Tez Savunması Gün ve Saatleri(eski)

Tez Yazarı:Burcu KOÇAK
Tez Danışmanı:Prof.Dr.Metin KAYA
Bilim Dalı:Beden Eğitimi ve Spor
Tezin Konusu:Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin İyilik Hali (Wellness)Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi :18.12.2019
Tez Savunma Saati:16:00
Tez Savunma Yeri:Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu (Kat:1)

 

Tez Yazarı: Aliye Genç

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Perihan Yalçın

Bilim Dalı: Fransız Dili Eğitimi

Tezin Konusu:  Charles Perrault Masallarının Türkçe Çevirilerindeki Kültürel Unsurların Erek Odaklı Çeviri Kuramı Açısından İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi : 18.12.2019

Tez Savunma Saati : 13.30

Tez Savunma Yeri : Gazi Eğitim Fakültesi C Blok, Toplantı Salonu (2. Kat)

 

Tez Yazarı: Fatma Ebru YAPICI
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Atilla PULUR
Bilim Dalı: Beden Eğitimi ve Spor
Tezin Konusu: Hemsball Oyun Becerilerinin Ortaokul Öğrencilerinin Dikkat Düzeylerine Etkisi
Tez Savunma Tarihi :18.12.2019
Tez Savunma Saati:14:00
Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu (Kat:1)

 

Tez Yazarı: Havva ÖTGÜR

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Gülhan GÜVEN
Bilim Dalı: Okul Öncesi Öğretmenliği
Tezin Konusu: Annelerin Çocuklarıyla Olan İlişkilerinin Çocuklarının Değer Kazanımına Etkisinin İncelenmesi
Tarih: 16.12.2019
Saat: 11.00
Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, İlgili Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Esra DOĞAN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Bülent SALDERAY

Ana Bilim Dalı: Resim-İş Eğitimi

Tezin Konusu: Otistik çocuklara eğitim veren Görsel sanatlar öğretmenlerinin istihdam ve mesleki yeterlilikleri  

Tez Savunma Tarihi: 16.12.2019

Tez Savunma Saati: 10.00

Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Binası, Öğretim üyesi odası

 

Tez Yazarı: Semih KARABİLLİOĞLU

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Güray KIRPIK

Bilim Dalı: Tarih Eğitimi

Tezin Konusu: Lise Tarih Ders Kitaplarında Türk Eğitimi Tarihi Konularının İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi: 13.12.2019

Tez Savunma Saati: 14.00

Tez Savunma Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Oda: 506

 

Tez Yazari:Dilek Kocaoğlu

Tez Danismani: Dr. Öğretim Üyesi Yasin  Gökbulut
Bilim Dalı: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu: Üstün Yetenekli Öğrencilerin Matematik Dersine Karsi Tutum ve Oz yeterlilik Algılarının Bazı Değişkenler  Açısından İncelenmesi.
Tez Savunma Tarihi:13.12.2019
Tez Savunma Saati:10.30
Tez Savunma Yeri: f blok konferans salonu

Tez Yazarı: Elif İnci Çavuş

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ufuk Karakuş

Bilim Dalı: Sosyal Bilgiler Eğitimi

Tezin Konusu: Özel Eğitim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Harita Okuryazarlığı Becerisinin Geliştirilmesi

Tez Savunma Tarihi: 11.12.2019

Tez Savunma Saati: 12.00

Tez Savunma Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Salonu 1

 

Tez yazarı: Mustafa Kendüzler

Danışman: Prof. Dr. Salih Akkaş 
Bölümü: Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı
Tez Konusu: 1995 yılından itibaren ortaokul müzik ders kitaplarında geleneksel Türk müzik türlerinin yer alma durumunun araştırılması 
Tez savunma tarihi: 11/12/2019
Saat: 15.30
Yer: Gazi Müzik Eğitim Fakültesi Seminer Odası (1. Kat )

 

TEZ YAZARI: Nadire Hanna TAŞ
TEZ DANIŞMANI: Prof. Dr. Havva YAMAK DEMİRELLİ
BİLİM DALI: Fen Bilimleri Bilim Dalı
TEZİN KONUSU: Fen Bilimleri Dersinde Drama Yönteminin Kullanılması;Van Örneği
TEZ SAVUNMA TARİHİ:12.12.2019
TEZ SAVUNMA SAATİ:11.00
TEZ SAVUNMA YERİ:Gazi Üniversitesi, Bosna Binası, Seminer Odası 3

 

Tez Yazarı: Remzi NAMAL

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Bülent AKSOY

Bilim Dalı: Sosyal Bilgiler Eğitimi

Tezin Konusu: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Grafik Çizme – Yorumlama Becerisinin Geliştirilmesi

Tez Savunma Tarihi: 11.12.2019

Tez Savunma Saati: 13.00

Tez Savunma Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu 2

 

Tez Yazarı: Dilara Bahadırhan

Tez Danışmanı:  Doç. Dr. Ş. Gülin Karabağ

Bilim Dalı: Drama ve Eğitim

Tezin Konusu: Ortaokul ve Liselerde Drama Yöntemi İle Yapılan Çalışmaların Etkililiğinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması

 Tez Savunma Tarihi: 11.12.2019

Tez Savunma Saati: 15:30

Tez Savunma Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Sait SÖYLEMEZ

Tez Danışmanı:  Doç. Dr. Erdinç DOĞRU

Bilim Dalı: Arap Dili Eğitimi

Tezin Konusu: Arapça ve Kürtçede Zamanlar Karşıtsal Çözümlemesi

Tez Savunma Tarihi: 11.12.2019

Tez Savunma Saati: 10.00

Tez Savunma Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi C. Blok Kat.1 Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Zeynep Erden
Tez Danışmanı: Öğr.Gör. Dr. Saliha ÖZELMAS KAHYA
Bilim Dalı: Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi
Tez Konusu: Özel Eğitim Meslek Lisesi (İşitme Engelliler) Giyim Üretim Teknolojisi Programının Değerlendirilmesi                            

Tez Savunma Tarihi: 11/12/2019
Tez Savunma Saati: 10:00
Tez Savunma Yeri: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Naime DURAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN  
 
Program Türü: Yüksek Lisans   
Bilim Dalı: Arap Dili Eğitimi 
Tezin Konusu: Mizahi Çevirmek: Aziz Nesinin "Hoptirinam" Adlı Öykü Koleksiyonunun Arapça Çevirisi 
Tarih: 11.12.2019
Saat: 13.30
Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok, 1.kat Toplantı Odası 
 
Tez Yazarı:Kübra Betül EKEM
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ufuk KARAKUŞ
Bilim Dalı: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı
Tezin Konusu: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kullandığı Ölçme ve Değerlenirme Yöntemlerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi :11.12.2019
Tez Savunma Saati:16:00
Tez Savunma Yeri:Gazi Üniversitesi  Bosna Binası Seminer 1

 

 

Tez yazarı: Ayşe İpek KAYALAR

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mediha GÜLER

Tezin Konusu: Anadolu Medeniyetleri Müzesinde Bulunan Takıların İncelenmesi

Bilim Dalı: El Sanatları Anabilim Dalı

Tarih:10.12.2019

Saat:14:00

Yer: Eğitim Bilimleri Enstitüsü Konferans Salonu

 
Tez Yazarı: Gülşen ORAN

Tez Danışmanı:  Dr. Öğr. Üyesi Serap DEMİRİZ

Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi

Tezin Konusu: 4-6 Yaş Resimli Çocuk Kitaplarının Doğacı Zeka Alanı Açısından İncelenmesi 

Tez Savunma Tarihi: 10.12.2019

Tez Savunma Saati: 13.30

Tez Savunma Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası

 
Tez Yazarı: ilknur ÇAKMAKMAKÇI
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Ülkü EserÜnaldı
Bilim Dalı: Coğrafya Öğretmenli
Proğram Türü:yüksek Lisans
Konu: Ortaöğretim Öğrencilerinin İklim ve Yer şekillerinin Kültür Üzerindeki Etkilerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi ve Coğrafya Öğretimine Yansıması Rize Örneği
Tarih: 10.12.2019
Saat:14.30
Yer: 305 Coğrafya Sınıfı
 

Tez yazarı: Nimet Sümeyra KURT

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gonca YANGIN EKŞİ

Program Türü: Yüksek Lisans

Bilim Dalı: İngiliz Dili Eğitimi

Anabilim Dalı: Yabancı Diller Eğitimi

Tezin Konusu: 5. Sınıflar İçin Destekleyici CLIL Müfredatı Geliştirme

Savunma Tarihi: 10.12.2019

Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi C Blok - İngiliz Dili Eğitimi Bölümü

Savunma Saati: 15:30

 
Tez Yazarı: ilknur ÇAKMAKMAKÇI
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Ülkü EserÜnaldı
Bilim Dalı: Coğrafya Öğretmenli
Konu: Ortaöğretim Öğrencilerinin İklim ve Yer şekillerinin Kültür Üzerindeki Etkilerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi ve Coğrafya Öğretimine Yansıması Rize Örneği
Tarih: 10.12.2019
Saat:14.30
Yer: 305 Coğrafya Sınıfı
 
Tez Yazarı : Aslıhan ÖZKAN
Danışman : Prof. Dr. İbrahim KISAÇ
Anabilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı : Felsefe Grubu Eğitimi
Program : Yüksek Lisans
Tez Başlığı : ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN NARSİSİZM DÜZEYLERİ İLE AHLAKİ KAYITSIZLIK VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tez Savunma Tarihi : 10.12.2019
Tez Savunma Saati : 11.00
Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi, Bosna Binası, Öğretim Üyesi Odası
 
Tez yazarı: Naim KARADAŞ
Tez danışmanı: Prof. Dr. Emel KOÇ
Bilim dalı: Felsefe Grubu Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu: Arthur Schopenhauer Felsefesinde Istıraptan Özgürlüğe
Tarih: 10.12.2019
Saat: 11:00
Yer: Gazi Üniversitesi İlgili Öğretim Üyesi Odası (Bosna Binası 615 numaralı oda)
 
Tez Yazarı: Eyyüp Kurt
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayten Koç AYDIN
Bilim Dalı: Felsefe Grubu Öğretmenliği
Tezin Konusu: İhvan-ı Safa'da Bilgi ve Varlık
Tez Savunma Tarihi :10.12.2019
Tez Savunma Saati:14:00
Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Öğretim Üyesi Odası
 
Yazar; Hatice KILIÇ
Danışman; Dr.Öğr.Üyesi Sevinç Ergenekon Emir
Yüksek Lisans Tezi 
İngiliz Dili Eğitimi
İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı
Tez Konusu; An Evaluation of Teacher Trainee Development Unit ( TTDU) for EFL Instructors with relation to the  Clinical Supervision Principles
Tarih ve Yer:  10 Atalık 2019 saat 16:00 Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Anabilim Dalı C blok Toplantı Salonu
 

Tez Yazarı: Halil GÜZEL 

Tez Danışmanı: Dr.Öğretim Üyesi Ayşegül TÜRK 

Bilim Dalı:  Mesleki Resim-İş Eğitimi 

Tezin Konusu: 1990’lı yıllardan günümüze Sokak Fotoğrafçılığı ve Fotoğrafta Anlam Yaratma süreçleri

Tarih: 09.12.2019

Saat: 13.00

Yer: Uygulamalı Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölüm Başkanlığı Odası (Gölbaşı) 

 

Tez Yazarı: Zeynel Abidin Koşarca 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Osman Çaydere 

Bilim Dalı: Resim-İş Eğitimi 

Tez Konusu: Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Temel Tasarım Dersinde 3 Boyutlu Çalışmaların Kazanımlarının Geliştirilmesine Yönelik Bir Uygulama 

Savunma Tarihi: 09. 12.2019 

Savunma Saati: 13.30 

Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Binası 104 Nolu Oda

 

Tez Yazarı: Ahmet Sinan DOĞANLI

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nejla GÜNAY
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Tarih Eğitimi
Anabilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Tezin Konusu: Sanal Müze Gezilerinin Farklı Lise Türlerindeki 9. Sınıf Öğrencilerinin Başarısına Etkisi
Tez Savunma Tarihi: 09.12.2019
Yer: Bosna Binası 502 numaralı oda
Saat:13:30
 

Tez Yazarı: Zeynel Abidin Koşarca

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Osman Çaydere

Bilim Dalı: Resim-İş Eğitimi

Tez Konusu: Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Temel Tasarım Dersinde 3 Boyutlu Çalışmaların Kazanımlarının Geliştirilmesine Yönelik Bir Uygulama

Savunma Tarihi: 09. 12.2019

Savunma Saati: 13.30

Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Binası 104 Nolu Oda

 

Tez Yazarı: Çilem ÇOŞKUNER

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Mediha GÜLER

Bilim Dalı: El Sanatları Eğitimi Ana Bilim Dalı

Tezin Konusu: Gaziantep İlindeki Yöresel Gümüş İşlemeciliği Takılarının İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi: 09.12.2019

Tez Savunma Saati:14.00

Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu

 

Adı Soyadı: Kadir Şimşek

Danışmanın Adı Soyadı: Doç. Dr. Beyhan Zabun
Programın Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı: Felsefe Grubu Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu: Türkiye’de Ortaöğretim Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeyleri ve Kullanım Alışkanlıkları: Kahramanmaraş Örneği
Tez Savunma Tarihi: 09.12.2019
Saati: 14.30
Yer: Bosna Binası No:619

 

Tez Yazarı: Merve GÜLSEREN 

Tez Danışmanı: Dr.Öğretim Üyesi Ayşegül TÜRK 

Bilim Dalı:  Mesleki Resim-İş Eğitimi 

Tezin Konusu: 1990-2000 Yılları Arasında Hollywood Sinemasında Simgeleşmiş Kostümler ve Anlamları

 Tarih: 09.12.2019 

Saat: 10.00

Yer:   Uygulamalı Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölüm Başkanlığı Odası (Gölbaşı) 

 

Tez Yazarı: Yener SİLAHŞOR

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Aybala AKSOY

Bilim Dalı: Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Ana Bilim Dalı

Tezin Konusu: Annelerin Ev Kazalarını Önlemeye Yönelik Aldıkları Tedbirler ve Ev Kazalarını Önleme Materyali

Tez Savunma Tarihi: 9.12.2019

Tez Savunma Saati: 15.00

Tez Savunma Yeri: Eski Mesleki Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Dilara Bahadırhan

Tez Danışmanı:  Dr. Öğretim Üyesi Hatice Şıngır

Bilim Dalı: Felsefe Grubu Eğitimi

Tezin Konusu: Liselerdeki Eğitsel ve Mesleki Rehberlik Faaliyetlerinin Üniversite Öğrencilerinin Bölüm Memnuniyetine Etkisi

 Tez Savunma Tarihi: 09.12.2019

Tez Savunma Saati: 16:00

Tez Savunma Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası 103 Nolu Oda

 
Tez yazarı: Basil Abdullah Fathi JAJJU
Tez danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Gonca YAYAN
Bilim dalı: Resim iş eğitimi
Tezin konusu: Iraklı çocukların resimlerindeki savaşın yansımaları 
Tez savunma tarihi: 09.12.2019
Tez savunma saati: 11.00
Tez savunma yeri: Resim is eğitimi bilim dalı binası 
 
Tez Yazarı: Nuri Berk Güngör
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yenel
Bilim Dalı: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Program Türü: Doktora
Tez Konusu: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyinin Öğretmen Profesyonelizmine Olan Etkisinde Bilişsel Esnekliğin Aracılık Rolü
Tez Savunma Tarihi: 09.12.2019
Tez Savunma Saati: 16.00
Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
 
Tez Yazarı: Meral KESKİN

Tez Danışmanı:  Prof.Dr. Nurcan DEMİRALP

Bilim Dalı: Coğrafya Eğitimi

Tezin Konusu: Öğrencilerin Harita Becerilerinin Hikaye Haritalarının Kullanımı Yoluyla Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylam Araştırması 

Tez Savunma Tarihi: 06.12.2019

Tez Savunma Saati: 17.00

Tez Savunma Yeri: Bosna Binası 531 Nolu Oda 

 
Tez Yazarı: Hacer HANCI TOKMAKÇIOĞLU

Tez Danışmanı:  Prof.Dr. Osman ALTINTAŞ 

Bilim Dalı: Resim İş Eğitimi

Tezin Konusu: Grafik Tasarımı Ürünü Değerlendirmede Tasarım İlke ve Elemanları ile Göstergebilim İlkelerine Dayalı Öğrenci Görüşleri 

Tez Savunma Tarihi: 06.12.2019

Tez Savunma Saati: 10.30

Tez Savunma Yeri: Resim-iş Eğitimi Bilim Dalı Binası, 213 no.'lu Derslik.

 
Tez Yazarı: Merve Yıldırım
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Z. Fulya Temel
Bilim Dalı: İlköğretim
Tezin Konusu: TÜBİTAK Meraklı Minik Dergisinin İçeriğinin M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı'ndaki Kazanımlara Göre Uygunluğunun İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi: 06.12.2019
Tez Savunma Saati: 12:00
Tez Savunma Yeri: Danışman Prof. Dr. Z. Fulya Temel’in odası

Tez Yazarı:Ufuk ÖZKUBAT

Tez Danışmanı:  Prof.Dr. E. Rüya ÖZMEN

Bilim Dalı: Özel Eğitim ABD

Tezin Konusu:Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ile düşük ve ortalama başarılı olan öğrencilerin matematik problemi çözerken kullandıkları bilişsel stratejiler ile üstbilişsel işlevler arasındakiilişkilerin incelenmesi

Savunma Tarihi: 05 Aralık 2019

Savunma Yeri: Hersek Binası 2 Numaralı Seminer Salonu

Savunma Saati: 15:30

 

Tez Yazarı: Nazan ERDOĞDU

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Fatih TAŞAR 

Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi 

Tezin Konusu Fen Bilimleri Dersinin Öğrencilerin Kariyer Gelişiminde Motivasyon Ve Algı Geliştirmesi Üzerine Bir Öz-İnceleme

Tarih: 04.12.2019

Saat: 10:00 

Yer:  Hersek Binası 263 Nolu sınıf

 
 
Tez Yazarı: Abdulkadir Fırat
Tez Danışmanı: Doç.Dr.Salih Şahin
Anabilim dalı: Türkçe ve sosyal bilimler eğitimi 
Bilim dalı: coğrafya eğitimi
Tezin konusu: coğrafya öğretiminde öyküleştirme yönteminin kullanılmasının öğrencinin akademik başarısına etkisi
Tez savunma Tarihi: 4 Aralık Çarşamba saat 10.30
Tez savunma Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna binası 130 no’lu oda
 
AD SOYAD: BÜŞRA NAKIŞ YILDIRIM
DANIŞMAN AD SOYAD: AYSEL TÜFEKCİ AKCAN
PROGRAM TÜRÜ: YÜKSEK LİSANS
ANABİLİMDALI: TEMEL EĞİTİM
BİLİM DALI: OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
TEZ KONUSU: OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN KABUL RED DURUMLARI İLE ÇOCUKLARIN MİZAÇ ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
TEZ SAVUNMA TARİHİ: 04.12.2019
TEZ SAVUNMA YER/SAATİ : BOSNA SEMİNER-3/  13:30
 
Tez Yazarı: Hilal AZILIOĞLU
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Akif SÖZER
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı:Temel Eğitim
Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi
Tez Konusu: İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Etkinliklerinin Öğrencilerin Sınıf içi etkinliklerinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Belirlenmesi (Bitlis İl Örneği) 
Savunma Tarihi: 04.12.2019
Saati: 13:30
Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi , Bosna Binası 306 nolu oda
 
 
Tez Yazarı: Semra AKTAŞ KUBAL
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Akif SÖZER
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı:Temel Eğitim
Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi
Tez Konusu: Çok Okunan Çocuk Kitaplarının Değerler Yönüyle İncelenmesi 
Savunma Tarihi: 04.12.2019
Saati: 15:30
Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası 306 nolu oda
 
Tez yazarı: Çağlar ALTINCI
Tez danışmanı: Doç. Dr. Salih SAHIN
Tezin adı: Coğrafya Öğretmenlerinin Mekansal Planlamaya Yönelik Görüşleri
Tez savunma tarihi: 04.12.2019
Tez savunma saati: 10.00
Tez savunma yeri: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binasi 130 nolu oda
 
Tez yazarı: Abdulkadir Fırat
Tez danışmanı: Doç. Dr. Salih SAHIN
Tezin adı: Coğrafya Eğitiminde Öyküleştirme Yönteminin Kullanılmasının Öğrencinin Akademik Başarısına Etkisi
Tez savunma tarihi: 04.12.2019
Tez savunma saati: 10.30
Tez savunma yeri: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binasi 130 nolu oda
 
Tez Yazarı: Büşra Nakış YILDIRIM 
Tez Danışmanı: AYSEL TÜFEKCİ AKCAN
Bilim Dalı:  Okul Öncesi 
Tezin Konusu: OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN KABUL RED DURUMLARI İLE ÇOCUKLARIN MİZAÇ ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tarih: 05.12.2019
Saat: 13:30
Yer:  BOSNA SEMİNER-3
 
Tez Yazarı: Esra Soyyiğit
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Mehmet Fatih Taşar
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi 
Tezin Konusu: Ortaokul öğrencilerinin yüzme-batma hakkındaki kavram yanılgıları
Tarih: 04.12.2019
Saat: 12:00
Yer: Hersek Binası 263 nolu sınıf
 
Tez Yazarı: H. Merve ALTIPARMAK YILMAZ
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Necati DEMİR
Bilim Dalı: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu: Avustralya'da Yaşayan Türklerin Dil Görünümlerinin İki Dillilik Bağlanmında İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi: 03.12.2019
Tez Savunma Saati: 14.00
Tez Savunma Yeri: Bosna Binası 6. kat 602
 

Tez Yazarı: Sadettin KARAKAŞ

Tez Danışmanı: Prof. İsmet DOĞAN

Program Türü: Yüksek Lisans

Bilim Dalı: Müzik Eğitim

Tezin Konusu: Türkiye’de Kanun Eğitiminde Kullanılan Yayımlanmış Metot ve Kaynakların Çeşitli Değişkenler Yönünden İncelenmesi

Tarih: 06.12.2019

Saat: 14.00

Yer: Gazi üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü Seminer Salonu

 

Tez Yazarı: Sümeya CEYHAN

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Mustafa YILDIZ

Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi (Doktora)

Tezin Konusu:  "Etkileşimli Sesli Okumanın Öğrencilerin Okuduğunu Anlama, Okuma Motivasyonu Ve Akıcı Okumalarına Etkisi"

Tez Savunma Tarihi: 05/12/2019

Tez Savunma Saati: 14:00

Tez Savunma Yeri: Bosna Binası Seminer Salonu 3

 

Tez Yazarı: Hatice Kübra GÜMÜŞ

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sebahat YETİM KARACA
Anabilim Dalı: İlköğretim Matematik Eğitimi
Tezin Konusu: İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı Cebir Öğrenme Alanındaki Kavramlara Yönelik Tanımları
Tez Savunma Tarihi: 02.12.2019
Yer: F-104 
Saat:12:00

 

Tez Yazarı: Erdam ARSLAN 

Tez Danışmanı: Prof..Dr. Ferudun SEZGİN 

Bilim Dalı: Eğitim Yönetimi 

Tezin Konusu:  ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN EYLEM KİMLİKLEME DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Tez Savunma Tarihi: 03/12/2019

Tez Savunma Saati: 14:00

Tez Savunma Yeri: Danışman Öğretim Üyesi Odası 

 

Tez Yazarı: Murat AKDAĞ

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Seyit ATEŞ

Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi 

Tezin Konusu:  İlkokul 4. Sınıf Türkçe Dersinin Yazma Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi 

Tez Savunma Tarihi: 29/11/2019

Tez Savunma Saati: 13:30

Tez Savunma Yeri: Bosna Binası Seminer Salonu 2

 

Tez Yazarı: Hatice Büşra YILMAZ

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Aysel TÜFEKCİ AKCAN

Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi (Yüksek Lisans)

Tezin Konusu:  "48-72 Aylık Çocukların Bilişsel Stilleri ile Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"

Tez Savunma Tarihi: 29/11/2019

Tez Savunma Saati: 10:00

Tez Savunma Yeri: Bosna Binası Seminer Salonu 3

 

Öğrencinin Adı: Sevda AKBULUT İNAN
Danışman: Prof. Dr. Filiz Fatma ÇOLAKOĞLU
Yüksek Lisans
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bilim Dalı
Tez Konusu: Üstün Yetenekli ve Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Tez Tarihi: 29.11.2019
Sunum yeri: Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
Tez Saati: 11:00

 

Tez Yazarı: Ertuğrul SAĞLAM

Tez Danışmanı: Prof.Dr. İbrahim KISAÇ

Bilim Dalı: Felsefe Grubu Eğitimi 

Tezin KonusuÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE EMPATİ VE AFFEDİCİLİK DÜZEYLERİNİN ÖFKE TARZLARI VE ÖFKE DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ

Tez Savunma Tarihi: 27/11/2019

Tez Savunma Saati: 10:00

Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi, Bosna Binası, 6. Kat, Seminer 3.

