Tez Önerisi Şablonu

 

Tez önerisi yazımında zorlanan öğrencilerimizin hatalarını en aza indirgemek, işlerini kolaylaştırmak ve bir alternatif yöntem sunmak amacıyla Enstitümüz, "Tez ve Tez önerisi Yazım Kılavuzu" dikkate alınarak hazırlanan “Tez Önerisi Şablonu” öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. 

Tez Önerisi Şablonu Kullanım Kılavuzu 

Tez Önerisi Şablonu       

background image