Duyuru
Lisansüstü Öğrenci Alımı Başvuruları (2023-2024 Bahar Dönemi)
4 Ocak 2024 | 11:15

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Programlarımıza öğrenci alımı için başvurular ve kesin kayıtlar çevrim içi olacaktır ve başvuru esnasında istenen bilgi ve/veya belgeler sisteme aday öğrencilerimiz tarafından yüklenecektir. Başvuru yapılmadan önce aşağıda verilen Önemli tarihler, Genel Başvuru Şartları, Kontenjan ve Özel Şartlar, Değerlendirme, Online Başvuru ve Yüklenecek Belgeler başlıkları altındaki sayfaların ve diğer duyuruların dikkatlice incelenmesi önem arz etmektedir.  

23-24 BAHAR SINAV YER VE TARİHLERİ için tıklayınız..  

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
KONTENJAN VE ÖZEL ŞARTLAR
ONLİNE BAŞVURU ve YÜKLENECEK BELGELER
DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI
ÖNEMLİ TARİHLER
25 Aralık 2023-12 Ocak 2024(17:30) Lisansüstü başvuruları (Yurt dışından kabul edilecek öğrenciler dâhil)
24 Ocak 2024  Bilimsel Değerlendirme Sınavlarına Girecek Adayların İlanı
29-30 Ocak 2024 Bilimsel Değerlendirme Sınavları ve Tutanakların Enstitüye Gönderilmesi
9 Şubat 2024(16:00)

Kesin kayıt hakkı kazananların ilanı (tüm değerlendirme sonuçları)

12-13 Şubat 2024 Asıl - Kesin kayıtları (Yurt dışından kabul edilenler dâhil-Programlara yerleşenlerin kayıtları)
14 Şubat 2024 1. Yedekten kesin kayıt hakkı kazananların ilanı 
15-16 Şubat 2024(16:00) 1. Yedek kesin kayıtları 
19 Şubat 2024 2. Yedekten kesin kayıt hakkı kazananların ilanı
19-20 Şubat 2024 (16:00) 2. Yedek kesin kayıtları
21-26 Şubat 2024 Ders Kayıtları

İlan edilen tarihlerde başvuru/kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedeceklerdir.! 

Tarihlerinde değişiklik olabileceğinden web sayfamızı takip ediniz.!

 

 

Yabancı Uyruklu Adaylarımızın Dikkatine: 

►► Başvurularda ALES ve Yabancı Dil Şartı istenmeyecek olup; (YÖK Not Dönüşüm Tablosuna göre) Yüksek Lisans Programlarımız için Lisans AGNO puanı 2.3, Doktora Proramlarımız için Yüksek Lisans AGNO puanı 2.5 olarak belirlenmiştir. Yabancı Uyruklu Adaylar Tarafından Sisteme Yüklenecek Belgeler için tıklayınız... İlan edilen Yabancı Uyruklu Kontenjanı; kendi imkanlarıyla okuyan yabancı uyruklu kontenjanıdır. Yabancı uyruklu kontenjanları için giriş sınavı yapılmayacak olup, değerlendirmesi ve sıralaması kendi içlerinde yapılır. Konuyla ilgili Üniversitemiz yönergesini incelemeniz gerekmektedir. Gazi Üniversitesi Lisansüstü Programlar için Yurtdışından/Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi için tıklayınız.. 

►► Üniversitemiz Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi Madde 11-(2): Lisansüstü programa başvuran adayın ön kayıttan önce Gazi Üniversitesi TÖMER Müdürlüğünce belirlenen esaslar çerçevesinde yapılan Türkçe yeterlilik sınavında en az B2 düzeyinde Türkçe yeterliliğine sahip olduğunu belgelemesi gerekir. En az B2 düzeyinde Türkçe yeterlilik belgesine sahip olmayan adayın ilgili lisansüstü programa kaydı yapılır. Türkçe düzeyi yeterli olmayan öğrenciler için bir yıl Gazi Üniversitesi TÖMER'de Türkçe hazırlık kursu için süre tanınır ve bu süre ilgili programın azami süresine dahil edilmez. Belirtilen süre içinde Gazi Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesinde yer alan mazeretler dışında herhangi bir nedenle belgesini teslim etmeyen adayın kaydı silinir. 


►► Gazi Üniversitesi TÖMER'den alınmış belgesi olan adaylar haricinde aşağıdaki durumlar için Gazi Üniversitesi TÖMER'e (https://tomer.gazi.edu.tr/) başvurunuz.

  • TÖMER Belgesi (Türkçe Yeterlik Belgesi) olmayan adaylarımız, 
  • Üniversitemiz dışından alınan Türkçe Yeterlik Belgesini onaylatmak isteyen adaylarımız,

Sınav ve Değerlendirme Ücreti Banka Hesabı: Yabancı uyruklu adaylarımızın değerlendirme ücreti olan 100$ aşağıda belirtilen hesaba yatırmaları ve dekontunu başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

BANKA  HALKBANK
HESAP ADI  GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
ŞUBE ADI VE KODU  GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 1294
HESAP NO  58100031
IBAN NO  TR 0500 0120 0129 4000 5810 0031
SWIFT KODU  TRHBTR2A
* Başvurunun geçersiz olması ya da adayın yerleşememesi durumunda ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

 Değerli adaylarımız başvuru tarihlerinde telefon hatlarındaki yoğunluktan dolayı; sorularınız, bilgi talepleriniz veya yaşadığınız teknik soruna ilişkin sistem uyarı mesajını/ekran görüntüsünü, ad soyad, başvurulan program, kimlik/aday numarası da belirtereegtbilbasvuru@gazi.edu.tr adresine yönlendirmeniz halinde daha hızlı ve verimli çözüm üretilecektir. Öğrenci Danışma Hattı (0312) 202 37 72, 74 ve 64 

background image