BEN NERELİYİM? Sosyal Sorumluluk Projesi
31 Aralık 2021 | 17:30

“Ben Nereliyim”

Bu projenin amacı, eğitimde dezavantajlı grup olarak kabul edilen Suriyeli göçmen çocukların sanat etkinlikleri aracılığıyla eğitim ortamlarına uyum sağlama süreçlerini kolaylaştırabilmek ve dezavantaj durumlarını elimine etmektir.

Ülkemizde tarihin en büyük göç hareketi 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş ile başlamıştır. Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) verilerine göre 27 Kasım 2019 tarihi itibariyle ülkemizde 3.644.342 Suriye vatandaşı Türkiye’de geçici koruma statüsünde yaşamaktadır. Güncel veriler ışığında değerlendirildiğinde Türkiye’de kayıtlı geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı Ekim 2021 itibarıyla toplam 3 milyon 723 bin 674 kişi olmuştur. Bu kişilerin 1 milyon 764 bin 863’ünü (%47,4) 0-18 yaş arası okul çağındaki çocuklar, 509.244’ünü ise 0-4 yaş aralığındaki çocuklar oluşturmaktadır (mülteciler.org). Azımsanmayacak büyüklükte olan bu küçük yaş aralığındaki kitlenin toplumla kaynaşması, Türk akranlarıyla iletişim/etkileşim halinde olması sadece çocuklar için değil ülkemizin geleceği için de büyük önem arz etmektedir.

Suriye’den ülkemize göç eden çocukların eğitim hayatlarına devam edilmesi adına yapılan akademik çalışmalar ve sosyal araştırmalar incelendiğinde, okul çağındaki çocukların eğitim hayatlarını devam ettirmesini sağlamanın en önemli sorun olduğu görülmektedir (Tunga Y., Engin G., ve Çağıltay, K. s. 9).  Okul öncesi dönemdeki Suriyeli çocuk ve aileleri ile ilgili yürütülen bir araştırmada  (Yanık Özger, B. ve Akansel, A. s.948) Suriyeli çocukların Türk çocuklarıyla ürettikleri akran kültürünün dil, Türk ebeveynlerin bakış açısı ve popülerlik gibi unsurlar tarafından şekillendiği görülmüştür. Türkçeyi çok az da olsa konuşabilen Suriyeli çocuklar, akran ilişkilerinde diğerlerine göre daha sosyal ve aktif olurken, hiç bilmeyen çocuklar Türk çocukları yerine Suriyeli akranlarıyla iletişim kurmuşlardır. Suriyeliler hakkında olumsuz bir bakış açısına sahip olan aileler doğrudan ya da dolaylı olarak çocuklarını etkilemiş, Türk çocuklarından bazılarının Suriyeli arkadaşları ile oynamadığı gözlemlenmiştir. Öte yandan, sınıftaki çocuklardan bazılarının akranlar arasında popüler olması akran ilişkilerinin şekillenmesinde rol oynamıştır. Popüler olan Türk çocukları, akranlar üzerinde otorite kurmuş Suriyeli çocuklarla olan ilişkilerini de kontrol altına almaya çalışmışlardır. Bu bulgular Suriyeli ve Türk çocuklar arasındaki kaynaştırmanın anaokulundan itibaren başlaması gerektiğinin en önemli göstergeleridir. Okul öncesi dönemde dezavantajlı durumdaki Suriyeli çocukların dışlanması engellemek, Türk akranlarıyla olumlu ilişkilerini pekiştirmek, okula uyum sağlayabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla planlanan bu proje kapsamında ise çocukları dil engellerinin ötesinde sanat etkinlikleri ile kaynaştırmak, birlikte eğlenerek deneyim kazanacakları bir ortam oluşturmak nihai çıktılar olacaktır.

 

Detaylı Bilgi İçin İletişim:

lemankasap@gazi.edu.tr

huriyeaydin@gazi.edu.tr

 

 

 

Kaynakça

Tunga, Y. , Engin, G. & Çağıltay, K. (2020). Türkiye'deki Suriyeli çocukların eğitiminde karşılaşılan sorunlar üzerine bir alanyazın taraması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 317-333 . DOI: 10.17679/inuefd.535845

Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. https://www.icisleri.gov.tr/goc-idaresi-genel-mudurlugu-hizmet adresinden erişilmiştir.

Mülteciler Derneği, Türkiye’deki Suriyeli Sayısı Ekim 2021. https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/ adresinden erişilmiştir

Yanık Özger, B. ve Akansel, A. (2019). Okul öncesi sınıfındaki suriyeli çocuklar ve aileleri üzerine bir etnografik durum çalışması: Bu sınıfta biz de varız! Egitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 7(3), 942-966. doi: 10.14689/issn.2148-624.1.7c.3s.3m

 

BEN NERELİYİM? Sosyal Sorumluluk Projesi Tamamlanmıştır.

Ben Nereliyim? isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında eğitimde dezavantajlı grup olarak kabul edilen göçmen çocukların sanat etkinlikleri aracılığıyla eğitim ortamlarına uyum sağlama süreçlerini kolaylaştırabilmek ve dezavantaj durumlarını elimine etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Mamak İlçe Eğitim Müdürlüğünün 17.11.2021 tarihli ve 37110562 sayılı yazısı ile belirlenen ve dezavantajlı bölgede eğitim veren Mamak’ ta bir anaokulundan 3’ü göçmen 6’sı Türk öğrencilerden oluşan 4 yaş sınıfı projeye dâhil edilmiştir. Proje kapsamında kültürlerarası farkındalıklarını artırmak ve çok milletli eğitim ortamlarına uyum sağlanmalarını kolaylaştırmak amacıyla 5 etkinlik planlanmış ve planlanan etkinlikler sınıf öğretmeninin de görüşleri ve onayı doğrultusunda 17 Aralık 2021 Cuma günü saat 10:00-12:00 saatleri arasında, toplamda 9 öğrenci, 1 sınıf öğretmeni ve 2 yürütücünün katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Etkinlik esnasında okul müdürü ve sınıf öğretmeninin izniyle fotoğraflar çekilmiş ve öğrencilerin coşkulu ve heyecanlı olduğu etkinliklere aktif katılımı gözlemlenmiştir.

BEN NERELİYİM? BEN NERELİYİM? fotoğraflar BEN NERELİYİM? fotoğraflar BEN NERELİYİM? fotoğraflar BEN NERELİYİM? fotoğraflar BEN NERELİYİM? fotoğraflar BEN NERELİYİM? fotoğraflar BEN NERELİYİM? fotoğraflar BEN NERELİYİM? fotoğraflar BEN NERELİYİM? fotoğraflar BEN NERELİYİM? fotoğraflar BEN NERELİYİM? fotoğraflar BEN NERELİYİM? fotoğraflar
background image