 

Tez Yazarı: Gülfem KURT

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Musa SARI 

Bilim Dalı: Arap Dili Eğitimi 

Tezin KonusuNECÎB MAHFÛZ ROMANLARININ ARAPÇADAN TÜRKÇEYE ÇEVİRİLERİNİN EREK ODAKLI ÇEVİRİ KURAMI VE ÇEVİRİ STRATEJİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Tez Savunma Tarihi: 26/11/2019

Tez Savunma Saati: 09:30

Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi,C Blok Toplantı

 

Tez Yazarı                   : Birgül GENÇ
Tez Danışmanı          : Doç.Dr. Hatice BEKİR
Bilim Dalı                   : Aile ve Tüketici Bilimleri (Yüksek Lisans)
Tezin Konusu            : Lise Öğrencilerinin Algılanan Baba Tutumu İle İletişim Becerilerinin İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi : 25/ 11 /2019
Tez Savunma Saati  : 12:00
Tez Savunma Yeri    : Bosna Binası Seminer Salonu-3

 

Tez Yazarı: Yasemin Kubanç

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Neşe Işık Tertemiz 

Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi (Doktora)

Tezin Konusu:  "Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin basamak kavramıyla ilgili öğrenme düzeylerini değerlendirme yaklaşımlarının öğrenme yörüngesi odaklı incelenmesi’’

Tez Savunma Tarihi: 22/11/2019

Tez Savunma Saati: 11:00

Tez Savunma Yeri: Eğitim Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Özlem İnci Parlak
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Sevgi Atlıhan
Bilim Dalı: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu: 9. Sınıf Öğrencilerinin Üçgenlerde Temel Kavramlara İlişkin Kavram Yanılgılarının İncelenmesi
Tarih: 22.11.2019
Saat: 15:00
Yer: Gazi Üniversitesi Hersek Binası 3 nolu sınıf 

 

Tez Yazarı: Yasemin Kubanç

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Neşe Işık Tertemiz 

Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi (Doktora)

Tezin Konusu:  "Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin basamak kavramıyla ilgili öğrenme düzeylerini değerlendirme yaklaşımlarının öğrenme yörüngesi odaklı incelenmesi’’

Tez Savunma Tarihi: 22/11/2019

Tez Savunma Saati: 11:00

 

Tez Yazarı: Tuğçem EROĞLU 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe UYAR 

Bilim Dalı: Matematik Eğitimi

Tezin Konusu: GÜNCELLENEN ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ANALİZİ VE PROGRAMA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Tarih: 22.11.2019

Saat: 09.00

Yer: GAZİ ÜNİVERSİTESİ F BLOK MATEMATİK LABORATUVARI (F-104)

 

Tez Yazarı: Veysel ÖZDEMİR 

Tez Danışmanı: Dr.Öğrt.Üye. Asım ÖZDEMİR 

Bilim Dalı: Eğitim Yönetimi 

Tezin Konusu:  Okul Müdürlerinin Denetim ve Sosyal Becerileri ile Öğretmenlerin İşe Yoğunlaşmaları Arasındaki İlişki

Tez Savunma Tarihi: 22 Kasım 2019

Tez Savunma Saati: 10.00

Tez Savunma Yeri: Teknoloji Fakültesi 

 

Tez Yazarı: Nesibe Kızılsekili
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Sevgi Atlıhan
Bilim Dalı: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu: Orta Öğretim Matematik ve Geometri Programlarındaki Üçgenler Alt Öğrenme Alanı ile İlgili Kazanımların ve İçeriğin  Karşılaştırmalı Analizi
Tarih: 22.11.2019
Saat: 14:00
Yer: Gazi Üniversitesi Hersek Binası 3 nolu sınıf

 

Tez Yazarı: Melek ÖZKAN
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cengiz ÇİNAR
Anabilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri
Bilim Dalı: İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Tezin Konusu: İlköğretim 6. Sınıflarda Cebir Konusunun Öğretiminde Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının Öğrenci Başarısına Etkisi
Tez Savunma Tarihi: 22/11/2019
Tez Savunma Saati: 15.30
Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi F Blok F-403

 

Tez Yazarı: Betül AKYÜREK TAY

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK

Bilim Dalı: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Doktora)

Tezin Konusu: Bant Karikatürleriyle Desteklenmiş Örnek Olay Yönteminin Sosyal Bilgiler Dersinde Başarıya, Kalıcılığa ve Yaratıcı Düşünme Becerisine Etkisi

Tez Savunma Tarihi: 21/11/2019

Tez Savunma Saati: 15:00

Tez Savunma Yeri: Hersek Salon 2

 

Tez Yazarı: Tuğçe DURMAZ

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Togay Seçkin BİRBUDAK

Bilim Dalı: Tarih Eğitimi (Yüksek Lisans)

Tezin Konusu:  “9. Sınıf Tarih Ders Programında Yer Alan “Adalet” ve “Dürüstlük” Değerlerine İlişkin Öğrenci Algılarının İncelenmesi”

Tez Savunma Tarihi: 21/11/2019

Tez Savunma Saati: 12:30

Tez Savunma Yeri: İlgili Öğretim Üyesi Odası Bosna Binası 507

 

Tez Yazarı: Emine YAVUZ 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İbrahim Ethem POLAT
Bilim Dalı: Arap  Dili ve Eğitimi
Program Türü: Yüksek Lisans
Tezin Konusu: Arapça Öğretiminde Çocuk Şarkılarının Kullanımı ve Uygulamaya Yönelik Etkinlikler 
Tarih: 21/11/2019
Saat: 09:30
Yer: C Blok Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Fatma Betül Aslan

Tez Danışmanı: Doç. Dr. C.Turgut Koç

Bilim Dalı: Arapça Öğretmenliği

Tezin Konusu: Yaşar Kemal in Yer Demir Gök Bakır Adlı Romanının Türkçeden Arapçaya Çevirisindeki Deyimlerin Eşdeğerlik Bağlamında İncelenmesi

Tarih: 21.11.2019

Saat: 11:00

Yer: C Blok

 

Tez Yazarı: Esra ŞIVKIN 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK

Bölümü: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Konu:  60-72 Ay Arası Çocukların Sosyal Gelişimleri ile Anne Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 20.11. 2019

Saat: 13.30

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası 4. Kat 403 Numaralı Oda

 

Tez Yazarı: Hülya SAYICI 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK

Bölümü: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Konu İlkokula Devam Eden Çocukların Anne Tutumları ile Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Arasındaki İlişki

Tarih: 20.11.2019

Saat: 15.00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası 4. Kat 403 Numaralı Oda

 

Tez Yazarı:  Sibel MADEN 

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Ayşe Belgin AKSOY 

Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi Eğitimi 

Tezin Konusu: 5-6 Yaş Çocuğu Olan Ebebeyinlerin Geleneksel Anne ve Baba Rolleri ile Ebeveyinliğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 

Tarih: 19.11.2019

Saat: 14.45

Yer: İlgili Öğretim Üyesi Odası 

 

Tez Yazarı:  Hidayet KARAEVLİ

Tez Danışmanı: Dr. Öğrt. Ü. Serap DEMİRİZ

Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitim

Tezin Konusu: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çevre Etiği Farkındalığı ve Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 18.11.2019

Saat: 10.00

Yer: Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bosna Binası Kat:4 No:402

 

Tez Yazarı           : Cansu TOK

Tez Danışmanı    : Prof. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK

Bilim Dalı : Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Tez Konusu         : Ortaokul Öğrencilerinin Ebeveyn Bağlanma Stilleri İle Sosyal Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Savunma Tarihi  : 18/11/2019

Savunma Tarihi  : 16:00

Savunma Yeri     :Gazi Üniversitesi İlgili Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Büşra Gül KALEM

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Gülhan GÜVEN

Bilim Dalı: Okul Öncesi Öğretmenliği 

Tezin Konusu:  "Okul Öncesi Dönem Çocuklarının En Çok İzledikleri Çizgi Filmlerde Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargılarının İncelenmesi"

Tez Savunma Tarihi:  15/11/2019

Tez Savunma Saati: 11:00

Tez Savunma Yeri:İlgili Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Ömer Faruk GÜVENDİ

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Zeynep KURTULMUŞ

Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitim (Yüksek lisans)

Tezin Konusu: Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Duygusal Zekaları ile Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Tez Savunma Tarihi: 15/11/2019

Tez Savunma Saati: 09:00

Tez Savunma Yeri: Bosna Binası 6.Kat Salon: Seminer 3

 

Tez Yazarı: Şeyma Saliha PEKER

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Zeynep KURTULMUŞ

Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitim (Yüksek lisans)

Tezin Konusu: Okul Öncesi Dönem Çocukların Oynama Eğilimleri İle Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi: 15/11/2019

Tez Savunma Saati: 10:30

Tez Savunma Yeri: Bosna Binası 6.Kat Salon: Seminer 3 

 

Tez Yazarı: Ebru KAPLAN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Zeynep KURTULMUŞ

Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitim (Yüksek lisans)

Tezin Konusu: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Çoklu Zeka Alanları İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi: 20/11/2019

Tez Savunma Saati: 17:00

Tez Savunma Yeri: Bosna Binası 6.Kat Salon: Seminer 3

 

Ad-Soyad: Berrak GENEYİKLİ
Danışman Ad soyad: Öğr. Gör. Dr. Sevinç ERGENEKON EMİR
Program türü: Yüksek lisans 
Anabilim dalı: Yabancı Diller Eğitimi
Bilim dalı: İngiliz Dili Eğitimi 
Tezin konusu: AN ANALYSIS OF METHODOLOGICAL PREFERENCES OF EFL TEACHERS AND THEIR VIEWS ON POST-METHOD PEDAGOGY
Tarih ve saat: 19.11.2019 Salı- 16.00
Yer: C blok toplantı salonu

 

Tez Yazarı: Seda SAGIN

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Sevinç ERGENEKON EMİR

Program Türü: Yüksek Lisans

Anabilim Dalı: Yabancı Diller Eğitimi

Bilim Dalı: İngilizce Öğretmenliği

Tez Konusu: An Examination of the Effectiveness of Autonomy in Foreign Language Vocabulary Teaching and Learning

Savunma Tarihi: 19.11.2019

Saati: 15:00

Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok, 1.Kat Toplantı Odası

 

Tez Yazarı: Murat ÇINAR

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Bülent AKSOY

Anabilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi 

Bilim Dalı: Coğrafya Eğitimi

Tezin Konusu: Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Politik Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi

Program Türü: Doktora

Tarih: 15.11.2019

Saat: 10:30

YerGazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2

 

Tez Yazarı: Esra BEK GÜMÜŞ 
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Ömer SAYLAR 
Ana Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi
Tez Konusu: Ortaokul Öğrencilerinin STEM Eğitimine Yönelik İlgi ve Görüşlerinin Belirlenmesi
Yer: Hersek Binası toplantı salonu 3
Tarih: 15/11/2019
Saat: 09:30

 

Tez Yazarı: Nihan ERDEMİR

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hacer Hande UYSAL GÜRDAL

Bilim Dalı: İngiliz Dili Eğitimi

Tezin Konusu: İletişimsel Eylemlerin Analizi: Anadil İngilizce, İkinci Dil İngilizce ve Birinci Dil Türkçe Araştırma Makalelerinin Bulgular Bölümü Örneği

Tez Savunma Tarihi: 15.11.2019

Tez Savunma Saati: 15:00

Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok, 1.Kat Toplantı Odası

 

Tez Yazarı: Cemre Aybüke AKYÜZ
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Ömer SAYLAR
Ana Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi
Tez Konusu: Fen bilgisi ve Biyoloji Öğretmen Adaylarının Ekolojik Ayak İzi Farkındalıklarının Belirlenmesi
Yer: Hersek Binası toplantı salonu 3
Tarih: 15/11/2019
Saat: 11:00

 

Tez Yazaru:Ebru Nur TEKEL
Tezli Yüksek Lisans Programı
Danışman:Doç. Dr. Ömer Saylar 
Matematik ve Fen Bilimleri Anabilim Dalı
Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı
Tez: Çevre Sorunlarından Hava Kirliliğinin Öğretilmesinde Argümantasyon Tabanlı Fen Öğretiminin Etkisi
Tarih:15/11/2019
Yer: Hersek Binası Toplantı Salonu 3
Saat:13.30

 

Tez Yazarı: Sıdıka Fulya TÜRKMEN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yasemin DEMİRCAN

Bilim Dalı: Tarih Eğitimi

Tezin Konusu: Tarih Öğretmenlerinin Okul Dışı Tarih Öğretimi Algıları

Tarih: 14.11.2019

Saat: 10:00

Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası, Danışman öğretim üyesi odası 538

 

Tez Yazarı: Dilek Tahir
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Altan Alperen
Bilim Dalı: Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu: Almanca Öğretiminde Podcast Yardımıyla Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma
Tarih: 14.11.2019
Saat: 11:00
Yer: C 101

 

Tez Yazarı: Mahsa HOSSEIN ZIYAE SABONCHI

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abide GÜNGÖR AYTAR

Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Eğitim

Tezin Konusu: Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileriyle, Öz yeterlik ve Öz düzenleme  Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 13.11.2019

Saat: 11:00

Yer:  Bosna Binası 4. kat Prof. Dr. Abide Güngör Aytar'ın odas

 

 

Tez Yazarı: Yeşim GÜRKALE

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Perihan YALÇIN

Anabilim Dalı: Yabancı Diller Eğitimi

Bilim Dalı: Fransız Dili Eğitimi

Tezin Konusu: Kişiselleştirilmiş Fransızca Öğretiminin Öğrencilerin Derse İlgisine ve Başarısına Etkisi

Program Türü: Yüksek Lisans

Tarih: 13.11.2019

Saat: 11:00

Yer: C Blok, Yabancı Diller Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Fatma Cahide ÖZÇELİK

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mustafa KALE

Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi

Tezin Konusu: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Ağları Kullanım Amaçları ile Sanal Zorba/Kurban Olma Durumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Tarih: 08.11.2019

Saat: 10:00

Yer: Hersek Binası Salon 2

 

Tez Yazarı:  Mehmet ÖZPINAR

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sönmez GİRGİN

Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı

Tezin Konusu: RESFEBE HÜCRE BAŞARI TESTİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEST HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Tarih: 08.11.2019

Saat: 11.00

Yer: Hersek Binası 231 No'lu Ofis

 

Tez Yazarı: Meryem SONKAYA

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Pınar BULUT

Anabilim Dalı: Drama ve Eğitim

Tezin Konusu: Lise Öğretmenlerinin Drama Yöntemine Yönelik Tutum ve Özyeterlik Algıları Arasındaki İlişki

Tarih: 07.11.2019

Saat: 13:30

Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası 6. kat seminer salonu :3

 

Tez Yazarı: Aziz KARA 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK

Program Türü: Yüksek Lisans

Bilim Dalı:  Turizm İşletmeciliği Eğitimi

Tezin Konusu:  Pazarlama Karması Kararlarının Konaklama İşletmelerinin Pazarlama Performansına Etkilerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Tez Savunma Tarihi12 Kasım 2019 Salı

Tez Savunma Saati: 14.00

Tez Savunma Yeri: Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Seminer 2 Salonu

 

Tez Yazarı: Burcu Aktan

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim üyesi Pınar BULUT
Bilim Dalı: Drama ve Eğitim
Tezin konusu: Cumhuriyet Dönemi Resim Sanatına Drama Yöntemiyle Bakış
Tarih: 07.11.2019
Saat:15.00
Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası 5. kat, Seminer salonu 3
 

Tez Yazarı: Aziz KARA 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK

Bilim Dalı:  Turizm İşletmeciliği Eğitimi

Tezin Konusu:  Pazarlama Karması Kararlarının Konaklama İşletmelerinin Pazarlama Performansına Etkilerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Tez Savunma Tarihi05 Kasım 2019 

Tez Savunma Saati: 14.00

Tez Savunma Yeri: Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Seminer 2 Salonu

 

Tez Yazarı: Nazan ERDOĞDU

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Fatih TAŞAR 

Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi 

Tezin Konusu Fen Bilimleri Dersinin Öğrencilerin Kariyer Gelişiminde Motivasyon Ve Algı Geliştirmesi Üzerine Bir Öz-İnceleme

Tarih: 04.11.2019

Saat: 10:00 

Yer:  Hersek Binası 263 Nolu sınıf

 

 

Tez Yazarı: Kadriye BAYRAM 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Salih ATEŞ 

Bilim Dalı:  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Tezin Konusu Argümantasyon Tabanlı Öğretim Uygulamaları İle Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulardaki Pedagojik Alan Bilgilerinin Değişiminin İncelenmesi

Tarih: 01.11.2019

Saat: 14:30

YerGazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu 3

 

Tez Yazarı: Leyla KAYA DURMAZ 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatma KOÇ 

Bilim Dalı: Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi

Tezin KonusuKadın Halk Giyim-Kuşam Özelliklerindeki Değişimlerde Kadın Aktörlerin Rolünün Nitel Araştırma Yöntemi İle İncelenmesi

Tarih: 01.11.2019

Saat: 14:00

YerAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Seminer Salonu

 

 

Tez Yazarı: Selin ÇELİKER 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abide Güngör Aytar 

Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Eğitim

Tezin KonusuOkul Öncesiİ Eğitim Kurumuna Devam Eden Beş Yaş Çocuklarının Yaratıcılık Düzeyleri ile Sosyal Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Tarih: 31.10.2019

Saat: 15:00

Yer Bosna Binası 4. kat Prof. Dr. Abide Güngör Aytar'ın odası

 

Tez Yazarı: Mehmet KAYA 

Tez Danışmanı: Salih AYDOĞAN 

Bilim Dalı: Müzik Eğitim

Tezin Konusu:Çalgı Eğitimi Alan Öğrencilerin Ergenlik Dönemlerinde Karşılaştıkları Sorunlara Yaklaşımları ve TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Örneği

Tarih: 25.10.2019

Saat: 15:30

YerGazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Nuray ESEN 

Tez Danışmanı: Prof. Selmin TUFAN 

Bilim Dalı: Müzik Eğitim

Tezin KonusuABRSM Grade 1 ve Grade 2 Piyano Programları İle Güzel Sanatlar Liseleri 9. ve 10. Sınıf Piyano Programlarının İncelenmesi 

Tarih: 25.10.2019

Saat: 13:00

YerGazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü - Seminer Salonu

 

Tez Yazarı: Huzeyfe BİLGE 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU 

Bilim Dalı: Türkçe Öğretmenliği

Tezin KonusuOkumada, Yazmada, Konuşmada Akıcılık, Kelime Hazinesi ve Okuduğunu Anlama Arasındaki İlişki

Tarih: 25.10.2019

Saat: 10:00

Yer:  Seminer 1 Salonu (Türkçe Öğretmenliği Katı)

 

 

Tez Yazarı: Neşe KARA ÖZKAN 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Muammer NURLU 
Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi 
Tezin Konusu: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Bağlam Temelli Sözcük Öğretim Yönteminin Uygulanması
Tarih: 24.10.2019
Saat: 10.30
Yer:

 

Tez Yazarı: Sevim KÜÇÜKASLAN

Tez Danışmanı: Dr. Öğr.Üyesi Zekiye Müge TAVİL 

Bilim Dalı: Özel  Eğitim

Tezin KonusuAn Investigation into Student Burnout at a Foundation University in Turkey: Underlying Reasons and Suggestions"

Tarih: 23.10.2019

Saat: 12:00

YerHacetepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Ingiliz Dili Eğitimi Bölümü, Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Murat Delibaş
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Suna Timur Ağıldere
Bilim Dalı: Fransızca Öğretmenliği
Tezin Konusu: Türkçenin Fransızca Konuşanlara Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Eylem Odaklı Yaklaşıma Dayalı Uygulamaların Değerlendirilmesi
Tarih: 23.10.2019
Saat: 10.00
Yer: Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi D Blok Kat:9 Dekanlık /Öğretim Üyesi odası
 

Tez Yazarı: Tuğçe KAYA 

Tez Danışmanı: Prof. Ferda GÜRGEN ÖZTÜRK 

Bilim Dalı: Müzik Eğitimi 

Tezin Konusu: Geçmişten Günümze Gazi Üniversitesi Gazi Konser Salonunda Yapılan Eğitim Konserlerinin İncelenmesi 

Tarih: 22.10.2019

Saat: 12:00

Yer: Müzik Bölümü Seminer Odası 

 

Tez Yazarı: Orhan Bilir

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Ali Dombaycı

Bilim Dalı: Felsefe Grubu Eğitimi

Tezin Konusu: İnsan Hakları Eğitiminde Öteki Kavramı

Tarih: 23.10.2019

Saat: 10:30

Yer: Gazi Üniversitesi ilgili Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Murat VURAL 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. E. Rüya ÖZMEN 

Bilim Dalı: Özel  Eğitim

Tezin Konusu: Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilerin ve Okuma Düzeyi Düşük Olan Öğrencilerin Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Becerilerinde Akran Destekli Hedef Yönlendirimli Birleştirilmiş Okuma Stratejisinin Etkililiği

Tarih: 22.10.2019

Saat: 16:30

Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Salon 2

 

Tez Yazarı: Kaan İNALTEKİN 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa Yel

Bilim Dalı: Biyoloji Ögretmenligi

Tezin Konusu: Ortaokul 7.ve 8. Sinif Öğrencilerin Genetiği Değiştirilmiş  Organizmalar Hakkindaki Bilişsel seviyeleri ve Tutumları  

Tarih: 21.10.2019

Saat: 10.00

Yer: İlgili Ögretim Üyesi Odası

 

 

Tez Yazarı: Zerrin MERCAN 

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Adalet KANDIR 

Bilim Dalı:   Okul Öncesi Eğitimi 

Tezin Konusu:STEAM Yaklaşımlı Okul Öncesi Eğitim Programının Çocukların Görsel Uzamsal Akıl Yürütme Becerilerine Etkisi,

Tez Savunma Tarihi: 17.10.2019

Tez Savunma Saati: 11.00

Tez Savunma Yeri: Danışman Öğretim Üyesi Odası 

 

Tez Yazarı: Elif ÖZEL

Tez DanışmanıProf. Dr. Mustafa AYDOĞDU

Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı

Tezin Konusu: İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına İlişkin Algıları

Tarih: 16.10.2019

Saat: 10.00

YerGazi Üniversitesi İlgili Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Ebru ÇETİNKAYA 

