, Akyurt belediyesinden 3 dönümlük arazinin tahsis edildiğini, ilk etapta 75 çam ağacının dikildiğini, bu sürecin devam edeceğini, amaçlarının yeşil bir çevre yaratmak ve doğaya duyarlı bilinçli bir gençlik yetiştirmek olduğunu belirtti. Öğrencilerin, çevreye duyarlı, sorumluluk duygusu gelişmiş, inisiyatif alan ve takım halinde hareket etme becerisini kazanmaları yönünde, farklı bir yönetici yetiştirme yöntemi uyguladıklarını açıkladı. Bu tür faaliyetlerin gelecek yıllarda da artarak devam edeceğini, sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesi için çaba harcayacaklarını ifade etti. Bu bağlamda Gazi Üniversitesinin toplum bilincini geliştirmede öncülük edeceğini ifadelerine ekledi. 

background image