Mitolojik Köklerden Sanata: AĞAÇ

 

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler kapsamında Gazi Eğitim Fakültesi işbirliği ile planlanan “Mitolojik Köklerden Sanata: AĞAÇ” konulu konferansımız 21 Aralık 2016 Çarşamba günü saat 14:00’ te Gazi Eğitim Fakültesi F Blok konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. Sunuculuğunu Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi Kerim LAÇİNBAY’ın üstlendiği konferansta, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Bülent AKSOY katılımcılara ev sahipliği yapmıştır. 

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pervin ERGUN’un gerçekleştirdiği konferansta, ağaç kültünden hareketle eski Türk inanç sistemine ve Tanrı anlayışına ulaşmada ağacın algılanışı, kutsallığı ve dini sembol olarak anlamı üzerinde durulmuştur. Türk kültüründe ağaç kültünün özünü, hayat ağacı teşkil etmektedir. Ağaç aynı zamanda, Türk kültüründe Tanrı'yı hatırlatan bir semboldür. Hemen hemen bütün kültürlerde yaratılışın kaynağı olarak algılanan ağaç, kökleri ve dalları vasıtasıyla üç âlemi birleştiren kozmik direk vazifesi üslenmiştir. Ağaç, gerek tabii haliyle gerekse ilk zanaatkârlardan bugüne üretilen her türlü eser ile kutsal görevini yerine getirmektedir. Bu bilgiler ışığında, kutsal ağaç ile ilgili ilk zanaatkâr mitlerinden bugüne kadar üretilen çeşitli sanat eserlerinden örnekler verilerek konferans tamamlanmıştır.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu

 

 

background image