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK 

Bilim Dalı:   Sosyal Bilgiler Eğitimi 

Tezin Konusu: ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA OSMANLI TARİHİ KONULARININ YER ALMA DURUMU

Tez Savunma Tarihi: 15.10.2019

Tez Savunma Saati: 14.00

Tez Savunma Yeri: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ , ÖĞRETİM ÜYESİ ODASI

 

Tez Yazarı: Işkın BEKAR 

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Leyla ERCAN 

Bilim Dalı:   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Tezin Konusu: Evli çiftlerde hatırlanan ebeveynden ret görme algısının ilişki bağlanımına etkisi, eş temel ihtiyaçların aracı rolü: dyadik analiz

Tez Savunma Tarihi: 15.10.2019

Tez Savunma Saati: 14.30

Tez Savunma Yeri: Hersek Binası Toplantı Salonu 2

 

Yazar adı-soyadı: Zeynep GÖNÜLAY ÇALIMLI
Danışman adı-soyadı: Doç. Dr. Bülent SALDERAY
Bölüm: Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-iş 
Tez Konusu:HASTANELERİN PSİKİYATRİ HİZMETLERİNİN SUNULDUĞU BİRİMLERDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN TAMAMLAYICI TEDAVİ OLARAK UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN DURUM TESPİTİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ 
Savunma tarihi: 14.10.2019
Saati: 12:00
Yeri: Resim-iş eğitimi binası 2. kat 218 no'lu derslik
 

Tez Yazarı: Tuğba TAŞKIN TOPÇU

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Zekai ÖZTÜRK 

Bilim Dalı: İşletme Eğitimi  

Tezin Konusu: Çalışanların İş Doyumunun Örgütsel Bağlılığa Etkisi Konusundaki Algıları: Ankara'da Bir Kamu Kurumunda Araştırma

Tez Savunma Tarihi: 11.10.2019

Tez Savunma Saati: 15.00

Tez Savunma Yeri: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF Öğretim üyesi odası

 

Tez Yazarı: Emine EREN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İlbilge DÖKME
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi
Tez Konusu: Harmanlanmış Öğrenmenin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Özel Görelilik Konusundaki Bilişsel ve Bazı Duyuşsal Öğrenim Çıktılarına Etkisi
Tez Savunma Tarihi: 10.10.2019
Tez Savunma Saati: 11:00
Tez Savunma Yeri: Hersek Binası 260 Numaralı Oda

 

Danışman: Doç.Dr.Gökhan DUMAN

Öğrenci: Fatma Özkür
Program Türü: Doktora
Ana Bilim Dalı: Temel Eğitim Ana bilim Dalı
Bilim Dalı:Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı
Tez Konusu: Embedded Öğrenme Temelli Hareket Eğitim Programının 5 Yaş Grubu Çocukların Görsel Motor, Davranış Düzenleme ve Sosyal Beceri Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi 
Tez Savunma Tarihi:11.10.2019
Yer: Eğitim Fakültesi / Bosna Binası /Toplantı Salonu 3
Saat:13:30

 

Araştırmacı: Şeyma Nur DÜNDAR

Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler
Bilim Dalı: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi
Tezin Konusu: Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisinin Bir Web Uygulaması Aracılığıyla Geliştirilmesi
Danışman: Doç. Dr. Mehmet KARA
Tez Savunma Tarihi: 10.10.2019 
Tez Savunma Saati: 09.30
Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi Hersek Binası Toplantı Salonu
 
  Tez Yazarı: Esra SEVER
  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hayati AKYOL
  Program Türü: Doktora
  Anabilim Dalı: Temel Eğitim
  Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi
  Tezin Konusu: İş Birliğine Dayalı Öğrenmenin Yazılı Anlatıma, Öz Düzenleme Becerisine ve Yazma Motivasyonuna Etkisi
  Tez Savunma Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe
  Tez Savunma Saati: 15:00 - 17:00
  Tez Savunma Yeri: Bosna Binası 3 Nolu Seminer Odası
 

Tez Yazarı: Ebru GÜLENÇ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU

Bilim Dalı:  Eğitim Yönetimi 

Tezin Konusu: Temel Eğitim ve Orta Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mobbing Yaşama Düzeyleri ile Örgütsel Sessizlik, Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki ve Bunların Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi: 08.10.2019

Tez Savunma Saati: 11.00

Tez Savunma Yeri: Bosna Binası 1. Kat 111 nolu Oda

 

Tez Yazarı: Mehmet ŞATA

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İsmail KARAKAYA

Bilim Dalı:   Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Tezin Konusu: Performans değerlendirme sürecinde puanlayıcı eğitiminin puanlayıcı davranışları üzerindeki etkisinin incelenmesi

Tez Savunma Tarihi: 04.10.2019

Tez Savunma Saati: 14.30

Tez Savunma Yeri: Hersek Binası Toplantı Salonu 2 

 

Tez Yazarı: Dunyaa maher jumaa

Tez Danışmanı: PROF. DR. Mehmet TAŞPINAR 

Bilim Dalı:   Eğitim Programları ve Öğretimi 

Tezin Konusu: Türkiye ve Irak 6.sınıf fen bilimleri ders programının karşılaştırılmalı incelenmesi ( İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi ile Irak Kerkük il merkezi örneği)

Tez Savunma Tarihi: 30.09.2019

Tez Savunma Saati: 10.00

Tez Savunma Yeri: Bosna Binası Toplantı Salonu 2

 

Tez Yazarı: Gurbet Yeliz Nur 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ayşe Nesibe Önder

Bilim Dalı:  Fen Bilgisi Eğitimi 

Tezin Konusu: Fen Bilimleri Dersi 6. Sınıf Madde ve Isı Ünitesinin Öğretiminde Eğitsel Oyunları Kullanmanın Öğrencilerin Akademik Başarısı Üzerine Etkisi

Tez Savunma Tarihi: 29.09.2019

Tez Savunma Saati: 12.00

Tez Savunma Yeri: Dekanlık Toplantı Salonu-2 

 

Tez Yazarı: Hidayet DİKİCİ

Tez Danışmanı: PROF. DR. Selda ÖZDEMİR 

Bilim Dalı:   Özel Eğitim

Tezin Konusu: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarla Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Sosyal Bilgi İşleme Süreçleri ve Yönetici Becerilerinin Karşılaştırılması

Tez Savunma Tarihi: 27.09.2019

Tez Savunma Saati: 13.00

Tez Savunma Yeri: Hersek Binası Toplantı Salonu 2 

 

Tez Yazarı: Burak ÇAKAR 

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Selami ERCAN 

Bilim Dalı:  Matematik Eğitimi 

Tezin Konusu:2018-2019 ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ VE OKUTULAN MATEMATİK DERS KİTAPLARININ İNCELENMESİ

Tez Savunma Tarihi: 27.09.2019

Tez Savunma Saati: 09.00

Tez Savunma Yeri: F Blok Matematik Lab. 

 

Tez Yazarı: Hakan BİÇER

Tez Danışmanı: PROF. DR. Tayyip DUMAN

Bilim Dalı:  Eğitim Programları ve Öğretim

Tezin Konusu: Türk Yüksek Öğretim Sisteminde Akademik İnsan Kaynaklarının Yetiştirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Politika ve Uygulamaların Değerlendirilmesi 

Tez Savunma Tarihi: 25.09.2019

Tez Savunma Saati: 16.00

Tez Savunma Yeri: Hersek Binası Toplantı Salonu 3

 

Tez Yazarı: Esra ŞAHİN 

Tez Danışmanı: PROF. DR. Ayşe Meral TÖREYİN 

Bilim Dalı:  Müzik Eğitimi 

Tezin Konusu: Konservatuvarların Tiyatro Bölümü Öğrencilerine Yönelik Şan Dersinde Kinestetik Metafor Kullanımının Öğrencilerin Şarkı Söyleme Düzeylerine Etkisi

Tez Savunma Tarihi: 25.09.2019

Tez Savunma Saati: 13.30

Tez Savunma Yeri: Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Seminer Salonu

 

Tez Yazarı: Işıltan AYDIN
Tez Danışmanı: Prof.Dr.Emin KURU
Bilim Dalı: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bilim Dalı
Tezin Konusu: Ekstrem Sporlarla Uğraşan Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Profilleri ve Stresle Başa Çıkma Yollarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Tarih: 24.09.2019
Saat: 14:00
Yer: Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

 

Tez Yazarı: Pelin DÖNMEZ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cengiz DÖNMEZ

Bilim Dalı: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Tezin Konusu: Senaryo Tabanlı Öğrenme Yönteminin Sosyal Bilgiler Dersi 6. Sınıf Tarih Konularının Öğretilmesine Etkisinin İncelenmesi

Tarih: 23.09.2019

Saat: 13.30

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,  Bosna Hersek Binası

 

Tez Yazarı: Binnur ANRAS

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Seyit ATEŞ

Program Türü: Yüksek Lisans

Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi

Tez Konusu: Mesleğe Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenleri İle Tecrübeli Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunların Karşılaştırılması (Mardin İli Örneği)

Tez Savunma Tarihi: 23.09.2019

Saat:10.00

Yer: Gazi Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Gülay Özden Ercan

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş

Bilim Dalı: Drama ve Eğitim Bilim Dalı

Tezin Konusu: Yaratıcı Dramanın Sınıf Ortamındaki Etkileşim Örüntüsüne Etkisi

Tez Savunma Tarihi: 23/09/2019

Tez Savunma Saati: 11.00

Tez Savunma Yeri: Bosna binası 605 no’lu oda

 

Tez Yazarı: Leili Esmaeili

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emin Kuru

Bilim Dalı:  Beden Egitimi ve Spor ogretmenligi

Tezin Konusu: SPOR MÜSABAKALARINDA YARALANANÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK KAYGISI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Tez Savunma Tarihi: 23.09.2019

Tez Savunma Saati: 15:00

Tez Savunma Yeri: Spor Bilimleri Fakultesi 

 

Tez Yazarı: Selda KABLAN 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Melike Özer Keskin

BİLİM DALI:  BİYOLOJİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

Tezin Konusu: Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi: 23.09.2019

Tez Savunma Saati: 13.30

Tez Savunma Yeri: Hersek Binası 287 Nolu Oda 

 

 

Tez Yazarı:Gonca Al

Tez Danışmanı: Dr. Hüseyin Özbay
Bilim Adı: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi 
Tezin Konusu: 10. Sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ders kitabında yer alan metinlerde kelime evreninin incelenmesi 
Tez Savunma Tarihi: 23.09.2019
Tez Savunma Saati: 13.30
Tez Savunma Yeri: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 405 No'lu Oda

 

Tez Yazarı:Emine Türkarslan

Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Meral Büyükyazıcı

Bilim Dalı:Dekoratif Ürünler Eğitimi

Tez Konusu:Kayseri Burması Üzerine Bir Araştırma

Tez Savunma Tarihi:20.09.2019

Te Savunma Saati:14:00

Tez Savunma Yeri:Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Tez Yazarı: Gamze ERDOĞAN

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Semra MİRİCİ

Bilim Dalı: Biyoloji Eğitimi 

Tezin Konusu: Omurgalı hayvanlar laboratuvar  dersi için üretilen plastinasyon örnekleri: Kemikli Baliklar

Tarih: 20.09.2019

Saat: 13:30

YerGazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası Biyoloji Seminer Salonu

 

 

Tez Yazarı : Ferhat Kadir GÜNDOĞDU

Tez Danışmanı : Prof. Dr. İlbilge DÖKME   

Bilim Dalı :  Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı   

Tezin Konusu :Ortaokul 8. Sınıf Fen Bilimleri Dersindeki Yaşamımızdaki Elektrik Konusunda STEM Yaklaşımı İle Öğretim Tasarımı Hazırlanması ve Uygulanması

Tez Savunma Tarihi: 20.09.2019

Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, HER-260 numaralı oda (Prof. Dr. İlbilge DÖKME 'nin çalışma odası) 

Tez Savunma Saati: 09.30

 

Tez Yazarı: Süheda KARAPINAR

Tez Danışmanı: Doç. Dr. K. Özlem ALP

Bilim Dalı: Mesleki Resim- İş Eğitimi

Tezin Konusu: Ortaokul Görsel Sanatlar Dersi Programında Belirli Gün ve Haftalar Etkinliklerinin Öğrenme Alanlarına Etkisine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Tez Savunma Tarihi: 20.09.2019

Tez Savunma Saati: 11.00

Tez Savunma Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 204 nolu oda

 

Tez Yazarı : Rahim BARAK

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Sıdıka BULDUK   

Bilim Dalı : Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi 

Tezin Konusu :Afyonkarahisar'daki Belediyede Çalışan Personelinin Öğle Yemeğinden Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Tez Savunma Tarihi: 20.09.2019

Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi Saglik Bilimleri Fakultesi B Blok Toplanti Salonu 

Tez Savunma Saati: 16.00

 

Öğrenci Adı Soyadı:Aliye İlkay YEMENİCİ

Danışman: Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL

Program:Doktora

Anabilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

Bilim Dalı: Türkçe Eğitimi Bilim Dalı

Tez Konusu: Türkçe Öğretiminde Zihinsel ve İşitsel Bağlamda Masallarla Estetik Dinleme Stratejileri Öğretiminin Dinleme Becerisinin Gelişimine Etkisi

Savunma Tarihi: 24 Eylül 2019

Savunma Saati: 12.00

Savunma Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 1 Salonu

 

Tez Yazarı: Salim UYAR 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ufuk KARAKUŞ 

Program Türü: Yüksek Lisans

Bilim Dalı: Sosyal Bilgiler Eğitimi

Tezin Konusu: Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Algısının Belirlenmesinde Afiş Kullanımı

Tez Savunma Tarihi: 20.09.2019

Tez Savunma Saati: 15.30

Tez Savunma Yeri:  Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 1 Salonu

 

Tez Yazarı: Vural MERT 

Tez Danışmanı: PROF. DR. Mehmet Levent AKSU 

Bilim Dalı:  Kimya Eğitimi 

Tezin Konusu: Modern Atom Teorisi Ünitesinin Kavram Yanılgılarını Kavram Haritası Yöntemi İle Giderilmesi 

Tez Savunma Tarihi: 20.09.2019

Tez Savunma Saati: 10.00

Tez Savunma Yeri: Hersek Binası Kimya Laboratuvarı 1

 

Tez Yazarı: SEZEN ERTAN

Tez Danışmanı: PROF. DR. SEMRA MİRİCİ

Bilim Dalı:  BİYOLOJİ EĞİTİMİ

Tezin Konusu: MİTOZ VE MAYOZ BÖLÜNME KONULARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM YÖNTEMİ İLE ÖĞRETİLMESİ VE BUNA YÖNELİK MATERYAL GELİŞTİRİLMESİ

Tez Savunma Tarihi: 20.09.2019

Tez Savunma Saati: 10.30

Tez Savunma Yeri: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HERSEK BİNASI 3. KAT BİYOLOJİ LABORATUVARI-5

 

Tez Yazarı: Zeynel Abidin Koşarca

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Osman ÇAYDERE

Anabilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi

Bilim Dalı: Resim-İş Eğitimi 

Tezin KonusuTEMEL SANAT EĞİTİMİ DERSİNDE HEYKEL ÇALIŞMALARININ LİSANS 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL ALGILARINA ETKİSİ

Tarih: 23.09.2019

Saat: 15:00

Yer:  Gazi Eğitim Fakültesi İlgili Öğretim Üyesi Odası

 

 

Tez Yazarı: Ozan KAYA
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Selami ERYILMAZ 
Bilim Dalı: Büro Yönetimi 
Tezin Konusu: Meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerin eğitim bilişim ağına ilişkin görüşleri
Tez Savunma Tarihi: 20.09.2019
Tez Savunma Saati: 11.00
Tez Savunma Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 4. Kat 425 nolu oda

 

Tez Yazarı:EMİNE ATLAY

Tez Danışmanı:Prof.Dr.MEHMET GÜVEN
Bilim Dalı:PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Tezin Konusu: İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANNE BABAYA GÜVENLİ BAĞLANMA DÜZEYLERİ,ALGILADIKLARI ANNE BABA TUTUMLARI VE ÖZSAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tez Savunma Tarihi:20.09.2019
Tez Savunma Saati:14:30
Tez Savunma Yeri:GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, BOSNA BİNASI ,2 NOLU SEMİNER SALONU

 

Tez Yazarı: Naime DURAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN
Program Türü: Yüksek Lisans 
Bilim Dalı: Arap Dili Eğitimi 
Tezin Konusu: İroniyi Çevirmek: Aziz Nesinin "Hoptirinam" Adlı Öykü Koleksiyonunun Arapça Çevirisi 
Tarih: 20.09.2019
Saat: 14.00
Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok, 1.kat Toplantı Odası 

 

TEZ YAZARI: Nadire Hanna TAŞ

TEZ DANIŞMANI: Prof. Dr. Havva YAMAK DEMİRELLİ
PROGRAM TÜRÜ: Yüksek lisans
ANA BİLİM DALI:Matematik Ve Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı
BİLİM DALI: Fen Bilimleri Bilim Dalı
TEZİN KONUSU: Fen Bilimleri Dersinde Drama Yönteminin Kullanılması;Van Örneği
TEZ SAVUNMA TARİHİ:20.09.2019
TEZ SAVUNMA SAATİ:11.00
TEZ SAVUNMA YERİ:Gazi Üniversitesi, Bosna Binası, Seminer Odası 3

 

Tez Yazarı: Havva ÖTGÜR 
Tez Danışmanı: .Dr. Öğretim Üyesi Gülhan GÜVEN
Bilim Dalı: Okul Öncesi Öğretmenliği 
Tezin Konusu: Ebeveynlerin Çocuklarıyla Olan İlişkisi ve Çocukta Değer Kazanımının İncelenmesi
Tarih: 20.09.2019
Saat: 13:30
Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası 3 Nolu Seminer Salonu

 

Tez Yazarı: Cevat YILMAZ

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mustafa YILDIZ

Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi

Tezin Konusu: Sınıf Öğretmenlerinin Sesli Okumaya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Tarih: 20.09.2019

Saat: 14.00

Yer: Bosna 303

 

Tez Yazarı: Kübra Betül EKEM 

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Ufuk KARAKUŞ 

Bilim Dalı: Sosyal Bilgiler Eğitimi 

Tezin Konusu: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi: 20.09.2019

Tez Savunma Saati: 13.30

Tez Savunma Yeri:  Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 1 Salonu

 

Tez Yazarı: Murat TUNCAR

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hikmet KATIRCIOĞLU

Bilim Dalı:  Biyoloji Eğitimi 

Tezin Konusu: Ortaöğretimde Fen ve Matematik Becerilerinin STEM Eğitim Sürecine Etkisi

Tez Savunma Tarihi: 20.09.2019

Tez Savunma Saati: 15.00

Tez Savunma Yeri: Hersek Binası-Tematik Sınıf

 

Tez Yazarı: Kübra KARAAĞAÇ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Semra MİRİCİ

Bilim Dalı: Biyoloji Eğitimi 

Tezin KonusuOmurgalı Hayvanlar Sistematiği Dersi İçin Üretilen Plastinatlar Üzerine Öğrenci ve Uzman Görüşleri

Tarih: 20.09.19

Saat: 15:30

YerGazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası Biyoloji Seminer Salonu

 

Tez Yazarı: Nilay Hazal Başarır

Tez Danışmanı: Prof. Nur GÖKBULUT

Program Türü: Yüksek Lisans

Anabilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi 

Bilim Dalı: Resim-İş Eğitimi

Tez Konusu: Okul Öncesi Çocuk Kitaplarındaki Resimlerin, Çocukların Okuma İsteğine Etkileri ve Örnek Öneri

Savunma Tarihi: 20.09.2019 

Savunma Saati: 14.00

Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Binası 116 Nolu Oda

 

Tez Yazarı: Naime DURAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN
Program Türü: Yüksek Lisans 
Bilim Dalı: Arap Dili Eğitimi 
Tezin Konusu: İroniyi Çevirmek: Aziz Nesinin "Hoptirinam" Adlı Öykü Koleksiyonunun Arapça Çevirisi 
Tarih: 20.09.2019
Saat: 14.00
Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok, 1.kat Toplantı Odası 

 

Tez Yazarı: Nilay Hazal Başarır

Tez Danışmanı: Prof. Nur GÖKBULUT

Program Türü: Yüksek Lisans

Anabilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi 

Bilim Dalı: Resim-İş Eğitimi

Tez Konusu: Okul Öncesi Çocuk Kitaplarındaki Resimlerin, Çocukların Okuma İsteğine Etkileri ve Örnek Öneri

Savunma Tarihi: 20.09.2019 

Savunma Saati: 14.00

Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Binası 118 Nolu Oda

 

Tez Yazarı: Tuğba ÖZDEMİR 

Tez Danışmanı :Doç.Dr.Cemil Cahit Yeşilbursa 
Bilim Dalı : Sosyal Bilgiler Eğitimi 
Tezin Konusu: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Imajları
Tez Savunma Tarihi: 19/09/2019
Tez Savunma Saati : 13.30
Tez Savunma Yeri: Bosna Binası 317 nolu ögretim üyesi odası 

 

Tez Yazarı:Sedanur Girayhan 

Tez Danışmanı :Prof. Dr. Nurdan Kalaycı 
Bilim Dalı :Eğitim Programları ve Öğretim 
Tezin Konusu: Üniversitelerin Örtük Programının Öğrencilerin Kalite Algıları Üzerindeki Olası Etkisinin İncelenmesi (Gazi Üniversitesi Örneği)
Tez Savunma Tarihi: 20/09/2019
Tez Savunma Saati : 11.00
Tez Savunma Yeri: Hersek Binası  Toplantı Salonu 2 

 

Tez Yazarı: Şeyda YILMAZ IBRAHIMI

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet KARA

Bilim Dalı:  Türkçenin Öğretimi Anabilim Dalı

Tezin Konusu: YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YEDİ İKLİM VE NETWORK (B1, B2) DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDA BULUNAN OKUMA METİNLERİNDEKİ METİN ALTI SORULARININ TAKSONOMİK OLARAK İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI

Tez Savunma Tarihi: 19.09.2019

Tez Savunma Saati: 14.00

Tez Savunma Yeri: Bosna Binası Seminer Salonu 1

 

Tez Yazarı: Muhammet Şen

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Kara
Bilim Dalı: Türkçe Eğitimi
Tezin Konusu: Türkiye'de Ortaokul Düzeyinde Ögrenim Gören Suriyeli Arap Öğrencilerin Türkçe Sesli Okuma ve Dikte (Söyleneni Yazma) Becerisinin Değerlendirilmesi
Tez Savunma Tarihi: 19.09.2019
Tez Savunma Saati: 15.00
Tez Savunma Yeri: Bosna Binası-Seminer 1

 

Tez Yazarı: Neslihan Gül SOMUNCUOĞLU 

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Mehmet ARSLAN 

Bilim Dalı: Bankacılık Eğitimi 

Tezin Konusu: Tüketicilerin Banka Kalite Algısı 

Tez Savunma Tarihi: 19.09.2019

Tez Savunma Saati: 09.30

Tez Savunma Yeri:  Ankara Hacı Bayram Üniversitesi İİB Fakültesi 

 

Tez Yazarı: Gülcihan ŞAHAN AKPUNAR 

Tez Danışmanı: Doç Dr. Gökhan DUMAN 

Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi 

Tezin Konusu: İfade Edici Dil Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Tez Savunma Tarihi: 19.09.2019

Tez Savunma Saati: 11.00

Tez Savunma Yeri:  Gazi Üniversitesi Bosna Binası Kat 4

 

Tez Yazarı: Büşra Özdemir 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Esen Çoruh

Bilim Dalı:  Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi  

Tez Türü: Yüksek Lisans Tezi

Tezin Konusu: Hazır Giyim İşletmelerinde Malzeme İhtiyaç Planlamasına Yönelik Bir Araştırma

Tez Savunma Tarihi: 19.09.2019

Tez Savunma Saati: 16.00

Tez Savunma Yeri: Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Toplantı Salonu

 

Tez Danışmanı: Prof. Nur GÖKBULUT 

Bilim Dalı:  Resim İş Eğitimi

Tezin Konusu: Görsel Sanatlar Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Çevrelerindeki Sanat Objelerine İlişkin Görsel Algılarının Değerlendirilmesi

Tez Savunma Tarihi: 19/09/2019

Tez Savunma Saati: 15.00

Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi TOKİ Blokları 10. Kat 1009 No’ lu Salon. 

