Öğrenci Formları

 

Ö-1 Belge Talep Formu   
Ö-2 Doktora Tez Danışmanı Belirleme Formu  
Ö-3 Danışman Değişikliği Formu     
Ö-4 Askerlik Tehir Dilekçesi 
Ö-5 İlişik Kesme Formu 
Ö-6 Kayıt Sildirme İstem Dilekçesi  
Ö-7 Kayıt Sildirme Formu
Ö-8 Tez /Tez Önerisi Değerlendirme Formu    (Enstitüde doldurulacaktır)
Ö-9 Bilgi Formu (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin) 
Ö-10 Tez Konusu Değişiklik Formu 
Ö-11 Özel Öğrenci Müracaat Formu
Ö-12 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu  
Ö-13 Yeterlik Dilekçesi
Ö-14 Yeterlik Yazılı Sınav Değerlendirme Tutanağı 
Ö-15 Yeterlik Sözlü Sınavı ve Nihai Değerlendirme Tutanağı  
Ö-16 Tez İzleme Komitesi (TİK) Öneri Formu 
Ö-17 Tez İzleme Komitesi (TİK) Değerlendirme Formu  
Ö-18 Tez Değerlendirme Raporu  
Ö-19 Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu  
Ö-20 Tez Teslim Beyannamesi Formu  
Ö-21 Ö-21 Lisansüstü Tez Benzerlik Formu
Ö-22 Doktora Yeterlik Jüri Öneri Formu
Ö-23 YÖKSİS Bilgi Güncelleme Talebi Dilekçesi
Ö-24 YÖKSİS Mezun Bilgisi Giriş Talep Formu (detaylı bilgi için tklayınız..)
Ö-25 Mezun Yayın Kaydı  
Ö-26 Özel Öğrenci Not Bildirim Formu  
Ö-27 Yüksek Lisans Tez Danışmanı Belirleme Formu
Ö-28 Fikri Mülkiyet Politikası Taahhütname Formu 
Ö-29 Fikri Mülkiyet Politikası Taahhütname Formu (Protokol)
Ö-30 Tezsiz Yüksek Lisans İlişik Kesme Formu
Ö-31 Enstitü Etik Kurul Onay Formu
  Harç İade Dilekçesi

 

background image