Yabancı Uyruklu Öğrenci

-    Yabancı uyruklu öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak ve enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenen kontenjan, usul ve esaslar dâhilinde lisansüstü programlara kabul edilir.

-    Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruda lisans veya yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezleri (TÖMER) veya eş değer kurumlardan alacakları belgeyi enstitüye vermeleri zorunludur. Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlilik belgesi istenmez.

 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kesin Kayıt Hakkı Kazanılması Halinde İstenen Belgeler:

1)    YÜKSEK LİSANS

 1. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı ve onaylı Türkçe tercümesi
 2. Transkript (not döküm) aslı ve onaylı Türkçe tercümesi
 3. TÖMER sonuç belgesi
 4. 2 adet vesikalık Fotoğraf
 5. Pasaport fotokopisi ve onaylı Türkçe tercümesi
 6. Katkı payını yatırdığına dair banka dekontu

 

2)    DOKTORA

 1. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı ve onaylı Türkçe tercümesi
 2. Transkript (not döküm) aslı ve onaylı Türkçe tercümesi
 3. KPDS, ÜDS, YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen sınav sonuç belgesi (Kendi anadili dışında bir dil)
 4. TÖMER sonuç belgesi
 5. 2 adet vesikalık Fotoğraf
 6. Pasaport fotokopisi ve onaylı Türkçe tercümesi
 7. Katkı payını yatırdığına dair banka dekontu
background image