 

Tez Yazarı                 : Dilek BİLGEN 

Tez Danışmanı          : Doç. Dr. Hatice ÖZTÜRK TOZUN

Bilim Dalı                  : Geleneksel Türk El Sanatları Eğitimi 

Anabilim Dalı            :El Sanatları Eğitimi

Tezin Konusu            : Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi’nde Yer Alan İrşâdü’l-Murîd İlâ’l-Murat Fi Tercemeti Mirsadi’l–İbâd Adlı El Yazması Eserin Tezyini Açıdan İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi  : 19.09.2019

Tez Savunma Saati   : 14.00

Tez Savunma Yeri    : Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Gazi Gölbaşı Kampüsü Kültür Varlıkları Koruma Onarım Bölümü Seminer Odası.

 

Gülay GÜNGÖR ATİK

Danışman: Prof. Dr. Hamza KELEŞ
Yüksek Lisans
Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
Tarih Öğretmenliği 
Tez Konusu: Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Kapsamında  Aday Tarih Öğretmenlerinin Jandarma Müzesi Hakkındaki Görüşleri
 
Savunma Tarihi: 19.09.2019 Perşembe Saat:15.30
Yer: Dekanlık Binası Seminer Salonu 3 

 

Tez Yazarı: Tuğba ÖZDEMİR 

Tez Danışmanı: PROF. DR. Cemil Cahit YEŞİLBURSA 

Bilim Dalı: Sosyal Bilgiler Eğitimi 

Tezin Konusu: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Imajları

Tez Savunma Tarihi: 19.09.2019

Tez Savunma Saati: 13.30

Tez Savunma Yeri:  Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 1 Salonu

 

Tez Yazarı: Rümeysa TEZCAN 

Tez Danışmanı: PROF. DR. Mehmet Ali ÇAKMAK 

Bilim Dalı: Sosyal Bilgiler Eğitimi 

Tezin Konusu: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kutadgu Bilig: Adalet, Hak ve Sorumluluk Değerleri Bakımından Değerlendirme ve Öğretmen Görüşleri

Tez Savunma Tarihi: 19.09.2019

Tez Savunma Saati: 14.30

Tez Savunma Yeri:  Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 1 Salonu

 

Tez Yazarı: FİRDEVS KİZİR

Tez Danışmanı: PROF. DR. NEJLA YÜRÜK

Bilim Dalı:  FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

Tezin Konusu: 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KUVVET VE HAREKET, ISI VE SICAKLIK KONULARINA İLİŞKİN GRAFİK ÇİZME, OKUMA VE YORUMLAMADA KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARIN BELİRLENMESİ

Tez Savunma Tarihi: 19.09.2019

Tez Savunma Saati: 09.00

Tez Savunma Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi Odası 

 

Tez Yazarı: Fadime (Türkoğlu) ÇORUM
 
Tez Danışmanı: PROF. DR. Mediha GÜLER
 
Bilim Dalı: Dekoratif Ürünler Eğitimi
 
Tezin Konusu: Konya İlindeki Deri Çantaların İncelenmesi
 
Tez Savunma Tarihi: 19/09/2019
 
Tez Savunma Saati : 14:00
 
Tez Savunma Yeri : Enstitü Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: MURAT ELDEN

Tez Danışmanı: PROF. DR. NEJLA YÜRÜK

Bilim Dalı:  FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

Tezin Konusu: ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN UYGULADIKLARI SINAVLARDA KULLANDIKLARI ÖLÇME YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ

Tez Savunma Tarihi: 19.09.2019

Tez Savunma Saati: 11.00

Tez Savunma Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Yusuf ÇELİK 

Tez Danışmanı: PROF. DR. Turhan ÇETİN 

Bilim Dalı: Sosyal Bilgiler Eğitimi 

Tezin Konusu: Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tütün ve uyuşturucu maddenin zararlarına ilişkin farkındalıkları

Tez Savunma Tarihi: 19.09.2019

Tez Savunma Saati: 12.00

Tez Savunma Yeri:  Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Seminer 3 Salonu

 

 

Tez Yazarı: Nehir ÖZDEMİR 

Tez Danışmanı: Dr.Öğretim Üyesi Reyhan Yüksel GEMALMAYANLAR 

Bilim Dalı:  Resim-İş Eğitimi 

Tezin Konusu: Resim-İş Eğitimi Lisans Programlarında Verilen Seçmeli Seramik Atölye Dersinin Değerlendirilmesi

Tarih: 19.09.2019

Saat: 10.30

Yer: Gazi Üniversitesi,  Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı binası 219 nolu derslik

 

Tez Yazarı: Turgut DAŞKIN 

Tez Danışmanı: Doç.Dr. İsmail KARAKAYA 

Bilim Dalı:  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı

Tezin Konusu: PISA 2015 Matematik ve Fen Bilimleri Alt Testlerinde Değişen Madde Fonksiyonunun Rasch Ağacı Yöntemiyle Belirlenmesi

Tez Savunma Tarihi: 19.09.2019

Tez Savunma Saati: 14.00

Tez Savunma Yeri:  Bosna Binası Seminer Salonu (6.Kat)

 

Tez Yazarı : Ercan KAN
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ateş BAYAZIT HAYTA   
Bilim Dalı : Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi 
Tezin Konusu :Tüketicilerin Besin Etiketi Okuma Alışkanlıklarının ve Etiket Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi : Erzincan  İli Örneği
Tez Savunma Tarihi: 19.09.2019
Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi Saglik Bilimleri Fakultesi B Blok Toplanti Salonu 
Tez Savunma Saati: 11.00
 
 
ADI SOYADI: GAMZE KESER
DANIŞMANIN ADI: PROFESÖR DOKTOR CENGİZ DÖNMEZ
PROGRAMIMIN TÜRÜ: YÜKSEK LİSANS TEZİ
ANA BİLİM DALI: TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI 
BİLİM DALI: SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ
TEZ KONUSU: ÇANAKKALE SAVAŞI'NA KATILAN MİLLETLERİN BU SAVAŞLA İLGİLİ ALGILARI
TEZ SAVUNMA TARİHİ: 19.09.2019
TEZ SAVUNMA SAATİ:14.00
TEZ SAVUNMA YERİ: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖĞRETİM ÜYESİ ODASI
 
Öğrenci Adı ve Soyadı: Ömer Faruk Akca
Danışman Adı ve Soyadı: Uygar Kanlı
Program Türü: Yüksek Lisans
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Fizik Eğitimi
Tezin Konusu: Bilim Merkezlerinde STEM Yaklaşımına Göre Geliştirilen Robotik Etkinliklerin Öğrencilerin Kavramsal Anlayışları, Bilimsel Süreç Becerileri ve Mantıksal Düşünmelerine Etkisi
Tezin Savunma Tarihi: 19/09/2019
Tezin Savunma Yeri: Hersek Binası Fizik Laboratuvarı 4
Tezin Savunma Saati: 14:30   
 
 
Tez Yazarı: Cengiz SEZER
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ender GÜLER
Bilim Dalı: Bankacılık Eğitimi
Tezin Konusu: TÜRKİYE’DE İNTERNET BANKACILIĞINDAKİ GELİŞMELER VE MÜŞTERİ SAYILARININ ARTIRILMASI KONUSUNDA BİR ARAŞTIRMA
Tez Savunma Tarihi: 19.09.2019
Tez Savunma Saati: 13:00
Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi Bosna Binası 4. Kat 425 No'lu Oda
 

Tez Yazarı: Sevilay Külük 

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Semra MİRİCİ

Bilim Dalı: Biyoloji Eğitimi 

Tezin Konusu: Proje Tamamlama Eğitimi Lisansüstü Öğrencilerin Başarı Düzeyi Üzerine Etkisi 

Tarih: 18.09.2019

Saat: 13.30

Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Biyoloji Lab. 5

 
Öğrencinin Adı: Mustafa Şanlı
Numarası: 098196112
Danışman: Doç Dr. H. Demet Somuncuoğlu Özerbaş
Anabilim dalı: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim dalı: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Tez konusu: İlköğretimde Portfolyo ve E-Portfolyo Sistemlerinin Etkililiğinin Karşılaştırılması
Savunma tarihi: 18 Eylül 2019
Saat: 14.00
Yer:  Dekanlık Toplantı Salonu
 

Tez Yazarı: Ümit Bircan BİLGİN 

Tez Danışmanı: Prof. Nezihe ŞENTÜRK 

Bilim Dalı: Müzik Eğitimi 

Tezin Konusu: Flüt Eğitiminde Entonasyon

Tarih: 18.09.2019

Saat: 10.30

Yer: Müzik Eğitimi Bölümü - Seminer Salonu

 
Tez Yazarı: Nevzat Cem Ünal
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Gamze Elif TANINMIŞ 
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi
Anabilim Dalı: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu: Keman Eğitiminde Kullanılan Jacop Dont 24 Etudes and Caprıces op.37 Metodunun Sağ El ve Sol El Teknikleri Açısından İncelenmesi 
Tez Savunma Tarihi: 23.09.2019
Yer: Müzik Eğitimi Bölümü-Seminer Salonu
Saat:09.00
 

Tez Yazarı: Hayal GÜR 

Tez Danışmanı: Doç.Dr.Güzin AYRANCIOĞLU 

Bilim Dalı: Resim İş Eğitimi 

Tezin Konusu: Sanattaki Uluslararası Gelişmelerin Çağdaş Resim Sanatın Etkisi 

Tarih: 17.09.2019

Saat: 16.00

Yer: Resim Bölümü 

 

Tez Yazarı: Sultan ÇEKMEZ 

Tez Danışmanı: PROF. DR. Mediha GÜLER 

Bilim Dalı:  Geleneksel Türk El Sanatları Eğitimi 

Tezin Konusu: Hülya İlterinin Ebru Sanatına ve Eğitimine Katkısı

Tez Savunma Tarihi: 18.09.2019

Tez Savunma Saati: 14.00

Tez Savunma Yeri:  

 

Tez Yazarı: Ahmet KELEŞ 

Tez Danışmanı: Doç.Dr.Sevil Filiz BÜYÜKALAN 

Bilim Dalı: Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Bilim Dalı 

Tezin Konusu: Türkçe Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları ile Yazma Alışkanlıkları Arasındaki İlişki Gazi Üniversitesi Örneği

Tarih: 18.09.2019

Saat: 15.30

Yer: 237 Nolu Oda 

 
Tez Yazarı: Tuğba BAYAR
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı: Temel Eğitim
Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi
Tez Konusu: Sınıf Öğretmenlerinin Derslerinde Teknoloji Kullanım Düzeyleri ve Çocukların Karşılaştığı Çevrimiçi Risklere Yönelik Algılarının İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi: 18/09/2019
Tez Savunma Yeri: Bosna binası Seminer 3 no'lu salon.
Tez Savunma Saati: 10.00
 

Tez Yazarı: Esmehan ÖZER 

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Selda ÖZDEMİR 

Bilim Dalı: Özel Eğitimi 

Tezin Konusu: Yetkin ve Zayıf Okurların Okuma Becerileri ve Göz Hareketleri Arasındaki İlişkinin Karşılaştırılarak İncelenmesi

Tarih: 18.09.2019

Saat: 16.00

Yer: Gazi Üniversitesi,  Bosna Seminer Odası 2

 
Tez yazarı: Tuba KOCKAR
 
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Salih AKKAŞ
 
Bilim Dalı: Müzik Eğitimi
 
Tezin Konusu: 2017 Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Müzik Dersi Öğretim Programında Yer Alan ve Uygulanmasında Güçlük Yaşanan Kazanımlara İlişkin Öğretmen Görüşleri
 
Tez Savunma Tarihi: 17.09.2019
 
Tez Savunma Saati: 14.00
 
Tez Savunma Yeri:Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Seminer Salonu
 
Tez Yazarı: ŞEYMA TAŞLIÇAY ARSLAN
Tez Danışmanı: DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ÖZDEN DEMİRKAN
Bilim Dalı: EĞİTİM TEKNOLOJİSİ
Tez Konusu: WEB 2.0 ARAÇLARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM TEKNOLOJİSİ STANDARTLARINA YÖNELİK ÖZYETERLİKLERİNE VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
Tez Savunma Tarihi: 18.09.2019
Tez Savunma Saati: 13.30
Tez Savunma Yeri: BOSNA BİNASİ 2. KAT 226 NUMARALI ODA
 
 

Tez Yazarı: Işık Akın BÜLBÜL 

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Selda ÖZDEMİR 

Bilim Dalı: Özel Eğitim

Tezin Konusu: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan, Gelişimsel Geriliği Olan ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Taklit Becerilerinin ve Taklit Görevleri Sırasındaki Görsel Dikkatlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi 

Tarih: 17.09.2019

Saat: 16.30

Yer: Gazi Üniversitesi,  Bosna Seminer Odası 2

 

Adı ve soyadı: Levent Turan
Danışman: Prof. Dr. Mustafa İsmail KAYA
Yür: Yüksek Lisans Tezi
Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı: Bankacılık Bilim Dalı
Tez konusu: İnsan Kaynakları Yönetim Uygulamalarının Finansal Performansa Etkisi: Bir Banka Örneği
Savunma Tarih ve saati: 17.09.2019 saat 10:00
Savunma yeri: Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Toplantı Salonu.

 

 

Tez Yazarı: Seda KARAKAŞOĞLU

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR

Bilim Dalı: Görme Engellilerin Eğitimi 

Anabilim Dalı: Özel Eğitim

Program Türü: Yüksek Lisans

Tezin Konusu: Okul Öncesi Dönemdeki Görme Yetersizliği Olan ve Gören Çocukların Gelişimsel Oyun Seviyelerinin Zihin Kuramı ile İlişkisinin İncelenmesi

Tarih: 17.09.2019 

Saat: 13.00

Yer: Gazi Üniversitesi,  Bosna Binası Seminer Odası 2

 

Tez Yazarı :Perihan TÜRKER 

Tez Danışmanı : Prof.Dr.Ateş BAYAZIT HAYTA 
Bilim Dalı : Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi 
Tezin Konusu :Tüketicilerin Online Alışveriş Alışkanlıklarının İncelenmesi : Mersin İli Örneği
Tez Savunma Tarihi: 17.09.2019
Tez Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi Saglik Bilimleri Fakultesi B Blok Toplanti Salonu 
Tez Savunma Saati: 12.00

 

Tez Yazarı: Kübra AVCI 

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Yücel KAYABAŞI

Bilim Dalı: Eğitim Teknolojisi 

Tezin Konusu: Afet eğitimi ve afet eğitiminde kullanılan teknolojilere ilişkin afet eğiticisi öğretmen ve öğrenci görüşleri (Bursa Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi Örneği)

Tarih: 17.09.2019

Saat: 13.30

Yer: Gazi Üniversitesi,  Bosna Seminer Odası 2

 

Adı-Soyadı: Gülay Çelik

Danışman Adı: Doç. Dr. Banu ALTUNAY ARSLANTEKİN

Bilim Dalı: Özel Eğitim

Tez Konusu: Görme Engelli Öğrencilerin Normal Gelişim Gösteren Akranlarının, Akran Ailelerinin, Öğretmenlerinin ve Ailelerinin Görme Engelli Öğrencilere İlişkin Tutumları

Tez Savunma Tarihi: 16.09.2019

Tez Savunma Yeri: Hersek 3 numaralı salon

Tez Savunma Saati: 10:30

 
Tez Yazarı: Merve Yıldırım
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Z. Fulya Temel
Bilim Dalı: İlköğretim
Tezin Konusu: TÜBİTAK Meraklı Minikler Dergisinin İçeriğinin M.E.B Okul Öncesi Eğitim Programındaki Kazanımlara Göre Uygunluğunun İncelenmesi
Tez Savunma Tarihi: 16.09.2019
Tez Savunma Saati: 10:00
Tez Savunma Yeri: Danışman Prof. Dr. Z. Fulya Temel’in odası
 

Tez Yazarı: Tamer AKTAY 

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Zeki GÜREL 

Bilim Dalı: Türkçe Eğitimi 

Tezin Konusu: İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları ile Yazılı Anlatım Becerileri Arasındaki İlişki 

Tarih: 16.09.2019

Saat: 09.30

Yer: Gazi Üniversitesi,  Bosna Seminer Odası 1
 
Tez Yazarı: Nida Emül
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet ARIKAN
Program Türü: Doktora Programı
Bilim Dalı: Matematik Eğitimi
Tez Konusu: Öğretmen Adaylarının Bilişsel İstem Düzeyi Yüksek Matematiksel Görevlerde Argüman Oluşturmada Yaşadıkları Güçlüklerin ve Bu Güçlüklere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi 
Savunma Tarihi: 16.09.2019
Savunma Saati: 10:00 
Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi, F Blok, 104 numaralı oda

 

Tez Yazarı: Doğan SUBAŞI 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK

Program Türü: Yüksek Lisans

Anabilim Dalı/Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 

Tezin Konusu: Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Başarısızlık Korkusu ile Ana Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 16.09.2019 Pazartesi

Saat: 10.00

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,  Bosna Binası,  4.Kat,  403 Numaralı Oda

 

Tez Yazarı: Halil GÜZEL 

Tez Danışmanı: Dr.Öğretim Üyesi Ayşegül TÜRK 

Bilim Dalı:  Mesleki Resim-İş Eğitimi 

Tezin Konusu: 1990’lı yıllardan günümüze Sokak Fotoğrafçılığı ve Fotoğrafta Anlam Yaratma süreçleri

Tarih: 16.09.2019

Saat: 13.00

Yer: Eğitim Bilimleri Enstitüsü Gölbaşı Görsel Sanatlar Bölüm Başkanlığı Odası

 

Tez Yazarı: Zekai KORKMAZ

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Fulya SARPER

Bilim Dalı: Aile Ekonomisi ve Beslenme 

Tezin Konusu: Adölesanlarda Sebze Tüketimi

Tarih: 16.09.2019

Saat: 13:00

Yer:  Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi B Blok Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Doğan SUBAŞI 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK

Program Türü: Yüksek Lisans

Anabilim Dalı/Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 

Tezin Konusu: Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Başarısızlık Korkusu ile Ana Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 16.09.2019 Pazartesi

Saat: 11.00

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,  Bosna Binası,  4.Kat,  403 Numaralı Oda

 

Tez Yazarı: İbrahim ÖZSOY 

Tez Danışmanı: Dr.Öğretim Üyesi Zeki GÜREL 

Bilim Dalı:  Türkçe ve Sosyal Bilimler A.B.D. 

Tezin Konusu: Milli Kültür Teması Metinlerindeki Tematik Kelimelerin Duygu Değeri Üzerine Bir Araştırma

 Tarih: 16.09.2019

Saat: 10.30

Yer: Bosna Binasi Seminer Salonu

 

Tez Yazarı: Merve GÜLSEREN 

Tez Danışmanı: Dr.Öğretim Üyesi Ayşegül TÜRK 

Bilim Dalı:  Mesleki Resim-İş Eğitimi 

Tezin Konusu: 1990-2000 Yılları Arasında Hollywood Sinemasında Simgeleşmiş Kostümler ve Anlamları

 Tarih: 16.09.2019

Saat: 10.00

Yer: Eğitim Bilimleri Enstitüsü Gölbaşı Görsel Sanatlar Bölüm Başkanlığı Odası

 
Tez Yazarı: Fatma Soyoğlu 
Tez Danışmanı :Prof. Dr. Gülümser Gültekin Akduman 
Bilim Dalı :Okul Öncesi Eğitimi 
Tez Adı : Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların annelerinin öz yeterlik ve öfke düzeylerinin çocukların öz düzenleme becerisine etkisinin İncelenmesi. 
Savunma Yeri:Gazi Üniversitesi Bosna Binası 404 nolu oda
Savunma Tarihi:16 Eylül 2019
Saati Saati:14.30
 

Tez Yazarı: Feray KILIÇ

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Kamil AKARSU
Program Türü: Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu: Ömer Seyfettin'in Romanında ve Hikayelerinde Değerler Eğitimi
Tarih: 16.09.2019 
Saat: 10.00
Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 3 Salonu

 

Tez Yazarı: Merve EREN 

Tez Danışmanı: Prof..Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK 

Bilim Dalı: Bilgisayar ve Eğitim Teknooljileri 

Tezin Konusu:Bilişim Teknolojileri Firmalarında Eğitim Amaçlı Yazılım, İçerik Geliştirme ve Tasarım Alanlarında Çalışan BÖTE Mezunlarının Görev ve Sorumluluklarına İlişkin Özyeterlik Algıları

Tarih: 13.09.2019 

Saat: 10:00

Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 330 nolu oda

 

Tez Yazarı: Melek PEKDEMİR GEREDE 

Tez Danışmanı: Prof..Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK 

Bilim Dalı: Bilgisayar ve Eğitim Teknooljileri 

Tezin Konusu:EBA(Eğitim Bilişim Ağı)'da Bulunan İlkokul Ders İçeriklerine Yönelik Videoların Çoklu Ortam Tasarım İlkelerine Göre İncelenmesi

Tarih: 13.09.2019 

Saat: 10:00

Yer

 

Tez yazarı:Ayşe İpek KAYALAR

Tez Danışmanı:Prof.Dr.Mediha GÜLER

Tezin Konusu:Ankara Müzelerinde Bulunan Takıların İncelenmesi

Bilim Dalı:El Sanatları Anabilim Dalı

Tarih:13.09.2019

Saat:14:00

Yer: Eğitim Bilimleri Enstitüsü Konferans Salonu

 

Tez Yazarı: Taylan KILCI

Tez Danışmanı: Prof..Dr. Ülkü Eser ÜNALDI

Bilim Dalı: Coğrafya Eğitimi

Tezin Konusu:Coğrafya öğretmenlerinin 2018 coğrafya öğretim programında yer alan coğrafi becerilere ilişkin görüşleri

Tarih: 13.09.2019 cuma

Saat: 10:30

Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi F blok 305 nolu sınıf

 

Tez Yazarı: Merve IŞIKÇI 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gülfem SEZEN BALÇIKANLI 

Bilim Dalı:  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bilim Dalı

Tezin Konusu:  Beden Eğitimi ve Sporda Perspektif Alma Etkinliklerinin Lise Öğrencileri Üzerinde Bakış Açısı Alma Becerilerine Etkisi

Tarih: 13.09.2019

Saat: 15.00

Yer: Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi,

 

Tez Yazarı: Bozan ALHAMAD

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Erdinç Doğru

Bilim Dalı:  Arap Dili Eğitimi 

Tezin Konusu: Şekil ve İçerik Bakımından Müselles Sözcükler ve Bu Sözcüklerin Elektronik Ortama Aktarılması

Tarih: 13.09.2019

Saat: 10.00

Yer: Gazi Üniversitesi C Blok, 1. Kat Toplantı Odası

 

Tez Yazarı: Sait SÖYLEMEZ

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Erdinç Doğru

Bilim Dalı:  Arap Dili Eğitimi 

Tezin Konusu: Arapça ve Kürtçede Zamanlar- Karşıtsal Çözümlemesi

Tarih: 13.09.2019

Saat: 14.30

Yer: Gazi Üniversitesi C Blok, 1. Kat Toplantı Odası

 

