Duyuru
50/d ve 33/a Kadrosundaki Araştırma Görevlileri-Doktora Başvurusu
4 Ocak 2024 | 16:37

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 26.07.2023 tarih ve 50156 sayılı yazısına istinaden: 2023-2024 Güz döneminde Enstitümüz Ana Bilim Dalları Yüksek Lisans programından mezun olmaları koşuluyla; 

2023-2024 Bahar döneminde aynı Anabilim Dalının Doktora programına kayıt yaptırmak isteyen (50/d maddesi ile 33/a maddesi uyarınca atanan) Araştırma Görevlilerinin, 12 Şubat 2023 tarihine kadar aşağıdaki aşağıdaki dilekçe ve ekinde istenilen belgelerle beraber ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

background image