Tez Savunması Sonrasında Yapılması Gerekenler

 • Savunma sonrası teslim için egtbil2@gazi.edu.tr adresinden tekrar biçimsel uygunluk ve turnitin kontrolü yaptırmanız gerekmektedir.
 • Gönderilecek e-postalarda konu kısmının ve ek dosya adının; Adı Soyadı - Tarih - T.S.Sonrası şeklinde düzenlenmesi talebinizin incelenmesi sürecinde önem arz etmektedir.  
 • Tezinizin Gazi Üniversitesi Lisansüstü Tez ve Tez Önerisi Yazım Kılavuzu'na göre düzenlenmiş olduğundan emin olunuz. 
 • Dış kapak, iç kapak ve etik beyan sayfasında bulunan tarihler tez teslim tarihi (ay,yıl) olmalıdır.

******************************************************************************************

 • Klavuzda belirtilen şekil şartlarına göre tezinizden ciltli ve karekodlu 1 adet bastırınız; danışman ve jüri üyelerine imzalatınız.
 • Tüm tezlerde jüri sayfasında jüri üyelerinin imzaları asıl ve eksiksiz olmalıdır.  Tezin basımı ve ciltlenmesi ile ilgili bilgi enstitü web sayfasındaki 'Gazi Üniversitesi Lisansüstü Tez ve Tez Önerisi Yazım Kılavuzu'nda yer almaktadır.

******************************************************************************************

 • PDF formatında ve tek dosya halinde tezinizin tamamını kaydettiğiniz 3 adet CD hazırlayınız. CD'nin üzerine isim-soyisim-bitirdiğiniz bölüm-referans numarası (YÖK Tez Veri Giriş Formu doldurulurken alınacak) yazarak CD zarfı içinde teslim ediniz.
 • UYARI! CD'de Jüri Onay Sayfası sadece jüri ve danışman ismi yazılarak doldurulmalı, imzalar bulunmamalıdır.
 • Kompakt Disklerin hazırlanması: Tezde resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları kullanılmış ise bu dosyalar sıkıştırma programları kullanılarak, referans numarasıyla tek bir dosya haline getirilerek (referansno.RAR) CD’e kaydedilmelidir. Kişisel veriler ve ıslak imzalar maskelenmeli veya çıkarılmalıdır.

******************************************************************************************

Enstitüden savunma sonrasında alacağınız aşağıda listelenmiş formları doldurunuz:

(Tez teslimi yapacak öğrencilerin ciltlenerek karekod eklenmiş 1 adet tez ve tez dosyalarını içeren 3 adet CD ile birlikte teslim etmeleri istenen belgeler)

 1. Öğrenci kimliği
 2. Mezuniyet için İlişik Kesme Formu (Ö-5) (İlgili birimlere imzalatılmalı)
 3. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphane için Tez Teslim Formu
 4. Türkiye Burslusu Öğrencileri için Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan alınacak 'Borcu Yoktur' yazılı belge
 5. Fikri Mülkiyet Politikası Taahhütname Formu  (Ö-28)
 6. YÖK Tez Merkezi'nin adresinde (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ ) yer alan 'Tez Teslim Kılavuzu' bölümünden 'Tez Veri Giriş Formu'nu doldurduktan sonra 2 adet çıktı alınız.

******************************************************************************************

 • Basılı Tezleri, CD'leri, formları ve öğrenci kimliğinizi Enstitü Öğrenci İşleri Birimine teslim ediniz.
 • Savunma öncesi enstitüden almış olduğunuz Tez Savunma Tutanağı doldurularak en geç savunmanın ertesi günü Enstitümüze teslim edilmelidir.
 • Basılı tezler, CD'ler ve diğer formlar savunma tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içinde Enstitü Öğrenci İşleri Birimine teslim edilmelidir.
 • Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 34 – (11) Tez savunma sınavında başarılı olan ve tez yazım kurallarına göre hazırlanan tezini enstitü tarafından istenen belgelerle ilgili enstitüye teslim eden öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararıyla doktora diploması almaya hak kazanır. Madde 35 –(f) Tez savunmasında başarılı olan öğrencinin, tezinin bir örneğini programın azami süresi içerisinde enstitüye teslim etmemesi.

******************************************************************************************

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.01.2021 tarihli toplantısında alınan kararla; Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinin LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA TOPLANMASI, DÜZENLENMESİ VE ERİŞİME AÇILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE'sindeki aşağıdaki belirtilen maddelere, 6689 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine göre eklemeler yapılmıştır. 

ÖĞRENCİ FORMLARI için tıklayınız..

 

ÖNEMLİ!

 

background image