Tez Yazarı: Abdülkadir FIRAT 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Salih ŞAHİN 

Bilim Dalı: Coğrafya Eğitimi

Tezin Konusu:  Coğrafya Öğretiminde Öyküleştirme Yönteminin Kullanılmasının Öğrencinin Akadimik Başarısına Etkisi 

Tarih: 13.09.2019

Saat: 12.00

Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 130 No'lu Sınıf 

 

Tez Yazarı: Halime BARIŞ

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ülker ŞEN

Bilim Dalı: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi 

Tezin Konusu:Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Kaygısı

Tarih: 13.09.2019

Saat: 10.00

Yer: Gazi Üniversitesi  Bosna Binası Seminer Odası 1

 

 
Tez Yazarı: Nermin Karakaş
Tez Danışmanı: Prof. Nur Gökbulut
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı: Resim-İş Eğitimi
Tez Konusu: GESTALT KURAMININ KÜBİZM AKIMI İLE BİRLEŞTİRİLEREK İLKÖĞRETİM 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE UYGULANMASI
Savunma Tarihi: 12.09.2019
Saati: 16:00
Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi,Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Binası 111 Nolu Oda

 

 

 

Tez Yazarı: Semra AKTAŞ KUBAL
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Akif SÖZER
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı:Temel Eğitim
Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi
Tez Konusu: ÇOK OKUNAN ÇOCUK KİTAPLARININ DEĞERLER YÖNÜYLE İNCELENMESİ
Savunma Tarihi: 12.09.2019
Saati: 12:00
Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası 306 nolu oda

 

Tez Yazarı: Hilal AZILIOĞLU
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Akif SÖZER
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı:Temel Eğitim
Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi
Tez Konusu: İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİN SINIF İÇİ ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ (BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ)
Savunma Tarihi: 12.09.2019
Saati: 10:00
Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi , Bosna Binası 306 nolu oda

 

Tez Yazarı: Ayşe İLDEN TEPE 

Tez Danışmanı: Mehmet Ali DOMBAYCI

Bilim Dalı:  Felsefe Eğitimi 

Tezin Konusu: Antik Yunan Felsefesinin İnsan ve Eğitim Görüşleri Üzerine Dönemin Kavramları Işığında Bir İnceleme

Tarih: 12.09.2019

Saat: 15.30

Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası, 528. Oda

 

Tez Yazarı: Rezmi Özgün KURAL 

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Beyhan ZABUN 

Bilim Dalı:  Felsefe Eğitimi 

Tezin Konusu: Attilâ İlhan'ın Dil Kültür İlişkisine Ulusalcı Yaklaşımı

Tarih: 12.09.2019

Saat: 10.00

Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası, 619. Oda

 

Yazar; Hatice KILIÇ

 
Danışman; Dr.Öğr.Üyesi Sevinç Ergenekon Emir
 
Yüksek Lisans Tezi 
 
İngiliz Dili Eğitimi
 
İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı
 
Tez Konusu; An Evaluation of Teacher Trainee Development Unit ( TTDU) for EFL Instructors in terms of Clinical Supervision Principles
 
Tarih ve Yer:  12 Eylül 2019 saat 11:00  Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Anabilim Dalı C blok Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Hilal AZILIOĞLU

Tez Danışmanı: Doç. Dr. M. Akif SÖZER
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı: Temel Eğitim
Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi
Tez Konusu: İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Sınıf İçi Etkinliklerinin Belirlenmesi(Bitlis İli Örneği)
Tarih: 12/09/2019
Saat: 10.00
Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlgili Öğretim Üyesi Odası
 

Tez Yazarı: Tuğçe DİNÇ 

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Necdet HAYTA 

Bilim Dalı:  Tarih Eğitimi 

Tezin Konusu: Akademik Tarihçilik ve Okul Tarihi Arasında Bir İngiliz Aydın: Simon Schama ve Tarih Eğitimine Katkıları

Tarih: 12.09.2019

Saat: 15.00

Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Seminer Odası 1

 

Tez Yazarı: Nazan ERDOĞDU

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Fatih TAŞAR 

Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi 

Tezin Konusu Fen Bilimleri Dersinin Öğrencilerin Kariyer Gelişiminde Motivasyon Ve Algı Geliştirmesi Üzerine Bir Öz-İnceleme

Tarih: 11.09.2019

Saat: 12:00 

Yer:  Hersek Binası 263 Nolu sınıf

 

Tez Yazarı: Ahmed TEBKJALY

Danışmanı : Türker EROĞLU

Bilim Dalı: Müzik Öğretmenliği

Tez Konusu: TRT REPERTUARINDA BULUNAN ELAZIĞ – HARPUT VE KERKÜK TÜRKÜLERİNİN MUKAYESESİ VE MÜĞZİK EĞİTİMİNDE KULLANILMASI

Savunma Tarihi, Saati: 11 Eylül 2019 Saat 10:00

Savunma Yeri: Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Seminer Salonu

 

Tez Yazarı: Esra Soyyiğit
 
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Mehmet Fatih Taşar
 
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi 
 
Tezin Konusu: Ortaokul öğrencilerinin yüzme-batma hakkındaki kavram yanılgıları
 
Tarih: 11.09.2019
 
Saat: 10:00
 
Yer: Hersek Binası 263 nolu sınıf

 

Öğrenci Adı-Soyadı: Zülal Ayar

Danışman Adı-Soyadı: Profesör Doktor Gonca Yangın Ekşi

Bilim Dalı: İngiliz Dili Eğitimi

Tez Konusu: Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda Çalışan İngilizce Öğretim Görevlilerinin Sürekli Mesleki Gelişim Uygulamaları ve Beklentileri Sonucunda Önerilen Yeni Bir Model

Tez Savunma Tarihi: 11.09.2019

Tez Savunma Yeri ve Saati: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, C Blok, Toplantı Salonu – 14:30

 

Yazar: Gökhan AÇIKGÖZ

Danışman : Prof. Dr. E. Rüya ÖZMEN
Program Türü: Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı: Özel Eğitim Anabilim Dalı
Bilim Dalı: Zihin Engellilerin Eğitimi Bilim Dalı
Tez Başlığı: Öğrenme Güçlüğü Risk Grubunda Olan Anaokulu Çocuklarının Özelliklerinin Aile ve Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi 
Savunma Tarihi: 12.09.2019
Yer: Hersek Binası 3 Nolu Toplantı Salonu
Saati: 15:30 

 

Tez Yazarı: Gizem BAŞER GÜNEŞ

Tez Danışmanı: Prof. Nur GÖKBULUT

Program Türü: Yüksek Lisans

Anabilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi 

Bilim Dalı: Resim-İş Eğitimi

Tez Konusu: Görsel Sanatlar Eğitimi Alan Öğrencilerin Kültür Endüstrisi Olarak Sanat Hakkında Farkındalık Düzeyleri

Savunma Tarihi: 12.09.2019 Perşembe

Savunma Saati: 14:00

Savunma Yeri: Gazi Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Binası 111 Nolu Oda

 

Tez Yazarı: Abdurrahim TÜRKER

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Necati DEMİR

Program Türü: Yüksek Lisans

Ana Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Bilim Dalı: Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçenin Öğretimi

Tezin Konusu: Yaratıcı Yazma Tekniklerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Yazma Becerilerine Etkisi: Somali Örneği

Tarih: 12.09.2019

Saat: 11.00

Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 2 Nolu Seminer Salonu (6. Kat)

 

Tez Yazarı: Özlem BAĞRIYANIK

Tez Danışmanı: Prof. Nezihe ŞENTÜRK
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi
Anabilim Dalı: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu: Üniversitelerde Mesleki Müzik Eğitimi Alan Görme Engellilerde Piyano Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar (Ankara İli Örneği)
Tez Savunma Tarihi: 18.09.2019
Saat: 09.30
Yer: Müzik Eğitimi Bölümü- Seminer Salonu
 
Tez Yazarı: Çağlar ALTINCI
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Salih Şahin
Ana Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı: Coğrafya Egitimi
Tezin Konusu: Coğrafya Öğretmenlerinin Mekansal Planlamaya Yönelik Görüşleri 
Tarih: 13 Eylül 2019 Cuma
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna binası 130 no’lu oda
 
Tez yazarı: Gamze BARLAS
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Semra SARAÇOĞLU
Ana Bilim Dalı: Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu: An Investigation of the Relationship between Foreign Language Examination Success and Willingness to Communicate Levels of Exam Takers
Tarih: 12 Eylül 2019
Saat: 14:00
Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi C Blok 101 Nolu Toplantı Salonu
 
 
Tez Yazarı: Burak TARAKÇI
Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Önder ŞENSOY
Tezin Adı: Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay Konularındaki Alternatif Görüşlerin Tespiti
Anabilim Dalı: Matematik  ve Fen Bilimleri Eğitimi 
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Öğretmenliği
Tarih: 12.09.2019
Saat : 11:30

Yer : Dekanlık Toplantı Salonu 2

 

Tez Yazarı: Sibel Tosun

Danışman: Prof. Dr Ayten Koç AYDIN
Program Türü: Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı: Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı: felsefe grubu ögretmenliği
Tez konusu:İhvân-ı Safâ Risleleri'nde Doğa Bilimleri
Tarih: 13 EYLÜL 2019 CUMA
SAAT:14:00
Yer: GAZİ ÜNİVERSİTESİ BOSNA BİNASI 617 NOLU odada gerçekleşecektir.

 

Tez Yazarı: Yasin UĞRAK

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Pınar ŞAFAK

Program Türü: Yüksek Lisans

Bilim Dalı: Görme Engellilerin Eğitimi

Anabilim Dalı: Özel Eğitim 

Tezin Konusu: Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Öğrencilerle Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin , Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları ile İlişkisinin İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba

Yer: Gazi Üniversitesi Bosna Binası Seminer '

Saat: 10:30

 

Tez Yazarı: Engin ERDEMİR 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fulya BAYRAKTAR
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Anabilim Dalı: Felsefe Grubu Eğitimi
Tezin Konusu: Nurettin Topçu’da Medeniyet Tasavvurunu Oluşturan Etik, Estetik, Dinî Değerler
Savunma Tarihi: 13.09.2019
Yer: Gazi Üniversitesi-Gazi Eğitim Fakültesi-Bosna Binası-617 Nolu Oda
Savunma Saati: 13:00
 
Tez Yazarı: Elif CULUM 
Program Tür: YÜKSEK LİSANS
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Reyhan YÜKSEL GEMALMAYAN 
Ana Bilim Dalı Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı 
Bilim Dalı: Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı 
Tez Konusu: İLKÖĞRETİM 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE ŞİİR RESİMLEMENİN İMGESEL RESİM BECERİSİNE ETKİSİ 
Tarih: 09.09.2019
Saat: 13.30
Yer: Gazi Üniversitesi Resim-İş Eğitimi ABD Binası - 219 nolu derslik 

 

Tez Yazarı: Büşra Şiringür

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Semra Saraçoğlu

Ana Bilim Dalı: Yabancı Diller Eğitimi

Bilim Dalı: İngiliz Dili Eğitimi

Tezin Konusu: Developing Listening Comprehension Skill Through Metacognitive Strategy Training in Tablet-Assisted Learning Environment

Tarih: 12.09.2019

Saat: 10.00

Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok 101 Nolu Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Fatma Tuğçe KURT 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hatice BEKİR

Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi

Tezin Konusu:  Anasınıfına Devam Eden Çocukların Trafik Farkındalığının İncelenmesi

Tarih: 12.09.2019

Saat: 12.00

Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 3 No'lu Seminer Salonu

 

Tez Yazarı: Hatice TOĞRU
Danışman adı : Doç. Dr. Nusret KAVAK
Program türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı: Kimya Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu: 8. Sınıf Öğrencilerinin Periyodik Sistem Konusundaki Akademik Başarılarına Eğitsel Oyunların Etkisi
Tez Savunma Tarihi : 20.09.2019
Tez Savunma Yeri : Hersek Binası Kimya Lab 2
Tez Savunma Saati : 10.00

 

Tez Yazarı: Pınar ÖZŞENOL

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet EFE
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim dalı: Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi
Tezin Konusu: Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikaları ve Müzik Eğitimine Yansımaları
Savunma Tarihi: 13.09.2019
Yer: Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü- Seminer Salonu
Savunma Saati: 15.00

 

Tez Yazarı : Meral KESKİN

Tez Danışmanı : Doç. Dr. Nurcan Demiralp

Program Türü: Yüksek Lisans

Tez Konusu: Öğrencilerin Harita Becerilerinin Hikaye Haritalarının Kullanımı Yoluyla Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması’’

Anabilim/Bilim Dalı: Drama ve Eğitim

Savunma Tarihi: 13 Eylül Cuma

Saat: 14.30

Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 130 nolu oda

 

Tez Yazarı : Tuğba ÇETİNKAYA

Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Murat Karabulut

Program Türü: Yüksek Lisans

Tez Konusu: İngilizce öğretiminde drama yönteminin uygulanmasında öğretmenlerin yaşadıkları zorluklar

Anabilim/Bilim Dalı: Drama ve Eğitim

Savunma Tarihi: 06.09.2019

Saat: 11:00

Yer: Güzel sanatlar eğitimi / Müzik Eğitimi Bölümü toplantı odası

 

Öğrenci Adı-Soyadı: İrem Bölükbaşı

Danışman Adı-Soyadı: Prof. Dr. Cem Balçıkanlı

Program Türü: Yüksek Lisans

Bilim Dalı: Yabancı Diller Eğitimi Bölümü - İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 

Tez Konusu: Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğreten Öğretim Görevlilerinin Motivasyon Stratejilerine İlişkin İnançları Ve Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma

Tez Savunma Tarihi: 10.09.2019

Tez Savunma Yeri ve Saati: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, C Blok, Toplantı Salonu – 11:00

 

 

Tez Yazarı : Saade Mohamed Abdalla

Tez Danışmanı :Doç. Dr. Salih ŞAHİN

Program Türü: Yüksek Lisans

Tez Konusu: Kenya'da Ortaöğretim Düzeyinde Coğrafya Eğitimi

Savunma Tarihi:13 Eylül Cuma

Saat: 10:00

Yer:Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 130 nolu oda

 

Tez Yazarı : Leyla ÖZDEMİR

Tez Danışmanı :Doç. Dr. Salih ŞAHİN

Program Türü: Yüksek Lisans

Tez Konusu: Yakın Çevrenin Coğrafi Özelliklerinin Öğretilmesinde Coğrafya Derslerinin Rolünün Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Savunma Tarihi:13 Eylül Cuma

Saat: 11:00

Yer:Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 130 nolu oda

 

Tez Yazarı: Ayşe Fikriye SARSIKOĞLU     

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Feride BACANLI

Program Türü: Doktora Programı

Bilim Dalı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD

Tez Başlığı: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER UYUMLULUĞUNU AÇIKLAYAN FAKTÖRLER: BİR MODEL ÖNERİSİ

YER: Gazi eğitim Fakültesi Dekanlığına ait toplantı salonlarından Seminer Salonu 3

SAVUNMA TARİH VE SAATİ: 12 EYLÜL 2019 10.00

 

Tez Yazarı: Necati YAMAN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Salih ŞAHİN

Anabilim Dalı:  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı 

Bilim Dalı: Coğrafya Öğretmenliği

Tezin KonusuFilmlerde geçen coğrafi mekânların ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumları üzerine etkisi"

Tarih: 13.09.2019

Saat: 15:30

Yer:  Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 130 nolu oda

 

Tez Yazarı: Çiğdem DURAN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Salih ŞAHİN

Program türü: Yüksek Lisans

Tezin Konusu: Coğrafya Öğretiminde  Göç Üzerine Metaforik Bir Çalışma 

Tarih: 13.09.2019

Saat: 16.30

Yer:  Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 130 numaralı oda  

Tez Savunması Gün ve Saatleri

Tez Yazarı: Fitnat Hilal GÖRAL

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İbrahim ÖZAY

Bilim Dalı: Arap Dili Eğitimi

Tezin Konusu: Görme Engelli Öğrencilere Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretimi

Tarih: 05.09.2019

Saat: 14: 00

Yer: Gazi Üniversitesi C Blok, 1. Kat Toplantı Odası

 

Tez Yazarı: Fatih Emrah DEMİR

Tez Danışmanı: Prof.Dr. E.Rüya ÖZMEN

Bilim Dalı:  Özel Eğitimi 

Tezin Konusu: Az Gören ve Gören Öğrencilerin Okuma Performanslarının Karşılaştırılması 

Tarih: 10.09.2019

Saat: 13.30

Yer: Gazi Üniversitesi,  Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlık 3 Nolu Seminer Salonu 

 

Tez Yazarı: Sümeyye Hatice ERAL

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Kadriye Dilek BACANAK

Bilim Dalı:  İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Tezin Konusu:  A Case Study on Innovative Practices of English Language Teachers in Flexible Learning Spaces

Tarih: 10.09.2019

Saat: 11.00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, C Blok, Toplantı Salonu 

 

Ad ve Soyad: Ahmed TEBKJALY

Danışman Adı ve Soyadı: Prof. Dr. Türker EROĞLU

Program Türü: Yüksek Lisans

Anabilim Dalı:  Güzel Sanatlar Eğitimi

Bilim Dalı: Müzik Öğretmenliği

Tez Konusu: TRT REPERTUARINDA BULUNAN ELAZIĞ – HARPUT VE KERKÜK TÜRKÜLERİNİN MUKAYESESİ VE MÜĞZİK EĞİTİMİNDE KULLANILMASI

Savunma Tarihi, Saati: 11 Eylül 2019 Saat 10:00

Savunma Yeri: Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Seminer Salonu

 

Öğrenci Adı-Soyadı: İrem Bölükbaşı

Danışman Adı-Soyadı: Prof. Dr. Cem Balçıkanlı

Program Türü: Yüksek Lisans

Bilim Dalı: Yabancı Diller Eğitimi Bölümü - İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 

Tez Konusu: Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğreten Öğretim Görevlilerinin Motivasyon Stratejilerine İlişkin İnançları Ve Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma

Tez Savunma Tarihi: 10.09.2019

Tez Savunma Yeri ve Saati: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, C Blok, Toplantı Salonu – 11:00

 

Tez Yazarı:İlknur Çakmakçı

Tez Danışmanı:Prof.Dr.Ülkü Eser Ünaldı

Program Türü:Yüksek Lisans

Konu:İklimin ve Yer şekillerinin Kültür ve Coğrafya Eğitimine Etkileri

Tarih:13/09/2019 Cuma

Saat:09:30

 

Tez Yazarı: Abdülmecit ADAM

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Çağatay AKENGİN 

Anabilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi

Bilim Dalı: Resim-İş Eğitimi 

Tezin Konusu: Disiplinlerarası Yaklaşımla İşlenen Sanat Tarihi Dersinin Öğrenci Başarısına Ve Sanat Tarihi Tutumuna Etkisi"

Tarih: 06.09.2019

Saat: 11:30

Yer:  Gazi Eğitim Fakültesi İlgili Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Nuray ESEN

Tez Danışmanı: Prof. Selmin TUFAN 

Program Türü: Yüksek Lisans 

Bilim Dalı: Müzik Eğitimi

Anabilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi

Tezin Konusu: ABRSM Grade 1 ve Grade 2 Piyano Programları İle Güzel Sanatlar Liseleri 9. ve 10. Sınıf Piyano Programlarının İncelenmesi 

Tez Savunma Tarihi: 16 Eylül 2019 

Yer: Gazi Üniversitesi  Müzik Eğitimi Bölümü - Seminer Salonu

Saat: 13.00

 

Tez Yazarı: Muhammet Volkan ÖZKAN
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayten KOÇ AYDIN
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Felsefe Grubu Eğitimi
Ana Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Tezin Konusu: İlim, Hikmet, Aşk, Sadâkat ve Liyâkat Kavramları Çerçevesinde Ahmed Yesevî Düşüncesinde İnsan Olmanın İmkânı
Tez Savunma Tarihi: 13.09.2019
Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası İlgili Öğretim Üyesi Odası
Saat:15.00

Tez Yazarı :  Zeynep BAHADIR
Danışman adı : Dr. Öğr. Üyesi Önder Şensoy
Program türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı
Tezin Konusu: Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Derslerindeki Bilgilerini Günlük Yaşama Uyarlama Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma
Tez Savunma Tarihi : 05.09.2019
Tez Savunma Yeri : Hersek Binası Fen Lab 7
Tez Savunma Saati : 14.00

 

Tez Yazarı: Gizem Berrak Taş Güzeloğlu

Tez Danışmanı: Prof. Erdal TUĞCULAR

Bilim Dalı: Müzik Eğitimi 

Tezin KonusuTürkiye'deki Çocuk Korosu Şeflerinin Yıllık Dağar Oluşturma Ölçütleri

Tarih: 05.09.2019

Saat: 14:00

Yer: Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Seminer SalonuTez Yazarı: Dilek Ulutürk Özdemir 

Danışmanın Adı Soyadı: Doc. Dr. Mehmet Ali Dombaycı 
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Alanlar Egitimi 
Bilim Dalı: Felsefe Grubu Eğitimi 
Tezin Konusu: Felsefi Filmler Üzerine Söylem Analizi
Savunma Tarihi: 12 Eylül 2019
Yeri: Bosna binası 528 nolu oda
Saati: 14.00

 

Tez Yazarı: Sevilay KIYAK 

Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi.Lale ÖZDER

Program Türü: Yüksek Lisans

Bilim Dalı: El Sanatları Eğitimi Anabilim Dalı Dekoratif  Sanatları

Tezin Konusu: “Kastomonu İlindeki Turistik Bebeklerin İncelenmesi ”

Tez Savunma Tarihi:  06 Eylül 2019

Saat:15.30

Yer:  Bosna Binası  (Prof.Dr. Abide GÜNGÖR  AYTAR)

Tez Yazarı: Enis TEKE       

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Aytekin ALBUZ

Bölümü: Müzik Eğitimi 

Konu: Başlangıç Keman Eğitimine İlişkin Makamsal Etüt Denemeleri ve Uygulama Sürecine Yönelik Öğrenci Görüşleri

Tarih: 04.09.2019

Saat: 13.30

Yer: Müzik Eğitimi Bölümü Seminer Odası

 

Tez Yazarı: Özlem BERKSAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK
Bilim Dalı: Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi
Tezin Konusu: Tüketici Etnosentrizmin Marka Sadakatine Etkisi: Hazır Giyim Ürünleri Üzerine Bir Araştırma
Tarih:12.09.2019
Saat: 15.30
Yer: AHBV Lisans Üstü Eğitim Merkezi 1008 

 

Tez Yazarı: Yelda ÇOLAK

Tez Danışmanı: Prof. Türker Eroğlu

Prograö Türü: Yüksek Lisans

Tez Konusu: Disleksi Teşhisi Konmuş Öğrencilere Drama İle Okuma Yazma Öğretimi

Ana Bilim Dalı: Drama Eğitimi  Anabilim Dalı

Bilim Dalı: Drama Eğitimi  Bilim Dalı

Savunma Tarihi: 06/09/2019

Savunma Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Anabilim Dalı Seminer Salonu

Savunma Saati: 10.00

 

Tez Yazarı: Elif ÖZCAN

Tez Danışmanı: DOÇ. DR. Güzin ALTAN AYRANCIOĞLU

Program Türü: Yüksek Lisans

Bilim Dalı: Güzel Sanatlar

Tez Konusu: Drama Yönteminin Görsel Sanatlar Dersinde Tutuma Etkisi

Tarih: 09.09.2019

Yer: Gazi Üniversitesi, Resim -İş Eğitimi Anabilim Dalı Binası 111 Nolu Oda

Saat:14:30

 

