Duyuru
Yenilenmiş Tez Önerisi Hazırlama Kılavuzu
5 Eylül 2013 | 11:30

 

 

Ocak 2013 tarihli yeni Kılavuz, “tez önerisi hazırlama ilkelerini” içermektedir; bu ilkelerin belirlenmesinde, Publication Manual of the American Psychological Association (APA, 2010)  adlı çalışma ile Standards for Educational and Psychological Testing  (AERA, APA ve NCME, 1999) adlı çalışmanın son baskıları esas alınmıştır. Ayrıca, Ankara, Gazi ve Hacettepe Üniversitelerinde yapılan kapsamlı bir bilimsel araştırmanın sonuçları, yüksek lisans ve doktora tezlerinde ölçme ile ilgili konulardaki çok ciddi eksikliği açıkça ortaya koymuş, bu doğrultuda da bu hususlara, Ocak 2013 tarihli yeni Kılavuzda başkaca bir önem verilmiştir.

Ocak, 2013 tarihli yeni “Tez Önerisi Yazım Kılavuzu”nun neredeyse tümüyle yeniden yazılmasını ve yenilenmesini çeşitli aktarma ve alıntılar göstererek gerçekleştiren ve Kılavuzun son şeklini almasını çok yoğun bir çalışmayla kısa sayılacak bir sürede sağlayıp Kılavuzu hazırlayan ise, nicel araştırma, nitel araştırma ve -Ülkemiz eğitim-bilim sistemi içinde 60 yıl sonra gerçekleştirdiği paradigma değişikliğinden de açıkça görüleceği üzere- ölçme-değerlendirme konularında Türkiye’deki en etkili isim olarak bilinen Yrd. Doç. Dr. Vahit BADEMCİ’dir, emeği ve katkıları için kendisine buradan teşekkürlerimi sunuyorum.

Ocak 2013 tarihli yeni Kılavuzumuz bilim dünyasında hemen kabul görmüş, tespit edebildiğimiz kadarıyla Ülkemizde şu an 3 üniversite tarafından da esas alınmıştır. Ayrıca, yine Ocak 2013 tarihli yeni Kılavuzumuz, “tez önerisi” ile ilgili konularda, çok kısa bir süre içerisinde Türkiye’de internet üzerinden indirilen ve yararlanılan binlerce çıktı ve çalışma arasında  ilk sıraya/ sıralara tırmanmış, “tez önerisi kılavuzu” olarak da 1’inci sıradaki başvuru kaynağı haline gelmiştir; kıvançlıyız.

 Ocak 2013 tarihli yeni Kılavuzumuz paralelinde, Enstitümüz Yönetim Kurulunun 2013 Ocak ayında aldığı kararlarla “Akademik Yazım Kuralları ve Etik İlkeler” semineri öğrencilerimize zorunlu hale getirilmiş, seminere, Enstitümüz bünyesinde öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra, konuya ilgi duyan pek çok kişi de katılmıştır. Bu seminerlere katılan öğrencilerimizden gelen yüz yüze dönütler ve en iyiye ulaşma ve de öğrenci merkezli yaklaşımımızın harmanlanması doğrultusunda, Ocak 2013 tarihli yeni Kılavuzumuz, ana bilgi bütünlerine tümüyle esas ve sadık kalınmak üzere, değerli öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. Vahit BADEMCİ tarafından tekrar gözden geçirilmiş, öğrencilere daha da kolaylık sağlanılması amacıyla tez önerisi biçiminde yeniden düzenlenmiş, yine çok yoğun bir çalışmayla bu sefer bütünüyle yeniden kaleme alınmış, “Tez Önerisi Hazırlama Kılavuzu” “yeni” başlığı altında da özgün biçimine ve son haline kavuşturulmuştur.

            Bu Kılavuzun içinde de belirtildiği üzere, ölçme, bilimsel araştırmanın kalbindedir ve güvenirlik ile geçerlik de, ölçmenin temel kavramları ve hususlarıdır. Türkiye’deki tüm eğitim kurumlarında, ne yazık ki, hâlâ bundan 47 yıl önce yayımlanmış olan Standards for Educational and Psychological Tests and Manuals (APA, AERA ve NCME, 1966) içinde tanımlanmış “içerik/ kapsam geçerliği”, “ölçüt ilişkili geçerlik” ve “yapı geçerliği” şeklindeki geçerlik tipleri ve ifadeleri kullanılmaktadır. Standards for Educational and Psychological Testing  (AERA, APA ve NCME, 1999) ya da diğer  anılan adıyla 1999 Standartları ise, Ülkemizde kurumsal olarak ilk defa Ocak 2013 tarihli yeni Kılavuzumuzda uygulamaya konulmuştur; en son yayınlanan ve “otorite” olarak kabul edilmiş 1999 Standartlarında (AERA, APA ve NCME, 1999), “testin güvenirliği”, “testin geçerliği” benzeri ifadelerin doğru olmadığı güçlü biçimde vurgulanmış, geçerlik tümüyle değişmiş, geçerlik kanıtının kaynaklarıise, 1) Test içeriği üzerine temellenmiş kanıt, 2) Yanıt süreçleri üzerine temellenmiş kanıt, 3) İç yapı üzerine temellenmiş kanıt,4) Diğer değişkenlerle ilişkiler üzerine temellenmiş kanıt ve5) Test etmenin sonuçları üzerine temellenmiş kanıt, şeklinde belirtilmiştir. Enstitü olarak, en son standartlar olan 1999 Standartlarını (AERA, APA ve NCME, 1999)   47 yıl sonra Türkiye’de kurumsal olarak ilk defa uygulamaya koymanın haklı gururunu ve keyfini sürmekteyiz.

Ocak 2013 tarihli yeni Kılavuzumuzun içindeki pek çok yeniliklerden de görüleceği üzere, Enstitümüz eğitim alanındaki bilimsel ve çağdaş gelişmeleri yakından takip etmekte, bilimdeki ilerlemelere yönelik öncü görev üstlenmeyi sürdürmekte ve bilimsel çıtayı da her zaman yukarıya çekmekte kararlıdır. Bu amaçla, Enstitümüz öğrencileri, öğretim elemanları ve ilgilenen herkese açık olmak koşuluyla, başta 1999 Standartları (AERA, APA ve NCME, 1999) ile ilgili konularda bilgi aktarılmak üzere, bir dizi konferans ve seminerler Enstitümüzce planlanılmış durumdadır.

            Yeni Tez Hazırlama Kılavuzu ise, tümüyle Ocak 2013 tarihli yeni Tez Önerisi Hazırlama Kılavuzu üzerine inşa edilmiş olup, neredeyse tamamlanmış durumdadır  ve kısa bir süre sonra da yayınlanacaktır.

Bu Kılavuz, tez önerisi hazırlayacak öğrencilere yol göstermek ve tez önerisinde yer alan bazı hususlarla ilgili de temel bilgiler vermek amaçlarıyla hazırlanmıştır. Tez önerilerini hazırlayanların, tez önerilerinin kabul edilebilmesi için, bu Kılavuzda açıklanan ilkelere kesinlikle uymaları gerekmektedir. Yeni Tez Önerisi Hazırlama Kılavuzunun, tüm lisansüstü öğrencilerimize ve öğretim elemanlarımıza yararlı olmasını ümit ediyorum.

 

                                                                                               Prof. Dr. Musa YILDIZ

                                                                                                Gazi Üniversitesi

                                                                                                                                                                                  Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü

 

Yenilenmiş Tez Önerisi Hazırlama Kılavuzu için tıklayınız.

background image