Doktora Programlarııı

DOKTORA PROGRAMI

Anabilim Dalı

Bilim Dalı

 

 

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

                      

Eğitim Program ve Öğretim

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim Teknolojileri

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

Resim-İş Öğretmenliği

Müzik Öğretmenliği

Özel Eğitim Anabilim Dalı

Zihin Engellerin Eğitimi

Özel Eğitim

Görme Engellilerin Eğitimi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğt. Anabilim Dalı

Biyoloji Öğretmenliği

Fizik Öğretmenliği

Kimya Öğretmenliği

Matematik Öğretmenliği

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğt. Anabilim Dalı

Coğrafya Öğretmenliği

Felsefe Öğretmenliği

Tarih Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

İlköğretim Anabilim Dalı

Okul Öncesi Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı

Almanca Öğretmenliği

Arap Dili Öğretmenliği

Fransızca Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı

Türkçenin Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

background image