Tez Yazarı: Ahmet Sinan DOĞANLI

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nejla GÜNAY
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Tarih Eğitimi
Anabilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Tezin Konusu: Sanal Müze Gezilerinin Farklı Lise Türlerindeki 9. Sınıf Öğrencilerinin Başarısına Etkisi
Tez Savunma Tarihi: 16.09.2019
Yer: Bosna Binası 502 numaralı oda
Saat:13:30

 

Tez Yazarı: Fatma YÜCE

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Ali AYDIN

Tez Konusu: Çoklu Zeka Kuramına Göre Düzenlenen Etkinliklerin 6. Sınıf Güneş Sistemindeki Gezegenler Ve Özellikleri Ünitesinin Öğrenilmesi Ve Öğrenmenin Kalıcılığı Üzerine Etkisi

Ana Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  Anabilim Dalı

Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı

Savunma Tarihi:12 Eylül 2019

Savunma Yeri:Hersek Binası Fen Lab-7

Savunma Saati:14:00

 

Tez Yazarı: Fatma NEMUTLU

Tez Danışmanı : Prof. Aysen SOYSALDI

Program Türü: Yüksek Lisans

Bilim Dalı: El Sanatları Eğitimi Anabilim Dalı Geleneksel Türk Sanatları

Tezin Konusu: “Aydın Koçarlı Cihanoğlu Camii Haziresi Osmanlı Mezar Taşları”

Tez Savunma Tarihi:  06 Eylül 2019

Saat:10.00

Yer:  Eğitim Bilimleri Enstitütsü

 

Tez Yazarı: Aynur ARSLAN GÖDE

Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Huriye ÇIRAKOĞLU

Program Türü: Yüksek Lisans

Bilim Dalı: El Sanatları Eğitimi Anabilim Dalı Nakış Eğitimi

Tezin Konusu: “Samsun  İli Halk Eğitim Merkezlerinde Açılan Nakış Kurslarına Katılan Kursiyerlerin Kurs Programlarına İlişki Görüşleri ”

Tez Savunma Tarihi:  06 Eylül 2019

Saat:13.30

Yer:  Bosna Binası 2. Kat 226 nolu (Özden DEMİRKAN)

 
Tez Yazarı: Nergis AKBIYIK
Danışman: Doç. Dr. Mehmet Akif OCAK
Program Türü: Yüksek Lisans 
Bilim Dalı: BÖTE
Tezin Konusu: Programlama Eğitiminde Arduıno Mikro Denetleyici Uygulamaları Kullanımının Lise Öğrencilerinin Programlama Öz-Yeterlilikleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi
Savunma tarihi: 19.09.2019
Savunma saati: 10.00
Savunma Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binasi Öğretim Üyesi odasi No:430

 

Tez Yazarı: Alp Yücel KARATAŞ

Tez Danışmanı: Prof. Nezihe ŞENTÜRK
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi
Anabilim Dalı: Müzik Eğitimi
Tezin Konusu: Ders Dışı Koro Eğitiminin Ortaokul Öğrencilerinin Öz-Yeterliğine Etkisi
Tez Savunma Tarihi: 03.09.2019
Yer: Müzik Eğitimi Bölümü-Seminer Salonu
Saat:09.30

 

Tez Yazarı: Kadir ŞİMŞEK

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Beyhan Zabun

Program Türü: Yüksek Lisans

Bilim Dalı: Felsefe Grubu Eğtimi Bilim Dalı

Anabilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

Tezin Konusu: Türkiye’de Ortaöğretim Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeyleri ve Kullanım Alışkanlıkları:Kahramanmaraş Örneği

Tez Savunma Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe

Yer: Bosna Binası No:619

Saat:10:00

 

Tez Yazarı: Zeynep BAHADIR

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Önder Şensoy

Program Türü: Yüksek Lisans

Bilim Dalı: Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı

Anabilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

Tezin Konusu: Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Derslerindeki Bilgilerini Günlük Yaşama Uyarlama Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma

Tez Savunma Tarihi: 05.09.2019

Yer: Hersek Binası Fen Lab 7

Saat:14:00

 

Tez Yazarı: Havva Gizem DEMİREL

Tez Danışmanı: Prof. Dr. H. İbrahim Cicioğlu

Program Türü: Yüksek Lisans

Bilim Dalı: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Anabilim Dalı: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı

Tezin Konusu: Üst Düzey Sporcuların Egzersiz Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi

Tez Savunma Tarihi: 05.09.2019

Yer: Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi, Ögretmenlik Bölümü

Saat:12:00

Tez Yazarı: Hatice Kübra GÜMÜŞ

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sebahat YETİM KARACA
Program Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Anabilim Dalı: İlköğretim Matematik Eğitimi
Tezin Konusu: İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı Cebir Öğrenme Alanındaki Kavramlara Yönelik Algıları
Tez Savunma Tarihi: 06.09.2019
Yer: F-104 
Saat:14:00

Tez Yazarı: Yelda USAL

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Serap BUYURGAN
Program Türü: Doktora
Bilim Dalı: Resim-İş Eğitimi
Tez Konusu: Bilim ve Sanat Merkezlerinde Verilen Görsel Sanatlar Eğitimine Yönelik Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Görüşleri.
Tarih: 13.09.2019
Saat: 11.00
Yer: Gazi Üniversitesi, Resim -İş Öğretmenliği Binası 219 Nolu Oda

Tez Yazarı: Tuba DEMİR GENÇER

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bena Gül PEKER
Ana Bilim Dalı: Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı: İngiliz Dili Eğitimi
Tezin Konusu: An Investigation of NLP-based Activities and Their Effects on Language Learners' Speaking Anxiety: A Case Study
Tarih: 13 Eylül 2019
Saat: 10:30
Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi C Blok 101 Nolu Toplantı Salonu
 
Tez yazarı: Naim KARADAŞ
Tez danışmanı: Prof. Dr. Emel KOÇ
Bilim dalı: Felsefe Grubu Eğitimi Bilim Dalı
Tezin Konusu: Arthur Schopenhauer Felsefesinde Istıraptan Özgürlüğe
Tarih: 20.09.2019
Saat: 14:00
Yer: Gazi Üniversitesi İlgili Öğretim Üyesi Odası (Bosna Binası 615 numaralı oda)
 
Tez Yazarı: Hande UZUN
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ezgi GÜVEN YILDIRIM
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi
Konu: Eğitsel Filmlerin “Vücudumuza Sistemler Ünitesi’nde” Öğrencilerin Başarısına Ve Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeyine Etkisi
Tarih: 05.09.2019
Saat: 13:00
Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Hersek Binası 3 nolu Seminer Salonu

Tez Yazarı: Hilal KOÇAN

Tez DanışmanıProf. Dr. Havva YAMAK
Programın Türü: Yüksek Lisans 
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı
Konu:  6. Sınıf Madde ve Isı Ünitesinde STEM Eğitim Uygulamalarının Bilimsel Yaratıcılığa Olan Etkisinin İncelenmesi
Tarih: 05/09/2019
Saat:10.30
Yer: Hersek Binası 3 Nolu Seminer Salonu

 

Tez Yazarı: Kadir Şimşek

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Beyhan Zabun
Programın Türü: Yüksek Lisans
Bilim Dalı: Felsefe Grubu Eğtimi Bilim Dalı
Konu: Türkiyede Ortaöğretim Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeyleri ve Kullanım Alışkanlıkları:Kahramanmaraş Örneği
Tarih12 Eylül 2019 Perşembe
Saat:
Yer:   Bosna Binası No:619


Tez Yazarı: Medine Nur KILINÇ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nejla GÜNAY 

Bölümü: Tarih Eğitimi

Konu: Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ders Kitaplarında Dönüşüm: İstiklal Harbi Örneği (1960-1980)

Tarih: 06.09.2018

Saat: 14.00

Yer:  Bosna Binası - 502 Nolu Oda

 

 

Tez Yazarı: Merve Topal

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ezgi Güven Yıldırım

Bilim Dalı: Matematik ve Fen Anabilim Dalı

Tezin Konusu: Çevre Eğitiminde Eğitsel Filmlerin Farklı Değişkenler Üzerine Etkisi ve Eğitsel Filmlere İlişkin Öğrenci Görüşleri

Tarih: 05.09.2019

Saat: 11.00

Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Hersek Binası 3 Nolu Seminer Salonu

 

 

TEZ YAZARI : Selçuk Burhan Cihad CİHAD
DANIŞMAN: Doç. Dr. BÜLENT AKSOY
BİLİM DALI: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Konu: Türkmen Öğrencilerinin Milli Kimlik Algılarının İncelenmesi
 
TARİH: 03. 09. 2019
 
SAAT: 10:30
 
YER: Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası  2 NOLU Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Ahmed Fatih GÖKTAN 


Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bahri ATA 

Bilim Dalı: Tarih Eğitimi 

Tezin Konusu: Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Harita-Metin İlişkisi ve Sınıf İçi Öğretmen Uygulamaları

Tarih: 27.09.2019

Saat: 14.30

Yer:  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Bosna Binası 2 Nolu Seminer Salonu

 

Tez Yazarı: Sefer KILIÇARSLAN 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sıdıka BULDUK

Bilim Dalı: Aile Ekonomisi ve Beslenme

Tezin Konusu: Zorunlu eğitim kapsamında taşımalı merkez okulları öğrencilerinin okul yemekhanelerindeki yemekleri tercih durumları: Bilecik ili örneği

Tarih: 20.09.2019

Saat: 13.00

Yer:  Sağlık Bilimleri Fakültesi B bolk Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Mihriban TARİFÇİ 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Kemalettin DENİZ 

Bilim Dalı: Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçenin Öğretimi

Tezin Konusu:  İran'da Türkiye Türkçesi Öğretimi

Tarih: 20.09.2019

Saat: 13.30

Yer: Hersek Binası Salon 2 

 

Tez Yazarı: Ferhat BOZTOPRAK 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sıdıka BULDUK

Bilim Dalı: Aile Ekonomisi ve Beslenme 

Tezin Konusu:  Gastronomi Turizminin Kentin Tanıtımına ve Markalaşmasına Etkisi: Erzurum İli Örneği

Tarih: 20.09.2019

Saat: 10.00

Yer: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi B Blok Toplantı Salonu 

 

Tez Yazarı: Halit BACANLI 

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÖZER 

Bilim Dalı: Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Tezin Konusu: Bankacıların Kişilik Özellikleri ve İş Doyumu Arasındaki İlişkiler ve Bu İlişkilerin Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi

Tarih: 05.09.2019

Saat: 09: 30

Yer:  Hacı Bayram Veli Üniversitesi B Blok 5. Kat Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Toplantı Salonu 

 

Tez Yazarı: Metin EYİOĞLU

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Fulya SARPER

Bilim Dalı: Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi

Tezin Konusu: Öğretmenlerin Beslenme Alışkanlıkları ve Probiyotik Ürün Tüketim Durumları (İstanbul Arnavutköy Örneği)

Tarih: 03.09.2019

Saat: 11:00

Yer:  Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi B Blok Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Zehra YILDIRIM 

Tez Danışmanı: Prof.Dr.Beril Salman AKIN

Bilim Dalı: Biyoloji Eğitimi 

Tezin Konusu: Biyoloji Öğretmen Adaylarının Hava Kirliliği Konusunda Pedagojik Alan Bilgilerinin Değerlendirilmesi

Tarih: 03.09.2019

Saat: 11:10

Yer:  Gazi Eğitim Fakültesi Bosna-Hersek Binası 2.Kat 285 Nolu Oda

 

Tez Yazarı: Murat ÇELİK

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Fulya SARPER

Bilim Dalı: Aile Ekonomisi ve Beslenme 

Tezin Konusu: Ortaokul Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları, Beden Kütle İndeksleri (BKİ) Ve Fiziksel Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

Tarih: 03.09.2019

Saat: 13:30

Yer:  Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi B Blok Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Rahime İrem YAVUZ 

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Fatma AÇIK 

Bölümü: Türkçe Öğretmenliği 

Konu: Türk Dünyasında Dil-Kimlik Bağlamında Ana Dili Farkındalığı (Balkan Coğrafyası Örnekleminde)

Tarih: 03.09.2018

Saat: 10.30

Yer Bosna binası 2 Nolu Seminer Odası

 

Tez Yazarı: Rahime İrem YAVUZ

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Fatma AÇIK

Bilim Dalı: Türkçe Eğitimi 

Tezin Konusu: Türk Dünyasında Dil-Kimlik Bağlamında Ana Dili Farkındalığı (Balkan Coğrafyası Örnekleminde) 

Tarih: 03.09.2019

Saat: 10:30

YerSeminer 2 salonu

 

Tez Yazarı: Büşra BULUT 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa SARIKAYA

Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi 

Tezin Konusu: İlköğretim Öğrencilerinin Öz Düzenleyici Öğrenme Becerileri ile Fen Başarısı ve Fene Karşı Tutumları Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Tarih: 02.09.2019

Saat: 10:00

Yer:   Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Fen Lab. 7 (Tematik Sınıf) 

 

Tez Yazarı: Melek ÖZKAN 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cengiz ÇINAR 

Bilim Dalı: Matematik Eğitimi 

Tezin Konusu: İlköğretim 6. Sınıflarda Cebir Konusunun Öğretiminde Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının Öğrenci Başarısına Etkisi

Tarih: 29.08.2019

Saat: 10: 00

Yer:  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Salonu 3

 

Tez Yazarı:Muhammed KARACA

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hatice BEKİR

Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi

Tezin Konusu:Okul Öncesi Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algıları ile İş Tatminlerinin İncelenmesi

Tarih: 29.08.2019

Saat: 12:00

Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 Nolu Seminer Salonu

 

Tez Yazarı:Birgül GENÇ

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hatice BEKİR

Bilim Dalı: Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi

Tezin Konusu:Lise Öğrencilerinin Algılanan Baba Tutumu İle İletişim Becerilerinin İncelenmesi

Tarih: 29.08.2019

Saat: 10:00

Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 Nolu Seminer Salonu

 

Tez Yazarı: Merve GÜRGÜR 

Tez Danışmanı: DOÇ. DR. BÜLENT AKBABA

Bilim Dalı: Türkçe Öğretmenliği 

Tezin Konusu: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI'NDA YER ALAN ADALET DEĞERİNİN KAZANDIRILMASINDA DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİNİN ROLÜ

Tarih: 29.08.2019

Saat: 14: 30

Yer:  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 320

 

 

Tez Yazarı: Sümeyye HAZIM

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cemal KURNAZ

Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Tezin Konusu: ORTAÖĞRETİM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTAPLARINDA YER ALAN HİKÂYE VE ROMAN METİNLERİNİN DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Tarih: 29.08.2019

Saat: 11: 00

Yer:  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 1 Salonu

 

Tez Yazarı: Asude Kabasakaloğlu

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Başak Beydoğan Tangör

Bilim Dalı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Tezin KonusuLise Öğrencilerinin Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri ile Saldırganlık ve Öfka İfade Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Tarih: 29.08.2019

Saat: 15.00

Yer: Bosna Binası 6. Kat Seminer Odası

 

Tez Yazarı: Hidayet KARAEVLİ

Tez Danışmanı: Dr. Öğrt. Ü. Serap DEMİRİZ

Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitim

Tezin Konusu: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çevre Etiği Farkındalığı ve Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 29.08.2019

Saat: 13.00

Yer: Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bosna Binası Kat:4 No:402

 

Tez Yazarı: Gizem Balasar

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Neslihan Avcı

Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Tezin Konusu: Yetişkinlerin Çocukluğa Bakışı: Ankara İli Örneği

Tarih: 29.08.2019

Saat: 10:00

Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 442 nolu oda

 

 

Tez Yazarı: Nevin ERYILMAZ

Tez Danışmanı: PROF DR Alev KURU

Bilim Dalı: Güzel Sanatlar 

Tezin Konusuİlköğretim Görsel Sanatlar Dersinde Türk Sanatı Eğitiminin Milli Kültür Değerlerinin Kazanılmasına Etkisi

Tarih: 29.08.2019

Saat: 15:00

YerGazi Üniversitesi, Resim iş öğretmenliği binası 2019 numaralı salon

 

Tez yazarı :Muhammed KARACA

Tez Danışmanı : Doç. Dr. Hatice BEKİR
Bilim Dalı :Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Konusu:Okul Öncesi Öğretmenlerinin Örgütsel Destek Algıları ile İş Tatminlerinin İncelenmesi
Tarih:29.08.2019
Saat:12:00
Yer:Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 6.kat Seminer Salonu

 

 

Tez Yazarı: Nur ULUSOY 

Tez Danışmanı: .Dr. Öğretim Üyesi Gülhan GÜVEN 

Bilim Dalı: Okul Öncesi Öğretmenliği 

Tezin Konusu:Çocuğu Tanıma Teknikerinin Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alma Durumları ve Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Tarih: 29.08.2019

Saat: 13:00

YerGazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası 3 Nolu Seminer Salonu

 

 

Tez Yazarı: Yasin SAMAR 

Tez Danışmanı: Dr. Öğrt. Üyesi Serap DEMİRİZ

Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi 

Tezin Konusu: Okul Öncesi Dönem Çocukların Öz Düzenleme Becerileri İle Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 29.08.2019

Saat: 10:30

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası 402 Numaralı Oda

 
Tez Yazarı : Tuğba BİLEN
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ahmet ARIKAN
Program Türü : Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı : Matematik Eğitimi
Tez Konusu : Meslek Lisesi Öğrencilerinin Uzamsal Düşünmelerinin İncelenmesi
Tarih : 29.08.2019
Saat : 11:00
Yer: Gazi Üniversitesi F Blok Matematik Labaratuvarı ( F-104)
 

 

Adı Soyadı: Sabahat Nur BOZTUNÇ

Danışman Adı Soyadı: Prof. Dr. Paşa Tevfik CEPHE
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı: Yabancı Diller Eğitimi
Bilim Dalı: İngiliz Dili ve Eğitimi
Tezin Konusu: THE EFFECT OF USING GAP FILLERS ON ORAL EXAMINATIONS OF PREP-SCHOOL STUDENTS
Yer: Eğitim Fakültesi C Blok Toplantı Salonu
Zaman: 29.08.2019 
Saat: 10:00

 

Tez Yazarı: Özge KARACA 

Tez Danışmanı: .Dr. Canan GÜRSEL 

Bilim Dalı: Felsefe Grubu Öğretmenliği 

Tezin Konusu:Farklı Okul Türlerinde Öğrenim Gören Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Akademik Güdülenme İlişkisinin İncelenmesi

Tarih: 29.08.2019

Saat: 13:30

YerGazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası 2 Nolu Seminer Salonu

 

Tez Yazarı: Rumeysa POLAT

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hasan Hüseyin UĞURLU

Program Türü: Yüksek Lisans

Ana Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Bilim Dalı: Matematik Eğitimi

Tezin Konusu:  Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Öteleme ve Dönme Dönüşümlerine Yönelik Özelleştirilmiş Alan Bilgilerinin İncelenmesi

Tarih: 29.08.2019

Saat: 09.30

Yer: Gazi Üniversitesi F Blok Matematik Laboratuvarı (F-104)

 

Tez Yazarı: Hidayet KARAEVLİ 

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Semra MİRİCİ

Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi 

Tezin Konusu: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENlerinin ÇEVRE ETİĞİ FARKINDALIKLARI VE ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Tarih: 29.08.2019

Saat: 13:00

YerGazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, bosna binası 402 nolu oda

 

Tez Yazarı: Betül KAVUT

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cemal KURNAZ

Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 

Tezin KonusuMUSTAFA KUTLU’NUN ESERLERİNDE EĞİTİM

Tarih: 29.08.2019

Saat: 12:00

Yer:  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 1 Salonu 

 

Tez Yazarı: Nesli Çiğdem SARAL 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cem BALÇIKANLI

Bilim Dalı: İngiliz Dili Eğitimi 

Tezin Konusu:Exploring Curriculum Literacy Level of English Language Teachers in Turkey

Tarih: 29.08.2019

Saat: 13:00

Yer:Gazi Eğitim Bilimleri Fakültesi C Blok - Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Vildan GEDİK 

Tez Danışmanı: Doç.Dr.Gülgün BANGİR ALPAN

Bilim Dalı: Resim Eğitimi 

Tezin Konusu:Üniversite Mezunlarının Resim Sanatına İlgileri ve Resim Eğitimine Yönelik Görüşleri: Kırıkkale İli Örneği

Tarih: 29.08.2019

Saat: 13:30

Yer:Bosna binası,Doç.Dr.Gülgün BANGİR ALPAN'ın odası

 

 

Tez Yazarı: Refika Gülmay DAŞDEMİR

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ümit DENİZ

Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi 

Tezin Konusu:Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Öğretmen Algıları ile Öğretmen Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Tarih: 29.08.2019

Saat: 13:00

YerGazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Kat:4, No:406

 

Tez Yazarı: Dilek DURGUTLUOĞLU

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Neslihan AVCI

Program Türü: Yüksek Lisans

Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Tezin Konusu:  Okul Öncesi Sınıflarındaki Özel Gereksinimli Çocuklar ve Akranlarının Arkadaşlık İlişkileri ve Öğretmen Destek Stratejileri

Tarih: 29.08.2019

Saat:12.00

Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 442 Nolu oda

 

 

Tez Yazarı: Nida Ülkü ÇETİN 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ 

Bilim Dalı: Türkçe Eğitimi 

Tezin KonusuTürkçe Eğitimi ve Öğretiminde Sınırlılıklar 

Tarih: 29.08.2019

Saat: 10:00

YerGazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 2 Nolu Seminer Salonu 

 

Tez Yazarı: Aygün ALTUN 

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Sönmez GİRGİN 

Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi 

Tezin Konusu: Oyun temelli öğrenmenin altıncı sınıf öğrencilerinin fen akademik başarıları ve bilgi kalıcılığı üzerine etkisinin araştırılması 

Tarih: 29.08.2019

Saat: 14:00

YerGazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası Fen Lab. 7 

 

Tez Yazarı: Anıl GÖKTAŞ

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Semra MİRİCİ

Bilim Dalı: Biyoloji Eğitimi 

Tezin Konusu: Fetemm Uygulamalarının Biyoloji Öğretmen Adaylarının Fetemm Farkındalıklarına ve Görüşlerine Etkisi 

Tarih: 29.08.2019

Saat: 10:30

YerGazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası Biyoloji Seminer Salonu

 

Tez Yazarı: SAEFADEEN MAHMOOD ALİ

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Bülent AKBABA 

Bilim Dalı: Sosyal Bilgiler Eğitimi 

Tezin KonusuSOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YARATICI DRAMANIN KULLANILMASI ÖĞRENCİLERDE İLETİŞİM BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA ETKİSİ

 Tarih: 29.08.2019

Saat: 14:30

Yer

 

Tez Yazarı: Sümeyye OKUMUŞ

Tez Danışmanı:Doç. Dr. Saide ÖZBEY

Bilim Dalı:Temel Eğitim Bilim Dalı

Tezin Konusu: Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 48-72 Aylık Çocukların Ahlaki Değer Yargıları ile Yaşam Kalitesi ve Ebeveynlerinin Ahlaki Değer Yargıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 29/08/2019

Saat: 15.00

Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer 1

 

Tez Yazarı: Hilal GÜZEL

Tez Danışmanı:  Dr. Öğr. Üyesi Aysel TÜFEKCİ AKCAN 

Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi 

Tezin KonusuOkul Öncesi Kuruma Giden 3-6 Yaş Çocuğa Sahip Babaların Ebeveynlik Rolü Algıları ile Baba-çocuk İlişkilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

 Tarih: 28.08.2019

Saat: 13:30

Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 3 nolu seminer odası 

 

Tez Yazarı: Büşra ÖNER 

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Hamiye DURAN 

Bilim Dalı: Türkçe Eğitimi 

Tezin KonusuElâzığ masallarından seçilmiş on beş masalın yeniden yazımı ve değerler eğitimi açısından incelenmesi

