Yüksek Lisans Programları

  BİLİM DALI

ANABİLİM DALI

1 Eğitim Programları ve Öğretim Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
2 Eğitimde Program Geliştirme
3 Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri
4 Eğitim Teknolojileri 
5 Eğitim Yönetimi ve Denetimi
6 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
8 Resim - İş Eğitimi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
9 Müzik Eğitimi
10 Sınıf Eğitimi  Temel Eğitim Anabilim Dalı
11 Okulöncesi Eğitimi 
12 Fen Bilgisi Eğitimi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
13 Biyoloji Eğitimi
14 Fizik Eğitimi
15 Kimya Eğitimi
16 Matematik Eğitimi
17 İlköğretim Matematik 
18 Coğrafya Eğitimi Türkçe ve  Sosyal Bilimler  Eğitimi Anabilim Dalı
19 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
20 Tarih Eğitimi 
21 Felsefe Grubu Eğitimi 
22 Türkçe Eğitimi 
23 Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi
24 Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçenin Öğretimi
25 Sosyal Bilgiler Eğitimi 
26 Arap Dili Eğitimi  Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı
27 İngilizce Dili Eğitimi
28 Fransız Dili Eğitimi
29 Alman Dili Eğitimi
30 Zihin Engellilerin Eğitimi  Özel Eğitim Anabilim Dalı 
31 Görme Engellilerin Eğitimi 
32 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı 
33 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı 
34 Drama ve Eğitim Drama ve Eğitim Anabilim Dalı 
35 İşletme Eğitimi  İşletme Eğitimi 
36 Bankacılık Eğitimi  Bankacılık Eğitimi Anabilim Dalı
37 Büro Yönetimi Büro Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı 
38 Dış Ticaret Eğitimi Dış Ticaret Eğitimi Anabilim Dalı 
39 Turizm İşletmeciliği Eğitimi Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı
40 Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi  Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
41 İşletme Eğitimi  İşletme Eğitimi Anabilim Dalı 
42 Geleneksel Türk El Sanatları  El Sanatları Eğitimi Anabilim Dalı 
43 Dekoratif Ürünler Eğitimi
44 Nakış Eğitimi 
45 Dokuma Örgü Eğitimi 
46 Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi  Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Anabilim Dalı 
47 Grafik Eğitimi  Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı 
48 Mesleki Resim Eğitimi
49 Seramik Eğitimi 
50 Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları  Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi Anabilim Dalı
51 Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Eğitimi 
52 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı 

 

background image