Doktora Programları

  BİLİM DALI ANABİLİM DALI
1 Eğitim Programları ve Öğretim Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 
2 Eğitimde Program Geliştirme
4 Eğitim Teknolojileri 
5 Eğitim Yönetimi ve Denetimi
6 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
8 Resim - İş Eğitimi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
9 Müzik Eğitimi
10 Sınıf Eğitimi  Temel Eğitim Anabilim Dalı
11 Okulöncesi Eğitimi 
12 Fen Bilgisi Eğitimi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
13 Biyoloji Eğitimi
14 Fizik Eğitimi
15 Kimya Eğitimi
16 Matematik Eğitimi
17 İlköğretim Matematik 
18 Coğrafya Eğitimi Türkçe ve  Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
19 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
20 Tarih Eğitimi 
21 Felsefe Grubu Eğitimi 
22 Türkçe Eğitimi 
23 Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi
24 Sosyal Bilgiler Eğitimi 
25 Arap Dili Eğitimi  Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı
26 İngilizce Dili Eğitimi
27 Fransız Dili Eğitimi
28 Alman Dili Eğitimi
29 Özel Eğitim Özel Eğitim Anabilim Dalı 
30 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı 
31 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı 
32 Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi  Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Anabilim Dalı 
33 Grafik Eğitimi  Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı 
34 Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları  Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi Anabilim Dalı
35 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı 
 
background image