 Tarih: 28.08.2019

Saat: 13:00

Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Seminer Salonu 1 

 

Tez Yazarı: Merve KILIÇ 

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Kadriye Dilek BACANAK 

Bilim Dalı: İngilizce Öğretmenliği 

Tezin KonusuPeer Feedback vs. Teacher Feedback: A comparative case study on improving discourse markers in learners' writing skills

 Tarih: 28.08.2019

Saat: 15:30

Yer: Gazi Eğitim Fakültesi C Blok  Toplantı Salonu 

 

Tez Yazarı: Hilal GÜZEL

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Aysel TÜFEKCİ AKCAN
 
Yüksek Lisans 
Temel Eğitim Anabilim Dalı/ Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı
 
Tezin Konusu: Okul Öncesi Kuruma Giden 3-6 Yaş Çocuğa Sahip Babaların Ebeveynlik Rolü Algıları ile Baba-çocuk İlişkilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Tarih: 28.08.2019
Saat: 13.30
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1, 2 veya 3 nolu seminer odası

 

Tez Yazarı: Ayşe BİBER 

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Zehni KOÇ 

Bilim Dalı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Tezin KonusuEmpati Yönelimli Siber Zorbalık Psiko-Eğitim Programının Lise 9. ve 10. Sınıf Öğrencilerinin Siber Zorbalık Düzeylerine Etkisi (Konya Cihanbeyli Güven Belgin Anadolu Lisesi Örneği)

 Tarih: 28.08.2019

Saat: 10:00

YerGazi Eğitim Dekanlık Toplantı Salonu 2 

 

Tez Yazarı: Büşra AKTAŞ  

Tez Danışmanı: DOÇ. DR. ÖMER SAYLAR

Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi

Tezin KonusuFEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNDE CANLILAR VE YAŞAM ÖĞRENME ALANINDA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞSEL HAZIR OLUŞ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

 Tarih: 28.08.2019

Saat: 09:30

Yer: Gazi Eğitim Hersek Binası 3 Nolu Salon 

 

 

Tez Yazarı: Yasemin YILDIZ 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abide GÜNGÖR AYTAR

Program Türü: Yüksek Lisans

Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Tezin Konusu: 5-6 Yaş Çocukların Mizaç Özellikleri İle Bilişsel Tempoları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 Tarih: 28.08.2019

Saat: 14:00

Yer: İlgili Öğretim Üyesi Odası 

 

Tez Yazarı: Ebru Nur TEKEL 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ömer SAYLAR 

Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi 

Tezin KonusuÇEVRE SORUNLARINDAN HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖĞRETİLMESİNDE ARGÜMANTASYON TABANLI FEN ÖĞRETİMİNİN ETKİSİ 

Tarih: 28.08.2019

Saat: 12:30

YerGazi Eğitim Hersek Binası 3 Nolu Salon 

 

Tez Yazarı: Elif YAVUZ 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ömer SAYLAR 

Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi 

Tezin KonusuOrtaokul öğrencilerinin çevresel tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi

Tarih: 28.08.2019

Saat: 11:00

YerGazi Eğitim Hersek Binası 3 Nolu Salon 

 

Tez Yazarı: Demet BALTA 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bahri ATA 

Bilim Dalı: Tarih Eğitimi 

Tezin Konusu:Lise Öğrencilerinin Tarih Nedir Aporizmalarına Katılma Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi 

Tarih: 28.08.2019

Saat: 15:00

YerGazi Eğitim Fakültesi Dekanlık 102 Nolu Sınıf 

 

 

Tez Yazarı: Büşra Gül KALEM 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gülhan GÜVEN 

Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi

Tezin Konusu:Okul Öncesi Dönem Çocuklarının En Çok İzledikleri Çizgi Filmlerdeki Toplumsal Cinsiyet Olgususunun İncelenmesi (Gaziantep İli Örneği) 

Tarih: 28.08.2019

Saat: 14:00

YerGazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 3 Nolu Seminer Salonu

 

Tez Yazarı: Hasan Uğur SERDAROĞLU 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hatice BEKİR 

Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi

Tezin Konusu:Okul Öncesi Eğitim Ortamlarının Kalitesi ile Çocukların Dil Gelişim Düzeylerinin İncelenmesi

Tarih: 28.08.2019

Saat: 12:00

YerGazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 2 Nolu Seminer Salonu

 

Tez Yazarı: Tuğçe KURT 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hatice BEKİR

Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi

Tezin Konusu:  Anasınıfına Devam Eden Çocukların Trafik Farkındalığının İncelenmesi

Tarih: 28.08.2019

Saat: 10.00

Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 2 No'lu Seminer Salonu

 

Tez Yazarı: Ayşe YİĞİT

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe UYAR

Bilim Dalı: Matematik Eğitimi

Tezin Konusu:  MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL DÜŞÜNME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ

Tarih: 28.08.2019

Saat: 10.30

Yer: Gazi Üniversitesi F Blok Matematik Laboratuvarı (F-104)

 

Tez Yazarı: Esra ŞIVKIN 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK

Bölümü: Çocuk Gelişimi 

Konu: Alt Ve Üst Sosyo Ekonomik Düzeydeki 60-72 Ay Arası Çocukların Sosyal Gelişimleri ile Anne Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 28.08.2019

Saat: 10.00

Yer:  Bosna Binası 4. Kat 403 Numaralı Oda

 

Tez Yazarı: Hülya SAYICI 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK

Bölümü: Çocuk Gelişimi 

Konu: İlkokul 3. ve 4. Sınıfa Devam Eden Çocukların Anne Tutumları ile Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Arasındaki İlişki

Tarih: 28.08.2019

Saat: 11.30

Yer:  Bosna Binası 4. Kat 403 Numaralı Oda

 

Tez Yazarı: Tuğçem EROĞLU 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe UYAR 

Bilim Dalı: Matematik Eğitimi

Tezin Konusu: GÜNCELLENEN ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ANALİZİ VE PROGRAMA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Tarih: 28.08.2019

Saat: 09.30

Yer: GAZİ ÜNİVERSİTESİ F BLOK MATEMATİK LABORATUVARI (F-104)

 

Tez Yazarı: Döndü Gamze AKTAŞ 

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Selami ERCAN 

Bilim Dalı: Matematik Eğitimi

Tezin Konusu:  ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN KESİR VE RASYONEL SAYI KAVRAMLARI ALGILARI

Tarih: 28.08.2019

Saat: 15.00

Yer: Gazi Eğitim Fakültesi F Blok Matematik Lab. 

 

Tez Yazarı: Yağmur KOYUNCU 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Havva YAMAK 

Bilim Dalı: Fen Bilimleri Eğitimi

Tezin Konusu:  Fen Bilimleri Dersinde Model Kullanımının 6. Sınıf Öğencilerinin Akademik Başarılarına ve Fene Karşı Tutumlarına Etkisi

Tarih: 28.08.2019

Saat: 10.00

Yer: Dekanlık 1 Nolu Toplantı Salonu

 

Tez yazarı: Gülbin AKTUY

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Basri ATASOY
Program Türü: Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı: Kimya Eğitimi
Tezin Konusu: Farklı Lise Türlerindeki Öğrencilerin Sosyoekonomik Durumları, Öğrenme Stratejileri Ve Başarı-Başarısızlık Yüklemeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Çankırı İli Örneği
Tarih: 28.08.2019
Saat: 10.30
Yer: Gazi Üniversitesi Hersek Binası Kimya Laboratuvarı 2
 

 

Tez Yazarı: Münevver ÇETİNDERE 

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Mehmet AKPINAR 

Bilim Dalı: Müzik Eğitimi 

Tezin Konusu:Güzel Sanatlar Liselerindeki Piyano Eğitim Sürecine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri (İç Anadolu Bölgesi Örneği)

Tarih: 28.08.2019

Saat: 14:00

Yer: Müzek Eğitimi A.B.D. Seminer Salonu 

 

Tez Yazarı: Özgür ÇETİNDERE 

Tez Danışmanı: Prof. Ülkü ÖZGÜR 

Bilim Dalı: Müzik Eğitimi 

Tezin Konusu:Klasik Gitar Tekniklerinin Çalgı Eğitiminde Verimli Kullanımı

Tarih: 28.08.2019

Saat: 13:00

Yer: Müzek Eğitimi A.B.D. Seminer Salonu 

 

Tez Yazarı: Nazmiye GÜNAL

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Mümin TUFAN

Program Türü : Yüksek Lisans

Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Temel Eğitim Bilim Dalı

Tezin Konusu: Okul Öncesi Dönem Çocukların Oynama Eğilimi ile Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 28.08.2019

Saat: 14.00

Yer: İlgili Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Fatma Cahide ÖZÇELİK

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mustafa KALE

Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi

Tezin Konusu: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Ağları Kullanım Amaçları ile Sanal Zorba/Kurban Olma Durumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Tarih: 28.08.2019

Saat: 14:30

Yer: Hersek Binası Salon 3”

 

Tez Yazarı: Tuğçe ŞİMŞEK

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Basri ATASOY

Program Türü: Yüksek Lisans

Ana Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Bilim Dalı: Kimya Eğitimi

Tezin Konusu:  Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumları ile Öğrenme Stratejileri, Başarı/Başarısızlık Yüklemeleri, Epistemolojik İnançları ve Öğrenme Yaklaşımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 28.08.2019

Saat: 11.30 

Yer: Gazi Üniversitesi Hersek Binası Kimya Laboratuvarı 2

 

Tez Yazarı: Anmar AL KHALİFA

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Celal Turgut KOÇ

Bilim Dalı: Arap Dili Eğitimi 

Tezin KonusuÇağdaş Arap Medya Dilinde Sık Kullanılan Kelimeler

Tarih: 27.08.2019

Saat: 13:00

YerGazi Üniversitesi, C Blok, Tez Savunma Odası

 

Tez Yazarı: Hande CANATAN 

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Çağatay AKENGİN 

Bilim Dalı: Resim-İş Eğitimi 

Tezin KonusuÇizgi Filmlerin Görsel Sanatlar Dersi Alan Öğrenci Çalışmalarına Etkileri

Tarih: 27.08.2019

Saat: 12:00

Yer: İlgili Öğretim Üyesi Odası 

 

Tez Yazarı: Derya ALTAY 

Tez Danışmanı:  Doç. Dr. M. Arif ÖZERBAŞ

Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi 

Tezin Konusuİlkokul Öğrencilerinin Problemi Cep Telefonu Kullanımlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Tarih: 27.08.2019

Saat: 16:00

Yer:  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 

 

Tez Yazarı: Elvida KANTAR 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Başak UYSAL 

Bilim Dalı: Türkçe Eğitimi 

Tezin Konusu: Edebî Metinlerle Oluşturulan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Akran Zorbalığına Etkisi 

Tarih: 28.08.2019

Saat: 16:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Hersek Binası, 3 Numaralı Salon

 

 

Tez Yazarı: Hande CANATAN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Çağatay AKENGİN 

Anabilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi

Bilim Dalı: Resim-İş Eğitimi 

Tezin Konusu: Çİzgi Filimlerin Görsel Sanatlar Dersi Alan Öğrenci Çalışmalarına Etkileri 

Tarih: 27.08.2019

Saat: 12:00

Yer:  Gazi Eğitim Fakültesi İlgili Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Talat ERTİREL 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hüseyin AKKUŞ 

Bilim Dalı: Kimya Eğitimi 

Tezin Konusu9. ve 10. Sınıf  Kimya Ders Kitaplarında Kullanılan Analojilerin İncelenmesi

Tarih: 27.08.2019

Saat: 11:30

Yer:  Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Kimya Laboratuvarı 2 

 

Tez Yazarı: Merve ERTUŞ

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Çağatay AKENGİN 

Anabilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi

Bilim Dalı: Resim-İş Eğitimi 

Tezin Konusu: Bigisayar Destekli Sanat Eletirisi Dersinin Akademik Başarıya Etkisi 

Tarih: 27.08.2019

Saat: 11:00

Yer:  Gazi Eğitim Fakültesi İlgili Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Aslıhan BAYRAM

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Çağatay AKENGİN 

Anabilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi

Bilim Dalı: Resim-İş Eğitimi 

Tezin Konusu: "GÜZEL SANATLAR LİSELERİ ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE DERSLERİNDE AKTİF ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİ"

Tarih: 27.08.2019

Saat: 10:00

Yer:  Gazi Eğitim Fakültesi İlgili Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı: Ayşe ÇETİNKAYA 

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Mediha GÜLER 

Bölümü: Dekoratif Ürünler Eğitimi 

Konu: Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Bölgesi Belediye Meslek Edindirme Kursları

(BELMEK) El Sanatları Teknolojisi Takı Tasarımı Programının İncelenmesi

Tarih: 27.08.2019

Saat: 14.30

Yer:  Eğitim Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu

 

Tez yazarı: Aydan FİNCAN 

Tez danışmanı: Doç. Dr. Başak UYSAL 

Bilim dalı: Türkçe Eğitimi 

Tezin Konusu: İdam Mahkûmlarının Son Sözleri Üzerine Duygu Durum Temelli Bir İnceleme

Tarih: 27.08.2019 

Saat: 15:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Hersek Binası, 3 Numaralı Salon

 

Tez yazarı: Ahmet AYGEN 

Tez danışmanı: Doç. Dr. Hüseyin AKKUŞ 

Bilim dalı: Kimya Eğitimi 

Tezin Konusu: Kimya Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Atom Modelleri ile İlgili Kavramsal Anlamaları ve Bu Modelleri Açıklamada Kullandıkları Analojiler

Tarih: 27.08.2019 

Saat: 10:30

Yer: Gazi Üniversitesi  Hersek Binası Kimya Lab. 

 

 

Tez yazarı: Naim KARADAŞ

Tez danışmanı: Prof. Dr. Emel KOÇ

Bilim dalı: Felsefe Grubu Eğitimi Bilim Dalı

Tezin Konusu: Arthur Schopenhauer Felsefesinde Istıraptan Özgürlüğe

Tarih: 27.08.2019 (27 ağustos salı)

Saat: 14:00

Yer: Gazi Üniversitesi İlgili Öğretim Üyesi Odası (Bosna Binası 615 numaralı oda)

 

Tez Yazarı: Cemre Aybüke AKYÜZ 

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Ömer SAYLAR 

Ana Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi

Tez Konusu: Fen bilgisi ve Biyoloji Öğretmen Adaylarının Ekolojik Ayak İzi Farkındalıklarının Belirlenmesi

Yer: Hersek Binası toplantı salonu 3

Tarih: 27.08.2019

Saat: 11:00

 

Tez Yazarı: Esra BEK GÜMÜŞ 

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Ömer SAYLAR 

Ana Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi

Tez Konusu: Ortaokul Öğrencilerinin STEM Eğitimine Yönelik İlgi ve Görüşlerinin Belirlenmesi

Yer: Hersek Binası toplantı salonu 3

Tarih: 27.08.2019

Saat: 09:30

 

Tez Yazarı: Emel Soysal

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Yıldırım

Ana Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi

Tez Konusu: Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik İlgi, Tutum ve Motivasyonlarına Etkisi

Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonu 2, Hersek Binası

Tarih: 27.08.2019

Saat: 14:00

 
Tez yazarı: Ayşe Nur Sakin 
Tez Danışmanı : Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Yıldırım
Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi 
Tezin Konusu: Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Yeterlik İnanç Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Şanlıurfa Örneği
Tarih: 27.08.2019
Saat: 9:00
Yer: Hersek Binası Toplantı Salonu 2 

 

Tez Yazarı: Havva ZÜLAL YILMAZ 

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Mine AKTAŞ 

Bilim Dalı: İlköğretim Matematik Eğitimi 

Tezin Konusu: Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Çokgenler ve Dörtgenler Konusundaki Kavram Yanılgılarının Geogebra ile Bilişsel Çelişki Oluşturarak Giderilme Sürecinin incelenmesi 

Tarih: 27.08.2019

Saat: 14:30

YerGazi Üniversitesi, Bosna Binası 1 Nolu Salon 

 

Tez Yazarı: Necla ÇAKMAK

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Celal Turgut KOÇ

Bilim Dalı: Arapça Eğitimi 

Tezin Konusu: Türkçede ve Arapçada Sıfat-fiiller Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Tarih: 27.08.2019

Saat: 11:00

YerGazi Üniversitesi, C Blok, Tez Savunma Odası

 

Tez Yazarı: Emine YAVUZ

 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İbrahim Ethem POLAT

 

Bilim Dalı: Arap Dili Eğitimi Bilim Dalı

 

Tezin Konusu: Arapça Öğretiminde Şarkıların Kullanılması

 

Tarih: 27.08.2019

 

Saat: 09:00

 

Yer: C Blok Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Esra EROĞLU 

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim YILDIRIM 

Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi

Tezin Konusu Argümantasyon Tabanlı Öğrenme Yönteminin Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum, Davranış ve Başarıya Etkisi

Tarih: 27.08.2019

Saat: 16:00

Yer:Gazi Eğitim Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Kübra DEMETGÜL 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İskender Hakkı SARIGÖZ 

Bilim Dalı: İngilizce Eğitimi

Tezin Konusu A CONSTRUCTIVIST APPROACH TO MULTIDIMENSIONAL ELICITATION : AN ATTAINMENT BASED PERSPECTIVE THROUGH COMMUNICATIVE CONCEPT CHECKING

Tarih: 27.08.2019

Saat: 10:00

Yer:Gazi Eğitim Bilimleri Fakültesi C Blok - Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Bilge ESKİ 

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Kemalettin DENİZ 

Bilim Dalı: Drama Eğitimi 

Tezin Konusu: Türkiye'de Dramayla Dil Eğitimi Alanında Yapılan Lisanüstü Araştırmaların EğilimleriTarih: 27.08.2019

Saat: 13:00

YerGazi Üniversitesi, Hersek Binası 3 Nolu Salonu 

 

Tez Yazarı: Ahmet ÇELİK 

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim YILDIRIM

Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi

Tezin KonusuBilim Şenliklerinin Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi, Motivasyon, Fen Bilimleri Dersi Ve    Bilime Yönelik Tutumlarına Etkisi

Tarih: 27.08.2019

Saat: 11:00

Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonu 2

 

Tez Yazarı:  Aylin NASIROĞLU

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Ömer SAYLAR 

Ana Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı: Biyoloji Eğitimi

Tez Konusu: Popüler Çevre Konularının Öğrenilmesinde Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenmenin Etkisi: Ekolojik Ayak İzi 

Yer: Hersek Binası toplantı salonu 3

Tarih: 27.08.2019

Saat: 12:00

 

Tez Yazarı: Hatice GENCER 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Belgin AKSOY 

Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Tezin Konusu: Okul Öncesine Devam Eden Çocukların Erken Okuryazarlık Becerileri İle Benlik Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Tarih: 27.08.2019

Saat: 10:00

Yer: İlgili Öğretim Üyesi Odası 

 

Tez Yazarı: Özge Özdemir Yıldız
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Sevgi Atlıhan
Bilim Dalı: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu: Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi ve Problem Kurma Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi
Tarih: 27.08.2019
Saat: 11:00
Yer: Gazi Üniversitesi F-Blok Matematik Laboratuvarı (F-104)

 

Tez Yazarı: Gülcan Şenol
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Sevgi Atlıhan
Bilim Dalı: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu: Orta Öğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Türev Kavramına İlişkin Ön Bilgilerinin Lisans Eğitimine Etkisinin İncelenmesi
Tarih: 27.08.2019
Saat: 10:00
Yer: Gazi Üniversitesi F-Blok Matematik Laboratuvarı (F-104)
 
 
Tez Yazarı: Nesibe Kızılsekili
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Sevgi Atlıhan
Bilim Dalı: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu: Orta Öğretim Matematik ve Geometri Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Analizi
Tarih: 27.08.2019
Saat: 14:00
Yer: Gazi Üniversitesi F-Blok Matematik Laboratuvarı (F-104)
 
 
Tez Yazarı : Hande ERTİK
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Ömer SAYLAR
Bilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı - Fen Bilgisi Eğitimi  
Tarih : 27.08.2019
Saat : 14.00
Konu : Ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin çevre kirliliği ile ilgili kavram yanılgılarının kavram karikatürleri ile analizi 
Yer : Hersek - Toplantı salonu 3
 
Tez Yazarı: Özlem İnci Parlak
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Sevgi Atlıhan
Bilim Dalı: Matematik Eğitimi
Tezin Konusu: 9. Sınıf Öğrencilerinin Üçgenlerde Temel Kavramlara İlişkin Kavram Yanılgılarının İncelenmesi
Tarih: 27.08.2019
Saat: 15:00
Yer: Gazi Üniversitesi F-Blok Matematik Laboratuvarı (F-104)
 

Tez Yazarı: Hatice Yeşilyurt 

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Ayten Koç AYDIN 

Bilim Dalı: Felsefe Eğitimi

Tezin Konusu: Dede Korkut Hikayeleri’nin Özgecilik Kavramı Açısından Değerlendirilmesi

Tarih: 26.08.2019

Saat: 14.00

Yer: İlgili Öğretim Üyesi Odası 

 

Tez Yazarı: Bütel ŞIHLAROĞLU YILDIRIM 

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Fahri TEMİZYÜREK 

Bölümü: Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi 

KonuHüseyin Nihal Atsız’ın “Bozkurt’lar” Adlı Romanındaki Değerlerin Türkçe Eğitimi Açısından İncelenmesi

Tarih: 26.08.2019

Saat: 12.30

YerGazi Üniversitesi Bosna Hersek Binası 6.kat Seminer Odası

 

Tez Yazarı: Tolga ÖZER 

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Barış KARAELMA 

Bölümü: Müzik Eğitimi 

Konu: Ortaokul Müzik Derslerinde Ud Çalgısının Kullanımına Yönelik Yaklaşımlar ve Etkinlik Düzeyleri

Tarih: 26.08.2019

Saat: 14.00

YerMüzik Eğitimi Bölümü Seminer Odası 

 

Tez Yazarı: Ece TEKE

Tez Danışmanı: Gamze Elif TANINMIŞ

Bölümü: Müzik Eğitimi 

Konu: 1998-2018 Yılları Arasında  Uygulanan Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarındaki Müziksel İşitme Okuma ve Yazma Derslerinin İçerik Bakımından Karşılaştırılması

Tarih: 26.08.2019

Saat: 13.30

YerMüzik Eğitimi Bölümü Seminer Odası 

 

Tez Yazarı: Merve Nur YILDIZ 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fulya TEMEL 

Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi

Tezin Konusu: MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda Yer Alan Güne Başlama Zamanı ve Günü Değerlendirme Zamanı’nın Etkin Uygulanmasına İlişkin Akademisyen, Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi

Tarih: 26.08.2019

Saat: 10.00

Yer: İlgili Öğretim Üyesi Odası 

 

Tez Yazarı: Kübra KARATAŞ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Devrim ÇAKMAK

Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Tezin Konusu: Ondalık Gösterimler Konusunun Ortaokul 5.Sınıf Öğrencilerinde Gerçekçi Matematik Eğitimiyle Öğretiminin Başarıya Etkisi

Tarih: 26.08.2019

Saat: 9.00

Yer: Dekanlık 2 Nolu Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Songül ZORBAY VAROL 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Neslihan AVCI

Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Tezin Konusu:  Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çocuğun Katılım Hakkını Kullanmasını Etkileyen Etkenlerin İncelenmesi 

Tarih: 26.08.2019

Saat:13:30

Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 442 Nolu oda

 

Tez Yazarı: Merve UYSAL

Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Handan DEMİRCİOĞLU

Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Tezin Konusu: 6.Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Gösterimler Konusundaki Kavrayışlarının ve Bu Kavrayışlara Üstbilişsel Eğitimin Etkisinin İncelenmesi

Tarih: 26.08.2019

Saat:15.00

Yer: Dekanlık 2  Nolu Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Safiye PİŞKİN 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Neslihan AVCI

Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Tezin Konusu:  Okul Öncesi Çocukları İçin İlkokula Hazır Oluş Ölçeğinin (OÇİHO) Geliştirilmesi

Tarih: 26.08.2019

Saat:10:30

Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 442 Nolu oda

 

Tez Yazarı: Elif Ankay

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Devrim ÇAKMAK

Bilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Tezin Konusu:  Matematik Öğretiminde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Başarısına, Tutumuna ve Bilgilerinin Kalıcılığına Etkisi

Tarih: 26.08.2019

Saat:10:30

Yer: Dekanlık 2 Nolu Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Metehan MERCAN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mine AKTAŞ

Bilim Dalı: İlköğretim Matematik

Tez Konusu: 6. Sınıf Matematik Dersine Ait “Tam Sayılar Ve Cebirsel İfadeler” Konularının Scratch Destekli Öğretiminin Akademik Başarı, Motivasyon Ve Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi

Tez Savunma Tarihi: 26 Ağustos 2019

Tez Savunma Saati: 14.30

Tez Savunma Yeri: Bosna binası 1 Nolu Seminer Odası

 

Tez Yazarı: Esin KELİSMAİL 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Devrim ÇAKMAK 

Bilim Dalı: Matematik Eğitimi

Tezin KonusuEğitim Bilişim Ağı (EBA) Destekli Öğretimin 6. Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel İfadeler Alt Öğrenme Alanında Matematik Başarılarına Ve Tutumlarına Etkisi

Tarih: 26.08.2019

Saat: 13:30

Yer: Dekanlık Toplantı Salonu 2 

 

Ad-Soyad: Sevim AKTAŞ

Danışman: Doç. Dr. Mine AKTAŞ  

Program Türü: Yüksek Lisans

Anabilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Bilim Dalı: Matematik Eğitimi

Tez konusu: Model Oluşturma Etkinlikleri ile Ondalık Gösterim Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Matematiğe Karşı Tutumlarına Etkisi

Tarih: 26.08.2019

Saat: 16:30

Yer:  Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 Nolu Seminer Salonu

 

Tez Yazarı: Hüseyin Atakan GÜÇOĞLU

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Seyfi SAVAŞ

Bilim Dalı: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Tezin Konusu: Spor Bilimleri Fakültesinde Üç Farklı Yöntem İle İşlenen Basketbol Derslerinin Öğrencilerin Bilişsel Duyuşsalve Psikomotor Gelişim Düzeylerine Etkisi

Tarih: 26.08.2019

Saat: 13:30

Yer:  Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

 

Tez Yazarı: Sıddıka KÖK 

Tez Danışmanı: Doç Dr.Mine AKTAŞ 

Bilim Dalı: Matematik Eğitimi 

Tezin Konusu: DÜŞÜK BAŞARILI ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE BAŞARISIZLIK NEDENLERİ (EYÜP İLÇESİ ÖRNEĞİ)

Tarih: 26.08.2019

Saat: 13:00

Yer: Bosna Binası- 1 Nolu Seminer Salonu 

 

Tez Yazarı: Ebru ÖZÇELİK 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bekir BULUÇ 

Bilim Dalı: Sınıf Eğitimi

Tezin Konusu: Temel Eğitimde Drama Yöntemi İle Sorumluluk Değerinin Öğretimi 

Tarih: 26.08.2019

Saat: 10:00

YerGazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Seminer Odası 2   

 

Tez Yazarı: Sibel MADEN 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Belgin AKSOY 

Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Tezin Konusu: 5-6 Yaşında Çocuğu olan Ebeveyinlerin Geleneksel Anne ve Baba Rolleri ile Ebeveyinliğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 

Tarih: 26.08.2019

Saat: 10:00

Yer: Dekanlık Toplantı Salonu 2

 

Yazar Adı Soyadı: Serkan DEMİR

Danışman Adı Soyadı: Doç. Dr. Mustafa KALE
 
Bölüm: Sınıf Eğitimi ABD
 
Tezin Konusu:İlkokullarda Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitiminde Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi
 
Savunma Tarihi: 26.08.2019
 
Saat: 15.00
 Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Dekanlık Toplantı Salonu 3 

 

Tez Yazarı: Kübra Saniye KIZILCI 

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Önder ŞENSOY 

Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi

Tezin KonusuTeknolojik Uygulamalara Dayalı Fen Bilimleri Öğretiminin Ortaokul Öğrencileri Üzerine Etkisinin Araştırılması

Tarih: 23.08.2019

Saat: 11:00

Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2 

 

Tez Yazarı: Cihan SERT 

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Çığıl AYKUT

Bilim Dalı: Zihin Engellerin Eğitimi 

Tezin Konusu OKUMA GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN OKUMA AKICILIĞININ ARTTIRILMASINDA MODEL OKUMA, TEKRARLI OKUMA, HATA DÜZELTMESİ VE KENDİNİ İZLEME STRATEJİSİ SAĞALTIM PAKETİNİN ETKİSİ 

Tarih: 23.08.2019

Saat: 10:30

YerGazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası Z-13 nolu oda

 

 

Tez Yazarı: Recep GÜR 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Banu ALTUNAY ARSLANTEKİN

Bilim Dalı: Özel Eğitimi

Tezin KonusuGörme Engelli Öğrencilere Braille Okuma Ve Not Alma Cihazını Kullanma Becerisinin Kazandırılmasında Eşzamanlı İpucu Yöntemiyle Yapılan Öğretimin Etkililiği

Tarih: 23.08.2019

Saat: 10:00

Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 3

 

Tez Yazarı: Gülsüm Aydın

Tez Danışmanı: Pr.Dr. Türker Eroğlu 

Bilim Dalı: Drama ve Eğitimi

Tezin Konusu‘‘Drama Yoluyla Okul Öncesi Dönemde İngilizce Dil Eğitimi’’

Tarih: 23.08.2019

Saat : 09:30

 

Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Seminer salonu.

 

Tez Yazarı: Galip Şeref GÜRKAN 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sıdıka BULDUK

Bilim Dalı: Aile Ekonomisi ve Beslenme 

Tezin Konusu: Denizli İli Kale İlçesi Ortaokul Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi 

Tarih: 23.08.2019

Saat: 13:00

Yer:  Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi B Blok Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Yasin ARSLAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sıdıka BULDUK

Bilim Dalı: Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi

Tezin Konusu: Adölesanların Yeme Tutum ve Davranışları ile Beden Algısı Üzerine Bir Araştırma

Tarih: 23.08.2019

Saat: 11:00

Yer: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, B Blok Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Cansu BOZAN DENİZ 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Zeynep KURTULMUŞ 

Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Tezin Konusu:Okul Öncesi Dönem Üstün Yetenekli Çocuklar ile Normal Gelişim Gösteren Çocukların Sosyal Beceri Düzeyleri ve Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 23.08.2019

Saat: 10:00

YerBosna Binası 6.kat 2 nolu Seminer salonu

 

Tez Yazarı: Hamza ALTINTAŞ
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Türker EROĞLU
Bölümü: Müzik Öğretmenliği 
Konu: Bir Yaygın Eğitim Aracı Olarak Türkü
Tarih: 23.08.2019
Saat: 10.30
Yer Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Seminer Salonu

 

Tez Yazarı: Şahika Nur SOYDAN
Tez Danışmanı: Prof.Dr.Cengiz ÇINAR

Bölümü: İlöğretim Matematik 
Tezin Konusu: Tam Sayılar Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımının 7.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısı ve Derse Karşı Tutumu Üzerine Etkisinin Araştırılması
Tez Savunma Tarihi: 23.08.2019
Yer: F Blok 204
Saat: 11:00

 

Tez Yazarı: Alev Şeyda UZUN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Leylâ KARAHAN
Program Türü : Doktora
Anabilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Tez Konusu: Ahmet Cevat Emre'nin Türk Dili ve Türk Dili Eğitimi ile İlgili Görüşleri
Tarih: 23.08.2019
Saat: 10:00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1 No'lu Seminer Odası 

 

Tez Yazarı: Gökhan SEVİNÇ

Tez Danışmanı: Öğretim Üyesi Dr. Pınar YAPRAK KEMALOĞLU

Bilim Dalı: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Tezin Konusu: Türkiye'de Organize Sporlardaki Çocukluk Deneyimleri. 

Tarih: 23.08.2019

Saat: 14:00

Yer:Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 1. kat toplantı salonu

 

Tez Yazarı: Hatice KIRÇİÇEK

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Demet ÇETİN

Bilim Dalı: Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı

Konu: Biyoloji Laboratuvarı Dersinde Kullanılan Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik ve Tutumlarına Etkisinin, Yaklaşıma İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Tarih: 23.08.2019

Saat: 11.00

Yer:  Hersek binası 258 Nolu Oda

 

Tez Yazarı:Ali Rıza TANGAL 

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Zihni KOÇ

Bilim Dalı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Tezin KonusuRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Öğrencilerinin Kişilik Tipleri ile Bölüm Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 23.08.2019

Saat: 14:30

Yer: Dekanlık Toplantı Salonu 

 

Tez Yazarı: Sıla ATAŞ 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Banu ALTUNAY ARSLANTEKİN

Bilim Dalı: Özel Eğitimi

Tezin KonusuGörme Engelli Kaynaştırma Öğrencilerine Akran Aracılığıyla Sunulan Bağımsız Hareket Becerilerinden Rehberle Yürüme Becerisinin Eşzamanlı İpucu Yöntemiyle Öğretiminin Etkililiği

Tarih: 23.08.2019

Saat: 12:00

YerGazi Eğitim Fakültesi Hersek 3 numaralı salon

 

Tez Yazarı:Burçin TURAN 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cengiz ÇINAR 

Bilim Dalı: Matematik Eğitimi

Tezin KonusuYeni 6. Sınıf matematik ders kitabının içerik, alıştırma ve değerlendirme çalışmalarının yeterliliği, görsel tasarım açısından öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi

Tarih: 23.08.2019

Saat: 14:00

YerGazi Eğitim Fakültesi F blok 204 nolu derslik

 

Tez Yazarı:Cansu TOK 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK

Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Tezin KonusuErgenlerin Ebeveyn Bağlanma Stilleri ile Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 23.08.2019

Saat: 11:00

Yer: Gazi Üniversitesi ilgili Öğretim Üyesi Odası

 

Adı-Soyadı: Hasan Talip CENGİZ

Danışman: Doç. Dr. Mehmet EFE

Program Türü: Yüksek Lisans

Anabilim Dalı: Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü

Bilim Dalı: Müzik Eğitimi Bilim Dalı

Tezin Konusu: Kreutzer’in Kırkiki Etüdü Üzerine Edisyon ve Teknik İnceleme

Savunma Tarihi, Yeri ve Saati: 22.08.2019

Müzik öğretmenliği bölümü seminer odası, Saat: 11:00

 

Tez Yazarı: Sezin YAVAŞ

Tez Danışmanı: Doç.Dr.Uygar KANLI
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bilim Dalı: Fizik Eğitimi
Tezin Konusu: Bilim Merkezlerindeki Sergileri Pedagojik Olarak Modelleyen Atölye Çalışmaları ve Planlamasının 9.Sınıf Öğrencilerinin Basit Makineler Konusunu Öğrenmedeki Etkisi
Tarih: 22.08.2019
Saat: 14:00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası Fizik Lab-4 

 

Tez Yazarı: Sultan Kılıç

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Yücel Çetin

Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi 

Tezin Konusu: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı (2017- 2018) Hakkındaki Görüşleri (Ankara İli Çankaya Örneği)

Tarih: 22.08.2019

Saat: 10.00

Yer:  Bosna binası 2 Nolu Seminer Odası

 

Tez Yazarı: Tuncay KOÇ 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Kadriye Dilek BACANAK 

Bilim Dalı: İngiliz Dili Eğitimi 

Tezin Konusu: A Micro-Analytic Investigation of Word Explanation Sequences in L2 Speaking Classroom Interaction

Tarih: 22.08.2019

Saat: 11:00

YerEğitim Fakültesi C Blok Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı:  Merve Sucu

Tez danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Özlem Bayrak Cömert

Bilim Dalı:Türkçe Eğitimi Bilim Dalı

Tez Konusu: Kitle İletişim Araçlarından Televizyonun Türkçe Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

Tez savunma tarihi: 22/08/2019

Saat: 8:30-10:00

Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı, toplantı salonu-3

 

Tez Yazarı: Melek ÖZTATAR 

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Kenan ÖNCÜ 

Bilim Dalı: Almanca Öğretmenliği 

Tezin Konusu: "Ilse ist weg" ve Kaçak Kız Romanlarında Birinci Çocuk Psikolojisi 

Tarih: 22.08.2019

Saat: 11.00

Yer:  C Blok Toplantı Salonu 

 

 

Tez Yazarı: Rabia Aslan

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Yücel Çetin

Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Tezin Konusu: 9. ve 10. Sınıf Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım Ders Kitaplarında Değer Öğretimi

Tarih: 22.08.2019

Saat: 11.00

Yer:  Bosna Binası 2 Nolu Seminer Odası

 

Tez Yazarı: Venhar KARAKÖSE

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Özlem BAYRAK CÖMERT
Yüksek Lisans Tezi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana bilim Dalı
Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Tezin  Konusu: 6. Sınıf Öğrencilerinin Hazırlıksız Konuşma Becerilerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma
Tez Savunma Tarihi: 22.08.2019
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonu -3

 

Öğrencinin Adı: Songül Mercan
Danışmanın Adı: Dr. Öğr.Üyesi Özlem Bayrak Cömert
Program Türü: Yüksek Lisans
Anabilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilim Dalı
Tezin konusu: Genişletilmiş Mikro Öğretim Tekniğinin Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Kullanımı ve Etkililiği
Tez Savunma Tarihi: 22 / 08 / 2019
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Saat: 13:00 / 14:30

 

Tez Sahibi: Kezban Boğa
Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Özlem Bayrak Cömert 
Yüksek Lisans 
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı 
Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 
Tez Konusu: Soru Sorarak Okuma Stratejisinin İki Dilli 7. Sınıf Öğrencilerinin Özet Çıkarma Becerisine Etkisi
Tarih: 22/08/2019 
Saat: 14.30-16.00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonu-3

 

Tez Yazarı : Demet Kılıç 

Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Kemal Köksal

Bölümü: Temel Eğitim- Sınıf Eğitimi

Tez Konusu: Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk Kitaplarının Dış Yapısına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Tarih: 22 Ağustos

Saat: 14.00

Yer: Gazi Üniversitesi Hersek Binası Salon 2

 

Tez Yazarı : Ayşe Yurdakul

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Altan Alperen
Bölümü : Almanca Öğretmenliği
Konu: Nazi Almanyasında Çocuk Kitaplarının Propaganda Araçı Olarak Kullanılmasına Dair Bir Örnek: Der Giftpilz
Tarih: 22.08.2019
Saat: 13.00 
Yer: C Blok 101 Nolu Toplantı Salonu 

 

Tez Yazarı: Şaban ÖZDEMİR 

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Altan ALPEREN 

Bilim Dalı: Alman Dili Eğitimi 

Tezin KonusuAlman Silahlı Kuvvetleri Üniversiteleri, Alman Kara Harp Okulu ve Almanya'da Subay Eğitimi

Tarih: 22.08.2019

Saat: 12:00

YerC Blok 101 Nolu toplantı salonu

 

Tez Yazarı: Asuman YAPRAK 

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Altan ALPEREN 

Bilim Dalı: Alman Dili Eğitimi 

Tezin Konusu: Entegrasyon kurslarının Almanya’ya göç eden Türklerin entegrasyon süreçlerine katkısı

Tarih: 22.08.2019

Saat: 15:00

YerC Blok 101 Nolu toplantı salonu

 

Tez Yazarı: Gülbahar BEGGİ

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Reyhan Yüksel GEMALMAYAN

Bilim Dalı: Drama ve Eğitim

Tezin Konusu: Yaratıcı Drama Eğitimine Yönelik Uzman Görüşleri

Tarih: 22.08.2019

Saat: 10:30

Yer: Gazi Üniversitesi, GSE Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı 2. Kat 219 Nolu Derslik

 

Tez Yazarı:Alper Remzi AYDIN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN

Bilim Dalı: Drama ve Eğitim

Tezin Konusu: Çocuk Evlerinde Yaşayan Çocukların Dil Gelişim Düzeyleri ile Yaratıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi

Tarih: 22.08.2019

Saat: 14:00

Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 3 Nolu Seminer Salonu

 

Tez Yazarı: Dilek Tahir

 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Altan Alperen

 

Bilim Dalı: Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı

 

Tezin Konusu: Almanca Öğretiminde Podcast Yardımıyla Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma

 

Tarih: 22.08.2019

 

Saat: 14:00

 

Yer: C 101

 

Tez Yazarı: Mine ÖZSOY YANBAK 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hatice BEKİR 

Bilim Dalı: Okul Öncesi Eğitimi

Tezin Konusu:Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Öz Düzenleme Becerileri İle Baba Çocuk İlişkisinin İncelenmesi

Tarih: 22.08.2019

Saat: 10:00

YerGazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 3 Nolu Seminer Salonu

 

Tez Yazarı: Sinem ADAK ELASLAN
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN
Bilim Dalı: Okul Öncesi Öğretmenliği
Tezin Konusu: Doğu Bölgesinde Görev Yapan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Doyumları ve Aileler İle Olan İlişkilerinin İncelenmesi
Tarih: 22.08.2019
Saat: 12:00
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 3 Nolu Seminer Salonu
 
 

Tez Yazarı:Dilek SELÇUK 

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Şerif ORUÇ 

Bilim Dalı: Almanca Eğitimi

Tezin Konusu:Ortaöğretim Kurumlarında Okutulmakta Olan Almanca Ders Kitaplarında Kültürel ve Evrensel Değerler

Tarih: 22.08.2019

Saat: 10:00

Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi C Blok Toplantı Salonu 

 

Tez Yazarı: Nursat KAZANKAYA 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim KISAÇ

Bölümü: Felsefe Grubu Eğitimi 

Konu: Lise Öğrencilerinin Duygu Yönetme Becerilerinin Motivasyon ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Tarih: 22.08.2019

Saat: 14:00

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı 613 Nolu Oda

 

Tez Yazarı:Merve KARAGÖZ

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Gülhan GÜVEN
Program Türü:Yüksek Lisans
Anabilim Dalı:Temel Eğitim
Bilim Dalı:Okul Öncesi Eğitimi
Tez Konusu:MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Uygulanışına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İller Bazında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi 
Savunma Tarihi:22/08/2019
Savunma Saati:15:00
Savunma Yeri:İlgili Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Sahibi: Tuğba Doğan 
Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Özlem Bayrak Cömert 
Yüksek Lisans 
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı 
Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 
Tez Konusu: Türkçe Pop Şarkılarının Dil Estetiği Açısından Değerlendirilmesi 
Tarih: 22/08/2019 
Saat: 11.30-13.00 
Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonu-3

 

Tez Yazarı: Ayşe YILMAZ

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Türker KURT
Bilim Dalı: Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Tez Konusu: Öğretmenlerin Mesleki Profesyonelliği ile Algılanan Örgütsel Destek ve İnisiyatif Alma Arasındaki İlişki
Tarih: 22.08.2019
Saat: 14:00
Yer: Bosna Binası 119

 

Sırma AYDIN
Danışman: Doç. Dr. Zeynep KURTULMUŞ
Yüksek Lisans Tezi 
Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı
Temel Eğitim Anabilim Dalı
Tez Konusu:   Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Suriyeli Mülteci Çocukların Sosyal Becerileri İle Problem Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
Savunma Bilgileri:   22 Ağustos 2019 günü saat 10:00'da, Bosna binası, 6.kat 2 nolu seminer salonunda.

 

Ömer Faruk GÜVENDİ
Danışman: Doç. Dr. Zeynep KURTULMUŞ
Yüksek Lisans Tezi 
Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı
Temel Eğitim Anabilim Dalı
Tez Konusu:   Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Duygusal Zekâları İle Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Savunma Bilgileri:   22 Ağustos 2019 günü saat 12:00'de, Bosna binası, 6.kat 2 nolu seminer salonunda.  

 

Şeyma Saliha PEKER
Danışman: Doç. Dr. Zeynep KURTULMUŞ
Yüksek Lisans Tezi 
Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı
Temel Eğitim Anabilim Dalı
Tez Konusu:   Okul Öncesi Dönem Çocukların Oynama Eğilimleri İle Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Savunma Bilgileri:   22 Ağustos 2019 günü saat 14:00'te, Bosna binası, 6.kat 2 nolu seminer salonunda.  

 

Cansu BOZAN DENİZ

Danışman: Doç. Dr. Zeynep KURTULMUŞ
Yüksek Lisans Tezi 
Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı
Temel Eğitim Anabilim Dalı
Tez Konusu: Okul Öncesi Dönem Üstün Yetenekli Çocuklar İle Normal Gelişim Gösteren Çocukların Sosyal Beceri Düzeyleri ve Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Savunma Bilgileri:   23 Ağustos 2019 günü saat 10:00'da, Bosna binası, 6.kat 2 nolu seminer salonunda. 

 

Rabia BOZOĞLU
Danışman: Doç. Dr. Zeynep KURTULMUŞ
Yüksek Lisans Tezi 
Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı
Temel Eğitim Anabilim Dalı
Tez Konusu:  Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 4-6 Yaş Grubu Çocukların Duygu Düzenlemeleri İle Babaların Babalık Rolü Algısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Savunma Bilgileri:  23 Ağustos 2019 günü saat 12:00'de, Bosna binası, 6.kat 2 nolu seminer salonunda. 

 

Ebru KAPLAN
Danışman: Doç. Dr. Zeynep KURTULMUŞ
Yüksek Lisans Tezi 
Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı
Temel Eğitim Anabilim Dalı
Tez Konusu:  Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Çoklu Zekâ Alanları İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki
Savunma Bilgileri:   23 Ağustos 2019 günü saat 14:00'te, Bosna binası, 6.kat 2 nolu seminer salonunda.  

 

Tez Yazarı: Sevtap SİNANOĞLU
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Beran FİRİDİN
Program Türü: Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
Bilim Dalı: Fen Bilimleri Eğitimi
Tezin Konusu: Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Kapsamında İşlenen Elektrik ile İlgili Ünitelerdeki Kavram Yanılgılarının Tespiti
Tarih: 21.08.2019 
Saat: 14:00
Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası 242 nolu oda

 

Ad- Soyadı: Ümmügülsüm ÇAM

Danışman: Doç. Dr. Nuran SAY

Program Türü: Yüksek Lisans

Bilimdalı: Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Tez Konusu: 8. Sınıf Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine İlişkin Tutumları( Aksaray İli Örneği)

Tez Savunma Tarihi: 21.08.2019

Yer: Gazi Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Öğretmenliği 206 Nolu Oda

Saat: 10.00

 

Adı Soyadı: Osman Sinan Demir
Danışman : Uygar Kanlı
Program : Yüksek Lisans
Matematik ve fen bilimleri eğitimi A.B.D Fizik A.B.D
savunma tarihi: 21.08.2019
Yer: Hersek Binası kat 3 Fizik Lab 4
Saat 14:00
Konu : Fizik Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanım Amaçları Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri

 

Tez Yazarı: Fuatcan Bulun

Tez Danışmanı: Yrd. Doç Dr. Nuran Say

Bilim Dalı: Resim-İş Öğretmenliği

Tezin Konusu: Çizim Aracı Olarak Tablet Bilgisayarların Öğrencilerin Görsel Sanatlar Dersine Olan İlgisine Etkisi

Tarih: 21.08.2019

Saat: 11:30

Yer: Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği Atölye No:206  

 

Tez Yazarı: Şerife Tuğçe TANRIÖVER             

Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Kemal KÖKSAL

Bilim Dalı: Sın